Історія кафедри

Історія кафедри тваринництва та біотехнологій своїм корінням сягає ще періоду діяльності Дублянської рільничої школи 1856-1878 років. Хоч кафедри як такої ще тоді не існувало, проте навчальний план вишколу фахівців включав такі дисципліни як: зоологія, анатомія і фізіологія тварин, спеціальне тваринництво, ветеринарія, зоотехнія.

У період діяльності Вищої рільничої школи та Рільничої академії в Дублянах (1878-1919 рр.) студентам крім вказаних дисциплін викладались такі предмети як: селекція свійських тварин, шкідники свійських тварин, вирощування свійських тварин, годівля свійських тварин і птиці, технологія молочних продуктів, рибництво, бджільництво.

При заснуванні в 1919 році рільничо-лісового факультету при Львівській політехніці на базі рільничої академії в Дублянах відкриваються перші кафедри тваринницького профілю. У 1919 році на вказаному факультеті відкривається кафедра зоології і анатомії тварин. У 1920 році на цьому ж факультеті засновується кафедра загальної годівлі тварин, яка в 1930 році перейменовується у кафедру годівлі с.-г. тварин.

У 1920 році на рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки відкривається кафедра спеціальної годівлі тварин, яку в 1930 році перейменовано спочатку в кафедру живлення і фізіології тварин, а пізніше у кафедру фізіології та розведення с.-г. тварин.

У 1939 році кафедри зоології та анатомії тварин, годівлі с.-г. тварин і фізіології та розведення с.-г. тварин було об’єднано у кафедру тваринництва.

У1947 році на базі рільничо-лісового факультету Львівської політехніки засновується Львівський сільськогосподарський інститут. Кафедра тваринництва увійшла до складу новоствореного агрономічного факультету.

Після отримання статусу Львівського національного агарного університету в 2007 році, кафедру тваринництва перейменовано на кафедру тваринництва та біотехнологій.

Склад кафедри

Віщур О.І. - д.вет.н., професор

Іванків М.Я. - асистент

Науково-дослідна робота

Колектив кафедри виконує дослідження за комплексною науковою темою: “Розробити вітчизняні високоефективні екологічно чисті кормові добавки з підвищеним вмістом протеїну й енергії на основі насіння олійно-бобових культур і жирів та фізіолого-біохімічно обґрунтувати їх використання у раціонах годівлі тварин і птиці”.

Колективом кафедри розроблена і апробована в умовах виробництва для різних вікових і продуктивних груп великої рогатої худоби рецептура комбікормів із використанням у їх складі добавок високотермічно оброблених макух і шротів отриманих із вітчизняних сортів насіння сої, соняшника і ріпака та «захищених» рослинних і тваринних жирів, згодовування яких істотно підвищує молочну продуктивність корів, збільшує вміст білку і жиру в молоці, стимулює м’ясну продуктивність відгодівельної худоби, покращує якість яловичини.

При кафедрі функціонує аспірантура. У науковій школі кафедри за останні роки захищено 6 кандидатських дисертацій. При кафедрі також функціонує лабораторія фізіолого-біохімічних і зоотехнічних досліджень та постійно діє студентський науковий гурток «Сучасні технології у тваринництві», в якому щорічно захищається 5-7 дипломних робіт випускниками факультету агротехнологій і екології.

Навчальний процес

Професорсько-викладацьким складом кафедри студентам різних факультетів стаціонарної і заочної форм навчання викладається цілий ряд дисциплін. Зокрема:

- на факультеті агротехнологій і екології читаються такі дисципліни: тваринництво, бджільництво, управління якістю продукції тваринництва, корми і годівля тварин, зоологія, фізіологія тварин

- на економічному факультеті – технології виробництва продукції тваринництва, біотехнологія

- на факультеті механіки та енергетики – технології виробництва с.-г. продукції, кормовиробництво і годівля тварин; контроль і виробництво с.-г. продукції; біотехнологія в переробних і харчових виробництвах

- на землевпорядному факультеті – біотехнологія

- на факультеті будівництва та архітектури – основи біотехнологічного виробництва

  Контакти:

  80381, Львівський НАУ,

  вул. В. Великого, 1, м. Дубляни,

  Жовківський р-н, Львівська обл.,

  тел. (032)2242-941,

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду