13 квітня 2016 на землевпорядному факультеті відбулась Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2015 році. Кількість студентів, що взяло участь в конференції – 240. Заслухано доповідей на рівні факультету – 21.

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції:

● Удосконалення системи ведення Державного земельного кадастру;

● Аналіз змін щодо проведення Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

● Застосування сучасних геоінформаційних технологій у землевпорядкуванні;

● Проблеми малопродуктивних та деградованих земель.

За кращі доповіді та активну участь в роботі конференції запропоновано відзначити наступних студентів:


Ірину Ігорівну Дуду, гр. Зв-44;

Максима Сергійовича Телятника, гр. Зв-36;

Олексія Володимировича Кудриля, гр. Зв-41;

Юрія Юрійовича Лісковецького, гр. Зв-33;

Олександра Степановича Занчука, гр. Зв-34.

Пропозиції до ухвали конференції:

1. За результатами наукових досліджень нагородити грамотами кращих студентів.

2. Кращі доповіді опублікувати у збірнику тез доповідей Міжнародного студентського наукового форуму 2016 року.

3. Усіх студентів, що взяли участь у конференції, залучити до активної участі у Міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» 14-16 вересня 2016 року.

4. Рекомендувати кращих студентів-гуртківців на співбесіду для навчання, участі у конференціях та проходження практики за кордоном.