Вже декілька років поспіль у травні Львівський національний аграрний університет стає центром активної наукової діяльності студентів. Не став винятком і 2015 рік. В рамках Всеукраїнського фестивалю науки стало доброю традицією наприкінці навчального року підводити підсумки по кожному із напрямків роботи в університеті.

Так, окрім відзначення результатів колективної студентської наукової роботи нашого навчального закладу, 20–21 травня 2015 року у стінах ЛНАУ було вдруге проведено конкурс «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету – 2015» (наказ ректора ЛНАУ № 76 від 22.04.2015 р.). Ідея проведення даного Конкурсу була схвалена студентами-науковцями, оскільки основою даного заходу є сприяння реалізації наукового потенціалу студентів-науковців, стимулювання і підвищення їх зацікавленості у проведенні науково-дослідної роботи та сприяння популяризації наукових доробків наукової студентської еліти Львівського національного аграрного університету.

Із вступним словом виступив д.е.н., в.о. професора Ігор Богданович Яців, який відзначив рівень професійної підготовки студентів-науковців висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом ЛНАУ. У своєму виступі проректор з наукової роботи наголосив на постійному сприянні розвитку студентського наукового активу академіка НААНУ, ректора Львівського національного аграрного університету Володимира Васильовича Снітинського та передав слова щирої вдячності від очільника закладу за примноження наукових здобутків університету конкурсантами. Також у привітальному слові голови конкурсної комісії пролунали слова щирої вдячності всім тим, хто мав відношення до проведення наукових досліджень студентів, плідна праця яких була увінчана успіхом завдяки рутинній роботі в царині науки.

Проведення Конкурсу відбувалося в II етапи. Для участі у I-му етапі понад 20 кращих студентів представили результати своїх наукових досліджень конкурсним комісіям в межах кожного факультету. За результатами I-го етапу Конкурсу кращих студентів-науковців було рекомендовано для участі в II -му етапі даного заходу.

Конкурсантів у II-му етапі Конкурсу було 8. До їх числа ввійшли представники економічного і землевпорядного факультетів, факультетів механіки і енергетики та агротехнологій і екології. До основних критеріїв оцінки результатів наукових досліджень впродовж 2014–2015 н. р. конкурсна комісія віднесла участь у Всеукраїнських та міжнародних конференціях і форумах, активність студентів у конкурсах наукових робіт та олімпіадах, кількість наукових публікацій та отримання патентів, участь у виставках і презентаціях, відзнаки за наукову діяльність і ряд інших.

Треба відзначити, що всі конкурсанти продемонстрували високий рівень готовності, однак найбільш чисельним і професійно спрямованим виявився економічний факультет. Найбільшу кількість нагород отримали студенти напряму підготовки «Фінанси і кредит», що підтверджує актуальність їх наукових досліджень і їх практичне застосування.

За результатами Конкурсу пальму першості отримала представниця економічного факультету – Марія Косар, студентка групи Фін-24 СП (науковий керівник – к.е.н., в.о. професора Я. С. Янишин). Дипломами II ступенів відзначено студенток економічного факультету – Андріану Телюк, гр. Оа-61 (науковий керівник – к.е.н., доцент Л. П. Петришин) та Наталію Канюк, гр. Фін-53 (науковий керівник – к.е.н., доцент Л. В. Синявська). За кількістю набраних балів четверту і п’яту позиції між собою розділили конкурсанти технічних і гуманітарних наук. Так, дипломи III ступеня отримали Микола Андрушко, студент групи Аг-61 (науковий керівник – к.с-г.н., в.о. професора П. Д. Завірюха) і Віталій Лапинський, студент групи Ен-42 (науковий керівник – к. т. н., доцент Д. П. Гречин). Варто відзначити, що переможці достойно представили результати своїх наукових досліджень – велика кількість публікацій у виданнях, патентів, впроваджень, призових місць у всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та у різного рівня олімпіадах, премій, цінних подарунків, дипломів та грамот.

Всі інші конкурсанти були нагороджені грамотами, що буде мотивувати їх до подальшої активної наукової діяльності в стінах ЛНАУ.

Ми щиро вітаємо наших переможців із отриманими відзнаками. Пам’ятайте, що кожен фініш – це новий старт. У Вас високий науковий потенціал, тож використайте його для вирішення проблем сьогодення. Успіхів Вам, подальших наукових здобутків, творчого натхнення та невичерпної енергії для подальших досягнень. Нехай Вам щастить!