12 червня 2018 р. в університеті відбулося засідання вченої ради.

Було розглянуто питання про стан та перспективи практичного навчання та про стан профорієнтаційної роботи на факультетах та в Інституті післядипломного навчання університету.

Заслухавши і обговоривши доповідь керівника навчального відділу доцента О.Я. Микули, вчена рада відзначила, що в університеті проводиться задовільна робота щодо покращення практичної підготовки студентів. В університеті діє нова редакція «Положення про проведення практики студентів Львівського національного аграрного університету», вдосконалено графік навчального процесу, збільшено тривалість виробничих практик ОС «Магістр», покращено методичне забезпечення навчальних та виробничих практик, збільшено перелік баз виробничих практик, значна частина студентів проходять практику, в тому числі і навчальну, за кордоном. На всіх факультетах щорічно проводяться ярмарки кар’єри, на які запрошують роботодавців. За останні роки зроблено значний внесок у розвиток лабораторної бази Університету: створено ряд сучасних навчальних лабораторій, оновлено лабораторне обладнання. Було також відзначено, що тенденції на ринку праці вимагають індивідуальних підходів до практичної підготовки для кожного здобувача вищої освіти, вдосконалення підходів до організації та проведення практичної підготовки, індивідуального вибору підприємств і організацій для проходження практики, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення підрозділів університету, які забезпечують практичну підготовку студентів. Було затверджено ряд заходів щодо подальшого покращення практичної підготовки студентів.

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної комісії О.В. Грицини, а також доповіді деканів факультетів В.В. Бальковського, Я.С. Янишина, С.Й. Ковалишина, М.Г. Ступеня, А.В. Мазурака, директора ННІЗПО С.М. Онисько, вчена рада відзначила, що система профорієнтаційної роботи в університеті працює задовільно. Завдання набору студентів, висококваліфікованих, конкурентоспроможних, активних молодих спеціалістів, затребуваних на ринку праці, в цілому виконується. Робота проводиться серед абітурієнтів – випускників загальноосвітніх шкіл, випускників коледжів, випускників ОС Бакалавр. Комісія вченої ради проаналізувала стан профорієнтаційної роботи на факультетах та у ННІЗПО ЛНАУ та відзначила досягнуті позитивні результати, а також звернула увагу на необхідність подальшого удосконалення форм та методів цієї діяльності. Вчена рада прийняла ухвалу щодо конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності профорієнтаційної роботи університету.

На вченій раді також відбулися вибори на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.