З 14 по 16 вересня у Львівському національному аграрному університеті проходив Міжнародний студентський форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», в рамках якого відзначалося 160-річчя з часу заснування університету. З цієї нагоди в стінах навчального закладу вдалося зібрати найкращий студентський науковий актив з України та близького зарубіжжя. Метою проведення даного заходу було, перш за все, обговорення нагальних проблем в аграрній сфері і пропозицій щодо їх вирішення, а також налагодження зв’язків між студентами і науковими товариствами різних навчальних закладів для подальшої співпраці. Завдяки активній позиції ректора університету, академіка НААНУ Володимира Снітинського щодо заохочення студентської молоді до наукової діяльності, цього року форум проводився  уже всімнадцяте.

Як підказує досвід попередньо проведених форумів,  важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, створюють сприятливі умови для обміну досвідом між ученими вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, а також допомагають налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері науково-дослідної роботи.

Кількісний склад учасників форуму свідчить про небайдужість студентської молоді України та зарубіжних країн до проблем у сфері агропромислового комплексу. І це не дивно, адже у всі часи саме молодь була тою рушійною силою, яка спонукала державу і суспільство рухатися вперед.

У роботі цьогорічного форуму взяли участь студенти Латвійського сільськогосподарського університету, Державного аграрного університету Молдови, Білоруської державної сільськогосподарської академії, Природничого університету Вроцлава, Вищої інженерно-економічної школи в Жешуві, а також навчальних закладів міст Любліна, Кракова та Кєльц (Польща). Із вітчизняних навчальних закладів учасниками форуму були студенти-науковці Миколаївського та Уманського національних аграрних університетів, Подільського державного аграрно-технічного університету, Ужгородського національного університету, Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, Чорноморського державного університету ім. П. Могили, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівського інституту економіки і туризму, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», ДНЗ «Шацького лісового коледжу ім. В.В. Сулька», а також студенти  з  коледжів Львівського національного аграрного університету.


Цього року наш університет відвідали близько сотні студентів із вищеперелічених навчальних закладів. В межах форуму працювало 7 міжнародних студентських наукових конференцій, у роботі яких взяли участь понад 500 студентів, більшу частину яких становили студенти нашого навчального закладу, що свідчить про високий рівень їх активності у науково-дослідному напрямку.

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні.

Основна тематика секційних засідань була зорієнтована в межах таких напрямків:

Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва;

Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку;

Проблеми використання та охорони земельних ресурсів;

Економічні аспекти розвитку АПК;

Технічний прогрес в АПК;

Актуальні проблеми будівництва та архітектури;

Духовне виховання молоді та культурне відродження села.

Найактивніші студенти були нагороджені почесними грамотами. Слід відмітити, що кращі доповіді було обрано шляхом відкритого голосування присутніх слухачів. З огляду на тематику наукових доповідей студентів можна зробити висновок, що їх найбільше цікавлять питання вдосконалення фінансово-економічних відносин в АПК, розвиток сільських території, проблеми використання, охорони та управління земельними ресурсами, проблеми екології, а особливо впровадження нових технологій у сфері механізації аграрного виробництва і сільськогосподарського будівництва. Як визнають присутні на тематичних конференціях викладачі і науковці, незважаючи на те, що студенти, ще, як правило, не мають великого практичного досвіду в аграрній сфері, багато з них вже почали займатися досить серйозними науковими дослідженнями.

Всі наукові роботи студентів, які брали участь в роботі форуму, зібрані у матеріалах студентського наукового форуму.

Гості нашого університету мали змогу відвідати музеї університету та виставки студентських наукових розробок, ознайомитися із факультетами,  аудиторіями та кафедрами університету, студентським містечком та історією університету. В останній день форуму для всіх охочих було проведено екскурсію Львовом.

Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» відбувся на високому організаційному та науковому рівні. За результатами обговорення доповідей учасників було визначено ряд найважливіших проблем розвитку України в сучасних умовах. З метою вирішення зазначених проблемних питань були обговорені та отримані схвалення пропозицій доповідачів, тому обрана тема конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що форум у стінах Львівського національного аграрного університету пройшов корисно і цікаво.