Історія кафедри

Кафедра тракторів і автомобілів заснована у 1946 році на базі сільськогосподарського факультету Львівського політехнічного інституту. На ній працювало 3 викладачі, в тому числі один кандидат технічних наук. Заняття проводились в одній лабораторії площею 52 м2, обладнаною автомобілем ГАЗ-ММ та трактором СХТЗ-НАТІ. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент В.В.Федорченко-Тихий. В наступному її очолювали к.т.н., доцент Келлер С.Ю. (1952–1953 рр.), доцент Попов О.П. (1953–1957 рр.). У 1957 році завідувачем кафедри став к.т.н., доцент Аксютін П.В., який довгий час працював на заводі “Русский дизель”. З його іменем пов’язано започаткування нового напряму в науковій діяльності – дослідження роботи двигунів, які працюють за бензинодизельним циклом. В 1969–1981 роках кафедру очолював к.т.н., доцент Фоменко М.Ф. Основним доробком його наукової діяльності було дослідження і обгрунтування параметрів гідравлічного регулятора дизельних двигунів.

В період з 1981 по 1985 роки завідувачем кафедри був к.т.н. доцент Романів І.І., а впродовж 1985–1988 років – к.т.н., доцент Кравець В.І. В цей час розпочалося співробітництво кафедри з інститутом “Укравтобуспром” (Львів) та ВНДІ газу (Москва). Одним з основних напрямків цього співробітництва було проведення спільних досліджень з розробки та стендових і дорожніх випробувань газобензинових двигунів сімейства ЗИЛ з газотурбінним наддувом.

У 1990–1996 та 1998–1999 роках кафедру очолював к.т.н., доцент Шевчук Р.С. За його безпосередньої участі на кафедрі велись наукові дослідження, присвячені механізації знімання плодів з розробкою машин для здійснення цієї технологічної операції.

Впродовж 1996 – 1998 та 1999 – 2000 років кафедру очолював к.т.н. доцент Федосенко С.А., з 2000 року на посаді завідувача кафедри працював к.т.н. доцент Ковалишин С.Й. З 2005 року на кафедрі розпочались дослідження з підвищення техніко-економічних показників дизельних двигунів шляхом використання в них, як пального ріпаково-метилових ефірів, а з 2012р на посаді завідувача кафедри працює д.т.н. професор Головчук А.Ф.

При кафедрі створені чотири філії: Львівська філія УкрНДІВПТТ ім. Л. Погорілого, Стрийський коледж ЛНАУ, ННДЦ ЛНАУ, Обласна інспекція Державного технічного нагляду Львівської облдержадміністрації.

Склад кафедри

Головчук Андрій Федорович - д.т.н., професор

Голодняк Р.І. - ст. викладач

Кордоба В.М. - асистент

Шостак Я.П. - провідний фахівець

Бавдик Я.М. - провідний фахівець

Опанащук П.О. - ст. лаборант

Семен Т.Д. - повідний фахівець

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність викладачів і співробітників кафедри є складовою частиною загальної тематики науково-дослідної роботи факультету механіки та енергетики ЛНАУ “Розробка, впровадження енергозберігаючих механізованих процесів, технологій і систем аграрного виробництва та технічних засобів їх реалізації”. Основний напрямок наукових досліджень – покращання техніко-економічних та експлуатаційних якостей мобільних енергетичних засобів переведенням роботи їх двигунів на альтернативні джерела палива. В контексті наукової тематики кафедри проводяться дослідження з удосконалення технології біопального на основі ріпакової олії та з’ясовуються можливості його ефективного використання в двигунах внутрішнього згоряння. Набула подальшого поглиблення науково-дослідна робота з механізації знімання та внутрігосподарського транспортування плодів.

Кафедра співпрацює з Всеросійським науково-дослідним інститутом садівництва (РФ), Краківською, Люблінською рільничими академіями (Польща) та Технічним навчальним центром «Autoelektronika kędzia» (Польша), а також  Білоруським агротехнічним університетом (Білорусь).

Навчальний процес

Кафедра бере участь у підготовці фахівців за напрямками підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та спеціальностями «Механізація сільського господарства», «Енергетика сільськогосподарського виробництва», «Управління якістю, стандартизація та сертифікація продукції». На кафедрі ведеться підготовка водіїв транспортних засобів категорій В і С, С1 та трактористів-машиністів.

Лабораторії кафедри обладнані стендами для випробовування ДВЗ, дизельної паливної апаратури, електрообладнання тракторів і автомобілів.

В навчальних цілях використовуються натурні зразки тракторів і автомобілів, їх діючі розрізи, планшети з деталями систем і механізмів, макети, плакати тощо. У навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка. З її допомогою проводиться тестування рівня знань студентів, розроблено і апробовано програмне забезпечення розрахунку тягово-економічних показників трактора і автомобіля, теплового розрахунку ДВЗ, економічної оцінки ефективності спеціалізованої с.-г. техніки, технологічних карт вирощування с.-г. культур, формується база даних експлуатаційних показників сучасних тракторів і автомобілів. На базі наявної комп’ютерної техніки організоване автоматизоване робоче місце інженера держтехнагляду та проводиться діагностування систем трактора і автомобіля.


Контакти:

80381, Львівська обл., Жовківський р-н., м. Дубляни, вул. В.Великого 1, кафедра тракторів і автомобілів. Тел. (032) 2242954.