27 квітня 2017 року у Львівському національному аграрному університеті пройшло засідання Вченої ради. Засідання відбувалося під головуванням ректора ЛНАУ, академіка НААНУ, д.б.н., професора В.В. Снітинського.

Заслухавши і обговоривши доповідь першого проректора професора В.М. Боярчука, Вчена рада затвердила навчальні і робочі навчальні плани для всіх спеціальностей та освітніх рівнів на 2016–2017 навчальний рік. В обговоренні члени Вченої ради відзначали, що зміст затверджених планів повністю відповідає сучасним вимогам та інструктивним документам, а також не менш ніж на 40% співпадає із відповідними навчальними планами іноземних ВНЗ – партнерів ЛНАУ.

Було розглянуто питання «Про стан і перспективи розвитку виховної та спортивно-масової роботи у 2016–2017 навчальному році». Заслухавши і обговоривши доповідь керівника відділу з організації виховної роботи О.В. Качмар та довідку комісії Вченої ради (голова комісії доцент А.М. Куза), Вчена рада відзначила значні успіхи у організації творчої, виховної та спортивно-масової роботи університету за останні роки, яка була визнана задовільною. Було поставлено завдання для подальшого зростання індивідуальної складової у роботі зі студентством, розвитку військово-патріотичної складової, подальшого духовного збагачення молоді.

Також було розглянуто питання «Про стан і перспективи фінансово-господарської роботи у 2016–2017 навчальному році». Заслухавши і обговоривши доповіді проректора з АСП доцента Т.Г. Щура та головного бухгалтера університету Г.І. Козлової, а також комісії Вченої ради (голова комісії доцент Р.А. Шмиг), Вчена рада поставила завдання щодо підвищення фінансової ефективності всіх господарських підрозділів університету, а також Навчально-наукового Центру ЛНАУ. Зверталася увага на необхідність підняти на новий щабель якість наукового супроводу діяльності ННЦ ЛНАУ. Особливе значення члени Вченої ради звернули на надзвичайну важливість енергозбереження та розробку госпдоговірних науково-дослідних тем та науково-технічних проектів. В цілому фінансово-господарська діяльність ЛНАУ була визнана задовільною, але такою, що потребує покращення.

Вчена рада затвердила перелік і персональний склад своїх постійних комісій для покращення організації моніторингу найбільш важливих напрямів діяльності університетського комплексу ЛНАУ.

Окрім того, Вчена рада розглянула цілий ряд питань щодо оперативного керівництва та адміністрування університету згідно Статуту ЛНАУ.