- »;

- »;

- »;

- Статут Львівського національного аграрного університету;

- Статут Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України;

- Колективний договір ЛНАУ.