Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Приймальна комісія ЛНАУ працює щоденно, крім суботи та неділі з 830 до 1730 год. (обідня перерва з 1220 до 1320 год.).

У період прийому документів (з 12.07.2017 року) – з понеділка по п’ятницю з 0900 до 1700 год. (обідня перерва з 1300 до 1400 год.), у суботу – з 900 до 1300 год.

У період зарахування – щоденно з 900 до 1800 год. (обідня перерва з 1300 до 1400 год.).

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загально середню освіту

З 29 червня до 18 год. 00 хв. 25 липня

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

Прийом заяв та документів закінчується:

- для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

- для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО


 о 18 год. 00хв. 20 липня 2017 року

о 18 год. 00хв. 26 липня 2017 року

 

о 18 год. 00хв. 20 липня 2017 року

о 18 год. 00хв. 26 липня 2017 року

Творчі конкурси проводяться

(у 2 сесії)

 

з 17 липня по 26 липня 2017 року

-

Вступні іспити проводяться

з 21 липня по 26 липня 2017 року

з 21 липня по 26 липня 2017 року

Співбесіди проводяться

з 21 липня по 23 липня 2017 року

з 21 липня по 23 липня 2017 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів із зазначенням рекомендованих до зарахування (в т.ч. за квотами - 1 та квотами -3) з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

Не пізніше 12год. 00хв. 01 серпня 2017 року

 

Не пізніше 12год. 00хв. 01 серпня 2017 року

 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 12 год.00 хв.

05 серпня 2017 року

до 12 год.00 хв.

05 серпня 2017 року

Зарахування вступників відбувається:

- за державним або регіональним замовленням

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб


 не пізніше 12год. 00хв. 07 серпня 2017р.

 не пізніше 30 вересня 2017р.

 

 

 не пізніше 12год. 00хв. 07 серпня 2017р.

 не пізніше 30 вересня 2017р.

 

Оприлюднення списків осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається

Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення

 не пізніше 12год. 00хв. 24 липня 2017р. до 18год. 00 хв.25 липня 2017р.

не пізніше 12год.00хв. 26 липня 2017р.

 


 


не пізніше 12год. 00хв. 24 липня 2017р. до 18год. 00 хв.25 липня 2017р.

не пізніше 12год.00хв. 26 липня 2017р.

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому)

не пізніше

18 серпня 2017 р.

 

не пізніше

18 серпня 2017 р.

 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЛНАУ, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі ОКР молодший спеціаліст

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017року

12 липня 2017року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити та співбесіди, що проводить вищий навчальний заклад

о 18 год. 00 хв.

24 липня 2017р.

 

о 18 год. 00 хв.

24 липня 2017р.

 

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід та фахових вступних випробувань

 

25 - 31 липня 2017 року

25 - 31 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 год. 00 хв. 01 серпня 2017 року

 

не пізніше 12 год. 00 хв. 01 серпня 2017 року

 

Строк виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 12год. 00хв.  05 серпня 2017 року

до 12год. 00хв.  05 серпня 2017 року

Зарахування вступників відбувається:

-  за державним або регіональним замовленням

 

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

 

 не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2017р.

 

не пізніше30 вересня 2017р.

 

 

 не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2017р.

 

не пізніше30 вересня 2017р.

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому)

не пізніше

18 серпня 2017 р.

 

не пізніше

18 серпня 2017 р.

 

 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ОС бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з наступних предметів:

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Спеціальність

Сертифікати ЗНО

051 Економіка

292 Міжнародні економічні відносини

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1.  Українська мова та література

2.  Історія України

3.  Географія або математика

101 Екологія

183 Технології захисту навколишнього середовища

1.  Українська мова та література

2.  Історія України

3.  Біологія або математика

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

1.  Українська мова та література

2.  Математика

3.  Фізика або історія України

192 Будівництво та цивільна інженерія

1.  Українська мова та література

2.  Математика

3.  Фізика або історія України

191 Архітектура та містобудування

1.  Українська мова та література

2.  Математика

3.  Творчий конкурс

193 Геодезія та землеустрій

1.  Українська мова та література

2.  Історія України

3.  Географія або математика

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

1.  Українська мова та література

2.  Історія України

3.  Біологія або математика

242 Туризм

1.  Українська мова та література

2. Історія України.

3. Географія або математика.

126 Інформаційні системи та технологія

1.  Українська мова та література

2.  Математика

3.  Історія України або іноземна мова

До конкурсного відбору при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються сертифікати ЗНО з оцінкою не нижче 100 балів.

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

Конкурсний бал розраховується для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1·П1 + К2·П2 + К3·П3 + К4·А + К5·ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку.