Історія кафедри

Кафедра філософії і політології сприяє якісній підготовці студентів аграрно-промислового комплексу починаючи з 1964 р. З дня заснування й протягом різних років кафедру очолювали: доценти A. M. Гузій (1964-1967 рр), А. В. Борзенко (1967-1973 рр.), Л. П. Коваль (1973-1985 рр.) і B. I. Семчишин (1985-1990 рр.). З 1990 р. й до сьогодні завідувачем кафедри є доцент Р. А. Наконечний.

Протягом більш ніж півстолітнього періоду на кафедрі працювали доценти Б. І. Тарельник, М. Ф. Сінчалов, З. Е. Скринник, І. І. Йовчик, Л. А. Пинда, М. В. Адамчук, старші викладачі Г. О. Левінський, М. І. Браташ, Л. Б. Котова, О. П. Мендусь, асистент О. О. Терещенко.

У 1978 р. з кафедри філософії було виділено окрему структурну одиницю – кафедру політології, першим завідувачем якої став доцент С. І. Моков. На цій кафедрі працювали доценти І. М. Мірошниченко, Н. М. Бобкова, асистенти В. М. Жеребілова, М. В. Чорній, Ю. Ю. Сливка, Т. В. Тарадкевич, О. П. Петрушенко. Впродовж 1985–1994 рр. завідувачем кафедри політології був доцент Б. П. Крачковський. Викладачі кафедри видали низку монографій, брошур, десятки наукових статей, брали активну участь у громадсько-політичній роботі вузу і поза його межами. У 1994 р. кафедри філософії та політології було об’єднано.

Сьогодні викладачі кафедри працюють зі студентами, читаючи їм лекції та проводячи семінарські заняття з курсу «Філософія», який дозволяє продемонструвати молодому поколінню велич людського розуму та ознайомити їх із безкрайніми берегами знань у найрізноманітніших сферах. Також кафедра проводить підготовку аспірантів і здобувачів для складання кандидатського іспиту з філософії. Окрім цього, працівники кафедри беруть активну участь у конференціях, профорієнтаційних та виховних роботах, публікують наукові праці та методичні розробки, здійснюють підготовку студентів до участі в олімпіадах та конкурсах як регіонального, так і всеукраїнського рівня тощо.

Склад кафедри


Буричко З.О. – к. політ. н., в. о. доцента

Сас І. М.  в. о. доцента

Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри філософії і політології працюють над науковими проблемами з історії філософської та політичної думки України, соціальної та педагогічної проблематики, глобалізаційних викликів сьогодення тощо. Важливо, що поза увагою не залишаються проблеми, актуальні саме в галузі агропромислового комплексу. Йдеться про видання монографій і посібників з питань аграрної політики України та перебудови українського села.

У 2005–2010 pp. було виконано комплексну наукову тему кафедри: «Деякі аспекти формування громадянського суспільства в Україні».

Викладачі кафедри видають велику кількість методичної літератури, наукові підручники та посібники, які покликані забезпечити якісну підготовку молодих спеціалістів АПК.

Окрім цього, викладачі кафедри філософії і політології зацікавлені у тісній співпраці зі студентами і радо вітають молодь на засіданнях наукового гуртка з напряму "Філософія". Наукові дискусії щодо актуальних філософських проблем організовує керівник гуртка О. С. Дмитроца.

ПОСІБНИКИ

Філософія. Навчальний посібник. Для студентів вищих навчальних закладів / Снітинський В., Наконечний Р., Копитко А., Колюх В. – Львів: ЛНАУ, 2010. – 241 с.


Практикум з політології: Навчально-методичний посібник / Крачковський Б., Копитко А., Мендусь О. – Львів, ЛвЦНТЕІ, 2011. – 382 с.


Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Адамчук М., Крачковський Б., Копитко А. – Львів, ЛНАУ, 2012. – 572 с.

 

 
Світоглядні та філософські основи фізичної економії. Навчальний посібник. Для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів / Наконечний P., Васільєва О., Копитко А., Мисак Н. – Львів: ЛНАУ, 2012. – 145 с.

 

 


 


Філософсько-світоглядні та економічні основи української школи фізичної економії. Навчальний посібник / Наконечний Р., Корчинський І., Васільєва О., Василина О, Дідич І., Копитко А., Мисак Н. – Львів: ЛНАУ, 2013. – 215 с.

 

 

 Історія філософії. Навчальний посібник. Для студентів вищих навчальних закладів / Наконечний P., Васільєва О., Копитко А., Мисак Н. – Львів: 2013. – 471 с.

 

 

 Педагогіка: Збірник тестових завдань. Навчальний посібник / Наконечний Р., Мисак Н., Сас І. – Львів: ЛНАУ, 2014. – 355 с.

 

 

 Філософія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Наконечний Р., Копитко А., Мисак Н., Лазарева М., Васільєва О. – Львів: Видавн

ВИХОВНА РОБОТА

Викладачі кафедри філософії і політології приділяють велику увагу виховній роботі серед студентів. Яскравим прикладом цього є не лише виховна робота в аудиторіях, але й у гуртожитку № 6 агрономічного факультету. Окрім бесід зі студентами під час чергувань, регулярно проводиться День кафедри філософії і політології, на якому щоразу підіймаються актуальні питання та проблеми. Таким чином студенти отримують можливість у досить неформальній обстановці поставити питання, які їх хвилюють, з’ясувати для себе моменти як навчального, так побутового характеру. Викладачі кафедри завжди  відкриті для спілкування та прагнуть налагодити продуктивний контакт з молоддю.КОНТАКТИ

м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1

Головний корпус ЛНАУ, кім. 402

+3 8 (032) 224 29 44

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду