Заочну форму навчання у Львівському національному аграрному університеті започатковано в 1948 році. Відтоді підготовлено понад 20 тис. спеціалістів. Зараз на факультеті заочної освіти навчається понад 7,5 тис. студентів. Як структурний підрозділ університету факультет заочної освіти функціонує з 1999 року.
Організація навчального процесу на факультеті заочної освіти здійснюється за кредитно-модульною системою. Навчання на факультеті проводиться за скороченою та повною програмами.


Підготовка фахівців на факультеті заочної освіти здійснюється за наступними напрямами підготовки (спеціальностями):

ОКР «Бакалавр»:

Напрям підготовки

Облік і аудит

Фінанси і кредит

Економіка підприємства

Менеджмент

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Машинобудування

Будівництво

Геодезія, картографія та землеустрій

Агрономія

Процеси, машини та обладнання АПВ

Енергетика та електротехнічні системи в АПК


ОКР «Спеціаліст»:

Спеціальність

Облік і аудит

Фінанси і кредит

Економіка підприємства

Менеджмент організацій і адміністрування

Екологія та охорона навколишнього середовища

Промислове та цивільне будівництво

Землеустрій та кадастр

Агрономія

Плодоовочівництво і виноградарство

Механізація сільського господарства

Енергетика сільськогосподарського виробництва7

Якість, стандартизація та сертифікація


ОКР «Магістр»:

Спеціальність

Облік і аудит

Фінанси і кредит

Економіка підприємства

Менеджмент організацій і адміністрування

Екологія та охорона навколишнього середовища

Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Обладнання переробних і харчових виробництв

Промислове та цивільне будівництво

Землеустрій та кадастр

Геоінформаційні системи і технології

Агрономія

Плодоовочівництво і виноградарство

Механізація сільського господарства

Енергетика сільськогосподарського виробництва

Економіка довкілля і природних ресурсівФакультет, використовуючи сучасні методики навчання та дотримуючись принципів Болонської декларації забезпечує якісну підготовку без відриву від виробництва фахівців, здатних активно впроваджувати ринкові реформи в аграрному та інших секторах національної економіки.


Львівський національний аграрний університет просить плату за навчання перераховувати на такі банківські реквізити:

Одержувач : Львівський національний аграрний університет

Р/Р 31255202100052

МФО 825014 ЗКПО 00493735

В ГДКСУ У Львівській  обл.

Плата за навчання студента(ки) : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО-БАТЬКОВІ, курс, спеціальність. Оплату можна здійснити у будь-якому банку України.