АГРАРНА ЕКОНОМІКА

науковий журнал

Львівського національного аграрного університету

Офіційний сайт журналу: http://agrarianeconomy.kl.com.ua/agrarianeconomy/

 ISSN  2313-3627

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) з економіки (Постанова Президії ВАК України від 23.02.2011 р. та Наказ МОН №1222 від 7.10.2016).

Свідоцтво про державну реєстрацію ЛВ № 795/48 від 22.01.2007 р.

Науковий фаховий журнал  Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка» є провідним періодичним виданням економічного профілю з питань розвитку агропромислового комплексу країни та розрахований на керівників і спеціалістів АПК, науковців, студентів, широкий загал сільських читачів.

Журнал «Аграрна економіка» входить до переліку фахових наукових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень у галузі економіки.

У рубриках журналу розглядаються важливі економічні проблеми АПК, включаючи історичні та теоретико-методологічні аспекти розвитку аграрної сфери економіки, формування ринкової економіки, удосконалення кредитної й податкової політики, цінового механізму, соціальних перетворень на селі, досвід ефективного господарювання, зарубіжний досвід функціонування економіки аграрного сектору.

Авторами публікацій є керівники державних органів управління, фахівці сільськогосподарських виробничих і переробних формувань, науковці, докторанти й аспіранти України та країн ближнього і далекого зарубіжжя.

До складу редакційної колегії входять зарубіжні вчені: Республіки Польща, Чехії, Словацької Республіки.

У журналі виділені такі рубрики:

 • Аграрна політика і державне регулювання аграрної економіки
 • Агропродовольчі ринки
 • Земельні відносини в аграрному бізнесі
 • Економічні відносини в аграрному бізнесі
 • Економіка природокористування
 • Соціально-економічний розвиток сільських територій
 • Сільське господарство: стан і перспективи розвитку
 • Теорія і методика наукових досліджень
 • Чинники розвитку аграрної економіки
 • Академічне життя
 • Критика і бібліографія