Львівський національний аграрний університет

оголошує

прийом до аспірантури на 2017 р. на очну (денну, вечірню) та заочну форму навчання

за спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 Природничі науки

101 Екологія

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Заяви про прийом до аспірантури подаються на ім’я ректора університету.

До заяви додаються такі документи:

- копії диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього;

- список опублікованих праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв на винаходи) за обраною галуззю наук, копії опублікованих праць і патентів, копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних та всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, надають наукові реферати з обраної наукової спеціальності з рецензією та оцінкою доктора наук з відповідної галузі наук – штатного працівника Львівського національного аграрного університету;

- завірену копію трудової книжки (за наявності);

- копію паспорта;

- особовий листок з відділу кадрів (зі світлиною, завірений підписом і печаткою начальника відділу кадрів за місцем основної (останньої) роботи;

- довідку з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (для вступників до аспірантури на денну форму навчання за державним замовленням);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4.

Документи подаються у картонній папці-швидкозшивачі.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник до аспірантури пред’являє особисто в оригіналі:

- паспорт громадянина України;

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- оригінали диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього;

Прийом документів з 01 серпня до 23 серпня 2017 р.

Адреса: 80381, Львівський національний аграрний університет, відділ аспірантури та докторантури, кім. 218а,  м. Дубляни, Жовківського району, Львівської області,тел.: (032) 22-42-916


Згідно з наказом МОН №771 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 04.07.2016р. у Львівському НАУ підготовка докторів філософії здійснюється спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10 Природничі науки

101 Екологія

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Наукове керівництво аспірантами та здобувачами за вищевказаними спеціальностями  здійснюють:

Спеціальність 051 Економіка

 • д.е.н., професор Черевко Г.В.
 • д.е.н., професор Гринкевич С.С.
 • к.е.н., доцент Богіра М.С.
 • к.е.н., доцент Микула О.Я.

Спеціальність 073 Менеджмент

 • д.е.н., професор Липчук В.В.
 • д.е.н., професор Костирко І.Г.
 • к.е.н., доцент Янишин Я.С.
 • к.е.н., доцент Ковалів В.М.
 • д.е.н., доцент Колодійчук В.А.

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • д.е.н., професор Губені Ю.Е.
 • к.е.н., професор Онисько С.М.
 • д.е.н., доцент Яців І.Б.

Спеціальність 101 Екологія

 • д.б.н., акададемік Снітинський В.В.,
 • д.б.н., професор Гнатів П.С.
 • к.б.н., доцент Хірівський П.Р.

Спеціальність 201 Агрономія

 • д.с.-г.н., професор Лихочвор В.В.,
 • д.с.-г.н., професор Шувар І.А.
 • д.с.-г.н., професор Лопушняк В.І.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 • к.т.н., професор Ковалишин С.Й.
 • к.т.н., професор Сиротюк В.М.
 • д.т.н., доцент Кузьмінський Р.Д.
 • к.т.н., доцент Дмитрів В.Т.

192 Будівництво та цивільна інженерія

 • д.т. н., професор Добрянський І.М.
 • к.т.н., доцент, в.о. професора Мазурак А.В.
 • к.т.н., доцент Білозір В.В.
 • к.т.н., доцент Шмиг Р.А.
 • д.т. н., професор Гнідець Б.Г.

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

 • д.е.н., професор Сохнич А.Я.
 • д.е.н., професор Ступень М.Г.
 • к.е.н., доцент Таратула Р.Б.
 • к.е.н., доцент Гулько Р.Й.
 • к.е.н., доцент Стойко Н.Є.
 • к.е.н., доцент Колодій П.П.
 • к.т.н., доцент Поляковська Л.Л.
 • к.т.н., в.о. доцента Смірнов В.І.

Адреса: 8038, Львівський національний аграрний університет,

Відділ аспірантури та докторантури, кім. 218а,

м. Дубляни, Жовківського району, Львівської області

Контактний телефон: 2-242-916,E-mail: aspirantyralnay@ ukr.net

Навчальні плани - Скачати

Програми вступу 2017 - Скачати