CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 36.814.04

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Створена наказом МОН України від 12 травня 2015 року №528.

Термін дії – до 12.05.2017 р.

Персональний склад ради

Голова спеціалізованої вченої ради

Снітинський Володимир Васильович, д.б.н., професор, академік НААН, ректор, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

Гнатів Петро Степанович, д.б.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

Учений секретар спецради

Дацко Тетяна Миколаївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

Члени спецради

Бальковський Володимир Васильович, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;
Буцяк Ганна Андріївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, спеціальність 03.00.16;
Гуцуляк Юрій Григорович, д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;
Калин Богдана Миколаївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, спеціальність 03.00.16;
Качмар Наталя Василівна, к.с.-г.н., старший викладач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;
Лопушняк Василь Іванович, д.с.-г.н., професор, декан факультету, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;
Скаб Оксана Богданівна, к.с.-г.н., доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;
Третяк Платон-Андрій Романович, д.б.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;
Шувар Іван Антонович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;
Кучерявий Володимир Панасович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Національний лісотехнічний університет України, спеціальність 03.00.16;
Парпан Василь Іванович, д.б.н., професор, директор, завідувач відділу, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака Держлісагенства України, спеціальність 03.00.16;
Кияк Володимир Григорович, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут екології Карпат НАН України, спеціальність 03.00.16.