Історія кафедри

У 1967 році ство­рена кафедра економіко-мате­ма­тичних методів і обчис­лювальної техніки, яка в 1971 році реорга­нізована в кафедру економічної кібернетики, а в 2001 році в кафедру інформаційних технологій та систем АПК.

У 1971-1984 рр. кафедрою завідував к.е.н., доцент Кадюк З.С., з 1984 по 1989 рр. – к.е.н., доцент Рябокобиленко В.М., а з 1989 р. до жовтня 1995 р. знову Кадюк З.С. З жовтня 1995 р. по вересень 2005 р. завідувачем кафедри був д.ф.-м.н., професор  Сявавко М.С. З вересня 2005-2015 рр. кафедру очолював к.ф.-м.н., доцент Пасічник Т.В. З вересня 2015 р. кафедру очолює к.е.н., доцент Желєзняк Алла Михайлівна

Склад кафедри

Панасюк Оксана Степанівна - ст. викладач

Чаплига В'ячеслав Михайлович - д.т.н., професор

Навчальний процес

Кафедра проводить підготовку студентів економічного, агроно­міч­ного, землевпорядного та механічного факультетів з дисциплін: Інформатика і комп’ютерна техніка; Економетрія; Інформаційні системи і технології в обліку; Інформаційні технології в менеджменті; Інформаційні технології в АПК; Математичне програмування; Математичне моделювання в агрономії; Інформатика і обчислювальна техніка; Інформатика і системологія; Геоінформаційні системи.

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження кафедра проводить за темою: “Моделювання виробничих зв’язків у системі АПК. Розробка прикладних моделей”:

1.     Побудова нечіткої моделі прогнозування фінансово-економічних показників стану сільського господарства.

2.     Проведення експериментів по оптимізації параметрів системи прогнозування.

3.     Діагностика банкрутства сільськогосподарських підприємств із використанням апарату нечіткої логіки.

4.     Розробка моделей оптимізації вирощування овочів закритого грунту.

5.     Розробка прикладної моделі задачі організації підсобного господарства комбікормового підприємства.

6.     Економіко-математична модель оптимізації галузі тваринництва Західного регіону України.

На кафедрі функціонує студентський гурток “Комп’ютерна техніка і програмування”.

Для проведення навчання, навчальної та виробничої практик кафедра використовує 7 аудиторій, в т.ч. 6 із них – комп’ютерні класи.


Контакти: (032) 2242912, (032) 2242929

Attachments:
FileОписFile size
 1132 Kb
 27 Kb
 17 Kb
 19 Kb
 64 Kb
 93 Kb
 34 Kb
 41 Kb
 33 Kb
 30 Kb
 34 Kb
 58 Kb
 50 Kb
 48 Kb
 32 Kb
 31 Kb
 72 Kb
 86 Kb