Історія кафедри

У 1952 році розпочата історія кафедри ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку (РЕМТП) утвореної на базі кафедри технології металів і ремонту сільськогосподарських машин заснованої у 1947 році. У 1968 році кафедра РЕМТП була розділена на дві кафедри: ремонту машин та експлуатації машинно-тракторного парку. Того ж року захистив кандидатську дисертацію Семкович О. Д. з іменем якого пов’язані подальші здобутки кафедри ремонту машин, яку він очолював понад 35 років, ставши доктором технічних наук, професором, академіком АІНУ, заслуженим діячем науки і техніки України, а з 2006 року цю кафедру очолює в.о.проф. Чухрай В. Є. Кафедру експлуатації машинно-тракторного парку з 1968 року очолював доц. Миронюк С. К., з 1980 року – доц. Нагірний Ю. П., з 1991 року до реорганізації – в.о.проф. Затхей Б. І.

У свій час на кафедрі працювали і примножували її здобутки: доктори технічних наук, професори: Гайдучок В.М., Форнальчик Є.Ю., Сидорчук О.В.; кандидати  технічних наук, доценти: Головащенко В.О., Олещенко С.К., Хом’як В.В., Хом’як Й.В., Чернов І.М. Флис І.М.,  Оліскевич М.С., Федосенко С.А., Тимочко В.О.; старші викладачі: Горбовий Ю.Р., Вахняк І.Д., Пейсахович Й.П., Ціхановський В.В., Галицький Б.Ю., Чеснок М.І, Гамота А.А., Довгань С.М., Довбуш С.М., Якимчук М.П. , асистенти: Якимів О., Журавчак Ю.

у зв’язку з структурною реорганізацією факультету механізації сільського господарства у факультет механіки та енергетики згідно наказу № 79 по ЛДАУ від 12.06.2007 року створена кафедра експлуатації та технічного сервісу машин. До складу кафедри увійшли дві колишні кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу і надійності машин. Очолює кафедру канд..техн.наук, в.о.професора Чухрай В.Є. У 2011 році кафедрі присвоєне ім'я професора Семковича О.Д.

Склад кафедри

У свій час на кафедрі працювали і примножували її здобутки: доктори технічних наук, професори: Гайдучок В.М., Форнальчик Є.Ю., Сидорчук О.В.; кандидати  технічних наук, доценти: Головащенко В.О., Олещенко С.К., Хом’як В.В., Хом’як Й.В., Чернов І.М. Флис І.М.,  Оліскевич М.С., Федосенко С.А., Тимочко В.О.; старші викладачі: Горбовий Ю.Р., Вахняк І.Д., Пейсахович Й.П., Ціхановський В.В., Галицький Б.Ю., Чеснок М.І, Гамота А.А., Довгань С.М., Довбуш С.М., Якимчук М.П. , асистенти: Якимів О., Журавчак Ю.

У зв’язку з структурною реорганізацією факультету механізації сільського господарства у факультет механіки та енергетики згідно наказу № 79 по ЛДАУ від 12.06.2007 року створена кафедра експлуатації та технічного сервісу машин. До складу кафедри увійшли дві колишні кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу і надійності машин. Очолює кафедру к.т.н., в.о.професора Чухрай В.Є. У 2011 році кафедрі присвоєне ім'я професора Семковича О.Д.


Дідух Володимир Федорович - д.т.н., професор, зав каф.

Залужний Володимир Іванович - к.т.н., доцент

Кузьмінський Роман Данилович - к.т.н., доцент

Рис Василь Іванович - асистент

Дмитрів Ігор Васильович - асистент

Шарибура Андрій Остапович - к.т.н., в.о. доцента

Лозовий Роман Васильович - аспірант

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність викладачів і співробітників кафедри є складовою частиною загальної тематики науково-дослідної роботи факультету механіки та енергетики ЛНАУ «Розробка ресурсоощадних механізованих технологічних процесів рослинництва».

Наукові дослідження викладачів та аспірантів ведуться за такими напрямками:

1) технології і технічні засоби для розбирання і складання машин;

2) поліпшення використання МТА у фермерських господарствах регіону;

3) основи параметричної, структурної та функціональної оптимізації ремонтно-технологічного обладнання технологічних процесів рільництва;

4) оптимізація процесів хімічного захисту рослин  в агропромисловому комплексі Західного регіону;

5) обґрунтування параметрів шнекового олійного преса з активованою подачею насіння льону;

6) обґрунтування параметрів виробничої структури технологічних дільниць відновлення гільз циліндрів автотракторних двигунів.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів під керівництвом проф. Гайдучок В.М., в.о. проф. Чухрая В.Є., в.о.проф. Затхея Б.І., доц. Кузьмінського Р.Д. Результати наукових досліджень пропагуються у вигляді робочих взірців та діючих моделей на  різноманітних виставках, передаються у вигляді рекомендацій виробництву.

До науково-дослідної роботи кафедри залучаються кращі студенти факультету. При кафедрі діє студентський науковий гурток. Гуртківці кафедри беруть участь в олімпіадах і різних конференціях в яких ставали призерами.

Підтримуються наукові зв’язки з навчальними та науково-дослідними закладами Польщі.

До вагомих здобутків цих кафедр слід віднести: захист чотирьох докторських дисертацій, 19 кандидатських дисертацій, за останні десять років видано 17 підручників, більше десяти навчальних посібників, п’ять монографій понад 700 наукових статей, отримано понад 40 авторських свідоцтв і патентів.

При кафедрі створені філії в: ПП «Вітас», Стрийському коледжі ЛНАУ, ННДЦ ЛНАУ, які є базою для проведення лабораторно-практичних занять та проходження виробничих практик студентами факультету механіки та енергетики.

Навчальний процес

Кафедра бере участь у підготовці фахівців за напрямками підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та спеціальностями «Механізація сільського господарства», «Енергетика сільськогосподарського виробництва».

Лекційні, лабораторно-практичні заняття проводяться у  лабораторіях які обладнані стендами для випробовування, діагностування техніки. В навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка. З  її допомогою проводиться тестування рівня знань студентів, розроблено і апробовано програмне забезпечення

Навчально-виховний процес кафедри нині забезпечують проф. Гайдучок В.М., в.о.проф. Чухрай В.Є., в.о.проф. Затхей Б.І., доценти Кузьмінський Р.Д., Кузенко Л.М., в.о. доц. Кулинич І.Я., ст. викладачі Шолудько П.В., Вантух З.З., асистенти Рис В.І., Чучман В.І., Кордоба В.М.  та інженери: Бардахівський Б.С., Виговський О.П., Кудринецька Н.В., Стефанович О.Є., Чеснок Ю.М., Іжевський Е.В.

Лабораторії кафедри експлуатації та технічного сервісу машин

1. Лабораторія технічного обслуговування машин, №1

2. Лабораторія діагностики технічного стану агрегатів і систем машин, №6

3. Лабораторія відновлення деталей дуговим наплавлюванням, №8

4. Лабораторія ремонту деталей і вузлів автотракторних двигунів, №9

5. Лабораторія ресурсних випробувань і надійності машин, №10

6. Лабораторія відновлення ресурсних деталей автотракторних двигунів, №13

7. Лабораторія моделювання технологічних процесів технічного сервісу. Аудиторія ім.. Олександра Семковича, доктора технічних наук, професора, академіка АІНУ, Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри надійності та технічного сервісу машин в 1972-2006 роках, №24

8. Науково-дослідна лабораторія, №28

9. Лабораторія ремонту і надійності електрообладнання енергетичних машин, №34

10 Лабораторія ремонту вузлів паливної апаратури, системи мащення автотракторних двигунів і агрегатів гідравлічних машин, №41

11. Лабораторія проектування технологічних процесів в рослинництві, №36

Контакти

80381, Львівська обл., Жовківський р-н.,

м. Дубляни вул. В. Великого 1.

Кафедра експлуатації та технічного сервісу машин ім. професора Семковича О.Д.

тел. 0322242952

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду