Історія кафедри

Півстоліття тому 20 грудня 1950 року у Львівському сільськогосподарському інституті створено кафедру землевпорядного проектування.

Першим   її   завідувачем  упродовж 32 років (1950-1983рр.)  був професор   О.Д. Шулейкін.

У різні роки на кафедрі працювало чимало добре відомих в Україні науково-педагогічних працівників: О.І.Александров, О.Д.Шулейкін, М.В.Андріїшин, К.М.Баєв, М.С.Богіра, П.Є.Бутенко, М.Д.Волощук, С.А.Генсірук, В.В.Горлачук, І.П.Здоровцов, К.Я.Кондратенко, Є.В.Кузик, О.Л.Кульчицький, М.В.Дроздяк, Я.І.Лютий, Г.К.Лоїк, Т.П.Магазинщиков, І.М.Мартинюк, М.А.Мицай, В.І.Пастернак, О.І.Ноздрін, Ю.Ф.Соломін, Д.І.Солярчук, Є.І.Тернавська, Р.Д.Турчин, Л.М.Тібілова та інші.

У 1954 р. при кафедрі було відкрито аспірантуру. Першими аспірантами були Т.П. Магазинщиков, М.А.Мицай, І.С.Цаплін.

У 1968 році за ініціативою професора О.Шулейкіна при кафедрі створено студентську землевпорядну експедицію, яка невдовзі стала не просто базою практичного вишколу студентів землевпорядного факультету, а й центром апробації і впровадження у виробництво наукових розробок і пропозицій співробітників кафедри.

Починаючи з 1988 року, кафедру очолює колишній учень професора О.Шулейкіна і доцента М.Мицая, а нині член-кореспондент Лісівничої академії наук України, дійсний член (академік) Української екологічної академії наук  професор  П. Казьмір.

У 1997 році колектив кафедри виступив ініціатором створення на базі студентської землевпорядної експедиції і спеціальних кафедр землевпорядного факультету Західного науково-дослідного інституту землеустрою і земельного кадастру Львівського державного аграрного університету.

Наприкінці 90-х років кафедра однією з перших в Україні розпочала підготовку магістрів землевпорядкування та кадастру (на сьогоднішній день під керівництвом викладачів кафедри успішно захищено 38 магістерських робіт).

З 2007 року кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Української екологічної академії наук, Почесний землевпорядник України Богіра М.С.

Сьогодні кафедра веде свою роботу під керівництвом кандидата економічних наук, заступника декана землевпорядного факультету, доцента Колодія П.П.

Склад кафедри

Музика О.Г.- старший лаборант

Навчальний процес

Викладачі кафедри ведуть заняття з 19 дисциплін , з яких провідними є „Землевпорядне проектування”, „Геодезичні роботи при землевпорядкуванні”, „Державний контроль за використанням земель”, „Державна землевпорядна експертиза ”„ЕММ і моделювання в землевпорядкуванні”, „Економіка землекористувань”, Автоматизація землевпорядного проектування”, „Агроландшафтна організація території” та ін.
Науково-дослідна робота

Важливою складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, яка передбачає дослідження актуальних питань раціоналізації землекористування в умовах приватної форми власності на землю через  забезпечення комплексного землеустрою сільських територій і сільськогосподарських землеволодінь й землекористувань.

Науковий потенціал викладачів, аспірантів, здобувачів та магістрів реалізовуватиметься через:

§ участь у щорічних звітних університетських науково-практичних конференціях, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних форумах;

§ опублікування у фахових періодичних виданнях статей, де висвітлено результати власної наукової роботи;

§ навчання в аспірантурі і докторантурі, стажування на виробництві;

§ розширення та урізноманітнення зв’язків кафедри (виїзні семінари, спільні науково-практичні конференції) з іншими науково-дослідними установами та аграрними навчальними закладами.

На базі кафедри продовжуватимуть працювати студентські наукові гуртки з проблем землеустрою, члени яких будуть активними учасниками щорічних всеукраїнських олімпіад.

В основу Концепції розвитку кафедри  покладено такі напрями діяльності:

§ забезпечити підбір і підготовку висококваліфікованих викладачів й педагогів-наставників, які спроможні формувати найкращі та сучасні якості кваліфікованості й професіоналізму майбутніх фахівців;

§ створити науково-пошукову атмосферу в колективі кафедри, спрямовану на постійний творчий пошук способів вдосконалення професійної підготовки фахівців в галузі землеустрою;

§ взаємодія і співробітництво  на університетському рівні між кафедрою та іншими підрозділами, між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні – розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВУЗів, науково-дослідними установами та організаціями.

Контакти:

Кафедра землевпорядного проектування

Львівський національний аграрний університет

80381, Львівська обл., Жовківський р-н,

м. Дубляни, вул. Студентська, 2

Тел. (032) 22 42 961

Веб-сайт кафедри: www.kzp.jimdo.com