CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 36.814.03

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» строком на три роки.

Створена наказом МОН України від 04.07.2014 р. №793.

Термін дії – до 04.07. 2017 р.

Персональний склад ради

Голова спеціалізованої вченої ради

Кузьмінський Роман Данилович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11.

Учений секретар спецради

Ковалишин Степан Йосифович, к.т.н., доцент, декан факультету, Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11.

Члени спецради

Боярчук Віталій Мефодійович, к.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

Василенко Ігор Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

Гевко Роман Богданович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 05.05.11;

Головчук Андрій Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

Дударєв Іор Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

Завгородній Олексій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

Калахан Олег Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

Кірчук Руслан Васильович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

Когут Микола Степанович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

Ріпецький Євгеній Йосипович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.05.11;

Сиротюк Валерій Миколайович, к.т.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11;

Тимочко Василь Олегович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України, спеціальність 05.05.11.