Згідно з наказом МОН №771 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 04.07.2016р. у Львівському НАУ підготовка докторів філософії здійснюється спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 Природничі науки

101 Екологія

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Наукове керівництво аспірантами та здобувачами за вищевказаними спеціальностями  здійснюють:

Спеціальність 051 Економіка

 • д.е.н., професор Черевко Г.В.
 • д.е.н., професор Гринкевич С.С.
 • к.е.н., доцент Богіра М.С.
 • к.е.н., доцент Микула О.Я.

Спеціальність 073 Менеджмент

 • д.е.н., професор Липчук В.В.
 • д.е.н., професор Костирко І.Г.
 • к.е.н., доцент Янишин Я.С.
 • д.е.н., доцент Колодійчук В.А.

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • д.е.н., професор Губені Ю.Е.
 • д.е.н., доцент Яців І.Б.
 • к.е.н., доцент Ковалів В.М.

Спеціальність 101 Екологія

 • д.б.н., акададемік Снітинський В.В.,
 • д.б.н., професор Гнатів П.С.
 • к.б.н., доцент Хірівський П.Р.

Спеціальність 201 Агрономія

 • д.с.-г.н., професор Лихочвор В.В.,
 • д.с.-г.н., професор Шувар І.А.
 • д.с.-г.н., професор Лопушняк В.І.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 • к.т.н., професор Ковалишин С.Й.
 • к.т.н., професор Сиротюк В.М.
 • д.т.н., доцент Кузьмінський Р.Д.
 • к.т.н., доцент Дмитрів В.Т.

192 Будівництво та цивільна інженерія

 • д.т. н., професор Добрянський І.М.
 • к.т.н., доцент, в.о. професора Мазурак А.В.
 • к.т.н., доцент Білозір В.В.
 • к.т.н., доцент Шмиг Р.А.
 • д.т. н., професор Гнідець Б.Г.

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

 • д.е.н., професор Сохнич А.Я.
 • д.е.н., професор Ступень М.Г.
 • к.е.н., доцент Таратула Р.Б.
 • к.е.н., доцент Гулько Р.Й.
 • к.е.н., доцент Стойко Н.Є.
 • к.е.н., доцент Колодій П.П.
 • к.т.н., доцент Поляковська Л.Л.
 • к.т.н., в.о. доцента Смірнов В.І.

Адреса: 8038, Львівський національний аграрний університет,

Відділ аспірантури та докторантури, кім. 218а,

м. Дубляни, Жовківського району, Львівської області

Контактний телефон: 2-242-916,E-mail: aspirantyralnay@ ukr.net

Навчальні плани 2017 - Скачати

Навчальні плани 2016 - Скачати

Програми вступу 2017 - Скачати