21 вересня 2017 року на економічному факультеті в рамках XVІII Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації», присвячена пам’яті інженера Ярослава Зайшлого. Робота Міжнародної науково-практичної конференції відбувалася згідно програми. Головою конференції був декан факультету, в.о. проф. Я. С. Янишин, секретарем – доцент Г.В. Брик.

У вступному слові декан економічного факультету в.о. професора Я.С. Янишин привітав учасників і гостей конференції та окреслив ключові проблеми до обговорення на секційному засіданні. Основна тематика досліджень, відображена у доповідях учасників Міжнародної науково-практичної конференції, торкалась проблем розвитку аграрної освіти, зокрема сільськогосподарської освіти економічного спрямування, трансформаційних процесів в сільському господарстві України, розвитку сільськогосподарської кооперації, проблем кооперативних відносин в Україні та сучасних підходів до інституційно-правового сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації в умовах євроінтеграційних процесів.

Із доповідями на секційному засідання виступали вчені-економісти Вроцлавського економічного університету (проф. Р. Конєчний, проф. В. Голімовський), Державної вищої техніко-економічної школи ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (проф. Е. Важна, проф. Т. Кожак-Сяра, проф. Е. Волянін-Ярош), Миколаївського національного аграрного університету (доц. І. Ксьонжик, ст. викладач А. Костирко), Дніпропетровського національного аграрно-економічного університету (ст. викладач К. Нечипоренко), Львівського національного університету ім. І. Франка (професор Н. Жигайло), Інституту економіки і менеджменту Національний університет «Львівська Політехніка» (проф. Л. Чорнобай), директор наукової бібліотеки ЛНАУ Л. Пинда, професори та доценти Львівського національного аграрного університету. Виступи науковців уважно сприймали магістри та аспіранти.

Робота конференції відзначалась поєднанням багатогранної дискусії, обміну думками та фаховим обговоренням. Цікаві запитання, доповнення та коментарі дозволили висвітлити усю гаму думок щодо перспектив розвитку сільського господарства та аграрної освіти.

За результатами роботи конференції іногородні та зарубіжні учасники отримали сертифікати та подяки за участь. Економічний факультет бажає всім учасникам Міжнародного науково-практичного форуму подальших успіхів та наукових здобутків.