Відділ навчального маркетингу і працевлаштування, який займається питаннями працевлаштування випускників університету був створений 15 липня 2005 року.

Основними напрямками його роботи є:

 • проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;
 • налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;
 • інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього та здійснення разом з державною службою зайнятості заходів щодо першого робочого місця;
 • організація роботи із створення електронної бази даних про випускників університету;
 • оформлення та видачу документів про освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр",  додатків до дипломів;
 • оформлення та видачу студентських квитків;
 • контроль за надходженнями із міністерств та відомчих структур даних про місця призначення для випускників згідно з договорами та листами;
 • розробки та постійного поновлення електронної веб-сторінки університету;
 • проведення круглих столів та семінарів з техніки пошуку роботи;
 • організація круглих столів з можливими потенційними працедавцями, випускниками університету;
 • участь у ярмарках праці, семінарах, навчальних тренінгових курсах, які проводять міністерства та відомчі структури.

Згідно Положення про відділ начального маркетингу та  працевлаштування до напрямків роботи відділу належить оформлення та видача документів про освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр",  додатків до дипломів; оформлення та видача студентських квитків.

Працівники відділу:

Ширій Юрій Ігорович - спеціаліст І категорії з юридичних питань (юрист)

Щоб виготовити дублікат втраченого студентського квитка необхідно:

1) Подати в газеті (обласній) оголошення наступного змісту:

Вважати недійсним: втрачений студентський квиток (Прізвище, ім’я, по- батькові),(серія, номер), виданий Львівським національним аграрним університетом.

2) Подати у відділ навчального маркетингу (кім. 241) наступні документи:

а) заява на ім’я першого проректора;

б) газета з оголошенням про втрату студентського квитка;

в) анкету на виготовлення студентського квитка.

Щоб виготовити дублікат втраченого диплому необхідно:

1) Зробити копію втраченого диплома, який знаходиться в особовій справі  в архіві;

2) Подати в газеті (будь-якій) оголошення наступного змісту:

Вважати недійсним: втрачений диплом (Прізвище, ім’я, по-батькові),(серія, номер), виданий Львівським національним (державним) аграрним університетом (інститутом), (дата видачі).

3) Подати у відділ навчального маркетингу (кім. 241) наступні документи:

а) заява на ім’я ректора;

б) копії втраченого диплома (3 копії);

в) копія 1 та 2 сторінок паспорта (3 копії);

г) газета з оголошенням про втрату диплома.

д) копія закордонного паспорту

е) копія попереднього документа про освіту

є) додаток до втраченого диплому

Взаємодія Відділу з іншими підрозділами університету

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених Положенням про відділ начального маркетингу та працевлаштування, Відділ взаємодіє з навчальною частиною, відділом кадрів, приймальною комісією, деканатами, інститутом заочної освіти, архівом.

п/п

Назва підрозділу

Відділ отримує

Відділ надає

1

Навчальна частина

- інформацію про контингент студентів випускних курсів Львівського НАУ, які навчалися за державним замовленням

- інформацію щодо працевлаштування випускників університету;

- інформацію, яка міститься в особових справах студентів

2

Відділ кадрів

- щоденно відповідні копії наказів (про зарахування, відрахування, переведення, поновлення тощо), які стосуються діяльності відділу

- кореспонденцію для відправки за призначенням

3

Приймальна комісія

- копії наказів щодо зарахування студентів до університету та їх особові справи;

- копії актів про передачу особових справ до відділу працевлаштування;

- списки студентів, які мають цільові направлення

4

Деканати

- відомості, необхідні для виконання покладених на відділ задач

- списки студентів – боржників, що не заключили  угоди про цільову підготовку молодих фахівців;

- документи студентів випускних курсів, які зберігалися в особових справах;

- акти про передачу документів, з особових справах студентів;

- направлення на роботу випускників, які навчалися за державним замовленням

5

Інститут заочної освіти

- особові справи студентів, які перейшли навчатися на денну форму навчання

- особові справи студентів, які перейшли навчатися на заочну форму навчання

6

Архів

- інформацію, що міститься в особових справах студентів для відповіді на запити, які надходять до університету

- особові справи випускників після закінчення університету на збереження

Контактна інформація:
м. Дубляни, вул. В. Великого 1, головний корпус ЛНАУ, кім. 241
тел.: (032) 22-42-991
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду