14 вересня 2017 р. на 3 парі у 424 аудиторії на кафедрі обліку та оподаткування відбувся захист звітів з виробничої практики ОС «Магістр» групи ОП-71. У складі комісії були: Л.П. Петришин, Л.Б. Гнатишин, Н.М. Жидовська.

Під час виробничої практики студенти мали можливість закріплення теоретичних знань, одержаних в університеті, придбання навичок практичної роботи в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту, розширення досвіду ділових взаємовідносин і практичної підготовки до комплексного державного екзамену за фахом.

Результати проходження практики студенти представили у формі звіту, доповіді та презентації. Під час захисту магістранти демонстрували фото зі своїх місць роботи, ділились враженнями, своїми думками про роботу, розповідали про труднощі, з якими довелось зустрітися, та способи їх подолання.

Під час захисту звітів та результатів виробничої практики Магістерської програми «Облік та оподаткування» студентка Валентина Цепок наголосила на таких аспектах:

  1. Сприяння активізації участі підприємств, приватних підприємців у виставкових заходах з метою розширення економічних зв’язків, пропаганди здобутків власних товаровиробників і науково-технічних досягнень, а також залучення додаткових грошових потоків в район та організувати Управлінням економіки та агропромислового розвитку власний виставковий захід.
  2. Постійне оновлення баз даних інвестиційних та інноваційних проектів, вільних земельних ділянок та об’єктів виробничого призначення, що можуть бути запропоновані потенційним інвесторам, презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу району, та відображення цих даних в засобах масової інформації (Інтернет-видання, спеціалізовані періодичні видання, радіо, телебачення тощо).

Студентка Ольга Шийка під час захисту запропонувала:

  1. Мінімізувати обсяг прикладних додатків у зв’язку з важкістю отримання документів від установ та відсутністю подальшого використання студентом звіту практики.
  2. Налагоджувати співпрацю об’єктів практики з університетом для подальшого працевлаштування студентів.
  3. Налагоджувати співпрацю із провідними іноземними компаніями/підприємствами Львова, що дозволить студентам отримати корисний досвід, використовуючи набуті знання на практиці.


Весняна академічна школа Буковель 2017

20-25 травня 2017 року в рамках творчо-педагогічної майстерні «Майстерня постіндустріального навчання» пройшла ІІІ міжнародна навчально-тренінгова програма «Весняна академічна школа Буковель 2017 BASS-2017».
Головна мета заходу – інтегрувати професіоналів у галузі вищої освіти та створити спільну платформу, що буде об’єднувати викладачів, провідних науковців, міжнародних експертів та інших зацікавлених осіб для сприяння позитивним якісним змінам в українській вищій освіті.
Організаторами освітньої програми виступили Громадська організація «Україно-Американська асоціація працівників вищої школи» та Тернопільський національний економічний університет. Партнерами програми були Міжнародна освітня консалтингова компанія Vistas Canada Edu, EILAB, University of Ontario Institute of Technology, Міжнародна культурно-освітня асоціація, Інститут соціального і економічного розвитку.
В навчально-тренінговій програмі від Львівського національного аграрного університету брали участь доценти кафедри обліку та оподаткування: Людмила Петришин, Наталія Жидовська, Ольга Малецька.
Під час роботи школи піднімалось ряд проблемних питань, зокрема: особливості навчання у постіндустріальному світі, бізнес-наставництво, основні навчальні моделі та освітнє лідерство, культурні цінності, що визначають траєкторію розвитку особистості тощо.
Всі учасники ІІІ міжнародної навчально-тренінгової програми отримали сертифікати міжнародного зразка.


Дистанційне проходження онлайн-практики

Актуальним аспектом якісної підготовки фахівця-обліковця, потреба в якому існує у різних сферах практичної діяльності, зростає відповідно до запитів сучасних роботодавців. Важливе значення  має поєднання теоретичної підготовки та практичних навиків, що найкращим чином можна реалізувати через участь у реальних заходах, зокрема через участь в онлайн-практиці, що пропонується  «Приват Банком».

Умови  її проходження студентам Львівського НАУ спеціальності «Облік і оподаткування» довів до відома 11.05.2017 р. керуючий відділенням банку у м. Дубляни В.С. Іванець.

Онлайн-практику в банку можуть проходити студенти не тільки фінансових і економічних, але й будь-яких інших спеціальностей – достатньо зареєструватися на спеціальному сайті https://practice.privatbank.ua/  та вибрати один із запропонованих видів практики.

У програмі практики потрібно:

  •   Виконати основну програму, яка складається з теоретичного блоку та практичних завдань у Приват-24;
  •   Долучитися до агентської програми та просувати банківські продукти;
  •   Брати активну участь до залучення друзів в онлайн-практику;
  •   Раніше за всіх завершити навчання з результатом у 500 балів.

За підсумками конкурсу буде обрано 4 перемоців, які будуть названі 20.05.2017 р.

Досвід вивчення банківських послуг і навички обліково-фінансової культури стануть у пригоді не тільки у майбутній професійній діяльності, але й у повсякденному житті. Найкращих практикантів буде зараховано до кадрового резерву Приват Банку, що дає гарантію працевлаштування в банку після закінчення вишу.

Подібні заходи варто проводити регулярно, задля всебічного розвитку особистості та для підвищення фахового рівня студентів, підбиваючи підсумки зустрічі, зауважила завідувач кафедри обліку та оподаткування Л.П. Петришин.


Візит до UNS і Лодзького університету в рамках закордонного стажування для викладачів з українських ВНЗ

23-26 квітня 2017 р. завідувач кафедри обліку та оподаткування Л.П. Петришин та доцент кафедри О.І. Малецька побували в Польщі в рамках закордонного наукового стажування «Сучасний університет: міжнародна співпраця та мобільність задля інновацій через проектний підхід», яке відбувалося в Університеті суспільних наук (UNS, Лодзь) та Лодзькому Університеті. Організатором стажування виступила Фундація Central European Academy Studies and Certification.

Головна ціль стажування – підвищення рівня компетентності та кваліфікацій шляхом перейняття кращого європейського досвіду роботи ВНЗ в проектному підході. Крім того, учасники мали змогу ознайомитися з можливостями фінансування індивідуальної мобільності науковців та докторантів за допомогою фінансових інструментів ЄС Horyzon2020 і Erazmus+; отримати знання щодо створення та функціонування проектного офісу як структурної одиниці ВНЗ, факультету, кафедри, що сприятиме поліпшенню міжнародних зв'язків та освоєнню роботи з проектами, що фінансуються фондами ЄС; отримати навички, необхідні для побудови консорціумів і пошуку партнерів як один з компонентів реалізації проектного підходу в організації роботи ВНЗ.

Спілкування з польськими викладачами та командою проектного офісу у відбувалися у форматі нетворкінгу.

Всіх учасників стажування привітав канцлер Університету суспільних наук Пьотр Домжал. Проректор університету Агнешка Шпак проінформувала учасників стажування про систему вищої освіти в Польщі на прикладі свого закладу. Про можливості фінансування наукової кар’єри та міжнародні проекти розповідали працівники Лодзького університету Мартін Гуньда, Яна Корчинська, Міхал Кочмарек. Ліліана Лято розповіла про роботу міжнародного відділу та маркетингу і зауважила, що велика кількість рішень в університеті приймається на рівні деканатів.

В рамках стажування підписано Угоду про партнерство із Університетом суспільних наук (UNS, Лодзь) для реалізації спільних міжнародних проектів та меморандум з фундацією CEASC.

Після завершення стажування учасники отримали Dyplom ukonczenia stazu miedzynarodowego від Університету суспільних наук та масу вражень від закордонної поїздки.


04 квітня 2017 р. на кафедрі обліку та оподаткування було проведено круглий стіл: «Формування професійної компетентності фахівців з обліку і оподаткування». Участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри обліку та оподаткування ЛНАУ та коледжів, що входять в структуру ЛНАУ: Горохівського, Стрийського, Золочівського, Тлумацького, Вишнянського.

З привітальним словом звернулася завідувач кафедри обліку та оподаткування к.е.н., доцент Людмила Петрівна Петришин, яка зазначила актуальність проблеми підготовки фахівців бухгалтерського обліку нової генерації, здатних ефективно працювати в швидкозмінних умовах.

Багатогранність теми круглого столу була підкреслена та проілюстрована у виступі к.е.н., доц. Ганни Володимирівни Сиротюк. Вона висвітлила особливості організації освіти на засадах компетентнісного підходу, вказала на компетенції, що висуваються провідними компаніями агробізнесу до випускників облікових кафедр.

Своїми поглядами щодо формування позиційних компетентностей з обліку і оподаткування поділилася викладач-методист Горохівського коледжу ЛНАУ Станіслава Володимирівна Шелін. Зокрема, було зауважено, що виховання професійної компетентності є одним із визначальних орієнтирів у підготовці молодшого спеціаліста з бухгалтерського  обліку та фінансів.

Викладач Тлумацького коледжу ЛНАУ Юлія Василівна Неміш поділилась досвідом організації та проведенням майстер-класів при викладанні облікових дисциплін. Особливості використання ігрових методів в процесі викладання висвітлила викладач Вишнянського коледжу ЛНАУ Оксана Дмитрівна Клебан. Особливостями використання на заняттях «ділових ігор» поділились викладач Золочівського коледжу ЛНАУ Наталія Олексіївна Зозулюк та викладач Стрийського коледжу ЛНАУ Наталія Василівна Виваль.

Доцент Петришин Людмила Петрівна донесла до учасників одну з важливих компетенцій у підготовці фахівців з обліку та оподаткування – лідерство, і провела майстер-клас серед учасників круглого столу, тим самим показала, як на практиці освоювали тренінгові освітні технології.

До обговорення долучилися: к.е.н., доцент Наталія Михайлівна Жидовська, к.е.н., доцент Ольга Іванівна Малецька, к.е.н., доцент Руслана Петрівна Андрушко, к.т.н., доцент Ольга Володимирівна Лиса.

Круглий стіл відбувся на високому науковому та організаційному рівні, він став ареною жвавих дискусій, обміну думками з проблем, що піднімалися під час його роботи. Проведення таких наукових заходів є надзвичайно корисним для поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, формування та розвитку здібностей студентів до наукових досліджень.


Професійні якості, які необхідні для ефективної діяльності майбутніх бухгалтерів, не можуть бути сформовані без удосконалення якості навчального процесу. Розуміючи це, керівництво і викладачі кафедри стараються для активізації роботи студентів використовувати різні форми і методи  проведення занять.

20.03.2017 р. на кафедрі обліку та оподаткування відбулась бінарна лекція із дисципліни «Облік і оподаткування експортно-імпортних операцій». На занятті була присутня завідувач кафедри обліку та оподаткування к.е.н., доцент Л.П. Петришин.

Ініціатором проведення лекції у такій формі виступила к.е.н., доцент О.С. Прокопишин, яка звернула увагу на проблемні моменти при веденні обліку на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Зміст матеріалу було подано у живому діалогічному спілкуванні двох осіб: викладача-теоретика та бухгалтера-практика Іванни Григорівни Жуковської, котра працює бухгалтером у ПП «БАВАРІЯ ТРАНС» м Львів.

Іванна Григорівна поділилась своїм практичним досвідом з організації ведення обліку міжнародних операцій, а саме – специфікою ведення обліку міжнародних автотранспортних перевезень, навела приклади документального оформлення та відображення в обліку експортно-імпортних операцій.

Гостя завершила свій виступ побажанням студентам спеціальності «Облік і оподаткування» збагачувати під час навчання свій фаховий арсенал безцінними навичками, які допоможуть вже з перших днів впоратися з такою складною, відповідальною та одночасно цікавою роботою бухгалтера.

Завідувач кафедри підвела підсумки заняття і зауважила, що бінарні лекції спонукають студентів до активного творчого пошуку.


День кафедри обліку та оподаткування

20 березня 2017 року в світлиці гуртожитку №3 відбувся виховний захід «Нескорені: Україна понад усе!», організований кафедрою обліку та оподаткування у співпраці з кафедрою українознавства для студентів спеціальності «Облік і оподаткування». Тематика заходу обумовлена актуальністю проблеми формування та репрезентації пантеону українських героїв на сучасному етапі державотворення.

Історичну складову виховного заходу представила доц. кафедри українознавства О.Ф. Юрчук, зупинившись на найбільш важливих складових життєвої філософії, суспільно-політичної та військової діяльності головнокомандувача Української Повстанської Армії  Романа Шухевича та провівши історичні паралелі із сьогоденням. Виступ вдало доповнено візуальним супроводом у формі документального фільму «Роман Шухевич».

В обговоренні окремих суперечливих питань української історії, які прямо чи опосередковано стосувалися ОУН-УПА та особисто Р.Шухевича взяли участь викладачі: Н.М. Жидовська, Н.М. Ціцька, О.В. Лиса, О.І. Малецька.

З післясловом виступила доц. кафедри обліку та оподаткування Р.П. Андрушко, привернувши увагу присутніх до проблеми відлуння національно-визвольних подій практично у кожній родині на західноукраїнських землях. Насамкінець наголосила на важливості та актуальності засвоєння уроків історії сучасною студентською молоддю з метою розбудови української держави сьогодні.


Шевченко понад часом

9 березня 2017 р. виповнилося 203 роки від дня народження славного сина українського народу, видатного українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. Справедливо Великого Тараса, мислителя та творця, вважають народним пророком, оскільки на його творах не одне покоління українців формувало свій світогляд.

Національно-патріотичному вихованню у Львівському національному аграрному університеті приділяють велику увагу, адже в сучасних реаліях важливим завданням науково-педагогічного колективу є не тільки формування майбутньої еліти України, а й всебічно та гармонійно розвинених особистостей, патріотів своєї країни.

У цей день у фойє ЛНАУ проходив флешмоб, де відбулося спільне виконання Шевченкового «Заповіту» студентами, науково-педагогічними працівниками та учасниками художніх колективів університету. Участь у проведеній акції взяли, зокрема, викладачі кафедри обліку та оподаткування.

Флешмоб завершився читанням віршів Великого Кобзаря, які стали патріотичним єднанням зі всією Україною.

Тарас Шевченко виходить за межі  нашої епохи. Він понад часом…


Зустріч зі студентами Стрийського коледжу ЛНАУ

07 березня 2017 року доцент кафедри обліку та оподаткування Г.В. Сиротюк провела зустріч і профорієнтаційну роботу зі студентами Стрийського коледжу ЛНАУ спеціальності «Облік і оподаткування».

Зустріч розпочалася з вручення заступнику директора з навчальної роботи В.Ю. Петринець наукових збірників, підготовлених і виданих кафедрою обліку та оподаткування за результатами заходів, у яких взяли участь студенти та викладачі Стрийського коледжу ЛНАУ:

1. Збірник матеріалів за результатами наукових досліджень студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» до 160-річчя ЛНАУ;

2. Матеріали навчально-методичного семінару «Облік та оподаткування: методика викладання та підготовка фахівців до 160-річчя ЛНАУ.

Студентам було наголошено на пріоритетності вибору ЛНАУ для продовження навчання, основною перевагою якого є вступ відразу на 3-й курс навчання без складання ЗНО. Ознайомлено з особливостями навчання в університеті, проведенням виховних заходів, проживанням студентів. Особлива увага акцентувалася на міжнародній співпраці університету та факультету, яка включає в себе проходження виробничої практики, участь у міжнародних наукових конференціях, участь у стипендіальних програмах країн Європейського Союзу, а також на можливості участі у програмі подвійного диплому для студентів, що навчаються в магістратурі.

У профорієнтаційній роботі також взяла участь студентка економічного факультету, випускниця Стрийського коледжу ЛНАУ 2016 р. Христина Хомин, яка поділилися власними враженнями про студентське життя в університеті.

Студентам було роздано інформаційні буклети, в яких міститься детальна інформація про Львівський НАУ, економічний факультет, а також презентаційні матеріали кафедри обліку та оподаткування, в яких наголошено на можливих напрямках працевлаштування після здобуття спеціальності «Облік і оподаткування».


Участь у семінарі «1С: Форум. Агро»

2 березня 2017 року викладачі економічного факультету доц. Л.Б. Гнатишин, доц. О.С. Прокопишин та доц. Г.В. Брик взяли участь у семінарі з актуальних питань обліку та оподаткування «1С: Форум. Агро».

Лекторами семінару були: заступник директора департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Л.В. Гончаренко, податковий консультант С.М. Дробоття, консультант з роботи програмних продуктів «1С: Підприємство» та «Ін-Агро» О.П. Ходаковська, експерт з податкового планування І.А. Губіна, головний редактор журналу «Баланс-Агро» С.М.Наумов та консультант-аналітик центру «ABBYY Україна» А.Л. Байда.

Учасники семінару отримали інформацію про програми державної підтримки аграрного сектору у 2017 році, зміни в адмініструванні ПДВ, а також особливості застосування програмних продуктів «1С: Підприємство» та «Ін-Агро» для агровиробників в контексті законодавчих змін.


27.02.2017 р. відбулась відкрита виховна година в групі Оп-12 сп на тему: «Наша мова солов’їна», на якій виступили куратор Зоряна Петрівна Мирончук і студенти групи: Христина Хомин, Аня Шільберг, Ліля Михальчук, Діма Горбань і Настя Столярчук.

Говорячи сьогодні про рідну українську мову, не можна не згадати про полум'яних синів українського народу, які зберегли її і донесли до нас. Серед цих людей відомі вам Григорій Сковорода, Григорій Квітка-Основ'яненко, Леонід Глібов, Іван Франко. Та найбільшого розквіту наша мова досягла у творчості українського поета Тараса Шевченка, великого Кобзаря.

21 лютого наша країна разом з усім світом відзначає День рідної мови. Ми з вами одержали у спадок багату, розвинену, мелодійну мову. Наша мова – одна з найдревніших і найбагатших серед тисяч мов світу. За милозвучністю вона посідає третє місце у світі після французької та іранської. Нею можна висловити все: і найглибші думки, і найпотаємніші почуття.

Наші предки «стріляли» словами, наче з лука, і точно влучали в ціль. Протягом багатовікової історії вони склали безліч прислів'їв. Пригадайте прислів'я про мову, слово:

Слухай тисячу разів, а говори один раз;

Хто багато говорить, той мало творить;

Один скаже, другий прикаже;

Рідна мова-не полова: її за вітром не розвієш;

Хто своєї мови цурається, хай сам себе встидається;

Слово до слова - зложиться мова.

У світі про українську мову кажуть, що вона співуча, солов'їна, багата. І від кожного з нас залежить, щоб жила наша мова, одна з найкрасивіших мов світу.


Новації податкового законодавства у 2017 році.

25 січня 2017 р. викладачі кафедри обліку та оподаткування к.е.н., доцент Л.П. Петришин та к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк взяли участь у семінарі «Новації податкового законодавства 2017 р.», який проходив у Департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА. Організатором виступила Громадська спілка «Аграрії Львівщини», яку очолює Андрій Васильович Чопик.

Учасниками заходу були головні бухгалтери підприємств агропромислового комплексу, фермери, представники громадських організацій, банків м. Львова та представники департаменту.

Андрій Васильович звернув увагу платників податків на важливі зміни у законодавстві та запросив лектора – головного редактора видання «АГРО PRO» Ельвіру Ткачову – детально ознайомити присутніх з усіма новаціями. Редактор розповідала про документи, які з 1 січня 2017 року набрали чинності. Це Закони України: від 06 грудня 2016 року № 1774-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», від 20 грудня 2016 р. № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Ельвіра Ткачова також докладно роз’яснила зміни щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та оплати праці працівників у 2017 р., а також запевнила, що журнал «АГРО PRO» зможе забезпечити агропідприємства корисною інформацією, яка допоможе у непростих економічних умовах не тільки зберегти бізнес, але й забезпечити його успішний розвиток.

До участі в обговоренні також долучилися заступник директора департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Людмила Гончаренко, яка ознайомила присутніх з програмами підтримки аграрного сектору. та керівник проекту «Агро-фабрика» OTP Bank Group Уляна Гук, котра роз’яснила особливості новітніх банківських продуктів для сільськогосподарських товаровиробників.

Учасники семінару озвучити велику кількість запитань до спікерів та отримали вичерпні відповіді на них в атмосфері жвавого діалогу.


Вітаємо магістрів з успішним захистом дипломних робіт!

24 січня 2017 року на кафедрі обліку та оподаткування відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістра спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». Захист відбувався у відповідності з вимогами щодо організації та порядку роботи екзаменаційних комісій. Екзаменаційну комісію очолював к.е.н, заслужений економіст України, начальник ДФІ у Львівській області М.І. Диба. В склад комісії були включені: заступник голови к.е.н., в.о.професора Я.С. Янишин, д.е.н, професор І.Б. Яців, к.е.н., професор  С.М. Онисько, д.е.н., професор І.Г. Костирко, к.е.н., доцент Л.П. Петришин, к.е.н., доцент Г.В. Брик. Секретарем призначено ст. лаборанта І.П. Шолудько. За рішенням екзаменаційної комісії кваліфікацію магістра з обліку і аудиту присвоєно 13 студентам-випускникам.  Дипломи з відзнакою отримали семеро студентів: Н. Велінець, О. Козак, М. Пелих, Н. Підцерковна, О. Рубаха, Н. Турчиняк, І. Шигінська. Захист студенців магістрів вирізнявся елементами наукової новизни, креативністю та повнотою викладу, і супроводжувався наочністю презентацій. Це дає підставу зробити висновки про те, що професорсько-викладацький склад кафедри обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету готує висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з присвоєної їм кваліфікації.

Бажаємо успіхів випускникам у їх кар’єрному зростанні!


З 15 по 22 грудня на бухгалтерському відділенні Горохівського коледжу ЛНАУ тривала олімпіада з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Метою олімпіади було передбачено: підвищити інтерес студентів до навчання; визначити рівень підготовки з дисципліни і підвищити якість знань; активізувати самостійну роботу студентів; популяризувати професію та підвищити зацікавленість студентів у досконалому оволодінні нею.

Олімпіада проходила у два етапи. На 1 етапі взяли участь студенти ІІ курсу бухгалтерського відділення у кількості 30 чоловік. Відповідальні за проведення олімпіади: завідувач бухгалтерського відділення Г.Г. Наглюк, голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін С.В. Шелін та викладач бухгалтерських дисциплін І.М. Янчук.

Основну увагу під час підведення підсумків першого етапу конкурсне журі у складі М.В. Бродзяк – голови журі, головного бухгалтера коледжу, О.М. Генсецької – заступника директора з навчальної роботи, Л.Г. Войтович – методиста коледжу та М.О. Долінської – завідувача з навчально-виробничої практики, звертало на показники навчання з дисципліни, участь у роботі гуртків, написання рефератів, участь у конкурсах, вечорах, КВК з дисципліни тощо.

У другий етап олімпіади з дисципліни увійшло шість найкращих студентів, що зайняли призові місця на першому етапі і продовжили виборювати звання «Найкращий студент з дисципліни». Конкурсне журі очолила О.С. Прокопишин – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Львівського національного аграрного університету, яка привітала переможців олімпіади з їх першим професійним успіхом.

Студенти, що зайняли перші три місця (І місце – Мар’яна Василишин, ІІ місце – Ольга Гойдало, ІІІ місце – Софія Вакулюк) відзначені грамотами редакції всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік». Аліні Рогожиній, Катерині Синиці та Назарію Трачевському оголошено подяки за активну участь, наполегливість та професійну майстерність.


Глобальний Лідерський Саміт–2016

25-26 листопада 2016 р. викладачі кафедри обліку та оподаткування к.е.н., доцент Л.П. Петришин та к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк взяли участь у Глобальному Лідерському Саміті, який проходив у залі «Медіацентр» стадіону «Арена Львів».

Глобальний Лідерський Саміт – це подія, яка сьогодні охоплює близько 100 країн. Це саміт для підвищення навичок лідерства всіх людей, щоб створити «світ таким, яким ми бажаємо бачити». ГЛС був створений, щоб допомогти лідерам бути більш ефективними у сфері їх діяльності.

Програма саміту була наповнена цікавими лекціями та зустрічами зі спікерами, в тому числі й іноземними, виступи яких відбувалися в режимі онлайн-конференцій. Надзвичайно цікавими і повчальними були виступи спікерів, які досягли успіху в різних галузях. Вони презентували учасникам не лише нові ідеї, але й допомогли сформувати правильний підхід до лідерства. Спілкування зі спікерами та обмін ідеями допомогли отримати цінну інформацію, яка зможе стати в пригоді при реалізації майбутніх проектів.


Профорієнтаційна робота у школах Жидачівщини

З 30 листопада по 1 грудня 2016 року в рамках профорієнтаційної роботи представники кафедри обліку та оподаткування відвідали школи Жидачівського (в т.ч. м. Жидачів) та Городоцького районів Львівської області. Кафедру презентували к.е.н., доценти Л.П. Петришин, Г.В. Сиротюк, Н.М. Жидовська, Л.Б. Гнатишин та студенти-магістри.

Делегація відвідала 9 навчальних закладів. В кожній школі адміністрація всіляко надавала допомогу в організації та проведенні профорієнтаційних бесід.

Бесіду зі студентами викладачі розпочали з власних спогадів про пріоритетність вибору ЛНАУ для продовження навчання, розповіли про спеціальність «Облік і оподаткування», можливі напрямки працевлаштування після здобуття даної спеціальності, переваги навчання в університеті, можливість навчання в єврогрупах та закордонні стажування. Учні з цікавістю прослухали інформацію та задавали питання, що їх турбують.

За результатами бесіди можна відзначити, що більшість прагне отримати вищу освіту за напрямками, які вже ними обрані, та при цьому, за їх словами, головними критеріями вибору ВНЗ  є:

•  репутація вищого навчального закладу;

•  бюджетна форма навчання;

•  можливість вступити відразу на 3-й курс навчання без складання ЗНО (для випускників коледжів);

• можливість стажування та практики в університетах Європи та   отримання диплому подвійного зразка;

•   доступна вартість отримання освіти.

Наприкінці кожної зустрічі майбутнім  абітурієнтам були роздані інформаційні буклети, в яких міститься детальна інформація про наш славетний ВНЗ, подробиці вступу та кафедральні контактні дані.


Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

На базі Житомирського державного технологічного університету у жовтні-листопаді 2016 року було проведено конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і оподаткування», у якому взяли участь магістри-випускники ЛНАУ Андріана Телюк та Оксана Сподарик.

Метою конкурсу є реалізація наукового потенціалу студентської молоді та виявлення рівня набуття нею професійних компетенцій.

До Житомирського державного технологічного університету для участі у Другому етапі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» були надіслані 153 дипломні роботи із 52 вищих навчальних закладів України.

29 листопада 2016 року відбулося засідання Галузевої конкурсної комісії. На підставі відкритого обговорення та оцінювання дипломних робіт конкурсна комісія визнала переможців, відзначила досить високий теоретичний і практичний рівень представлених робіт та висловила рекомендації щодо вдосконалення їх структури.

За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт Андріана Телюк (керівник: к.е.н., доцент Л.П. Петришин ) нагороджена Дипломом ІІ ступеня.

Вітаємо переможницю і бажаємо їй подальших академічних здобутків!


23 листопада 2016 р. кафедра обліку та оподаткування Львівського НАУ взяла участь в онлайн-семінарі у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти», проведеного обліково-фінансовим факультетом Миколаївського національного аграрного університету. Участь в семінарі взяли участь також колеги з Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь).

З доповідями через відеозв'язок відповідно до програми семінару виступили: Олена Георгіївна Толкачьова, завідувач кафедри банківської справи, аналізу і аудиту Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації, кандидат економічних наук, доцент (м. Гомель, Республіка Білорусь); Людмила Богданівна Гнатишин, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Львівського національного аграрного університету (м. Львів, Україна); Ірина Володимирівна Ксьонжик, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету (м. Миколаїв, Україна); Ольга Іванівна Лугова, асистент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету (м. Миколаїв, Україна).

В обговорення активно включалися всі учасники семінару, висловлюючи власне бачення актуальних проблем обліково-фінансового забезпечення діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!


Участь у науково-практичному семінарі

17 листопада у приміщенні Українського Католицького Університету за сприяння Школи управління УКУ спільно з USAID Україна було проведено науково-практичний семінар на тему: «Поширення світового досвіду застосування цифрових фінансових послуг. Стан та стратегія розвитку України» у межах проекту «Міжнародні партнерства заради стабільності фінансового сектору».

У семінарі взяли участь завідувач кафедри обліку та оподаткування Людмила Петришин та завідувач кафедри інформаційних технологій Алла Желєзняк. Мета заходу – продемонструвати можливості і кращі світові та вітчизняні практики впровадження цифрових фінансових інновацій. Спікерами заходу були: Наталія Бережна, проект-менеджер USAID Ukraine; Маліт Гунесекара, радник з міжнародних цифрових фінансових послуг, Lead DFS Component, USAID IP-FSS Project; Іван Істомін, засновник та головний виконавчий директор Pay Forc; Любов Сергєєва, радник з локальних цифрових фінансових послуг USAID IP-FSS Project; Максим Войцеховський, менеджер KPMG Ukraine.

Учасники семінару мали змогу розширити свої знання в галузі цифрових фінансових послуг і вдосконалили навички їх використання в повсякденному житті для реалізації власного соціального та економічного потенціалу, а також потенціалу своєї сім'ї. Отримані знання відкривають нові суспільні й економічні можливості та сприяють впевненості щодо користування цифровими фінансовими інноваціями.


«облік і оподаткування» - запорука росту та успіху (ретроспектива Тижня спеціальності)

впродовж тижня спеціальності «облік і оподаткування» серед студентів 2-6 курсів – майбутніх бухгалтерів, було проведено конкурс «кращий студент-обліковець – 2016». студентам було запропоновано комплексну конкурсну роботу, яка поєднувала два творчі завдання, професійну задачу та тести. на вирішення варіантів відводилось 45 хвилин. слід відмітити, що студенти із цікавістю та відповідальність поставились до розв’язку завдань, адже результат роботи мав засвідчити рівень їх фаховості та готовності до професійної роботи.

результати розв’язку завдань вразили викладачів креативним підходом студентів до вирішення поставлених перед ними задач. так, чітко можна було визначити дві категорії майбутніх фахівців – бухгалтер-практик і бухгалтер-управлінець. перші з них бездоганно виконали практичну роботу та частину тестів прикладного характеру. інші – на підставі творчих завдань та психологічних тестів зарекомендували себе як такі, що володіють лідерськими якостями та в майбутньому із впевненістю можуть обіймати посади керівників у сфері обліку та оподаткування.

переможцями конкурсу визначено:

і місце – наталя хромей, студентка групи оа-22 сп.

іі місце – лілія михальчук, студентка групи оп-12 сп;

вікторія бушмич, студентка групи оа-22 сп.

ііі місце – валентина цепок, студентка групи оп-61;

анастасія столярчук, студентка групи оп-12 сп;

дмитро горбань, студент групи оп-12 сп.

шановні студенти, колектив кафедри обліку та оподаткування вітає вас із перемогою у конкурсі. хай перемога надихає вас на нові звершення, додає впевненості у своїх силах, а набуті вами знання та вміння стануть запорукою професійного росту й успіху.

дерзайте, творіть та впевнено крокуйте до своєї мети!


Звітна конференція за результатами проходження виробничої практики студентами спеціальності «Облік і оподаткування» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»

На кафедрі обліку та оподаткування щорічно організовується звітна конференція за результатами виробничої практики, яку проходять студенти спеціальності «Облік і оподаткування» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр».

Цього року даний захід проходив в рамках Тижня спеціальності «Облік і оподаткування» і відбувся 10 листопада 2016 року.

На конференції були присутні завідувач та викладачі кафедри обліку та оподаткування, заступник декана економічного факультету з наукової роботи, керівник центру міжнародного співробітництва економічного факультету та студенти спеціальності «Облік і оподаткування».

 Виробнича практика є складовою частиною навчально-виховного та науково-дослідного процесу підготовки фахівців з обліку і оподаткування, завершальним етапом їх практичної підготовки і має на меті формування у них практичних навичок самостійної роботи у сфері бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту та умінь працювати за обраною спеціальністю у системі ринкового господарювання.

Метою виробничої практики є подальше поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі навчання в університеті; набуття необхідних практичних та організаційних навичок самостійної роботи у сфері організації та технології ведення бухгалтерського обліку, використання засобів обчислювальної техніки, методів та засобів контролю, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання; підбір практичного матеріалу для написання дипломної роботи.

Присутні на конференції студенти зі спеціальності облік і оподаткування проявили інтерес до цього зібрання через його нетиповість. Усі були зацікавлені можливістю поспілкуватися із запрошеними на цей захід, обмінятися думками щодо об’єктів, термінів, програми та змісту виробничої практики.

Зі вступним словом до студентів і присутніх звернулася заступник завідувач кафедри з навчально-методичної роботи, к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк, яка зазначила, що проходження виробничої практики для студентів є продовженням навчального процесу безпосередньо в умовах виробництва.

Далі доцент Г.В. Сиротюк зауважила, що під час захисту студенти проявили високий рівень практичної підготовки. Захист звітів відбувся згідно із затвердженим графіком у присутності комісії з використанням засобів мультимедіа. В кінці доповіді викладач запросила до виступів студентів, щоб вони поділились враженнями та висловили свої міркування щодо проходження практики.

Конференція проходила у форматі науково-практичної дискусії з використанням технічних засобів.

Студент ОА-71 Олег Рубаха докладно розповів про проходження виробничої практики в Управлінні АПР Городоцького району, звернув увагу на неординарні ситуації, які виникають у господарській діяльності і обліковій роботі.

Студентка ОА-71 Наталя Підцерковна зауважила, що не всі структурні підрозділи району охоче надають необхідну інформацію. Тому добре було б укладати договори не лише з Управлінням АПР району, а й з іншими об’єктами практики. Як позитивний момент Наталя Підцерковна відзначила наявність програм практики і можливість їх отримання кожним студентом, а також висунула побажання стосовно налагодження співпраці університету з об’єктами стажування і подала пропозицію щодо подальшого працевлаштування там студентів.

У процесі обговорення проблемних аспектів точилась жвава дискусія. Студентка ОА-41 Ольга Харина поділилася досвідом проходження практики у банку і  запропонувала конкретизувати та деталізувати обсяг виконаних студентом завдань в індивідуальному календарному графіку.

Цікавою була розповідь студентки ОА-41 Наталії Хромей, яка з травня по жовтень 2016 р. проходила виробничу практику у Німеччині за програмою LOGO. Студентка розповіла про особливості виробничої практики, а також про можливість поєднання роботи з відпочинком, подорожуючи по містах Німеччини та інших країн Європи. Наталя зацікавила слухачів відеосюжетами, які супроводжували доповідь.

Не менше зацікавив студентів виступ студентки групи ОА-41 Тетяни Боратинської, яка проходила практику у Польщі в Компанії «Plantacja nad Tanwią», котра займається вирощуванням чорниці високорослої.

На завершення конференції виступила керівник центру міжнародного співробітництва економічного факультету доцент А.М. Желєзняк, яка ознайомила студентів з міжнародними програмами і докладно зупинилась на програмі Еразмус+. Це програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, молоді і спорту.

За результатами роботи конференції подано пропозиції до ухвали, які стосуються вдосконалення програми і змісту виробничої практики, поліпшення організації обліку і вирішення виробничих проблем на підприємствах.

Досвід звітної конференції за результатами виробничої практики показує високу ефективність її проведення в плані усвідомлення студентами виконаної роботи та її узагальнення.


Секрети успіху від Олександра Степового

У середу 9 листопада 2016 року напередодні Міжнародного дня бухгалтерії та в рамках проведення тижня спеціальності «Облік і оподаткування» відбулася зустріч студентів та викладачів кафедри обліку та оподаткування із шеф-редактором всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік» Олександром Георгійовичем Степовим.

Колектив кафедри вже давно та плідно співпрацює із редакцією газети «Все про бухгалтерський облік», тому Олександр Георгійович люб’язно погодився відвідати наш університет та прочитати лекцію на тему «Пошуки роботи: поради потенційного роботодавця». У ході лекції студенти не лише отримали відповіді на питання «як шукати і де знайти роботу», а й одержали рекомендації про кваліфікаційні характеристики, якими повинен володіти фахівець з обліку та оподаткування на сучасному ринку праці. Олександр Георгійович окреслив основні проблемні моменти працевлаштування молодих фахівців-бухгалтерів в Україні та виокремив ряд практичних рекомендацій щодо підвищення професійного рівня та перспектив отримати цікаву і високооплачувану роботу за фахом, в тому числі і за кордоном. З цього приводу лектор виділив основні критерії роботодавця щодо підбору кадрів та дав кілька практичних рекомендацій для шукачів роботи: як правильно скласти резюме, яким чином можна підготуватись до співбесіди із роботодавцем, який рівень іноземної мови повинен бути у претендента тощо. Окремо було підкреслено про знання інформаційних технологій та вміння використовувати сучасні бухгалтерські програмні продукти.

Наприкінці зустрічі Олександр Степовий наголосив на тому, що фахівець із обліку та оподаткування повинен постійно підвищувати свій професійний рівень та вміти адаптуватись у сучасному мінливому світі. Шеф-редактор побажав студентам професійного зростання, не боятися труднощів, сміливо та впевнено крокувати до своєї мети.

Із сподіванням на подальшу співпрацю колектив кафедри обліку та оподаткування висловлює Олександру Георгійовичу Степовому щиру подяку.


Засідання гуртка «Облік — мова бізнесу»

В рамках проведення Тижня спеціальності «Облік і оподаткування» 08.11.2016р. відбулося планове засідання студентського наукового гуртка «Облік — мова бізнесу» на тему: «Облік як наука та професійна діяльність».

На початку засідання зі вступним словом до присутніх звернулась керівник гуртка доцент О.С. Прокопишин, яка підкреслила, що організація науково-дослідної роботи студентів є важливим чинником підвищення ефективності професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Такий підхід передбачає індивідуалізацію навчання, дає змогу реалізовувати особистісно орієнтоване навчання.

На засіданні гуртка були присутні студенти 2-6 курсів спеціальності «Облік і оподаткування», викладачі кафедри та завідувач кафедри доцент Л.П. Петришин, яка виступила з науковою доповіддю на тему «Методика проведення наукових досліджень студентами-обліковцями». Основна мета доповіді – надання організаційної та методичної допомоги при виконанні наукових досліджень студентами-обліковцями у межах кафедральної наукової тематики.

У своєму виступі Людмила Петрівна також акцентувала увагу на залученні студентів до наукової роботи, оскільки їх професійні знання при цьому вдосконалюються і набувають творчого характеру. Завідувач зауважила ряд кафедральних та університетських заходів щодо заохочення студентів до наукової діяльності.

Засідання гуртка проводилось у форматі обговорення особливостей організації та залучення студентів до науково-дослідної роботи.

З доповідями виступили студенти-гуртківці, які кілька років поспіль займаються науковою роботою, а саме:

студентка групи Оп-61 Ольга Шийка – переможець конкурсу «Кращий студент-науковець ЛНАУ» (2016р.);

студентка групи Оп-61 Валентина Цепок – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2016 р.);

студентка групи Оп-61 Наталія Дудка – учасник Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та потенційний учасник стипендіальної програми «Завтра UA» (2016 р.);

студентка групи Оа-71 Наталія Велінець – староста гуртка і переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (2015 р.)

Узагальнюючим на засіданні став виступ випускниці кафедри, а сьогодні – бухгалтера ТзОВ «Марс» Христини Лесик, котра розповіла, яким чином вона використовує у своїй професійній практиці результати власної наукової діяльності.

Розмаїття форм науково-дослідної роботи дає можливість кожному студентові вишу знайти заняття до душі і участь у ній необхідна для більш гармонійної і глибокої освіти.

Бажаємо всім студентам подальших наукових здобутків та формування власної думки.


Захист дипломної роботихвилюючий і відповідальний момент

На кафедрі обліку та оподаткування в дружній, але вимогливій атмосфері 7-8 листопада відбувся захист дипломних робіт студентів Навчально-наукового інституту заочної і післядипломної освіти ОКР «Спеціаліст».

Захист кваліфікаційної роботи є відкритим та регламентується «Положенням про організацію навчального процесу у ЛНАУ». Процедура захисту включає: доповідь студента про зміст роботи; запитання до автора; оголошення відгуків наукового керівника і рецензента; відповіді студента на запитання членів ЕК; рішення комісії про оцінку роботи.

На захисті розглядалися роботи з актуальних питань обліку, контролю та аудиту. Тематика робіт вражала своєю різноманітністю. Студенти підготували стислу доповідь, в якій коротко виклали основні результати дослідження. Всі доповіді супроводжувались презентаціями Power Point. Студенти-дипломники підтвердили високий теоретичний та практичний рівень підготовки. На захисті були присутні також дипломні керівники.

Після закінчення захисту ЕК на закритому засіданні обговорила результати захисту дипломних робіт, всіх оцінила позитивно (середній бал – 4,2) і прийняла рішення про присвоєння студентам кваліфікації спеціаліста з обліку і аудиту та видання диплома відповідного зразка.

Бажаємо всім дипломованим спеціалістам подальших життєвих та фахових звершень і запрошуємо на навчання у магістратуру.


Програма Тижня спеціальності «Облік і оподаткування»

Дата

Заходи

Місце і час проведення

7.11.2016 понеділок

 

Проведення конкурсу

 «Кращий студент-обліковець»

(впродовж тижня)

Публічний захист кваліфікаційних робіт студентами ННІЗПО ОКР «Спеціаліст»

ауд 428,

10.00 год

8.11.2016 вівторок

Засідання студентського наукового гуртка

«Облік – мова бізнесу»

Тематика для обговорення

«Облік як наука та професійна діяльність»

1.Вступне слово – керівник гуртка, доцент О.С. Прокопишин

2.Наукова доповідь на тему «Методика проведення наукових досліджень студентами-обліковцями» – завідувач кафедри обліку та оподаткування доцент Л.П. Петришин

3. доповіді студентів-гуртківців.

ауд 424,

13.20 год

9.11.2016 середа

Лекція шеф-редактора газети

«Все про бухгалтерський облік»

Олександра Степового на тему:

«Відкриваємо власний бізнес: поради початківцям»

ауд 304,

11.00 год

10.11.2016 четвер

Звітна конференція за результатами проходження виробничої практики студентами спеціальності «облік і оподаткування»

ОС «Бакалавр» та «Магістр»

ауд 305,

13.20 год

11.11.2016 п’ятниця

Підведення підсумків Тижня спеціальності

«Облік і оподаткування». Нагородження переможців та відзначення учасників конкурсу «Кращий студент-обліковець»

ауд 428,

10.00 год27 жовтня в рамках стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука на базі Львівського національного університету імені І. Франка відбулася зустріч з Оленою Виноградовою – переможцем і тренером стипендіальної програми. Олена Виноградова розповіла студентам про переваги та перспективи участі в стипендіальній програмі, можливі корисні зв’язки та контакти, які стануть у нагоді в майбутньому.

Учасниками цього заходу були представники вищих навчальних закладів Львівщини. Львівський національний аграрний університет представляли викладачі кафедри обліку та оподаткування к.т.н., доцент О.В. Лиса, к.е.н., доцент Г.В. Брик разом зі студентами, які є потенційними учасниками Програми – Ольгою Шийкою та Наталією Дудкою.


вітаємо із славним ювілеєм

Доцент кафедри обліку та оподаткування Оксана Степанівна Прокопишин у рамках святкування 200-річчя Харківського національного аграрного Університету ім. В.В. Докучаєва взяла участь у роботі круглого столу «Традиції вищої освіти в Україні». Захід був проведений з ініціативи керівництва факультету обліку і фінансів, зокрема професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Миколи Феодосійовича Огійчука.

Участь у роботі круглого столу взяли науковці та практики  з багатьох вищих навчальних закладів України. Під час заходу обговорювались актуальні питання теорії, методології та практики бухгалтерського обліку, а також проблеми викладання цієї дисципліни у вишах. Учасники круглого столу окреслили перспективи співпраці у напрямку навчально-методичного забезпечення викладання облікових дисциплін, спільних наукових проектів, організації студентських заходів.


студентський науковий гурток «Облік – мова бізнесу» – переможець!

13 жовтня 2016 року ректор львівського національного аграрного університету академік в.в. снітинський нагородив дипломом І-го ступеня студентський науковий гурток кафедри обліку та оподаткування «Облік – мова бізнесу» за перемогу у конкурсі «Кращий науковий студентський гурток – 2016». ректор привітав колектив кафедри обліку та оподаткування, відмітив високі результати підготовки студентів, побажав нових творчих злетів та висловив подяку керівнику гуртка доценту о.с. прокопишин.


Вітаємо наших вступників з Днем знань!

Дорогі першокурсники! Сердечно вітаємо всіх із Днем знань та початком нового навчального року. Наш університет цьогоріч  відзначає 160-річчя від дня свого заснування. Вступивши до лав університету, Ви зробили правильний вибір, бо у всі часи найпочеснішою вважалась праця людей, що працюють на землі, адже саме вони забезпечують добробут і мирне життя свого народу.

Ми сподіваємось, що Ви станете висококваліфікованими спеціалістами обраного фаху і поповните списки найславетніших випускників  ЛНАУ  з його 160-річною історією.

Колектив кафедри обліку та оподаткування

Колективна праця  як запорука успіху