Юридично факультет механіки та енергетики створено у складі Львівського сільськогосподарського інституту в 1946 році, але виклади сільськогосподарської інженерії започатковано ще далекого 19-го століття, коли професор Т.Рильський 1878 року видав фундаментальну працю «Підручник рільничої механіки», за якою навчалися студенти Високої рільничої школи в Дублянах.
Сьогодні факультет механіки та енергетики – це оптимальне поєднання молодості та науково-педагогічного досвіду, актуальних прикладних наукових досліджень і давніх традицій творчих пошуків в царині фундаментальних наук.

До складу факультету входять 9 кафедр:
- фізики та інженерної механіки
- управління проектами та безпеки виробництва
- енергетики
- електротехнічних систем
- тракторів та автомобілів
- сільськогосподарських машин
- машинобудування
- автоматизації тваринництва , якості та стандартизації
- експлуатації та технічного сервісу машин

Підготовка фахівців на факультеті ведеться за такими напрямами:
- Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі,
- Процеси,машини та обладнання агропромислового виробництва,
- Машинобудування
- Автомобільний транспорт

та спеціальностями (ОКР Спеціаліст, Магістр):
- Якість, стандартизація та сертифікація
- Енергетики с.-г. виробництва
- Механізація с.г.
- Обладнання переробних і харчових виробництв
- Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Навчально-виховний процес і проведення наукових досліджень на факультеті забезпечують 100 науково-педагогічних працівників, з яких 13 професорів, докторів наук, та 64 доценти, кандидати наук.
До складу факультету входить також понад 60 навчально-наукових лабораторій, дослідно-експериментальна механічна майстерня, студентське проектно-технологічне бюро, патентно-інформаційна бібліотека, парк навчальних машин, навчальний полігон.
За час свого існування факультет підготував понад 12 тисяч фахівців, які працюють в галузі агропромислового виробництва, енергетики та інших галузях економіки. Вони займають високі посади в органах влади, обласних і районних державних адміністраціях, конструкторських і проектних організаціях, навчальних і науково-дослідних закладах.

Особлива гордість факультету – випускники, які досягли значних успіхів у науковій та педагогічній діяльності, зробили вагомий внесок у фундаментальні та прикладні дослідження з проблем механізації с/г виробництва, підготовки наукових кадрів. З його стін вийшло понад 20 докторів наук, більше ніж 140 кандидатів наук.
Здійснюємо підготовку фахівців за напрямами та спеціальностями:

ОКР «Бакалавр»
Автомобільний транспорт
Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
Машинобудування
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

ОКР «Спеціаліст»
Енергетика сільськогосподарського виробництва
Механізація сільського господарства
Якість, стандартизація та сертифікація

ОКР «Магістр»
Енергетика сільськогосподарського виробництва
Обладнання переробних і харчових виробництв
Механізація сільського господарства
Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання