Львівський національний аграрний університет

оголошує

прийом до аспірантури на 2017 р. на денну та заочну форму навчання

за спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 Природничі науки

101 Екологія

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Заяви про прийом до аспірантури подаються на ім’я ректора університету.

До заяви додаються такі документи:

 

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією, завірений печаткою та підписом начальника відділу кадрів за місцем основної (останньої) роботи;

- копію диплома про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копію додатку до диплома;

- список опублікованих наукових праць, копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних та всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, надають наукові реферати з обраної наукової спеціальності з рецензією та оцінкою доктора наук з відповідної галузі наук – штатного працівника Львівського національного аграрного університету;

- посвідчення за формою 2.2 про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

- копію паспорта;

- довідку з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (для вступників до аспірантури на денну форму навчання за державним замовленням).

Документи подаються у картонній папці-швидкозшивачі.

При пред'явленні вищевказаних документів при собі мати оригінали паспорта громадянина України і диплому магістра.

Прийом документів до 01 серпня до 23 серпня 2017 р.

Адреса: 80381, Львівський національний аграрний університет, відділ аспірантури та докторантури, кім. 218а,  м. Дубляни, Жовківського району, Львівської області,тел.: (032) 22-42-916


Згідно з наказом МОН №771 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 04.07.2016р. у Львівському НАУ підготовка докторів філософії здійснюється спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 Природничі науки

101 Екологія

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Наукове керівництво аспірантами та здобувачами за вищевказаними спеціальностями  здійснюють:

Спеціальність 051 Економіка

 • д.е.н., професор Черевко Г.В.,
 • д.е.н., доцент Павленчик Н.Ф.
 • к.е.н., доцент Корчинський І.О.
 • к.е.н., доцент Богіра М.С.
 • к.е.н., доцент Микула О.Я.

Спеціальність 073 Менеджмент

 • д.е.н., професор Липчук В.В.,
 • д.е.н., професор Костирко І.Г.
 • к.е.н., доцент Ковалів В.М.
 • д.е.н., доцент Колодійчук В.А.Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • д.е.н., доцент Яців І.Б.
 • д.е.н., професор Губені Ю.Е.
 • к.е.н., професор Онисько С.М.
 • к.е.н., доцент Янишин Я.С.

Спеціальність 101 Екологія

 • д.б.н., акададемік Снітинський В.В.,
 • д.б.н., професор Гнатів П.С.
 • к.б.н., доцент Хірівський П.Р.

Спеціальність 201 Агрономія

 • д.с.-г.н., професор Лихочвор В.В.,
 • д.с.-г.н., професор Шувар І.А.
 • д.с.-г.н., професор Лопушняк В.І.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 • д.т.н., доцент Кузьмінський Р.Д.
 • к.т.н., професор Ковалишин С.Й.
 • к.т.н., доцент, д.с.-г.н. РФ Шевчук Р.С.
 • к.т.н., доцент Дмитрів В.Т.
 • к.т.н., професор Сиротюк В.М.

192 Будівництво та цивільна інженерія

 • д.т. н., професор Добрянський І.М.
 • к.т.н., доцент, в.о. професора Мазурак А.В.
 • к.т.н., доцент Білозір В.В.
 • к.т.н., доцент Шмиг Р.А.
 • д.т. н., професор Гнідець Б.Г.

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

 • д.е.н., професор Сохнич А.Я.
 • д.е.н., професор Ступень М.Г.
 • к.е.н., доцент Таратула Р.Б.
 • к.е.н., доцент Гулько Р.Й.
 • к.е.н., доцент Стойко Н.Є.
 • к.е.н., доцент Колодій П.П.
 • к.т.н., доцент Поляковська Л.Л.
 • к.т.н., в.о. доцента Смірнов В.І.

Адреса: 8038, Львівський національний аграрний університет,

Відділ аспірантури та докторантури, кім. 218а,

м. Дубляни, Жовківського району, Львівської області

Контактний телефон: 2-242-916,E-mail: aspirantyralnay@ ukr.net


Навчальні плани - Скачати

Програми вступу 2017 - Скачати