До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка кафедра права і підприємництва Львівського національного аграрний університету завершила видання унікальної книги – віршів Кобзаря, переписаних від руки. І ось у ці дні побачило світ понад 150-сторінкове видання, кожна з сторінок якого містить окремий рукописний вірш. В книзі розмістились рукописи не лише працівників аграрного університету на чолі із ректором академіком Володимиром Снітинським, але й широкого кола друзів поетичного слова із США, Швеції, Польщі, Російської федерації, Чеської республіки, Литви, Ізраїлю, Данії. Віковий інтервал переписувачів теж вражає – від учня 2 класу до сивочолих академіків. Вірші викладено в оригінально підготовленій формі – цікава художня обкладинка, оригінальний папір «під старину», ліричний дизайн сторінок та предметний покажчик. Укладачі органічно пов’язали у післямові це ювілейне видання із сучасною суспільною ситуацією в Україні.

Рукописна книга поезій Шевченка ще до видання здобула популярність, адже про неї написали такі авторитетні газети як «День» та «Дзеркало тижня», а також нещодавно анонсували на ювілейній академії у Львівському національному університеті ім. І. Франка. Відрадно, що декілька примірників потрапить у Національний музей Тараса Шевченка у Каневі.

Переписувачі поезій Т. Шевченка, що долучились до цієї книги отримають незабутні враження від занурення в автентику поетичного слова Кобзаря.


Відомий журналіст в гостях у кафедри

26 лютого кафедру права і підприємництва відвідав відомий журналіст газети «Дзеркало тижня» Василь Худицький. Основною темою зустрічі було ознайомлення зі станом підготовки до видання «Рукописної книги віршів Тараса Шевченка». Завідувач кафедри проф. Юрій Губені повідомив про зародження цього задуму, його коріння та очікувані ефекти. Багатьом, напевно, буде цікаво, що перша Панахида в пам'ять Кобзаря відбулась у Львові у Православному храмі на теперішній вул. Короленка, але відвідини її були заборонені для студентів. Або, наприклад, те, що ще декілька років по смерті Поета вірш «Ще не вмерла Україна» в Галичині приписували саме Шевченку, і  з таким щирим переконанням до нього, як майбутнього гімну, писав музику  Михайло Вербицький.

Координатор змістовної частини проекту, магістр права, асистент Марта Солук розповіла про чимало цікавих моментів відбору віршів окремими «переписувачами», передала усю гаму почуттів, які виникали в учасників проекту. Заступник завідувача в. о. доц. Петро Оліщук повідомив про невеличку інформаційну кампанію цього невеличкого проекту, яка дозволила залучити «переписувачів» різного віку – від другокласників початкової школи до сивочолих професорів, та найширшої географії – від Данії до США чи Ізраїлю. Ми навіть до вибору паперу, – продовжила асистент Юлія Коверко, – поставились відповідально, і спільно з директором видавництва таки віднайшли папір саме для таких рукописно-факсимільних книг. Як повідомила в. о. доц. Ірина Костецька, проект викликав щире захоплення в усіх його учасників, і наш лозунг «читаємо розумом, сприймаємо серцем, а переписуємо руками» виявився доволі пророчим.

Саме в день візиту Василя Худицького завершилось формування списку рукописів та було погоджено макети обкладинки та графічне виконання  сторінок книги. Працівники кафедри також ознайомили журналіста «Дзеркала тижня» із історією кафедри та факультету, показали гостю навчальні аудиторії та методичні кабінети. Василь Худицький запевнив працівників кафедри, що найближчим часом матеріал про нашу ініціативу буде передано у редакцію газети.


  Стажування викладачів-правників

  Кафедра права і підприємництва тісно співпрацює з коледжами ЛНАУ. Один із напрямків співпраці – підвищення кваліфікації викладачів цих навчальних закладів. Нещодавно на кафедрі пройшли стажування викладачі правового відділення Вишнянського коледжу Марія Миронівна Олексієвець, Марія Петрівна Заяць, Іван Федорович Музика.

  Колеги із коледжу ознайомились з навчально-методичними виданнями кафедри, методикою вивчення правових дисциплін, відвідали лекції та практичні заняття, погодили напрямки академічної співпраці. Під час підведення підсумків стажування Марія Олексієвець відзначила, що їй цікаво було вдосконалити навички використання мультимедійної техніки під час читання лекцій. А ось Марія Заєць зацікавилась розробками із земельного права та інших галузей аграрного права. Вона була під враженням, що кафедра навіть готувала деякі роз’яснення для Конституційного суду України. Підсумовуючи вищесказане, Іван Музика висловив переконання, що стажування стало корисним у науковому та дидактичному плані, розповів про свої враження від кафедри та її інформаційних ресурсів.

  Викладачі кафедри права і підприємництва та правового відділення Вишнянського коледжу погодили напрямки подальшої співпраці.


  26 лютого 2014 року д.ю.н., в. о. доцента кафедри права і підприємництва В. І. Андріїв та асистент кафедри Ю. А. Коверко зустрілися з учнями 11-х класів Сморжівської та Миколаївської шкіл Радехівського району. Викладачі ознайомили учнів зі спеціальностями, за якими університет готує майбутніх фахівців та умовами вступу. Також майбутні абітурієнти були проінформовані щодо навчальної, наукової та виховної діяльності університету, дозвіллям студентів вузу тощо.  21 лютого 2014 року  доцент кафедри права і підприємництва Возняк Р.П. зустрівся з учнями 11 класу Дмитрівської ЗОШ Радехівського району Львівської області і розказав їм про особливості вступу до Львівського національного аграрного університету. На зустрічі була присутня класний керівник цього класу Білозір Г.С. Питаннями вступу цікавились також учні 10 класу, які прийшли на зустріч.  Завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені провів цикл лекцій з питань підприємництва, агробізнесу та підприємницького права перед викладачами аграрних коледжів України, що проходять підвищення кваліфікації в Інституті післядипломного навчання ЛНАУ.

  Під час лекції з допомогою мультимедійної презентації PowerPoint проф. Ю. Губені ознайомив колег із кафедрою та ї сторінкою в соціальній мережі «Однокласники», продемонстрував оригінальні розробки з навчальних курсів «Основи підприємництва» та «Організація агробізнесу». Викладачів коледжів зацікавив не лише матеріал лекцій, але й методика навчання, цікаві дидактичні розробки тощо.

  Особливий інтерес у слухачів викликав навчальний посібник «Підприємництво» та комплект супутніх дидактичних видань: Помічник лектора, Методичні рекомендації із використанням кейс-методу, Моделювання бізнесу за методикою «fiction firm». Участь у дискусії та обговоренні начальних та науково-методологічних питань взяв участь заступник завідувача доц. Петро Оліщук та ст. лаборант кафедри Вікторія Тушницька.


  Попередній захист дисертаційної роботи

  20 лютого в аудиторії 306 на розширеному засіданні кафедри права і підприємництва відбувся попередній захист дисертаційної роботи асистента кафедри, магістра Юлії Коверко на тему «Інтеграція особистих селянських господарств в систему сільськогосподарського виробництва» (наук. кер. проф. Ю. Губені). Окрім викладачів кафедри права і підприємництва, в роботі взяли участь професори Ігор Костирко, Василь Липчук, Анатолій Сохнич, Олександр Біттер, доктор економічних наук Ігор Яців, завідувач кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого Володимир Ковалів, в. о. доц. кафедри інформаційних технологій Віталій Бойко, аспірантка Вікторія Босіока.

  Головуючий на засіданні проф. Ігор Костирко повідомив основні об’єктивні характеристики дисертаційної роботи, що розглядається. Здобувачка магістр Юлія Коверко ознайомила учасників засідання з основними положеннями дисертаційної роботи, наголосивши на змінах і вдосконаленнях, що доповнили роботу після останнього розгляду. Науковий керівник проф. Ю. Губені охарактеризував дисертаційну роботу, відзначивши її оригінальність та цікаве виконання. В дискусії виступили рецензенти роботи проф. Василь Липчук, проф. Олександр Біттер та Анатолій Сохнич. А ось у обговоренні дисертаційної роботи взяли участь усі учасники засідання. Колеги однозначно позитивно оцінили науковий рівень дисертаційної роботи та рекомендували її для подальшого проходження процедури захисту.


  Монографія

  з наукових основ агробізнесу

  Одним із головних напрямків наукових досліджень кафедри права і підприємництва є теоретико-методологічне обґрунтування розвитку агробізнесу. Нещодавно науковці кафедри видали монографію «Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку». Авторський колектив у складі проф. Юрія Губені, доц. Марти Ольховської (МАУП) та викладача Володимира Ольховського (НУ «Львівська політехніка») у зазначеному виданні провели детальне дослідження теоретичних та методологічних основ формування агробізнесу, виконали аналіз розвитку підприємств агробізнесу в регіоні та обґрунтували основні напрямки розвитку підприємств агробізнесу.

  Рецензенти монографії, відомі вчені – проф. О. Біттер, проф. І. Костирко та проф. Ю. Лопатинський (м. Чернівці) – високо оцінили науку розробку вчених кафедри.

  Можна сподіватись, що нове наукове видання кафедри зацікавить академічну громадськість, фахівців з аграрної економіки та практиків агробізнесу.


  ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З ПРАВА

  Відкриті лекції є важливим елементом вдосконалення якості навчального процесу. В рамках проведення відкритого навчального процесу на кафедрі права і підприємництва 6 лютого 2014 року відбулося відкрите заняття, яке проводив заступник завідувача кафедри, к.е.н., в. о. доцента Петро Олегович Оліщук. Лекція для студентів потоку М-5 на тему «Основи цивільного законодавства України» була прочитана з використанням комп’ютера та мультимедійного проектора та презентації. На занятті були присутні завідувач кафедри професор Ю. Е. Губені, д. ю. н. В. І. Андріїв, доц. А. О Іванов та інші викладачі кафедри. В обговоренні лекції колеги дали позитивний відгук щодо якості проведеного заняття та висловили свої міркування по вдосконаленню навчальних матеріалів.

  Очевидно, що проведене відкрите заняття сприяє впровадженню досягнень педагогічної науки в практику і активному поширенню позитивного педагогічного досвіду.  Кафедра права і підприємництва тісно співпрацює з юридичним відділенням Вишнянського коледжу ЛНАУ. В рамках співробітництва група викладачів проходила стажування в стінах нашого університету, в складі Заріцький М.Д., Галушка Н.О., Заріцька О.С. Під час стажування вони ознайомилися з навчально-методичною літературою та іншими дидактичними матеріалами.  Відвідали заняття з дисциплін, які викладаються, брали участь у засіданнях кафедри, запозичили досвід використання інформаційних технологій при вивченні правових дисциплін. Викладачі коледжу, також налагодили співпрацю з підготовки наукових статей та методичних розробок. Зокрема, завершена робота над комплексним навчальним посібником «Правознавство».  Співпраця викладачів кафедри з коледжем, також забезпечує результативність профорієнтаційної роботи.  СПІВПРАЦЯ З КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

   Кафедра права і підприємництва співпрацює з органами влади, державними установами та господарюючими суб’єктами, надає їм консультації з правових питань. Така співпраця є визнанням фаховості і кваліфікованих підходів до вирішення правових проблем.

  Нещодавно кафедра права і підприємництва здійснювала офіційне тлумачення земельного законодавства на прохання Конституційного суду України. Суддя-доповідач п. Н. Шаптала звернулась до Львівського національного аграрного університету із клопотанням дати офіційне тлумачення окремих статей Земельного кодексу України, які стосуються питань регулювання земельних відносин, зокрема щодо трактування положень висунутих в конституційному зверненні голови правління обслуговуючого кооперативу „Дачно-будівельний кооператив „Беркут-08" І. Ускова щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Земельною кодексу України у взаємозв'язку з положеннями статей 15, 16 Закону України „Про кооперацію", статті 237 Цивільного кодексу України, поняття „населений пункт", яке міститься в пункті „ж" частини другої статті 25 Закону України „Про землеустрій" та частині четвертій (за конституційним зверненням - частині третій) статті 173 Земельного кодексу України, статей 152, 155 Земельного кодексу України.

  Ректор Львівського національного аграрного університету академік Снітинський В. В. доручив вивчити поставлені питання кафедрі права і підприємництва. Проблема була детально опрацьована доцентом Возняком Р. П. за участю професора, Губені Ю Е., доцента Іванова А. О., асистента, магістра права Солук М. В. В результаті проведеного вивчення, консультацій та дискусії було підготовлено належним чином обґрунтовану відповідь.

  Конституційний суд України позитивно оцінив проведену роботу. Очевидно, що виконання завдань Конституційного суду є прямим свідченням авторитету нашого університету.


  ДИСЦИПЛІНА "ПРАВОЗНАВСТВО" ОТРИМАЛА НОВУ ТИПОВУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ

  Кафедрою права і підприємництва ЛНАУ підготовлено, а Департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України 25 листопада 2013 року затверджено типову програму нормативної навчальної дисципліни "Правознавство" для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

   Програму підготувили працівники кафедри права і підприємництва Львіського національного аграрного університету доктор економічних наук, професор Ю.Е.Губені, кандидат економічних наук, доцент Р.П.Возняк, доктор юридичних наук, в. о. доцента В.І.Андріїв, магістр права, асистент М.В.Солук в співавторстві з кандидатом юридичних наук Миколаївського державного аграрного університету Т.С.Кузьменко та кандидатом юридичних наук Житомирського національного агроекологічного університету О.Б.Німко.

  За новою програмою фахівець з економічних питань буде ознайомлений із характеристиками і проблемами правового регулювання аграрних відносин у різних галузях і сферах суспільного життя, матиме знання щодо правотворчої та правозастосовної практики, набуде досвіду самостійного пошуку та опрацювання правових джерел різного походження, володітиме юридичною термінологією і правильно застосовуватиме правові норми у виробничій та службовій діяльності. Він також у своїй роботі зможе поєднувати і узгоджувати державні, громадські і індивідуальні інтереси, виконувати конституційні обов'язки, дотримуватися норм законодавства, захищати права людини і громадянина.


  ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ЗУСТРІЧ У СТОЯНОВІ

   Село Стоянів на Радехівщині відоме здобутками у сільськогосподарському виробництві. Саме тут діяло одне із потужніших підприємств Львівщини, яке підтримувало тісні відносини із науковцями Львівського НАУ. Село відоме чудовою забудовою у стилі агромістечка, гарною та сучасною школою, а також лікувальними закладами. Перебуваючи на відновному лікуванні в місцевій бальнеологічній лікарні, завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені провів 5 грудня профорієнтаційну зустріч із учнями Стоянівської середньої школи. В кабінеті Новітніх технологій (а є у сільських школах й такі!) випускники школи в невимушеній обстановці поговорили із науковцем-земляком про свої плани на майбутнє. А для того щоб полегшити вибір випускників, проф. Юрій Губені ретельно розповів про аграрний університет, його традиції та здобутки, умови навчання та студентського побуту. Учні цікавились умовами вступу, переліком спеціальностей на факультетах, позаакадемічним життям в Дублянах. Відповідаючи на одне із запитань, проф. Юрій Губені продемонстрував навички роботи з інтерактивною дошкою SMART Board та відповідним програмним комплексом.

  Оскільки ще будучи студентом Юрій Губені в далекому 1984 році у складі делегації кафедри економіки сільського господарства відвідував Стоянівську середню школу та тодішній колгосп "Жовтень", то такі спогади теж викликали зацікавлення. "Жаль, що басейн Стоянівської школи з економічних причин зараз не працює, а тоді, - сказав Юрій Губені -, ми навіть влаштували змагання з плавання між спеціалістами колгоспу та викладачами сільгоспінституту". Але якщо серед учнів є спортсмени – то аграрний університет має для цього всі умови.

  Після нетривалої заключної бесіди з вчителями та керівництвом школи проф. Юрій Губені передав їм інформаційні матеріали про університет та подарував виданий кафедрою навчальний посібник.  День кафедри у бібліотеці: працюємо з електронними ресурсами


  18 листопада кафедра права і підприємництва провела День кафедри у залі електронних каталогів та ресурсів наукової бібліотеки ЛНАУ. На деякий час викладачі стали сумлінними студентами, а працівники бібліотеки – старанними викладачами. На початку зустрічі директор бібліотеки, доц. Любов Пинда, зробила мультимедійне повідомлення на тему: «Інтернет-ресурси з права і підприємництва: аналіз сайтів провідних бібліотек України». Працівники кафедри ознайомились зі сторінкою наукової бібліотеки на сайті ЛНАУ та із сайтом Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Свідченням актуальності баз даних була наявність електронних версій усіх п'яти серій Вісника Львівського національного аграрного університету.

  Також працівники бібліотеки розповіли про роботу бібліотечної програми IRBIS, зокрема ознайомили з електронними каталогами та текстовими ресурсами, виданнями на СD-ROM-ах. Увагу працівників кафедри викликали інтернет-сайти з вільним доступом, на яких розміщені підручники та інша необхідна література для навчання та підготовки до занять, особливо такі як www.pidruchniki.ws/pravo, www.gdo.kiev.ua, www.lawyer.org.ua та інші.

  Кафедра передала у фонд бібліотеки видані нею навчальні посібники, а також пам’ятний кафедральний календар на наступний рік. Своєрідною перевіркою результатів Дня кафедри у бібліотеці став пошук в електронному каталозі видань проф. Ю. Губені, доц. Р. Возняка та в. о. доц. П. Оліщука – виявилось, електроніка пам’ятає все!

  Працівники кафедри та бібліотеки отримали взаємну користь від активної зустрічі. Надіємось, що це сприятиме якості навчального процесу та активізуватиме наукові дослідження.


  Профорієнтаційний візит в Угнів

  9 листопада завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені та заступник завідувача в. о. доц. Петро Оліщук здійснили профорієнтаційний візит у містечко Угнів на Сокальщині. Вибір цього міста для цих викладачів не випадковий, адже обидва вони вихідці з Сокальського району, а проф. Юрій Губені ще й народився та навчався у цьому мальовничому та оповитому глибокою історією найменшому місті України.

  Спочатку науковці відвідали у аграрно-будівельний ліцей, де мали зустріч з директором – Іваном Васильовичем Гейком та викладачами ліцею. Вони не лише ознайомились з навчальним процесом у колишньому професійно-технічному училищі № 77, але й детально поінформували присутніх про можливість продовження навчання у Львівському національному аграрному університеті. Директор училища висловив бажання поглибити співпрацю з багатьма факультетами університету.

  Значного тривалішим був візит в Угнівську середню школу. Несподіванкою стала зустріч з колишнім працівником кафедри права і підприємництва доц. Петром Грицишиним. Виявляється, Петро Михайлович, як керівник відомої громадської екологічної організації «Західноукраїнське відділення Світової лабораторії», саме в Угнові впроваджує міжнародний проект із екологічної санітарії. Гостей із Дублян зустрічав директор школи Роман Сподарик, який у далеких 1975–1977 роках був у тодішнього учня Юрія Губені вчителем військової підготовки.

  Викладачі аграрного університету відвідали начальні класи, зустрілись з учнями, в тому числі – з випускникам. Тривалою була розмова в учительській, приємно здивувала викладачів шкільна світлиця, що так органічно підкреслювала глибоку й самобутню історію Угнова. Проф. Юрій Губені на власному прикладі та на прикладі теперішніх студентів-угнівчан, показав, як навчання в аграрному університеті може змінити життя. Тому й інформаційні матеріали від Львівського національного аграрного університету викликали неприховане зацікавлення у школі.
  В гостях у кафедри відомий господарник та організатор

  8 листопада в гостях у кафедри права і підприємництва побував відомий господарник, організатор аграрного виробництва, кандидат економічних наук Дмитро Васильович Мороз. Особливо приємним було те, що Дмитро Васильович відвідав кафедру права і підприємництва у переддень власних іменин – св. Дмитра. Після змістовної розмови та нетривалої дискусії на прикладну та теоретичну тематику, ми вручили поважному гостеві не лише навчальні та наукові друковані видання кафедри, але й абсолютну новинку – кафедральний календар на наступний 2014 рік.

  Правовий лекторій до всеукраїнського тижня права

   В Україні традиційно розпочався Всеукраїнський тиждень права. Його мета полягає в популяризації не лише прав громадян, але й інформування про механізми їх захисту. Впродовж тижня кафедра права і підприємництва проводить лекторій «Механізм реалізації та захисту прав людини». Викладачі кафедри проведуть низку бесід та зроблять короткі повідомлення з найактуальніших проблем захисту прав людини.

  В останній день жовтня в аудиторії 306 доцент Анатолій Іванов провів зі студентами економічного факультету першу лекцію на виконання заходів тижня права: «Права людини: юридичні норми та механізм захисту». На початку лекції завідувач кафедри проф. Ю. Губені ознайомив студентів з тематикою лекцій, бесід та тематичних зустрічей, і представив викладачів, які надаватимуть юридичні консультації та поради за галузями права. Було наголошено, що захист прав є складним і відповідальним завданням не лише правників, але й усього суспільства. Посилення правового захисту передбачає також поглиблення знань про Європейський Союз та норми права, що діють у ньому.

  Профорієнтаційна зустріч у Горохівському аграрному коледжі

  На виконання плану профорієнтаційної роботи завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені 29 жовтня відвідав Горохівський аграрний коледж та повів там профорієнтаційну зустріч із студентами-старшокурсниками.

  Разом з директором коледжу Миколою Нарихнюком та завідувачкою бухгалтерським відділом Людмилою Бородій він провів зустрічі із студентами коледжу, що навчаються за економічними спеціальностями, розповів їм про умови та переваги навчання за скороченою програмою у ЛНАУ, відповів на питання присутніх. Також дирекції коледжу було надано інформаційні та довідкові матеріали про умови навчання у аграрному університеті та на економічному факультеті зокрема. Професор Ю. Губені також передав у бібліотеку коледжу навчальний посібник "Підприємництво" та методичні розробки з курсу "Основи підприємництва". За підсумками зустрічі студенти коледжу ознайомились і заповнили профорієнтаційні анкети, в яких висловили своє бачення майбутнього навчання у ЛНАУ.
  Участь в дипломатичному прийомі

  Завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені та студентка гр. МО-41 Софія Губені на запрошення Генерального консула Чеської республіки у Львові Мірослава Кліма 28 жовтня взяли участь в дипломатичному прийомі на честь державного свята Чеської республіки – Дня заснування незалежної держави Чехословаччини. Генеральний консул Мірослав Клім та консул Павел Валову висловили переконання в необхідності подовження академічної та культурної співпраці між ЛНАУ і чеськими університетами.

  Під час прийому проф. Юрій Губені мав короткі розмови з працівниками Генерального консульства, з присутніми на святі керівниками обласних рад Львівщини Петром Колодієм та Закарпаття Іваном Балогою. Приємною була зустріч з добрими друзями – підприємцями агробізнесу подружжям Марією Хом'як та Бернардом Вілемом, директором Представництва Посольства Франції у Львові Бернаром Уліатом. Обмін думками та дискусія сприяли поглибленню розуміння проблем європейської інтеграції та впровадження європейської співпраці в щоденну діяльність вищих навчальних закладів.
  Профорієнтаційна зустріч у спеціалізованій школі радехова

  25 жовтня завідувач кафедри права і підприємництва професор Юрій Губені взяв участь у загальношкільних батьківських зборах у Радехівський спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови. Він зустрівся з батьками випускників школи, розповів їм про навчальний процес в Львівському національному університеті, його переваги та зручності, ознайомив з усіма факультетами та напрямкам навчання. Під час профорієнтаційної бесіди він також відповів на запитання батьків та вказав інформаційні джерела, з яких можна отримати більш вичерпні відомості.

  Відкритий процес кафедри права і підприємництва: відповідально та публічно

  Відкритий навчальний процес є важливою складовою вдосконалення академічної діяльності кафедр. Адже окрім звичної аудиторії студентів учасникам навчальних занять можуть виявитьсь колеги з кафедри, працівники деканату чи інших служб університету. Але очевидною є особлива корисність відкритих лекцій чи практичних занять. Вона полягає не лише у зовнішній оцінці якості занять, але й в обміні досвідом та напрацюванні шляхів вдосконалення навчальної діяльності.

  Тому на кафедрі права і підприємництва приділять значну увагу організації відкритого навчального процесу. Все, від формування графіку проведення відкритих лекцій чи практичних занять до обговорення їх результатів старанно продумано. Ретельне повідомлення академічної спільноти про тематику,час та місце проведення відкритих занять теж відіграє значну роль. На усіх відкритих заняттях був присутній завідувач кафедри проф.. Губені Ю. Е., та вільні від занять викладачі. Але в основі – ретельна підготовка та зразкове проведення занять.

  Лише впродовж перших місяців навчального року відкриті заняття на кафедрі права і підприємництва провели:

  - доцент Іванов А.О. 16.09.2013р. потік ОА-3(сп) (заочна форма навчання): начальний предмет "Господарське законодавство" (лекція) на тему «Організаційно-правові форми підприємництва».

  - в. о. доцента Оліщук П.О. 17.09.2013р. потік М-6: начальний предмет "Законодавство в АПК" (лекція) на тему: «Організаційно-правові форми господарювання в АПК».

  - старший викладач Баран Л.М. 30.09.2013р. потік МО-21: начальний предмет "Правознавство" (семінарське заняття) на тему: «Злочин. Кримінальна відповідальність».

  - доцент Возняк Р.П. 03.10.2013р. потік ЗВ-3: начальний предмет "Земельне право" (лекція) на тему: «Правовий режим земель житлової та громадської забудови».

  Кожне відкрите заняття завершується його аналізом та колективним обговоренням, під час якого колеги в дружній атмосфері висловлюють свої зауваження, пропозиції чи міркування.
  Ікона для кафедри права і підприємництва від тріо священників "Новий час"

  Кафедра права і підприємництва ЛНАУ активно підтримує чимало місцевих ініціатив, співпрацює з органами самоорганізації населення, громадськими організаціями та творчими колективами. Тривалою є співпраця кафедри із відомим на Львівщині та за її межами вокальним тріо священників "Новий час" (о. Роман Назаркевич, о. Мирослав Ковальчук, о. Тарас Когут). Цей творчий колектив як і науковці кафедри є частими гостями багатьох сіл нашого краю.

  На відзнаку тривалої співпраці з кафедрою представник "Нового часу" о. Мирослав Ковальчук 3 жовтня 2013 року вручив колективу кафедри ікону та поблагословив на нові академічні здобутки. У вдячному слові-відповіді завідувач кафедри проф. Юрій Губені та ст. лаборант Вікторія Тушницька подякували друзям за глибокий за змістом подарунок і висловили підтримку діяльності творчого колективу священників по пропаганді здорового способу життя, а також запевнили в подальшій взаємодії. Нетривала розмова та обмін думками наповнили усіх оптимізмом.
  Розмова на Львівському радіо про сільськогосподарську кооперацію

  Науковці економічного факультету проф. Ігор Костирко, проф. Юрій Губені та начальник департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Микола Довба взяли участь у передачі, присвяченій розвитку кооперації у сільському господарстві, яка відбулась 3 жовтня на Львівському радіо.

  За участю редактора Андрія Дідича учасники передачі обговорили стан та перспективи кооперації, можливі заходи її активізації та підтримки, впровадженню первинних форм кооперації та виробничої співпраці на селі. Особливо було наголошено на необхідності формування умов для розвитку кооперації та необхідності проведення глибокої інформаційної та просвітницької роботи із залученням широкого кола учасників. Гості студії  наголосили на необхідності використання вітчизняного та зарубіжного досвіду кооперації, напрацювань успішно діючих кооперативів.  У
  часть в роботі громадської ради

  Наприкінці вересня завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені прийняв участь в засіданні Громадської ради при Львівській ОДА. Він вступив у обговоренні питання, присвяченого розвитку кооперації у сільському господарстві. В виступі проф. Губені Ю. Е. наголосив на необхідності використання Громадською радою наукового потенціалу та існуючих розробок з цієї тематики на економічному факультеті Львівського національного аграрного університету, висловив скептичну оцінку можливостей розвитку кооперації в сучасних економічних та організаційно-правових умовах, виклав своє бачення можливих дій та розвитку кооперації на селі. Скептично оцінюючи наведені у попередніх вступах аргументи та розрахунки, він висловив переконання в необхідності забезпечення глибокої фаховості, системного підходу та акцентування уваги не на бюджетні кошти, а реальний потенціал сільських територій.

  Професор Губені відповів на запитання учасників засідання та прийняв участь у полеміці, а також обговорив деякі аспекти співпраці з головою Громадської ради при ОДА Зеновієм Бермесом.  Гідно вшанували ветрерана

  Доценту Возняку Роману Петровичу – 70 років!

  Керівництво університету, колеги викладачі, знайомі та близькі 27 червня відзначили 70 річчя відомого вченого, педагога, доценти кафедри права і підприємництва Возняка Романа Петровича. Доцент Возняк майже усе своє трудове життя пов’язав із Львівським національним аграрним університетом, він співавтор багатьох нормативних документів в галузі земельного права, опублікував чимало статей, навчальних посібників та інших інформаційно-консультативних видань. Добре наукове ім’я Романа Петровича відоме не лише в Україні, він пройшов наколці стажування в США та Канаді, надавав консультаційну допомогу землевпорядникам Молдови.

  Щиро і сердечно ювіляра привітав ректор ЛНАУ акад. Володимир Снітинський. Він вручив доценту Возняку Р, П, не лише Почесну грамоту ЛНАУ, але й Подяку Голови Івано-Франківської ОДА та Грамоту Голови Жовківської РДА. Почесну грамоту Обкому галузевої профспілки вручив голова профкому ЛНАУ доц. Василь Дмитрів. Від економічного факультету ювіляра вітала заступник декана доц.. Алла Желєзняк, від кафедри економіки підприємств доц. Іван Павука, від кафедри статистики та аналізу доц. Ігор Яців та ст. викл. Богдан Шувар. Не забули про ювіляра колеги-землевпорядники: декан факультету проф.. Михайло Ступень, проф. Анатолій Сохнич, доц. Роман Гулько. Навідались навіть колишні  випускники, директор Центру ринкових реформ Володимир Любчик.

  Звичайно, найпалкіші вітання линули від «рідної» кафедри права і підприємництва, де Роман Петрович заслужено вважається почесним членом. Колеги вручили ювіляру мальовничу картину, вітальні вірші, Почесну відзнаку та букет квітів. А для підняття настрою та сповнення побажань акапела виконали ославну пісню «Многая літа».
  Наукова та громадська підтримка місцевих ініціатив

  В системі розвитку сільських територій важливу роль відіграють місцеві ініціативи. Науковці кафедри права і підприємництва систематично працюють над формуванням інструментарію та заходів інституційної підтримки місцевих ініціатив. Серед розробок – пропозиції та науково-методологічне забезпечення органів самоорганізації (ОСН) на селі. В цьому напрямку кафедра співпрацює з Інститутом аналізу державної та регіональної політики – ІАДРП (м. Луцьк).

  У п'ятницю, 14 червня у Рівненській обласній раді відбулась міжрегіональна конференція сільських органів самоорганізації населення Волинської, Житомирської, Львівської та Рівненської областей. У її роботі взяли участь неформальні лідери сільських громад, що створили органи самоорганізації населення (ОСН, сільські старости), голова Рівненської обласної ради Юрій Кічатий, колишній голова ради Інституту аналізу державної та регіональної політики, професор, завідувач кафедри права і підприємництва ЛНАУ Юрій Губені, керівник проекту, кандидат історичних наук Олег Савчук, доцент кафедри економічної теорії ЛНАУ Андрій Линдюк, журналісти, працівники виконавчих органів влади, представники органів місцевого самоврядування із зазначених областей.

  Учасники конференції відзначили особливу роль органів самоорганізації населення у розвитку сільських територій та формуванні громадянського суспільства.

  Група науковців (проф. Ю. Губені, ст. викладачі П. Оліщук, В. Бойко, В. Тушницька) та студентів (С. Губені, Ю. Годованець) ЛНАУ  16 травня  взяли участь у Регіональній студентській науково-практичній конференції у Вишнянському коледжі "Забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій: правові та економічні аспекти".  Візит до колег з вишнянського коледжу  Ювілей кафедри права і підприємництва

  Кафедра права і підприємництва  є базовим навчально-науковим підрозділом кожного університету. Напевно яскравою зіркою Львівс­­ького національного університету є кафедра права і підприємництва, яка нещодавно відзначала своє перше десятиліття.

  З ініціативи завідувача кафедри, відомого науковця академіка УАЕН, професора Юрія Губені було вирішено зробити свято корисним для науки і яскравим для колективу. Основа святкувань – ювілейна науково-практична конференція. До участі у ній зголосилось більше  шести десятків науковців з України, Польщі, Молдови, Російської Федерації, Чехії, Литви та навіть далекої Швеції. Саме такою, та навіть ще ширшою, є гамма наукових і академічних контактів кафедри. А які яскраві та сповнені ідей статі змогли побачити гості конференції у добротно підготовленому збірнику наукових статей і доповідей.  З виданням збірника значну допомогу надала Львівська спілка економістів України (проф.. С. Матковський, доц. В. Козяк).

  Сам збірник – особлива тема. Фахова і захоплююча передмова не лише вводить у тему збірника, але й відсилає до попередньої конференції двохрічної давності – тоді її матеріали захопили світ аграрної економіки. Передмова завідувача кафедри проф. Губені Ю. Е. є немовби відображенням духу вільної думки, фахової дискусії та раціоналізму. У ній японські вірші танки, древнє-китайська філософія, майже забуті вірші близнюки «Хлібороб» Івана Франка та Миколи Устияновича, цитати із статей Вацлава Гавела, Йозефа Шумпетера і Карла Поппера, латина і вдалі наукові посилання. Яким захоплюючим і багатогранним є перелік публікацій. Серед них статті академіків Сергія Кваші, Миколи Маліка, Тараса Дудара, відомих в науковому світі львівських професорів Павла Музики, Віктора Борщевського, Георгія Черевка чи Василя Липчука. А поряд матеріали польського професора Анджея Ковальського, чеських колег – Йозефа Мезери та Михайла Лоштяка. Про кооперацію веде розмову професор Йоган Стриян із Стокгольма та Юліус Раманаускас із Каунаса. Зрештою, хіба усіх перелічиш. Набагато простіше просто взяти в руки книгу та просто почитати. Несподіваним для усіх стало оригінальне завершення збірника, де замість висновків вміщено глибоку за змістом промову Стіва Джобса у Стенфордському університеті.

  25 квітня зал вченої ради аграрного університету заповнили члени кафедри та її численні гості. У президії ректор академік Володимир Снітинський, Голова державної інспекції праці України Андрій Черкасов, начальник відділу кадрів обласної прокуратури Григорій Ніколайчук, декан економічного факультету професор Петро Березівський і завідувач кафедри професор Юрій Губені. Але не довгим був час офіційних привітань. Основна увага науковій дискусії та полеміці. Завдяки продуманому формату все відбувалось динамічно, фахово і результативно. І навіть коли на прохання завідувача гості із Молдови сказали декілька фраз молдавською мовою – все видалось зрозумілим і семантично близьким. Паралельно для віддалених учасників відбувалась віртуальна Інтернет-конференція. Теплим весняним вечором, у мальовничих і затишних Дублянах ще довго дискутували про аграрну реформу, напрямки розвитку сільського господарства, проблеми села та агробізнесу. Таким чином ювілей кафедри виявився не лише цікавим, але й корисним. Тепер попереду нові завдання, зокрема випуск чотирьох навчальних посібників та типової програми із правознавства. Ось такі «робочі» святкування відбуваються на кафедрі права і підприємництва Львівського національного аграрного університету.


  Візит науковців кафедри права і підприємництва до новаторів агробізнесу

  Кафедра права і підприємництва Львівського національного аграрного університету, активно співпрацює з сільськогосподарськими виробниками. Одним із напрямків наукових інтересів кафедри є підтримка підприємництва на селі, розвиток малих та місцевих форм агробізнесу. Тривалий час науковці-аграрники співпрацюють з селянським господарством Євгена Кучерепи із Станина на Радехівщині. Вже вдруге саме у День незалежності науковці кафедри (проф. Ю. Губені, ст. викл. З. Шустирук, асист. І. Костецька та аспір. М. Оліховська) завітали до нього в гості. Та не з пустими руками – відомому овочівнику аматору вони привели якісно підготовлену та виконану рекламну вивіску «Овочі нашого краю» і ще деякі власні наукові та інформаційно-довідкові видання. У Є. Кучерепа, випускника нашого університету, є чого повчитись: він зумів органічно поєднати в улюбленій справі – овочівництві набуті знання, навички та працелюбність.

  Науковці детально ознайомились з технологічними та бізнесовими аспектами овочевого бізнесу в рамках особистого селянського господарства, надали поради з організації співпраці з локальною громадою та іншими підприємцями агробізнесу. Як завжди тривала дискусія торкалась проблеми поширення подібних ініціатив, активізації підприємництва на селі та розвитку сільських територій. Відбулась профорієнтаційна зустріч з школярами місцевої школи.


  Колоквіум – це цікаво

  Колоквіум – відома в академічному середовищі форма навчання, яка поєднує в собі дискусію, контроль знань та навички колективної діяльності. Останнім часом така форма навчання не надто популярна .

  Однак 27 листопада у студентів потоку МО-IV була чудова нагода взяти участь у колоквіумі з навчального предмету «Основи підприємництва». Майже 80 запитань різного спрямування та складності, що стосуються першого блоку теоретичного матеріалу, стали основою часами навіть запальної дискусії поміж студентами. Виявилось, вправність у полеміці, швидка реакція та ерудиція, оперті на ґрунтовний конспект, можуть стати у пригоді. Колоквіум проводили професор Юрій Губені та  старший викладач Ірина Костецька.

  Як відзначили студенти-менеджери, колоквіум – це не лише цікаво, але й корисно, адже під час його проведення є нагода пов'язати у відповідях різні навчальні дисципліни, висловити свої оцінки та бачення та навіть майже фахово посперечатись з колегами-студентами.


  Відкрита лекція з основ підприємництва

  Відкриті лекції є одним із інструментів вдосконалення навчальної діяльності. Тому 6 листопада поточного року завідувач кафедри права і підприємництва професор Юрій Губені прочитав студентам потоку Мо-IV відкриту лекцію на тему "Державне регулювання підприємницької діяльності. Державна регуляторна політика."

  Як завжди, під час лекції будо використано мультимедійний проектор та спеціально підготовлену презентацію. Студенти спільно з викладачем поступово вивчали теоретичні основи державного регулювання підприємництва, мотивацію та інструменти державного регулювання, його наслідки та проблеми. Особлива частина лекції – зміст та складові державної регуляторної політики, в якій професор Ю. Губені є досвідченим фахівцем, адже впродовж декількох років працював регіональним консультантом проекту БІЗПРО з питань регуляторної політики. Чимало прикладів та проблемних завдань дозволили студентам порівняти теоретичні виклади з реальним станом справ у державному регулюванні підприємництва. Зокрема, в передобідню пору багатьох студентів активізував приклад державного регулювання щодо звичайного гамбургера: здавалось би звичний продукт фаст-фудів, але аж декілька сторінок вимог та норм. Важко зрозуміти, де більше вправності – у кулінарів, які готують гамбургери, чи у бюрократів, що творять інструкції.

  Відкриту лекцію відвідали та позитивно оцінили колеги по кафедрі: доцент А. Іванов, старші викладачі В. Тушницька, П. Оліщук, З. Шустерук, І. Костецька, асистент М. Солук, а також доцент І. Вороний із кафедри статистики та аналізу.

  Відкрита лекція проф.. Ю. Губені сприятиме не лише якісному засвоєнню навчального матеріалу, але й вдосконаленню дидактичної діяльності на кафедрі.


  Почесна відзнака нашого науковця в Чехії

  Наприкінці вересня в Празі відбулись святкування 60 річчя економічного факультету. На урочисту конференцію з цієї нагоди було запрошено майже півсотні зарубіжних вчених, що співпрацюють з колегами із Праги. Серед гостей – завідувач кафедри права і підприємництва Львівського національного аграрного університету, професор Юрій Губені. Під час конференції і відвідування сільськогосподарських підприємств колеги поділились своїми науковими здобутками та намітили віхи подальшого співробітництва. Незабутніми для гостей також залишилась мальовнича Золота Прага та гостинний чеський народ. Вражає економічний поступ Чехії та доволі високі соціальні стандарти у ній.

  За існуючому у цьому авторитетному університеті традицією найбільш активні партнери були нагороджені почесними відзнаками – Дипломом подяки та Статуеткою міфічної богині Гаї, яка у древніх римлян вважалась праматір'ю Землі. Такі нагороди вручаються виключно у найбільш визначні дати, і з дотриманням спеціальної урочистої церемонії. Серед грона нагороджених – професор Юрій Губені, адже саме його перу належить чи не найбільше наукових досліджень та публіцистичних статей, спрямованих на вивчення і адаптивне використання чеського досвіду системної трансформації для вдосконалення вітчизняної аграрної політики. Професор Ю. Губені запевнив присутніх в найвищій зацікавленості Львівського національного аграрного університету та українських вчених-аграрників продовжувати і розвивати співпрацю з чеськими колегами.

  В рамках візиту в Прагу професор Ю. Губені також зустрівся з провідними науковими працівниками Інституту сільськогосподарської економіки та інформації і передав їм спільні наукові видання.