CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 36.814.02

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями

- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

- 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Створена наказом МОН України від 13 липня 2015 року №747.

Термін дії – до 13.07. 2017 р.

 Персональний склад ради

Голова спеціалізованої вченої ради

Яців Ігор Богданович – д.е.н., доцент, проректор, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

Липчук Василь Васильович – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04.

Учений секретар спецради

Стойко Наталія Євгенівна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06.

Члени спецради

Андріїв Василь Іванович – д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

Баланюк Іван Федорович – д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, спеціальність 08.00.04;

Біттер Олександр Аронович – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівська державна фінансова академія, спеціальність 08.00.04;

Гнаткович Оксана Дмитрівна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Львівський інститут економіки і туризму, спеціальність 08.00.06;

Губені Юрій Едвардович – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

Гуцуляк Юрій Григорович – д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06;

Зінченко Тетяна Євгенівна – д.е.н., доцент, професор кафедри, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 08.00.06;

Костирко Ігор Григорович – д.е.н., професор,  завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;

Сохнич Анатолій Якович – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06;

Ступень Михайло Григорович – д.е.н., професор, декан, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06;

Черевко Георгій Владиславович – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06;

Щурик Михайло Васильович – д.е.н., професор, проректор, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, спеціальність 08.00.06.