Історія кафедри

Кафедра зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності (з 2009 року – кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД)  Львівського національного аграрного університету розпочала свою діяльність у липні 1994 року відповідно до ухвали Вченої ради від 26.05.1994 року. Організація кафедри була зумовлена змінами, які відбувалися в економіці України, формуванням ринкових відносин, розширенням зовнішньоекономічних зв`язків підприємств АПК і необхідністю підготовки відповідних спеціалістів. Вихід на зовнішній ринок та перехід до ринкових відносин в Україні зумовили також вивчення таких дисциплін, як маркетинг, економіка світового сільського господарства, міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, міжнародна економічна діяльність України, дипломатичний протокол та діловий етикет. Завданнями кафедри є: підготовка спеціалістів-аграріїв для роботи в ринкових умовах;  проведення  наукових досліджень; надання допомоги підприємствам АПК з питань організації маркетингових служб; оформлення документів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності; підготовка спеціалістів до організації та проведення міжнародних ділових переговорів на офіційному та неофіційному рівнях.

Склад кафедри

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за темою “Організація маркетингового забезпечення збутової діяльності підприємств АПК на внутрішньому та зовнішніх ринках”. На кафедрі функціонує два студентських наукових гуртки: “Маркетингове обслуговування АПК України“ і “Актуальні проблеми міжнародної економіки“, в яких  щорічно беруть участь  70 - 80 студентів.

З 2004 року  на кафедрі розпочато підготовку аспірантів за спеціальністю “Економіка  та управління підприємствами”.

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД активно підтримує міжнародні зв`язки з іншими навчальними закладами, а також організаціями і підприємствами за кордоном. Викладачі періодично проходять стажування в Англії, США, Канаді, Польщі, Росії, Японії, Індії, Австрії, Чехії.

Навчальний процес

Викладачі кафедри працюють над  докторськими та кандидатськими дисертаційними роботами. Викладачами читається  24 навчальні дисципліни на денній та заочній формах навчання різних факультетів та при підготовці магістрів за відповідними спеціальностями.

Навчально - методична  робота  на кафедрі ведеться за такими напрямками :

- викладання  навчальних курсів, основними з яких є “Маркетинг”, “Основи зовнішньоекономічної діяльності“ , “Міжнародна економічна діяльність“, “Інфраструктура    ринку”,  “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності“,  “Дипломатичний протокол і діловий етикет“, “Міжнародний маркетинг“, “Євроінтеграція“,  “Ділова документація”, “Міжнародний менеджмент”, “Маркетингові дослідження”, “Паблік рилейшенз”,  “Міжнародна торгівля”;

- підготовка навчальних посібників та методичних рекомендацій з дисциплін, які читаються. Протягом всього періоду   функціонування кафедри викладачами було підготовлено і видано 21 навчальних посібників,   понад  110    методичних   рекомендацій;

- розробка і впровадження нових форм та технологій навчання студентів;

- організація навчального процесу на виробництві:  у філіалах кафедри та  передових агроформуваннях;

- дипломне проектування на кафедрі виконується за фактичними даними підприємств АПК. Для цього на кафедрі розроблені методичні рекомендації з  підготовки  дипломних робіт;

- з 2008 року на кафедрі відкрита магістерська підготовка зі спеціальностей “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” .

На кафедрі міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД  станом на 10.09.2012р. оновлено зразки продукції, які привезені з філій кафедри, а саме ТзОВ “Солодкий Монарх” (кондитерська фабрика), ТзОВ “Яричів”(кондитерська фабрика) та ТзОВ “МP Ukraine” (деревообробне підприємство).

Дана продукція виставлена для ознайомлення в методичному кабінеті кафедри.

Контакти:

телефон кафедри – (032) 22-42-932.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Оголошення

 

У середу,  27.02.2013р. у світлиці гуртожитку №3 відбудеться день Кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, присвячений  життю та творчості славної української поетеси – Лесі Українки.

 

        Запрошуємо усіх бажаючих.