На кафедрі дизайну архітектурного середовища сільських поселень 21 травня 2015 року відбувся круглий стіл на актуальну тему: «Типологічні та методологічні проблеми формування дизайну архітектурного середовища сільських поселень».

Круглий стіл відкрив головуючий – зав. каф. ДАС, доцент Н.С. Савчак. Він оголосив тему, основні питання, що розглядатимуться, а також регламент: доповідь – до 10 хв., виступи – до 5 хв.

Під час круглого столу обговорювалися питання щодо типологічних та методологічних проблем формування дизайну архітектурного середовища у сільських поселеннях.

Доцент Н.С. Савчак у своєму виступі висвітлив методологічні проблеми формування дизайну архітектурного середовища сільських поселень. Доцент О.І. Колодрубська запропонувала нову типологію сільських садиб відносно трудової діяльності мешканців. В.о. доцента Я.Є. Фамуляк розкрив методологічні проблеми проектування об’єктів містобудування, архітектури та дизайну в сучасних умовах. Доцент М.К. Левицька з’ясувала стилістичні орієнтири у проектуванні та дизайні сучасних сакральних споруд. Ст. викладач Р.М. Какула висвітлила методологічні засади та основні принципи організації та формування сільських ландшафтів. Асистент Л.Р. Баранович розглянула основи типології громадських будівель та споруд. Ст. лаборант Т.Б. Качура розповіла про призначення готелів та їх розміщення в планувальній структурі поселення. Особливої уваги заслуговували виступи молодих науковців кафедри.

У обговоренні висвітлених проблем взяли участь всі присутні: декан факультету будівництва та архітектури в.о. проф. А.В. Мазурак, викладачі та працівники кафедри ДАС, НУ «Львівська політехніка», інституту народознавства, студенти факультету.


24 квітня 2014 року професійне журі визначилося з переможцями Всеукраїнського студентського конкурсу «Плакатом по витратах».

За кілька місяців до Агентства надійшло понад 100 робіт від студентів з різних куточків України. Роботи вражали творчістю та оригінальністю репрезентації питання енергоспоживання. Кожен плакат – візуальне бачення, особисте ставлення та глибоке розуміння проблеми. Впевнені, кожен учасник конкурсу власним прикладом раціонального використання енергоресурсів, вплине на своє оточення та переконає, що енергоресурси вичерпні і потребують економії.

За результатами голосування студент групи Дас-41 факультету будівництва та архітектури Львівського національного аграрного університету Євгеній Татарчук за свою роботу під назвою «Ресурси» (керівник: к.т.н., доцент Савчак Н.С) отримав приз глядацьких симпатій.


Захист дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на кафедрі дизайну архітектурного середовища

28 січня 2014 року на кафедрі дизайну архітектурного середовища факультету будівництва та архітектури відбувся захист дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки 0601 «Архітектура» для спеціальності 8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища».

Голова Державної екзаменаційної комісії, кандидат архітектури, доктор мистецтвознавства, професор О. Я. Боднар виділив дипломні проекти М М. Івашківа. («Дизайнерське вирішення проектування екологічних і автономних будинків на території Західної України», науковий керівник к.т.н., доцент Н. С. Савчак), В. І. Смолинця («Особливості формування архітектурного середовища комфортного житла у приміській зоні м. Львова», науковий керівник к. арх., доцент О. І. Колодрубська), Е. О. Шумчука («Принципи формування архітектурного середовища садиби механізатора (на прикладі Волинської обл.), науковий керівник к. арх., доцент О. І. Колодрубська), відзначив актуальність вибраних тем, високий рівень їх виконання та перспективи подальшого впровадження.Виховна година в музеї історії університету


10 лютого група Арх-11 разом зі своїм куратором, асистентом кафедри дизайну архітектурного середовища А. М. Барановичем відвідала музей історії Львівського національного аграрного університету. Майбутні архітектори з цікавістю слухали історії директора музею Ю. М. Токарського про утворення та розвиток навчального закладу, його віхи становлення, наукові досягнення, видатних вчених університету в галузі сільського господарства.