Історія Львівського національного аграрного університету розпочинається 9 січня 1856 року, коли в селі Дубляни під Львовом на кошти і під патронатом Галицького господарського товариства була відкрита рільнича школа. Тогочасні документи свідчать, що метою школи, як і всіх аналогічних наукових закладів, було збільшення чисельності господарств, ведення яких ґрунтувалося на раціональному вивченні законів природи. Школа стала середнім професійним спеціальним навчальним комплексом з деякими ознаками вищої школи і мала на меті сприяти подальшому вдосконаленню сільськогосподарського виробництва на основі проведення наукових експериментів і дослідів.

Школа розпочала підготовку господарів-практиків, які були здатними кваліфіковано і самостійно вести великі господарства. Саме в цей час були закладені надійні підвалини під майбутню будівлю сільськогосподарської науки та освіти в Галичині.

Аналіз діяльності Дублянської школи за перший період її існування показав, що рівень теоретичного і практичного вишколу спеціалістів у тих умовах не міг задовольнити вимог сільськогосподарського виробництва, тому розгорнувся рух за реформування сільськогосподарської освіти в краї. Рільнича школа в Дублянах у 1878 році стала державним,а у 1880 році ─ вищим навчальним закладом.

У цей час у Дублянах були збудовані навчальні корпуси, гуртожиток, господарські споруди, закладені дослідні поля, розпочали свою навчальну і виробничу діяльність метеорологічна, механічна, контрольно-насіннєва, хімічно-рільнича і землеробська станції, розростався і поповнювався рідкісними рослинами і породами дерев ботанічний сад, створено низку навчальних і науково-дослідних лабораторій. Поруч з вищою школою діяла також нижча сільськогосподарська школа та школа винокурів.

У 1901 році Вищій рільничій школі у Дублянах було присвоєно статус Академії на підставі ухвали міністра землеробства Австро-Угорщини. У цей період відкрито перші кафедри: рільництва і рослинництва, сільської адміністрації, сільської інженерії, а також станцію випробування сільськогосподарської техніки при ній, збудовано хімічний корпус і павільйон механізації, розширено гуртожиток, закладено водогін.

В Академії формуються і набувають визнання наукові школи, тому навчальний заклад зміг досягнути престижних наукових висот у своїй діяльності, його випускники користувалися незаперечним авторитетом серед широкого загалу краю, а результати наукових досліджень були відомі в Європі. Академія стала одним із провідних центрів аграрної науки і освіти у Східній та Західній Галичині.

Перша світова війна на деякий час пригальмувала науково-навчальний процес у Дублянах, а в роки визвольних змагань ЗУНР (1918-1919 рр.) у приміщеннях Академії перебували на постої вояки УГА.

Приєднання західних областей України до Польської держави вплинуло на розвиток подій у Дублянах. Потреба вишколу щораз більшої кількості студентів, брак навчальних площ, неможливість нового капітального будівництва в післявоєнний час змусили дирекцію Академії та владні структури шукати виходу із скрути в об’єднанні з вищими навчальними закладами Львова. Таким чином Академія втратила автономію та увійшла до складу Львівської політехніки. На базі Академії у листопаді 1919 року було створено рільничо-лісовий факультет Львівської політехніки. Перші три семестри навчання відбувалися у Львові, а три наступні ─ в Дублянах.

Не зважаючи на несприятливі обставини міжвоєнних років ─ велику світову економічну депресію, національну і соціальну напругу, науково-навчальний осередок у Дублянах у складі Львівської політехніки примножив свій науково-методичний доробок і перебував на рівні світових досягнень того часу.

У 1929-1934 роках на факультеті навчався видатний політичний діяч України Степан Бандера.

З початком Другої світової війни та приєднанням Західної України до Радянського Союзу відбулися суттєві зміни в діяльності вищої школи в краї. У жовтні 1939 року Львівську політехніку було перейменовано на Львівський політехнічний інститут, у складі якого до 1941 р. залишався рільничо-лісовий факультет. В інституті були розроблені заходи для перебудови навчального процесу і наукової роботи, також було реорганізовано адміністративне керівництво.

У міжвоєнний період змінився соціальний склад студентства: зросла кількість студентів з числа бідніших селян і робітників, за національним складом переважали у цей час поляки (90-95%), проте серед українських викладачів і студентів факультету знаходили підтримку ідеї національної рівності і міцніли паростки української національної свідомості.

З приходом німецької окупаційної влади вищі навчальні заклади Львова фактично припинили свою діяльність. У серпні 1942 року навчальний заклад у Дублянах продовжив свою роботу як Державні фахові сільськогосподарські курси у Львові, підпорядковані відділу науки та навчання генерал-губернаторства. Мова викладання ─ німецька.

Після Другої світової війни рільничо-лісовий факультет Львівського політехнічного інституту відновлює свою роботу. Розвиток продуктивних сил західноукраїнського краю вимагав збільшення кількості фахівців сільськогосподарського виробництва, розширення спектра спеціальностей, тому на базі факультету за рішенням Ради Міністрів СРСР і наказом міністра вищої освіти СРСР від 30 вересня 1946 року створено Львівський сільськогосподарський інститут.

В інституті поступово створювалися нові факультети: агрономічний,механізації сільського господарства, землевпорядний, економічний, сільської архітектури і будівництва Епізодично працювали плодоовочевий, лісомеліоративний, електрифікації сільського господарства.

У 60-х роках ХХ ст. в Дублянах будуються нові навчальні корпуси, їдальня, побутовий комбінат, багатоповерхові житлові будинки, зростає студентське містечко.

Національно-визвольні змагання кінця 80-х і початку 90-х років ХХ століття в Україні не оминули і Дубляни, тут розпочалася активна декомунізація навчального процесу. Першого вересня 1990 року над головним корпусом інституту урочисто підняли національний прапор.

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. на базі сільськогосподарського інституту створено Львівський державний аграрний університет.

24 березня 2008 року згідно з Указом Президента України Львівському державному аграрному університету надано статус національного.