Історія кафедри

Кафедра вищої математики є загальноосвітньою кафедрою Львівського національного аграрного університету, яка забезпечує фундаментальну підготовку студентів різних спеціальностей з вищої і прикладної математики, обчислювальної техніки і програмування, теорії ймовірностей і математичної статистики, основ системного аналізу, математики для економістів, основ комп‘ютерної техніки, інформатики, комп‘ютери та комп‘ютерні технології, математичне забезпечення магістерських програм, інформатики та основ комп‘ютерного моделювання.

Кафедра вищої математики утворена в 1947 році із заснуванням Львівського сільськогосподарського інституту на базі Львівської політехніки. Першим завідувачем кафедри був к.ф.-м.н., професор Благовещенський Н.В. З 1951 до 1960 року кафедру очолював к.ф.-м.н., доцент Савін О.І. Два роки поспіль завідувала кафедрою старший викладач Сіпко А.І. З 1961 року заві-дувачем кафедри був к.ф.-м.н., доцент Драпкін А.Б. У 1978 році кафедру очолив к.ф.-м.н., доцент Рабик В.М., а з 1994 до 2003 року завідувачем кафедри був лауреат Державної премії, д.ф.-м. н., професор Семерак Ф.В. З 2003 р. до 2010 р. завідувачем кафедри був доцент Рабик В.М. З 2010  року кафедру очолює д.ф.-м.н., професор Ковальчик Ю.І.

Склад кафедри

Зікрач Дмитро Юрійович - к.ф.-м.н., старший викладач

Науково-методична робота

Науковці кафедри працюють над комплексною темою: "Загальна теорія систем та математичне моделювання технологічних процесів". В математичних дослідженнях широко використовуються комп’ютерні технології. На кафедрі є два комп’ютерні класи. За результатами наукових досліджень викладачі публікують наукові статті як у вітчизняних так і зарубіжних виданнях, монографії, навчальні посібники. За останні роки шість викладачів захистили дисертації, а семи присвоєно звання доцента. На кафедрі систематично видаються навчально-методичні вказівки, конспекти лекцій.

Навчальний процес

Кафедра вищої математики є загальноосвітньою кафедрою Львівського національного аграрного університету, яка забезпечує фундаментальну підготовку студентів різних спеціальностей з:

- вищої і прикладної математики,

- обчислювальної техніки і програмування,

- теорії ймовірностей і математичної статистики,

- основ системного аналізу,

- математики для економістів,

- основ комп‘ютерної техніки,

- інформатики,

- комп‘ютери та комп‘ютерні технології,

- математичне забезпечення магістерських програм,

- інформатики та основ комп‘ютерного моделювання.