05 квітня 2017 року о 14.00 в ауд. 304 на економічному факультеті Львівського національного аграрного університету відбулася Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2016 році. У 2016–2017 н.р. на економічному факультеті функціонує 9 наукових гуртків, членами яких є 197 студентів, які беруть активну участь у різноманітних круглих столах, конференціях, конкурсах та олімпіадах.

У Звітній студентській науковій конференції взяло участь 130 студентів під керівництвом 76 викладачів економічного факультету Львівського національного аграрного університету, 2 викладачів коледжів та 2 викладачів загальноосвітніх кафедр ЛНАУ. На Звітній студентській науковій конференції економічного факультету було заслухано 19 доповідей, основна тематика яких:

 • Особливості розвитку зеленого сільського туризму в приміських територіях м. Львова;
 • Світовий ринок надання інжинірингових послуг та проблеми його розвитку в Україні;
 • Проблеми та перспективи розвитку факторингу в Україні;
 • Золотовалютні і міжнародні резерви у сучасних умовах та їх значення на світовому рівні;
 • Ефективність банківської діяльності протягом 2015–2016 рр.;
 • Біометрія як метод контролю банків;
 • Обліково-аналітичні аспекти розвитку земельних відносин;
 • Оцінка інвестиційного клімату в Україні;
 • Адаптація вітчизняних організацій виробників сільськогосподарської продукції вимогам ЄС;
 • Державне фінансування аграрного сектора економіки;
 • Цінності як чинник успіху менеджера;
 • Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи сільськогосподарських підприємств;
 • Застосування хмарних технологій в управлінні невеликою фірмою;
 • Індекс соціального розвитку: сучасні реалії та перспективи України;
 • Особливості навчання студентів економічного профілю у Бернському університеті (Чехія);
 • Особливості жіночого підприємництва в Україні;
 • Тавтологія у рекламних текстах: доцільність використання;
 • Англіцизми в сучасному молодіжному комп’ютерному слензі;
 • Студентський сленг: функції та сфера використання.

За кращі доповіді та активну участь в роботі конференції грамотами ректора Львівського національного аграрного університету були нагороджені:

 1. Ярина Овсяник, ст. гр. Оп-61
 2. Софія Михайлик, ст. гр. Фін-22 (сп)
 3. Валентина Цепок, ст. гр. Оп-61
 4. Тарас Юрченко, ст. гр. Екп-36
 5. Іванна Бережна, ст. гр. Мо-41
 6. Діана Войонцек, ст. гр. Мо-21

Грамотами декана економічного факультету нагороджені наступні студенти:

 1. Софія Миколаїв, ст. гр. Фін-12 (сп)
 2. Володимир Рівняк, ст. гр. Фін-21
 3. Ірина Бігун, ст. гр. Мо-32
 4. Анастасія Столярчук, ст. гр. Оп-12 (сп)
 5. Ірина Шоломович, ст.  гр. Мев-12 (сп)
 6. Наталя Герелюс, ст. гр. Мо-41
 7. Юлія Дропа, ст. гр.  Мо-21
 8. Розілє Насибова, ст. гр. Мо-21
 9. Лілія Михальчук, ст. гр. Оп-12 (сп)
 10. Ірина Тимків, ст. гр. Фін-11
 11. Дмитро Сметана, ст. гр. Мо-21
 12. Софія Руданецька, ст. гр. Ек-11
 13. Світлана Черненко, ст. гр.  Ек-11