У сонячні червневі дні у Львівському національному аграрному університеті згідно з наказом ректора від 26.04.2015 р. № 80 відбувся конкурс «Кращий студентський науковий гурток ЛНАУ – 2015». Для участі в конкурсі було представлено документацію 64-х студентських наукових гуртків Львівського національного аграрного університету. Такі заходи надзвичайно важливі й потрібні, адже студентська наукова робота є пріоритетним напрямком роботи нашого навчального закладу. Під час проведення Конкурсу були визначені кращі студентські наукові гуртки з усіх факультетів університету. До критеріїв оцінки діяльності студентських наукових гуртків конкурсна комісія віднесла участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і форумах, активність гуртківців у конкурсах наукових робіт та олімпіадах, кількість наукових публікацій студентів та отримання ними патентів,  і низку інших, які визначали якісну сторону наукової роботи.

Отже, згідно з результатами Конкурсу, лідером став студентський науковий гурток «Актуальні тенденції розвитку обліку і аудиту» кафедри бухгалтерського обліку і аудиту економічного факультету, який нагороджено дипломом першого ступеня. Дипломи другого ступеня отримали студентські наукові гуртки економічного факультету та факультету агротехнологій та екології – «Актуальні проблеми міжнародної економіки» кафедри міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД та «Екологія» кафедри екології та біології.

Наступними за кількістю отриманих балів стали студентські наукові гуртки економічного факультету – «Податкова і банківська справа»  кафедри фінансів і кредиту  та «Економіст» кафедри економіки підприємства та інновацій, а також конкурсант факультету механіки та енергетики  – студентський науковий гурток «Проектування систем аграрного виробництва» кафедри управління проектами та безпека виробництва.

Треба відзначити, що наукові доробки таких студентських наукових гуртків як «Економіка землекористування та охорона земель» (кафедра землевпорядного проектування землевпорядного  факультету), «Плодівник» (кафедра плодоовочівництва, технології зберігання та переробки продукції рослинництва факультету агротехнологій та екології) і «Краєзнавство» (кафедра українознавства  факультету будівництва та архітектури) були достойно представлені їх старостами  і відзначені грамотами Львівського національного аграрного університету.

На глибоке переконання організаторів і учасників Конкурсу,  подібні заходи мотивують студентів-гуртківців до активної наукової діяльності, а відтак дають змогу оцінити науковий потенціал закладу як доволі високий.

Щиро вітаємо переможців конкурсу «Кращий студентський науковий гурток ЛНАУ – 2015»!