В п’ятницю 31.01.2014 р. на кафедрі інформаційних технологій в.о.доцента Т. Д. Гошко провела відкриту пару на тему «Парна лінійна регресія» для студентів першого курсу напряму підготовки «Менеджмент».

На лекції були присутні завідувач кафедри інформаційних технологій Т. В. Пасічник, а також викладачі кафедри доценти О. М. Костецький, В. Б.Смолінський, в.о. доцента В. В.Бойко.


29.01.2014 року в аудиторії 114 (4 пара) на кафедрі інформаційних технологій в групі Мо-31 була проведена відкрита виховна година. Куратор – к.е.н., в.о.доцента кафедри інформаційних технологій Т. Д. Гошко. Староста групи – Марічка Крисюк. На виховній годині була обговорена тема «Зразок жертовності й героїзму за Батьківщину», присвячена не лише героям Крут, але й останнім подіям в Україні. Студенти висловили свої міркування і роздуми стосовно даної теми.


Виховну годину провів куратор – к.е.н., доцент кафедри інформаційних технологій Валентин Броніславович Смолінський.

 На виховній годині були присутні студенти групи МО-52 у кількості 13 осіб з 14.

 Виховну годину відвідали викладачі кафедри Інформаційних технологій, зокрема: заступник завідувача кафедри Інформаційних технологій по навчально-методичній роботі – к.е.н, доцент Ярослава Ільківна Сибаль; к.е.н., доцент Ігор Євстахович Іваницький; к.е.н., ст. викладач Вікторія Дмитрівна Черевко; ст. викладач Станько Володимир Юрійович.

 Перед присутніми виступали: куратор групи МО-52, к.е.н., доцент Смолінський Валентин Броніславович і студенти групи МО-52 Жанна Леонідівна Байда та Ірина Степанівна Кутерба.

 Під час обговорення відкритої виховної години на засіданні кафедри відмічалось, що вона була прочитана на сучасному науково-методичному рівні з використанням наукових досліджень, поточної актуальної інформації, належним технічним забезпеченням та заслуговує позитивної оцінки.
Графік відкритого виховного процесу

на 2 семестр 2013-2014 рр. кафедри інформаційних технологій

№ п/п

Дата

Аудиторія,

пара

Група

Викладач

Тема

1

04.02.2014

IV пара, 113 ауд.

МО-52

к.е.н., доцент Смолінський В.Б.

«Історія українського прапора» (з нагоди  Постанови Верховної Ради Про державний синьо-жовтий прапор України)

2

7.04.2014

IV пара, 126 ауд.

МО-51

к.е.н., в.о. доцента В. В. Бойко

“Шкідливий вплив алкоголю і тютюнопаління на здоров’я людини”

3

29.01.2014

IV пара, 114 ауд.

МО-31

к.е.н., в.о. доцента Т.Д.Гошко

«Зразок жертовності й героїзму за Батьківщину»

4

10.02.2014

III пара, 126 ауд.

Оа-51

ст. викладач Батюк О.Я.

Звичаї та обряди українського народу

5

4.03.2014

IV пара, 126 ауд.

ЕКП-62 (маг)

к.е.н., доцент Іваницький І.Є.

«Великий син українського народу» (до 200 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)
ПЛАН-ГРАФІК

засідань студентського наукового гуртка

Інформаційні системи і технології

кафедри інформаційних технологій

економічного факультету

п/п

Дата

проведення

Аудиторія

Час

проведення

 

Тема

1

25,02.2014

122

 

16.30

 

Особливості ведення інформаційного бізнесу

2,

25,03,2014

122

16.30

Автоматизація масових платежів засобами MS Access

3,

22,04.2014

122

16.30

Використання електронних платіжних систем

4.

13.05.2014

122

16.30

Комп¢ютерні  мережі: сучасні тенденції та напрями.

План-графік засідань студентського наукового гуртка

“Діагностика та моделювання виробничих систем в АПК”

на ІІ-ий семестр 2013-2014 навчального року

№ п/п

Дата прове­дення засі­дання

Час прове­дення засі­дання

Ауди­торія

Тематика засідання

1.

17.02.14

1505

(IV пара)

126

Концептуальні засади побудови системи показників оцінки економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств

2.

24.03.14

1505

(IV пара)

126

Особливості побудови задач економіко-математичного моделювання діяльності фермерських господарств

3.

28.04.14

1505

(IV пара)

126

Використання таксономічного аналізу для визначення інтегрального показника оптимальності структури капіталу сільськогосподарського підприємства

4.

12.05.14

1505

(IV пара)

126

Діагностика та моделювання інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств


 


Вийшла з друку монографія «Економічна безпека сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика» (колектив авторів професор Онисько С. М., в.о. доцента Бойко В. В.).

У монографії розглянуто теоретичні та прикладні аспекти формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств як ключового критерію оцінки їх діяльності з позицій стабільності та надійності в бізнесі. Визначено основні детермінанти, що мають вплив на формування економічної безпеки та ідентифіковано її загрози. Запропоновано пріоритетні шляхи підвищення рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Розроблено пропозиції стосовно розвитку її інституційного забезпечення. Опрацьовано питання вдосконалення механізму управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств.

Рекомендовано спеціалістам органів державного управління, керівникам сільськогосподарських підприємств, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів. 13.11.2013 року на кафедрі інформаційних технологій в групі Мо-11 була проведена відкрита виховна година. Куратор - к.е.н., доцент кафедри інформаційних технологій А.М.  Желєзняк Староста групи – Василь Дорош. На виховній годині були обговорені питання з підготовки до проведення батьківських зборів, що відбудуться 16 листопада. Заслухано доповіді студентів, присвячені Міжнародному дню студента та ролі студентів в пропагуванні культурних і загальнолюдських цінностей. На відкритій виховній годині були присутні викладачі кафедри Я.І. Сибаль, І.Є. Іваницький, О.Я. Батюк, В.Б. Смолінський.
В понеділок 07.10.2013 р. на кафедрі інформаційних технологій доцент А.М. Желєзняк провела  відкриту лекцію на тему «Системи масового обслуговування» для студентів другого курсу напряму підготовки «Менеджмент». 

На лекції були присутні завідувач кафедри інформаційних технологій Т.В. Пасічник, викладачі кафедри доценти Я.І. Сибаль, О.М. Костецький, І.Є. Іваницький, в.о. доцента Б.М. Гошко, Т.Д. Гошко, ст. викладач В.Ю. Станько.З жовтня 2013 року на І парі в 119 аудиторії було проведено відкриту лекцію для студентів 3 курсу економічного факультету напряму підготовки  6.030509 «Облік та аудит» на тему «Постановка та розв’язування транспортних задач лінійного програмування. Метод потенціалів».

Лекцію провів к.е.н., доцент кафедри інформаційних технологій Ігор Євстахійович Іваницький.

На відкритій лекції були присутні студенти у кількості 38 осіб із 40. На лекції були присутні викладачі кафедри інформаційних технологій , зокрема доценти кафедри інформаційних технологій А.М. Жєлезняк, Я.І. Сибаль, Т.Д. Гошко, В.В. Бойко.

Під час обговорення відкритої лекції на засіданні кафедри відмічалося, що вона була прочитана на належному навчально-методичному рівні, використовувалося відповідне технічне забезпечення та результати відповідних наукових досліджень.


2 жовтня 2013 року на ІІ парі в 119 аудиторії була проведена відкрита лекція для студентів 1-го курсу економічного факультету з напряму підготовки 6.050601 «Менеджмент організацій» на тему «Текстовий редактор Microsoft Word - Робота з таблицями та вставка зовнішніх об’єктів у документ».

Лекцію провів – к.е.н., доцент кафедри Інформаційних технологій Смолінський Валентин Броніславович.

На відкритій лекції були присутні студенти груп МО-11, МО-12 у кількості – 32 особи з 34. Лекцію відвідали викладачі кафедри Інформаційних технологій, зокрема завідувач кафедри Інформаційних технологій к.ф.-м.н, доцент Пасічник Т.В., к.ф.-м.н., в.о. доцента, Гошко Б.М., к.е.н., в.о. доцента Гошко Т.Д., в.о. доцента Бойко В.В., ст. викладач Батюк О.Я.

Під час обговорення відкритої лекції на засіданні кафедри відмічалось, що вона була прочитана на сучасному науково-методичному рівні з використанням наукових досліджень, поточної актуальної інформації, належним технічним забезпеченням та заслуговує позитивної оцінки.Кафедра інформаційних технологій провела засідання наукового гуртка “Інформаційні системи і технології” на тему: "Можливості програми Power Point та вимоги до створення презентацій і слайд-фільмів" (керівник гуртка ст.викл. Батюк О.Я.). Засідання відбулось 1 жовтня 2013 р.  на 4 парі у 126 аудиторії. На порядку денному розглядались питання про методи  створення презентацій та особливості підготовки слайд-фільмів. На прикладі своїх  презентацій з доповідями виступили  студенти другого курсу економічного факультету Піяйко І., Палій О. та Іваніцький Ю. (староста гуртка).

Доцент кафедри  Смолінський В.Б. розповів студентам про можливості використання  презентаційного пакету в навчальній та науковій роботі.

Цікавими та пізнавальними  презентаціями були роботи,  представлені студентами  групи  ЕКО-24 Панасюк А. і Максимчук І., в яких висвітлювались такі глобальні проблеми сьогодення як наслідки  катастрофи Чорнобильської АС та утилізація відходів у м.Луцьк.

Старший викладач кафедри Станько В.Ю. ознайомив присутніх  з можливостями поширення презентацій через глобальну мережу Інтернет та демонстрацію її  на  смартфонах, планшетах. На завершення засідання членами гуртка було запропоновано розглянути  інші  сучасні  IT-технології, які використовуються  в навчальній та соціальній сферах.
30 вересня 2013 року на кафедрі інформаційних технологій відбулося засідання наукового гуртка “Діагностика та моделювання виробничих систем в АПК”(керівник гуртка в.о. доц. Бойко В.В., староста – Канюк Н.С. гр. Фін-44). Метою діяльності наукового гуртка при кафедрі є стимулювання студентів до наукової роботи, формування у них здібностей до розробки альтернативних варіантів вирішення актуальних наукових проблем, вивчення сучасних методів наукового пізнання.

На засіданні наукового гуртка були присутні студенти економічного факультету III-IV курсів і викладачі кафедри. Тематика засідання: “Діагностика економічної безпеки сільськогосподарських підприємств”. У ході засідання студентами спільно з викладачами кафедри було опрацьовано такі питання: 1) особливості формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств; 2) ключові індикатори економічної безпеки та їх порогові значення; 3) функціональні складові економічної безпеки сільськогосподарських підприємств; 4) діагностика виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств; 5) сучасні методики оцінки рівня економічної безпеки; 6) побудова економетричних моделей, що характеризують параметри розвитку економічної безпеки; 7) перевірка економетричних моделей на адекватність (коефіцієнт кореляції (R), коефіцієнт детермінації (R2), F-критерій Фішера, t-тест Стьюдента); 8) мультиколінеарність пояснюючих змінних, методи її визначення та наслідки; 9) методи усунення мультиколінеарності; 10) організаційно-економічні засади підвищення рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

За результатами проведеної дискусії було визначено основні шляхи активізації наукової діяльності студентів у напрямі діагностики теоретико-прикладних аспектів формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, дослідження методик оцінки її рівня та розробки організаційно-економічних заходів стосовно її зміцнення.
Графік відкритого навчального процесу

на І семестр 2013-2014 н.р. кафедри інформаційних технологій

скачатиДо уваги студентів економічного факультету, аспірантів, викладачів.

Кафедра інформаційних технологій співпрацює з провідними компаніями, що спеціалізуються на розробці та впровадженні прикладних програм для бухгалтерів, менеджерів та інших фахівців економічного профілю. Доводимо до відома студентів та викладачів кафедр факультету, що компанія «1С-Теллур «Модуль» запрошує усіх бажаючих на традиційні щотижневі БЕЗКОШТОВНІ семінари, присвячені вибору, впровадженню, використанню та підтримці облікових програмних рішень на платформі «1С v.8».

Семінари проводяться сертифікованими спеціалістами «1С» в обладнаній аудиторії за адресою:

м. Львів, вул. Стороженка, 12, 8-й поверх, 81-й офіс.

Ознайомитись з розкладом семінарів можна в розділі "Розклад курсів".

Семінари розпочинаються о 15.00. Тривалість кожного семінару - 1,5 год.

Реєстрація учасників відбувається в робочі дні з 09.00 до 17.30 за багатоканальним телефоном +380 (232-90-99) або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дата

Назва семінару

тривалість

26 вересня

Ознайомчий семінар по роботі з програмою "1С:Підприємство 8. Зарплата та управління персоналом"

1,5 год.

03 жовтня -

Ознайомчий семінар по роботі з програмою "1С:Підприємство 8. Роздріб для України"

1,5 год.

10 жовтня

Ознайомчий семінар по роботі з програмою "1С:Підприємство 8. CRM + Управління торгівельним підприємством"

1,5 год.

17 жовтня

Ознайомчий семінар по роботі з програмою "1С:Підприємство 8. Магазин автозапчастин"

1,5 год.

24 жовтня

Ознайомчий семінар по роботі з програмою "1С:Підприємство 8. Управління автотранспортом"

1,5 год.

31 жовтня

Ознайомчий семінар по роботі з програмою "1С:Підприємство 8. Бухгалтерський облік"

1,5 год.
Вивчаючи історію рідної альма-матер

Важко на сьогоднішній день уявити українця, який не знає історії свого роду, рідного краю, історії становлення держави. Їдучи за кордон, в розмовах з друзями та близькими ми маємо повне право пишатися своїм корінням, здобутками своїх предків. Так і молоді люди, які вступають до Львівського національного аграрного університету і пов’язують п’ять або й більше років свого життя з однією з провідних установ аграрної науки на Західній Україні, повинні знати історію її створення, етапи розвитку і основні досягнення. В нашому університеті успішно діє ряд музеїв, відвідини яких дозволяють по- іншому глянути на місце і роль університету в освітній і аграрних сферах. Так, 

18.09.2013р. студенти групи Мо-11 (куратор Желєзняк А.М.) спільно з гостями студентського міжнародного форуму з Луцька під час екскурсії в музеї історії університету мали можливість послухати захоплюючу розповідь про наш заклад – від початків створення вищої рільничої школи до становлення Львівського національного університету. Яким був студент в ті далекі часи, чому виникла рільнича школа в Дублянах, яка роль Львівської політехніки в сторінках історії університету – цю і багато іншої цікавої інформації можна було почути під час екскурсії. Запрошуємо й інших студентів до відвідин музеїв університету, у тому числі і музею ім. Є.Храпливого, який функціонує на кафедрі менеджменту організацій ім. Є.Храпливого.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ СКАЧАТИ

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ СКАЧАТИ
Новинки Форуму видавців!

 12-15 вересня 2013 року у Львові відбувся ювілейний 20 Форум видавців, який відвідали і викладачі кафедри інформаційних технологій. Нажаль, не завжди можна очікувати від видавництв, представлених на Форумі, великої кількості новинок, представлених для викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Проте цю визначну подію важко оминути, оскільки ще жодного разу не було читача, який не знайшов для себе необхідну літературу. Пропонуємо до уваги студентам економічних спеціальностей навчальний посібник, який може стати корисним при вивченні дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку», «Інформаційні системи і технології в менеджменті» - Комп’ютерні технології обробки облікової інформації (під редакцією В.Є. Ходакова), рекомендованого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Особливістю даного видання є поєднання в одному виданні завдань і задач, що стосуються роботи з найбільш поширенішими програмами «1С:Підприємство 8.2», 1С:Підприємство 7.7, «Парус-Україна», «Галактика».

 Виховний процес на кафедри інформаційних технологій

 12.09.2013 року викладачі кафедри інформаційних технологій Желєзняк А.М. та Гошко Т.Д. спільно з студентами групи Мо-11 відвідали виставу в драматичному театрі ім.Заньковецької «Блазні мимоволі». Існує думка, що театр починається з вішалки. Однак в студентському середовищі театр починається з вдало обраної теми для перегляду. Життєві історії, які заставляють сміятися, затамовувати подих, на мить роблять усіх нас глядачів учасниками театрального дійства, де в героях ми можемо впізнати самих себе. Чи так часто ми зраджували своїм мріям заради захмарних цінностей чи одівали маску успішності, намагаючись стати кращими в очах близьких людей? Чи бували миті в житті, коли ми тихо раділи за успіхи близьких і боялися осоромитися за непрестижну професію? Яка вчителька не мріє стати міністром освіти, а клоун, що розважає дітей, - директором оперного театру? Я сподіваюся, одне з цих або ж багато інших питань виникли після перегляду цієї водночас простої і веселої, а разом з тим глибокої вистави «Блазні мимоволі».
План-графік засідань студентського наукового гуртка

“Діагностика та моделювання виробничих систем в АПК”

на І-ий семестр 2013-2014 навчального року

№ п/п

Дата прове­дення засі­дання

Час прове­дення засі­дання

Ауди­торія

Тематика засідання

1.

30.09.13

1505

(IV пара)

126

Діагностика економічної безпеки сільськогосподарських підприємств

2.

21.10.13

1505

(IV пара)

126

Дослідження ефективності сільськогосподарських підприємств методом аналізу оболонки даних

(DEA-аналіз)

3.

18.11.13

1505

(IV пара)

126

Застосування теорії ігор в прогнозуванні конкурентної поведінки учасників ринку

4.

02.12.13

1505

(IV пара)

126

Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства з використанням методів економіко-математичного моделювання
План-графік

засідань студентського наукового гуртка

кафедри інформаційних технологій економічного факультету

(за перший семестр 2013-2014 н.р.)

№ п/п

Дата проведення

Аудиторія

Час проведення

Тема

1.

3.09.2013р.

126

15.10

Використання засобів  MS Excel для прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.

 

2.

01.10.2013р.

126

15.10

Презентаційний пакет  Power Point:

"Зона надзвичайної екологічної ситуації".

 

3.

29.10.2013р.

126

15.10

Ринковий інформаційний простір: доцільність ведення бізнесу в Інтернеті.

 

4.

26.11.2013р.

126

15.10

Особливості інформаційного забезпечення агротуристичних господарств

 

5.

17.12.2013р.

126

15.10

Актуальність програмного забезпечення для фінансової звітності підприємств

20 березня 2013 року колективи кафедри інформаційних технологій та наукової бібліотеки ЛНАУ організували День кафедри в науковій бібліотеці. Проведення таких заходів мотивує студентів не лише до навчання, але й до наукової діяльності.

Завідувач кафедри інформаційних технологій к.ф.-м.н., доцент Т. В Пасічник. ознайомив студентів із дисциплінами, що викладаються для студентів трьох факультетів ЛНАУ: економічного, землевпорядного, агротехнологій та екології; науковими гуртками, що діють при кафедрі; а також ключовими напрямами наукової тематики кафедри інформаційних технологій.

У ході проведення заходу із доповіддю виступила директор наукової бібліотеки ЛНАУ доц Л. А. Пинда. Вона ознайомила студентів з тематичним списком літератури друкованих видань з дисциплін, які вивчаються на кафедрі; правилами депонування статей; оформленням бібліографічного опису; правилами користування електронним каталогом; новими надходженнями бібліотеки. Велику увагу було приділено питанню активізації роботи студентів із профільною літературою кафедри інформаційних технологій, що є у розпорядженні фондів наукової бібліотеки ЛНАУ, яка може бути корисною для написання курсових, дипломних, а також магістерських робіт. Студентам розкрили переваги роботи з фондами наукових бібліотек Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського через мережу Internet.

По закінченні заходу студенти могли безпосередньо ознайомитися з новими надходженнями наукової бібліотеки ЛНАУ, а також отримати вичерпну відповідь на питання, що їх цікавили.