Науково-педагогічний семінар

22 березня 2017 р. відбулося чергове заняття у рамках семінару для науково-педагогічних працівників ЛНАУ. Доцент кафедри філософії Н.Ф. Мисак прочитала слухачам лекцію на тему «Професійно-педагогічні та психологічні характеристики викладача вищої школи». У своєму виступі лектор акцентувала увагу на особливостях формування «Я-концепції» педагога, аналізі основних її складових, ролі педагогічної самоефективності у професійній діяльності і становленні викладача вищої школи. Також доповідач торкнулась проблеми егоцентризму як бар’єра у педагогічній взаємодії, наголосила на відмінностях між самосприйняттям викладача і його сприйняттям студентами.

Друга частина педагогічного семінару була присвячена проблемі педагогічної етики та її значення у професійній діяльності викладача. Доцент кафедри філософії О.С. Дмитроца ознайомив слухачів з основними поняттями педагогічної етики, принципами педагогічної моралі, наголосив на особливостях моральних відносин педагога. Значне зацікавлення в аудиторії викликало питання моральних наслідків діяльності викладача. Наприкінці заняття серед слухачів проведено анкетування на тему «Педагогічна етика і такт викладача».

Також кафедра філософії виступила співорганізатором семінару для педагогів-наставників академічних груп, тема якого цього разу стосувалась духовного розвитку молодого покоління – «Біблія і проблеми формування наукового світогляду студентської молоді». На цьому заході були висвітлені нерозривні взаємозв’язки між духовністю та науково-технологічним прогресом нації, а також акцентовано увагу на актуальності Біблійних заповідей у ХХІ ст.


Навчальні дисципліни по вибору 17-18 філософія


Революція гідності – три роки пам’яті і болю

У період з 20 по 24 лютого 2017 р. кафедра філософії долучилась до загальноуніверситетських заходів щодо вшанування пам'яті героїв Небесної сотні. Так, викладачі кафедри підготували та прочитали студентам лекції, присвячені подіям 2014 р. Основною метою зазначених читань було відтворити у пам'яті молодого покоління ті почуття та емоції, які декілька років тому змусили численних українців залишити свої домівки та відважно ринутись у бій за свободу своєї Батьківщини. Вкрай важливо, щоб спогади про ці болючі події продовжували жити у думках нашої молоді та давали їм гідний приклад для наслідування.

Пам'ятаємо і поважаємо!


Науково-педагогічний семінар

22 лютого 2017 р. наставники академічних груп ЛНАУ відвідали організований кафедрою філософії науково-педагогічний семінар, на якому їм було запропоновано послухати виступи двох доповідачів. Зустріч було розпочато із доповіді начальника навчальної частини ЛНАУ О.Я. Микули, який ознайомив аудиторію зі змістом законодавчих актів та нормативно-правових документів, які є основою навчального процесу у вищій школі. Увагу було зосереджено на стандартах вищої освіти, детально охарактеризовано освітньо-кваліфікаційні рівні, кредитну систему та перелік компетентностей, необхідних для якісної підготовки молодих фахівців. Також доповідач розповів присутнім про ті нововведення та зміни, які очікують наукову спільноту у найближчому майбутньому.

Друга частина педагогічного семінару була присвячена висвітленню тих проблемних моментів, з якими зустрічаються викладачі під час організації семінарських занять. Так, під час виступу в.о. доцента кафедри філософії М.Л. Лазарева зосередилась на інтерактивних методах проведення практичних занять, виокремила дієві способи пошуку та запам’ятовування інформації, підкреслила найбільш вагомі перешкоди на шляху досягнення взаєморозуміння між педагогом та студентом і запропонувала декілька варіантів урізноманітнення стандартизованих форм проведення семінарів.


Науково-педагогічний семінар

14 грудня 2016 р. відбулось чергове заняття у рамках організованого кафедрою філософії науково-педагогічного семінару. Доцент Н.Ф. Мисак прочитала аудиторії лекцію на тему «Інтерактивне навчання у вищій школі» і ознайомила учасників заняття зі специфікою використання однієї із новітніх навчальних технологій у процесі підготовки фахівців різних спеціальностей. Лектор акцентувала увагу слухачів на основних принципах і методах інтерактивного навчання, його перевагах і недоліках порівняно з іншими технологіями, а також не оминула проблему підготовки викладача до занять за інтерактивною технологією.

Практичну ж частину науково-педагогічного семінару проводив доцент А.Д. Копитко, який запропонував слухачам детальніше познайомитися з особливостями використання одного з інтерактивних методів – кейс-методу, що якнайкраще дозволяє реалізувати діяльнісно-кооперативний підхід до навчання. А.Д. Копитко зосередив увагу на можливостях використання цього методу як під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, так і у професійній підготовці студентів. Згодом між учасниками науково-педагогічного семінару розгорнулася дискусія про доцільність, можливості та переваги використання кейс-методу у навчальному процесі, а особливо у професійній підготовці майбутніх фахівців.


Семінар для науково-педагогічних працівників ЛНАУ

23 листопада 2016 р. у 309 ауд. відбувся черговий семінар для науково-педагогічних працівників ЛНАУ на тему «Майстерність педагогічної діяльності викладача вищої школи». Зауважимо, що зі становленням інформаційного суспільства та впровадженням новинок технологічного прогресу в освітній простір проблема налагодження взаємозв’язку між студентом та викладачем помітно актуалізувалась. З огляду на це, регулярне проведення подібних заходів не лише допоможе викладачам ЛНАУ підвищити якість викладання навчальних матеріалів, але й сприятиме їх особистісному розвитку.

Кафедра ж філософії, постійний учасник та співорганізатор подібних зустрічей, цього разу презентувала аудиторії матеріали на тему «Специфіка та особливості професійної діяльності викладача вищої школи» (з доповіддю виступила к.і.н., доцент кафедри філософії Н.Ф. Мисак). Лектор презентувала науковцям останні досягнення в галузі педагогічної науки та зорієнтувала учасників зустрічі в способах забезпечення плідної, конструктивної співпраці зі студентами. Під час виступу було охарактеризовано низку новітніх інтерактивних форм навчально-виховного процесу, методи впливу на аудиторію та способи досягнення якісних показників розвитку студента.


Виховний захід на тему «Громадська думка чи маніпуляція свідомістю громадян?»

2 листопада 2016 р. о 18:00 в гуртожитку № 6 ЛНАУ відбувся виховний захід, присвячений питанням викриття тих маніпулятивних впливів, які спотворюють наше сприйняття дійсності та видозмінюють факти реальності. Доповідачі – Н. Ф. Мисак та М. Л. Лазарева – підготували для слухачів презентацію найбільш дієвих стратегій маніпуляції свідомістю людини. Оскільки ж виступи були наповнені великою кількістю графічного матеріалу, це дало можливість показати дію зазначених методів на практиці. Так, приклади рекламних акцій, випусків новин, матеріалів з друкованих видань, передвиборчих кампаній українських та зарубіжних політиків знайшли живий відгук аудиторії та сприяли активному засвоєнню поданої інформації.

На завершення студентам було показано науково-популярний фільм, який наглядно продемонстрував публіці способи, які використовують рекламодавці, маркетологи та інші зацікавлені особи для того, аби «змусити» людину придбати товар, проголосувати за потрібного кандидата, обрати «правильне» рішення тощо.

Дякуємо учасникам зустрічі за активність та виявлений інтерес до проблеми!


Семінар наставників академічних груп і курсів ЛНАУ

24 жовтня 2016 року відбувся семінар наставників академічних груп ЛНАУ. Семінар відкрив вступним словом доцент кафедри філософії Р.А. Наконечний, який ознайомив аудиторію з основними питаннями, винесеними на розгляд викладачами кафедри філософії. Згідно з  порядком денним присутнім було запропоновано прослухати дві доповіді:

1. Формування патріотизму як основа виховної роботи в групі (доповідач – доц. кафедри філософії Р.А. Наконечний).

2. Співпраця студента і наставника як спосіб подолання адаптаційних проблем у першокурсників (доповідач – доц. кафедри філософії Н.Ф. Мисак).

Зазначені теми були обрані з огляду на їх актуальність у досить кризовий для студентів (особливо першокурсників) період – перелаштування свого життя у зв'язку з переїздом у нове середовище, знайомство з великою кількістю нових людей, дисциплін, життєвих позицій тощо. У такий непевний для молоді час їм вкрай потрібна підтримка вихователів, які завдяки своїй майстерності повинні пробудити у студентів довіру та усіляко допомагати їм у процесі адаптації до нових умов життя.

Так, доповідачі донесли до аудиторії основні принципи співпраці вихователів з першокурсниками, окреслили проблемні моменти останньої та визначили шляхи подолання труднощів, які можуть в подальшому спотворити взаємодію студентів із оточуючим їх середовищем. Окрім цього, аудиторії були описані основні способи виховання у студентів патріотичних цінностей, яке, будучи одним з першочергових завдань для наставників академгруп, має на меті вибудувати в молодих людей коректну систему вартостей та допомогти їм стати гідними представниками своєї держави. Завдяки ж поставленим запитанням теми були ґрунтовно проаналізовані, а слухачі змогли з'ясувати для себе усі необхідні моменти.

На семінарі також були рекомендовані теми для виховних годин, зокрема зі студентами першого курсу, допоміжна література та періодика.


15 вересня 2016 р. кафедра філософії долучилась до урочистих святкувань з нагоди 160-річчя Львівського національного аграрного університету. Святкові заходи відвідали не лише викладачі, які сьогодні працюють у складі кафедри, але й педагоги – ветерани освітньої галузі, які упродовж багатьох років плекали молоді покоління. Так, грамотами-подяками за вагомий внесок у розвиток рідного університету та самовіддану працю були нагороджені Л. Б. Котова, Н. М. Біла, Т. І. Харісова, З. Е. Скринник, Г. М. Шпік, М. В. Адамчук, Б. П. Крачковський, В. В. Юкіш.

Зауважимо, що молоді дослідники, підготовкою яких займались викладачі кафедри, також не залишились осторонь і взяли участь у Міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», де успішно презентували свої роботи та довели, що гідні носити почесне звання студентів ЛНАУ. Виступи М. Лютої та О. Стеблій, зокрема, були відзначені почесними грамотами. Однак не меншу увагу публіки завоювали доповіді О. Мельника, Н. Савчин, Я. Харків, М. Хромей та інших.


Кафедра філософії Львівського національного аграрного університету є учасником постійно діючого круглого столу «Кооперація знань міста і життєдайності села», що має на меті розробити пропозиції щодо ефективного природокористування і ведення сільського господарства, зокрема й органічного землеробства, відродження кооперації як основи успішного господарювання. Учасниками круглого столу є провідні науковці, практики, представники органів державної влади і місцевого самоврядування. Головна ідея круглого столу – врахування вимог фізичної економії (насамперед поглядів С. Подолинського В. Вернадського та М. Руденка) при перебудові системи господарювання і створенні ефективної моделі відносини у системі «людина – природа». Викладачі кафедри філософії взяли активну участь в обговореннях проблематики, а також виступили з власними доповідями: «Екологічні засади органічного землеробства» (к. політ. н., доц. О.С. Дмитроца), «Засадничі ідеї української школи фізичної економії і сучасна система вищої освіти в Україні» (к.і.н., доц. А.Д. Копитко), «Людська праця як геологотрансформуючий і космогенний чинник у вченні представників української наукової школи фізичної економії» (к.і.н., доц. Н.Ф. Мисак).


Круглий стіл «Фізична економія М.Д. Руденка (1920-2004 рр.) і глобальна місія України»

10 грудня 2015 р. у Національній академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ) відбувся круглий стіл, присвячений 95 річниці з дня народження відомого письменника, економіста, філософа, космолога, правозахисника Миколи Руденка: «Фізична економія М.Д. Руденка (1920-2004 рр.) і глобальна місія України».

У роботі круглого столу взяла участь доцент кафедри філософії ЛНАУ Н.Ф.Мисак. Учасники заходу підкреслили значимість робіт М. Руденка для вирішення глобальних проблем людства. Адже мислитель запропонував сценарій творення нового суспільно-економічного устрою, побудованого на засадах розуму, природовідповідності, покликаного забезпечувати гармонію у взаєминах людини, суспільства, природи. Учасники круглого столу ухвалили низку рекомендацій: популяризувати перед світовою громадськістю науковий доробок М. Руденка, створити Інститут фізичної економії, низку експериментальних творчих лабораторій для забезпечення розвитку і практичного втілення наукових положень, викладених мислителем.


17.11.2015р. в світлиці гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології доценти кафедри філософії О.С. Дмитроца і А.Д. Копитко провели виховний захід на тему «Соціально-психологічні характеристики сучасного студентства», присвячений Міжнародному дню студентів та всеукраїнському дню студента зі студентами курсу АГ-ІІ. Обговорено актуальні для студентів проблеми соціальної та психологічної самореалізації студентів як особистостей і членів вітчизняного соціуму.
Доповідачі в діалогічній формі на конкретних прикладах проілюстрували потребу молодих людей психологічно і соціально себе реалізувати в суперечливих та динамічних умовах сучасного світу, обґрунтувавши значимість соціально-гуманітарного знання в цьому процесі.


День кафедри філософії

8 жовтня о 19 00 год. в світлиці гуртожитку № 6 проведено день кафедри філософії. До студентів прийшли завідувач кафедри доцент Р.А. Наконечний, доценти Н.Ф. Мисак, О.С. Дмитроца, А.Д. Копитко. Також на зустрічі був присутній і виступив декан факультету агротехнологій та екології професор В.І. Лопушняк.
На зустрічі обговорювалась тема «Правила і закони фізичної економії та проблеми органічного землеробства в Україні». З доповідями виступили доценти Р.А. Наконечний і А.Д. Копитко. На завершення обговорення цієї теми було продемонстровано фільм про про С.С. Антонця – Героя України та Героя Соціалістичної праці, ініціатора впровадження природного землеробства. З цікавістю присутні переглянули фотоальбом «Автограф на землі», виданий з нагоди 80-ти річного ювілею організатора і засновника ПП «Агроекологія» С.С. Антонця.


Оголошення
8 жовтня 2015 року о 19:00 год. відбудеться день кафедри філософії в світлиці гуртожитку №6 на тему: «Правила і закони фізичної економії та проблеми органічного землеробства в Україні».


23 вересня в рамках Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» пройшла конференція «Духовне виховання молоді та культурне відродження села» (голова – А.Д. Копитко, к.і. н., доцент кафедри філософії; секретар – В.Ф. Коровайник, студентка групи Аг-22).
На конференцію подано та заслухано 23 наукових доповіді.
Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції: мова і шляхи її використання в рекламі, проблеми засмічення мови та суржика, світогляд українського хлібороба, культура та звичаї українського села, політична соціалізація студентської молоді, конфлікти в студентському середовищі тощо.
Грамотами ректора ЛНАУ за найкращі доповіді  нагороджено наступних студентів: Віталія Наумова (IV курс), Віру Коровайникик (II курс), Олексія Качмара (III курс),  Анастасію Алексюк (III курс). Всіх доповідачів нагороджено за активну участь  в роботі конференції грамотами факультетів ЛНАУ.
Зі вступним та заключним словом до учасників та гостей конференції звернулись завідувач кафедри філософії доцент Р.А. Наконечний, доцент  кафедри українознавства О.В. Дерпак, керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів ЛНАУ, старший викладач кафедри українознавства О.В.Качмар.


Українська історія, мова та культура в контексті сучасної доби

28 травня 2015 р. в ЛНАУ відбулась студентська наукова конференція «Українська історія, мова та культура в контексті сучасної доби», організаторами якої були кафедра українознавства та кафедра філософії і політології. Велика кількість учасників, серед яких були як студенти ЛНАУ, так і гості з інших навчальних закладів, їх активна участь в обговореннях та глибоке розуміння соціальних, політичних та культурних процесів, які відбуваються в сучасній Україні, сповнили захід плідними дискусіями та позитивними емоціями.

Аналіз широкого кола питань, які підіймались на конференції, свідчить про досить високий рівень підготовки молодих дослідників та їх обізнаність у проблемах сфер державотворення, вітчизняної культури і мистецтва, соціальних ідеалів та цінностей тощо. Зокрема на особливу увагу заслуговує доповідь Віталія Наумова, студента факультету агротехнологій та екології ЛНАУ, який у секції «Націєтворча роль студентства у суспільних процесах» заворожив аудиторію блискучим виступом та досконалим володінням матеріалом. Його презентація на тему «Політична соціалізація студентської молоді та її особливості» була визнана однією з найкращих.

У секції «Митрополит А. Шептицький – духовний провідник і будівничий української церкви та нації» жваву дискусію викликала доповідь учасника з Інституту цивільного захисту Богдана Олійника, який зацікавив аудиторію пропозиціями щодо популяризації вчення А. Шептицького. Студенти активно ставили запитання та пропонували власні ідеї стосовно того, яким чином зробити творчість та здобутки видатних українських діячів популярними серед молоді. Приємне враження по собі залишила і доповідь Роксоляни Мілецької, гості з Інституту психології і соціального захисту, яка красномовно розкрила образ «рідної хати» у творчості митрополита.

Загалом же усі учасники конференції продемонстрували позитивні результати своїх досліджень та заслуговують якнайкращих відгуків.

Дякуємо всім учасникам за роботу та сподіваємось на подальшу співпрацю! Творчих успіхів!


21 травня 2015 р. у гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології відбувся День кафедри філософії і політології. Зустріч була присвячена перспективам, викликам та проблемам, які супроводжують процес входження України у європейський простір. Студентам запропонували прослухати доповіді, присвячені культурним, політичним, освітнім, соціальним та іншим аспектам євроінтеграційного процесу.

Доповідачі Р.А. Наконечний, Н.М. Біла та О.С. Дмитроца залучили студентську аудиторію до активної дискусії, під час якої підіймались актуальні питання та лунали аргументовані зауваження.21 травня 2015 р. о 19:00 в гуртожитку агрономічного факультету № 6 відбудеться День кафедри філософії і політології. Заплановано проведення дискусії на тему: «Україна в європейському контексті».


Про підсумки  ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади з політології

22–25 квітня 2015 р. студенти Віталій Лапинський (група Ен-42) і Віталій Наумов (група Аг-31) (наукові керівники А. Д. Копитко та М. Є. Вахула) взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з політології та круглому столі «Державний устрій України: проблеми трансформації». Студенти захистили власні наукові роботи, виконали творчі завдання і тести з політології.

В. Лапинський був нагороджений грамотою у номінації «За інноваційний підхід до вирішення проблемного завдання», а В. Наумов – у номінації «Знавець історії політичної думки».10 лютого 2015 р. о 15:00 в 405 аудиторії головного корпусу ЛНАУ відбудеться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з політології.

9 лютого 2015 р. о 18:00 в лекторії гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології ЛНАУ відбудеться пізнавальна лекція на тему "Світоглядні питання філософії".

Доповідач – доцент кафедри філософії і політології Дмитроца О. С.


16 жовтня 2014 р. у гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології відбувся День кафедри філософії і політології. Викладачі кафедри провели зі студентами бесіду-дискусію на загальну тематику «Україна і Росія: сутичка цивілізацій». Підіймались такі актуальні теми як «Герої, якими ми пишаємось», «ДНР і ЛНР», «Інформаційна війна між Росією та Україною», «Санкції проти Росії» тощо.

Незважаючи на пізню годину, студенти активно брали участь у дискусії, ставили запитання та демонстрували зацікавленість у тій інформації, яку їм було презентовано.


16 жовтня 2014 р. у гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології відбудеться День кафедри. Викладачі кафедри планують провести зі студентами бесіду-дискусію на загальну тематику «Україна і Росія: сутичка цивілізацій».


Викладачі кафедри філософії та політології взяли активну участь у підготовці студентів до наукової конференції «Творча спадщина Тараса Шевченка у контексті сучасної доби». Конференція працювала за такими напрямами: «Тарас Шевченко – основоположник сучасної української літературної мови», «Осмислення творчого спадку Великого Кобзаря у творчості сучасних українських інтелектуалів», «Філософсько-світоглядні засади творчості Т. Г. Шевченка», «Шевченкове розуміння ідеї українського державотворення», «Світова слава Кобзаря», «Т. Шевченко – мій сучасник». У зазначених секціях виступило більш ніж десятеро студентів із роботами, науковими керівниками яких були О. С. Дмитроца, Н. М. Біла, Н. Ф. Мисак, М. Л. Лазарева, А. Д. Копитко та інші.12 лютого 2014 р. на кафедрі підведені підсумки першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін.

Переможцями цього етапу стали:

  •  з педагогіки  - Голяк Олеся  студентка гр. Еко-63;Шлейм Наталя студентка гр. Еко-63;

  •  з філософії    - Здрок Ангеліна студентка гр. Аг-61;Голюк Ольга студентка гр. Аг-61;

  •  з політології  - Наумов Віталій студент гр. Аг-21.

Роботи переможців будуть представлені на заключний тур Всеукраїнської студентської олімпіади.


Професійна етика і педагогічний такт викладача вищої школи

12 березня 2012 р. відбувся теоретичний семінар для наставників академічних груп на тему «Професійна етика і педагогічний такт викладача вищої школи». Семінар проводив доцент кафедри філософії і політології Дмитроца О.С. В рамках семінару піднімались питання взаємовідносин викладача і студента в процесі навчальної і виховної роботи у вищому начальному закладі.


День бібліотеки на кафедрі філософії і політології (20 лютого 2003 р.)

Працівники Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету спільно з викладачами кафедри філософії і політології організували проведення «Дня бібліотеки на кафедрі філософії і політології». В його рамках організовано ряд заходів, в котрих взяли участь як викладачі кафедри філософії і політології, так і студенти, які вивчають філософські, соціально-політичні та гуманітарні науки. Серед них треба передовсім виокремити:

● Мультимедійну презентацію роботи бібліотеки та видань довідкового характеру, які виходять в Україні, сайтів, з котрих викладачі та студенти можуть почерпнути необхідну інформацію про наукові, навчальні та навчально-методичні видання, які з'явились в Україні та світі;

● Представлено модель пошуку інформації (традиційну та в електронному варіанті) про літературу, відповідну профілю кафедри філософії і політології, наявну в фондах Наукової бібліотеки університету. Висвітлено головні засади роботи електронного читального залу бібліотеки, міжбібліотечного абонементу;

● Викладачі та студенти отримали ґрунтовну інформацію про надходження літератури з дисциплін кафедри філософії і політології за 2003-2013рр. у фонди наукової бібліотеки;

● Організовано виставку нових надходжень літератури з дисциплін профілю кафедри філософії та політології: соціології, політології, філософії, етики та естетики, релігієзнавства, психології та педагогіки, психології управління тощо, які є результатом тісної співпраці бібліотеки з провідними видавництвами України «Знання», «Академія», «Академвидав», «Новий світ», "Університетська книга», «Кондор». В подальшому студенти та викладачі мали можливість придбати відповідну продукцію зазначених видавництв.


Педагогічний семінар «Вища освіта України і Болонський процес»

13.02.2013 в ауд. 409 відбулося чергове заняття педагогічного семінару «Вища освіта України і Болонський процес». Для слухачів семінару було прочитано лекцію «Методика застосування інтерактивного навчання у вищій школі» (доцент, канд. іст. наук Мисак Н.Ф.). Було проведено моніторингове соціологічне опитування слухачів семінару «Професійна діяльність викладача вищого навчального закладу (на прикладі ЛНАУ)», а також індивідуальні консультації щодо виконання підсумкової творчої роботи «Майстерність педагогічної діяльності викладача вищої школи» (особистий погляд). В роботі семінару взяв участь і виступив завідувач кафедри філософії і політології доцент Наконечний Р.А.