МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА  УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІІ Міжнародна науково-практична  Інтернет-конференція

23-28  травня  2013р.

на тему: «ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ»

Для участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти,  аспіранти, слухачі магістратури, студенти та представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, які мають відношення до тематики конференції

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.


Тематичні  напрямки роботи конференції:

  1. Теоретичні і практичні аспекти ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств різних типів та оганізаційно-економічних форм.
  2. Ефективність виробництва рослинницької продукції.
  3. Ефективність виробництва тваринницької продукції.
  4. Ефективність економічних відносин між підприємствами різних сфер АПК.
  5. Ефективність державної підтримки сільськогосподарських підприємств.
  6. Ефективність механізації виробничих процесів у сільськогосподарських підприємствах.
  7. Ефективність використання ресурсів сільськогосподарських підприємств

До 20 травня 2013р. потрібно надіслати оргкомітету за допомогою електронної пошти текст тез в електронному вигляді згідно зі зразком оформлення (Смачило Тези.dос). назва файлу публікації повинна містити прізвище автора (першого співавтора).

Вимоги щодо оформлення тез:

1. Учасник представляє тези доповіді, які раніше не публікувались.

2. Обсяг матеріалів – до 3-х повних сторінок, які не слід нумерувати;

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, 2003, формат doc

4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. Текст подавати без переносів.

5. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм.

6. Таблиці, рисунки, формули відділяються від тексту одним міжрядковим інтервалом. Формули розміщаються по центру, нумеруються в круглих дужках праворуч. (Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.)

7. У верхньому лівому куті – УДК, тематичний напрям роботи конференції, ім’я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для іноземців).

8. Максимальна кількість авторів тез доповіді – дві особи.

9. Нижче (через один інтервал) – назва доповіді (великими жирними літерами по центру).

10. Нижче (через один інтервал) – текст доповіді (тез).

11. В кінці тексту (через один інтервал) – наводиться

література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подається у квадратних дужках відповідно до порядку згадування та повинно відповідати вимогам держстандарту.

12. Відповідальність за зміст матеріалу несуть автори доповідей.Зразок оформлення тез

УДК 338.48:379.83

Ефективність економічних відносин між підприємствами різних сфер АПК.

Смачило І.В., к.е.н., доцент

Львівський національний аграрний університет

м. Львів, (для іноземців вказати країну)

(е-mail автора)

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ


Текст.

Література (згідно вимог держстандарту)Адреса оргкомітету:


Контактна особа: Шимечко Галина Іванівна

Телефон: 067 670 16 14;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду    Web: lnau.lviv.ua (економічний факультет, кафедра економіки підприємства)

Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть розміщенні на web-сайті lnau.lviv.ua , 23–28 травня 2013р.

За результатами конференції буде підготовлено збірник матеріалів конференції, який буде розісланий протягом місяця на електронну адресу.

Участь у конференції – безкоштовна.