27 лютого 2014 року у читальному залі наукової бібліотеки ЛНАУ відбувся День кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Директор бібліотеки, доц. Любов Пинда, зробила мультимедійне повідомлення на тему «Інтернет-ресурси з бухгалтерського обліку і аудиту: аналіз сайтів провідних бібліотек України». Увагу присутніх викликали інтернет-сайти з вільним доступом, особливо такі як http://www.vobu.com.ua/ukr/news/, http://www.buhgalteria.com.ua/index_a.html.
Викладачі кафедри і студенти ознайомились з бібліотечною програмою IRBIS, зокрема з електронними каталогами та текстовими ресурсами, зі сторінкою наукової бібліотеки на сайті ЛНАУ та із сайтом Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Свідченням актуальності баз даних була наявність електронних версій усіх п’яти серій Вісника Львівського національного аграрного університету.

У рідні стіни університету завітали випускники кафедри. Марта Богданівна Бойчун, яка працює помічником аудитора у фірмі «Ера-аудит», розповіла про свій життєвий шлях після закінчення університету. Вона повідомила, що, шукаючи роботу, звернулася у Львівський міський центр зайнятості, який забезпечив її хорошим місцем праці у аудиторській фірмі «Ера-аудит». Марта влаштувалася за фахом, і у своїй роботі вона використовує знання здобуті у ЛНАУ.

Цікавою була розповідь головного державного інспектора з праці Територіальної державної інспекції з питань праці у Львівській області Андрія Вікторовича Сущика. Пан Андрій щиро дякував викладачам за великий багаж знань і сил, які вони вклали в нього, розповів, що всі дисципліни, які він вивчав, знадобилися йому на місці праці. Крім того, щоб відповідати високим вимогам інспектора з праці, доцільно також користуватися періодикою, журналами «Кадровик», «Бухгалтерський облік і аудит», «Фінансовий контроль».

Присутні задавали питання гостям з приводу їх праці, вимог до працівників на державних підприємствах та у приватних структурах.

Випускники дуже задоволені, що навчалися у ЛНАУ. Кожен з них має можливість реалізувати себе, використовуючи здобуті знання.


Вітаємо студентів та їх наукових керівників з успішним захистом дипломних робіт!

Протягом 17-28 лютого 2014 року відбувся захист дипломних робіт спеціальності «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» студентів заочної форми навчання перед комісією у складі:

к.е.н., заслуженого економіста України, начальника Державної фінансової інспекції у Львівській області М. І. Диби,

завідувача кафедри фінасів і кредиту, професора С. М. Онисько,

к.е.н., доц., декана економічного факультету Я. С. Янишина,

завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, д.е.н., професора І. Г. Костирка,

к.е.н., доц.кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Р. П. Андрушко,

к.е.н., доц.кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Л. П. Петришин,

к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Г. В. Сиротюк,

к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту А. А. Верзуна,

к.т.н., доц., завідувача кафедри управління проектами та безпеки виробництва В. О.Тимочка,

лаборанта кафедри бухгалтерського обліку і аудиту І. В Лещух.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту щиро вітає своїх дипломників з успішним захистом дипломних робіт і бажає подальших здобутків на науковій ниві.


24 лютого 2014 р. на ІІ парі в 428 ауд. у студентів Фін-ІІ та Екп-ІІ к.е.н., доц. Мирончук З. П. проведа відкриту лекцію з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Бухгалтерські розрахунки і подвійний запис».18 лютого 2014 р. на І парі в 525 ауд. у студентів Оа-IV к.е.н., доц. Г. В. Сиротюк провела відкриту лекцію з дисципліни «Аудит» на тему: «Аудиторський ризик. Помилки і шахрайство в аудиторській практиці». На занятті були присутні к.е.н., доц. Л. П. Петришин, к.е.н., ст. викл. А. І. Бурак, ст. викл. І. Я.Салука
У студентів групи Оа-12 Сп на І парі в 420 ауд. 11 лютого 2014 року к.е.н., ст. викл Г. В. Брик. провела відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Облік в галузях народного господарства» на тему: «Бухгалтерський облік на підприємствах громадського харчування».


11 лютого 2014 року  на ІІІ парі в 525 ауд. у студентів Оа-IV к.е.н., доц. Л. Б. Гнатишин провела відкриту лекцію з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» на тему: «Облік податку на додану вартість».


7 лютого 2014 р. на ІІ парі в 420 ауд. у студентів групи Оа-41 асистент Є. В. Савченко провела  відкрите лабораторне заняття з дисципліни « Аудит» на тему: «Предмет, об’єкти та метод аудиторської діяльності».6 лютого 2014 року на ІІ парі в 304 ауд. у студентів Оа-ІІІ к.е.н., в. о. доц. Н. М. Жидовська провела відкриту лекцію з дисципліни «Облік в банках» на тему: «Облік власного капіталу банку».6 лютого 2014 р. на IV парі в 504 ауд. у студентів Оа-IV к.е.н., доц. Р. П Андрушко провела відкриту лекцію. з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» на тему: «Організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні».


5 лютого 2014 р. на ІІ парі в 428 ауд. у студентів Оа-IV к.е.н., доц. Л. П. Петришин провела відкриту лекцію з дисципліни «Звітність підприємств» на тему: «Баланс, його аналітичні можливості, види та методика заповнення».


04.02.2014 на І парі в 428 ауд. відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., в.о. доц. Н. Є. Ціцької з дисципліни «Бухгалтерський облік» в студентів групи Оа-ІІ на тему: «Облік виробничих запасів».


30.01. 2014 р. відбулось організаційне засідання студентського наукового гуртка «Актуальні тенденції розвитку обліку і аудиту в АПК і бюджетних установах» кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. На засіданні було затверджено план роботи наукового гуртка на ІІ семестр 2013–2014 н.р.

30.01.2014 р. на ІІІ парі в 428 ауд. відбулось відкрите лабораторне заняття к.е.н, ст. викладача Т. Д Гром’як. з дисципліни «Облік в банках» в студентів Оа-12 сп на тему: «Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках».


30.01.2014 на І парі в 422 ауд. відбулось відкрите лабораторне заняття к.е.н., доц. А. О Линдюка. з дисципліни «Облік в галузях народного господарства» в студентів Оа-31 на тему: «Облік в торговельних організаціях».

29.01.2014 на ІІ парі в 525 ауд. відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., в.о. доц. О. С. Прокопишин з дисципліни «Облік ЗЕД» в студентів Оа-V на тему: «Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку».

27.01.2014 на І парі в 422 ауд. відбулось відкрите лабораторне заняття ст. викладача Т. І. Поверляк з дисципліни «Аудит» в студентів Оа-42 на тему: «Організаційно-економічні та правові основи аудиту в Україні».


24.01.2014 на ІІ парі в 422 ауд. відбулось відкрите заняття к.е.н., в.о. доц. О. І. Малецької з дисципліни «Податковий облік» в студентів Оа-31 на тему: «Особливості податкового обліку в сільськогосподарських підприємствах».


23.01.2014 на ІІІ парі в 422 ауд. відбулось відкрите лабораторне заняття ст. викладача І. Я. Салуки з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» в студентів Оа-31 на тему: «Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками».

23.01.2014 на І парі в 422 ауд. відбулось відкрите лабораторне заняття асистента М. В. Колодій з дисципліни «Облік в галузях народного господарства» в студентів Оа-31 на тему: «Облік в торговельних організаціях».

22.01.2014 на ІІ парі в 428 ауд. відбулось відкрите лекційне заняття д.е.н., професора І. Г. Костирка з дисципліни «Звітність підприємств» в студентів Оа-VI на тему: «Значення звітності для забезпечення економічного регулювання виробництва в умовах ринкових відносин, її зміст, види і класифікація».


27-28. 01.2014 р. відбувся захист звітів про проходження виробничої практики з дисциплін «Організація обліку» і «Звітність підприємств» студентів спеціальності «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» і стажування студентів спеціальності «Облік і аудит» ОКР «Магістр».

Захист відбувався перед комісією у складі:

ОА – 51

(захист відбувся 28.01.2014 р. на ІІ парі, ауд. 422) 

1.  Л. П. Петришин– к.е.н., доц., голова комісії

2.  Л. Б. Гнатишин – к.е.н., доц., член комісії

3.  О. С Прокопишин – к.е.н., в.о. доц., член комісії 

ОА – 52

(захист відбувся 27.01.2014 р. на ІУ парі, ауд. 428) 

1.  Л. Б. Гнатишин– к.е.н., доц., голова комісії

2.  Л. П. Петришин– к.е.н., ст. викл., член комісії

3.  Т. Д. Гром’як – к.е.н., ст. викл., член комісії

ОА – 61

(захист відбувся 28.01.2014 р. на ІІ парі, ауд. 424) 

1.  І. Г. Костирко – д.е.н., проф. голова комісії

2.  В. М Хомка. – к.е.н., доц., член комісії

3.  Г. В. Сиротюк – к.е.н., доц., член комісії24 грудня 2013 року в Уманському національному університеті садівництва відбулась V Всеукраїнська заочна наукова конференція «Актуальні питання сучасної економіки».

Студенти економічного факультету, зокрема кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, взяли активну участь у роботі конференції. Студенти групи Оа-31 Христина Васюник та Тетяна Барбалат подали доповідь на тему «Бюджетування в системі фінансового планування» та отримали сертифікати за активну участь (науковий керівник – асистент М. В. Колодій).


19-20 грудня 2013 року на web-сайті www.sophus.at.ua проходила ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки». У роботі конференції активну участь взяли к.е.н., в.о. доц. Н. М. Жидовська, а також студентка гр. Оа-52  О. Рубаха.


7 грудня 2013 року в Луцькому національному технічному університеті відбулась V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки».


Активну участь у роботі конференції прийняли студенти економічного факультету, зокрема  кафедри«Бухгалтерського обліку і аудиту». На якій виступили студенти-науковці: Дутко І.Б. ст.гр.ОА-61 (науковий керівник доцент Гнатишин Л.Б.) виступила з доповіддю на тему: «Передумови та роль облікув управлінні сучасним агробізнесом»; Лесик Х.М. ст.гр.ОА-42 (науковий керівник доцент Мирончук З.П.) виступила з доповіддю на тему: «Вдосконалення аудиту в умовах глобалізації економіки України»;   Підцерковна Н. ст.гр. ОА-12 (СП) (науковий керівник доцент Андрушко Р.П.) виступила з доповіддю на тему: «Необхідність внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством»; Сиротюк К.С. ст. гр.ОА-61 (науковий керівник професор Костирко І.Г.) виступила з доповіддю на тему: «Вдосконалення обліку трансакційних витрат».

Всі студенти отримали сертифікати про участь в конференції.

Диплом першого ступеня «За творчий підхід до представлення результатів дослідження» доповідь на тему: «Місце аудиту ефективності у системі державного фінансового контролю» (науковий керівник доцент Андрушко Р.П.) отримала студентка гр. ОА-42 Палій Н.27 -28 листопада 2013 відбувся захист курсових робіт з дисциплін «Управлінський облік» та «Звітність підприємства». Результати своїх досліджень представили студенти 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит». Захист приймала комісія у складі:


з дисципліни «Звітність підприємства»:


ОА – 41

1.  Петришин Л.П. – к.е.н., доц., голова комісії

2.  Гром’як Т.Д. – к.е.н., ст. викл., член комісії

3.  Савченко Є.В. – асист., член комісії

ОА – 42

1.  Петришин Л.П. – к.е.н., доц., голова комісії

2.  Гром’як Т.Д. – к.е.н., ст. викл., член комісії

3.  Савченко Є.В. – асист., член комісії

з дисципліни «Управлінський облік»:

ОА – 41

4.  Ціцька Н.Є. – к.е.н., в.о. доц., голова комісії

5.  Брик Г.В. – к.е.н., ст. викл., член комісії

6.  Поверляк Т.І. – ст. викладач, член комісії

ОА – 42

1.  Мирончук З.П. – к.е.н., доц., голова комісії

2.  Брик Г.В. – к.е.н., ст. викл., член комісії

3.  Колодій М.В. – ас., член комісії

 

         Студенти виявили достатньо високий рівень професійної підготовки, про що свідчать зроблені висновки за результатами власних досліджень та надані ґрунтовні пропозиції щодо досліджуваної тематики. Захист курсових робіт супроводжувався слайд-презентаціями, що дало можливість комісії наочно побачити основні результати досліджень.

            Комісія по захисту курсових робіт бажає подальших професійних успіхів студентам!


На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту триває процес захисту курсових робіт студентів напряму підготовки та спеціальності «Облік і аудит». Особливо відповідально до цього віднеслись студенти-магістри. У вівторок 26 листопада 2013 року в аудиторії 424 при комісії відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Організація обліку». Усі курсові роботи виконані за даними діючих аграрних формувань. Доповіді студентів стосувались проблем організації облікового процесу за ділянками обліку, вдосконалення системи обліку шляхом його автоматизації та розроблення ефективних положень облікової політики. виступи студентів супроводжувались мультимедійними презентаціями, де було викладено основні положення курсових робіт. Магістри показали добрі знання та вміння застосовувати на практиці запропоновані ними напрацювання в галузі організації обліку. 
20–21 листопада к.е.н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Г. В. Брик брала участь у семінарі з розвитку та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з питань ведення та проблем бухгалтерського обліку у Науково-методичному центрі інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».


20 листопада 2013 року у студентів групи Оа-42 асистент М. В Колодій провів відкрите лабораторне заняття. з дисципліни «Управлінський облік» на тему: «Облік витрат і виходу продукції тваринництва та обчислення її собівартості».
19
листопада к.е.н., ст. викл. А. І. Буряк 2013 провів відкриту лекцію в студентів Оа–ІV з дисципліни «Облік у ФГ» на тему: «Організація обліку власного капіталу та зобов’язань у фермерських господарствах».

На лекції були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту к.е.н., доц. В. М. Хомка, к.е.н., доц Р. П. Андрушко, к.е.н., доц. З. П. Мирончук, к.е.н., в.о. доц. Н. Є. Ціцька, к.е.н., ст. викл. Г. В. Брик.
Вийшла з друку монографія д.е.н., проф. Костирка І.Г. та к.е.н., старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Бурака А.І. «Кооперація та інтеграція малих підприємств аграрної сфери: теорія, методика, практика». У монографії розкрито суть малого підприємництва, розглянуто критерії й показники віднесення підприємств за масштабами їх діяльності до певної категорії. Розмежовано поняття «інтеграція» та «кооперація» за способами, видами та особливостями їх впровадження у підприємствах.

Проведено аналіз діяльності малих підприємств у сільському господарстві Львівської області, дано оцінку процесів кооперації та інтеграції в аграрній сфері, показано ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств залежно від розмірів їх земельних угідь, кількості працівників та обсягу валової продукції.

Показано перспективні напрями здійснення господарської діяльності малих сільськогосподарських підприємств, визначено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на процеси кооперації та інтеграції за участю малих підприємств, розроблено систему сценаріїв розвитку кооперативів, розглянуто механізм поширення процесів кооперації та інтеграції малих підприємств в аграрній сфері.
Вітаємо студентів та їх наукових керівників з успішним захистом дипломних робіт!


Протягом 5–15 жовтня 2013 року відбувся захист дипломних робіт спеціальності «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» студентів заочної форми навчання (наказ № 316 К/С від 13.09. 2013 року) перед комісією у складі:

д.е.н., проф., завідувача кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника І.Ф. Баланюка, завідувача кафедри фінасів і кредиту, професора С.М. Онисько, к.е.н., доц., декана економічного факультету Я.С. Янишина, к.е.н., в.о.доц. Н.Є. Ціцької, к.е.н., доц. Л.П. Петришин, к.е.н., доц. Г.В. Сиротюк, к.е.н., доц. А.А. Верзуна, к.т.н., доц., завідувача кафедри управління проектами та безпеки виробництва В.О.Тимочка.

Загалом рівень теоретичної та практичної підготовки студентів відповідає сучасним вимогам, що ставляться до підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст». Всі роботи рекомендовані до практичного впровадження.

Пройшовши разом тривалий шлях підготовки та професійно-орієнтованого становлення, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту щиро вітає своїх дипломників з успішним захистом дипломних робіт і бажає подальших професійних та наукових успіхів.

4 листопада 2013 року к.е.н., доц. В.М. Хомка провів відкриту лекцію з дисципліни «Облік в бюджетних установах» на тему: «Облік необоротних активів у бюджетних установах» в студентів гр. Оа-ІІІ денної форми навчання.
8 листопада 2013 року  к.е.н., в.о.доц. Н. І. Ціцька провела відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Методичні основи обліку основних господарських процесів» в студентів групи Оа-21 денної форми навчання.
Участь у міжнародній конференції

Доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Г.В. Сиротюк та доцент кафедри енергетики С.В. Сиротюк взяли участь у роботі 18-ої Міжнародної наукової конференції “EcoBalt 2013”, яка проходила 25–27 жовтня 2013 р. у Вільнюському університеті (Литва).

У роботі конференції брали участь провідні вчені Литви, Латвії, Франції, Фінляндії, Польщі, Великобританії, Німеччини, України, Швеції та Естонії.

Відкрив конференцію президент Литовської академії наук Вальдемарас Разумас, який побажав всім учасникам конструктивного діалогу, продуктивної роботи і нових творчих проектів.

На конференції було представлено стендову доповідь.
25 жовтня 2013 року була проведена відкрита лекція к.е.н., ст. викладача Брик Г.В. з дисципліни «Управлінський облік» в студентів Оа-ІУ на тему: «Облік витрат і виходу продукції рослинництва та обчислення її собівартості».

На лекції були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту к.е.н., доцент Гнатишин Г.Б., к.е.н., доцент Мирончук З.П., к.е.н., в.о. доцента Ціцька Н.Є., к.е.н., ст. викладач Буряк А.І, а також  викладачі Горохівського коледжу ЛНАУ Шевчук К.П. (викладач фінансового та управлінського обліку) та Іщук Г.Ф. (викладач бухгалтерського обліку).
24 жовтня 2013 року відбулось засідання студентського наукового гуртка «Сучасні проблеми обліку в агропромисловому виробництві» кафедри бухгалтерського облік у і аудиту.

 На засіданні були представлені доповіді студентів:

Шигінська Інна виступила з доповіддю на тему: «Суть трансакційних витрат»;

Велінець Наталія виступила з доповіддю на тему: «Облік трансакційних витрат»;

Васюник Христина виступила з доповіддю на тему: «Контроль трансакційних витрат»;

 Вербицька Марія виступила з доповіддю на тему: «Аналіз трансакційних витрат».

 По окремим питанням, які висвітлювалися в повідомленнях, відбулася дискусія за участю присутніх студентів  і викладачів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.
24 жовтня 2013 року відбулось засідання студентського наукового гуртка «Актуальні тенденції розвитку обліку і аудиту в АПК і бюджетних установах» кафедри бухгалтерського облік у і аудиту. На засіданні були представлені доповіді студентів:

Лесик Христина виступила з доповіддю на тему: «Логістичний аудит: проблеми та перспективи розвитку в Україні»;

Палій Наталія виступила з доповіддю на тему: «Обліково-правові аспекти франчайзингу»;

Фіськович Яна виступила з доповіддю на тему: «Проблеми і перспективи адаптації системи бухгалтерського обліку в Україні до МСФЗ»;

Сподарик Оксана виступила з доповіддю на тему: «Логістичний аудит як фактор ефективної діяльності підприємства»;

Панчишин Ірина виступила з доповіддю на тему: «Логістичний аудит за технологією LFA»;

Домаль Вікторія виступила з доповіддю на тему: «Перспективи і можливості переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку».

По окремим питанням, які подано в повідомленнях, відбулася дискусія за участю присутніх студентів.
У студентів групи Оа-ІІ СП заочної форми навчання 17 жовтня 2013 року було проведено відкриту лекцію к.т.н., доц. Лисою О.В. з дисципліни «Фінансовий облік І» на тему: «Облік основних засобів».

На лекції були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту к.е.н., доц. Мирончук З.П., к.е.н., в.о. доц. Прокопишин О.С., асистент Колодій М.В.
У студентів групи Оа-21 заочної форми навчання 16 жовтня 2013 року було проведено відкриту лекцію к.е.н., в.о. доц. Ціцькою Н.Є. з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Балансове узагальнення. Типи змін в балансі під впливом господарських операцій».

На лекцї були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту к.е.н., доц. Андрушко Р.П., к.т.н., доц. Лиса О.В., к.е.н., ст. викдадач Брик Г.В.
10 жовтня 2013 року відбулось засідання студентського наукового гуртка «Актуальні тенденції розвитку обліку і аудиту в АПК і бюджетних установах» кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. З вступним словом виступила керівник наукового гуртка к.е.н., доц. Мирончук З.П., що акцентувала увагу на важливості наукової роботи студентів, як важливого чинника ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців сфери бухгалтерського обліку.

На засіданні були представлені доповіді студентів:

Стриковська Ірина виступила з доповіддю на тему: «Проблеми організації управлінського обліку»;

Палій Наталія виступила з доповіддю на тему: «Розвиток бухгалтерського обліку в сучасних умовах глобалізації»;

Панчишин Ірина виступила з доповіддю на тему: «Бюджетування як елемент контролю в системі управління підприємством».

 Кожен виступаючий показав високий рівень знань з досліджуваної тематики. По окремим питанням, які висвітлювалися в повідомленнях, відбулася дискусія за участю студентів.
4 жовтня 2013 року була проведена відкрита лекція к.т.н., доцента Лисої О.В. з дисципліни «Фінансовий облік - І» в студентів Оа-ІІІ, Оа-12 СП на тему: «Облік фінансових інвестицій».

На лекції були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту к.е.н., доцент Хомка В.М., к.е.н., доцент Петришин Л.П., к.е.н., доцент Андрушко Р.П., асистент Колодій М.В.
Вийшла з друку монографія д.е.н., проф. Березівського П.С. та к.е.н., старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Брик Г.В. «Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях».

В монографії розглядаються теоретичні  і методичні основи економічної ефективності виробництва в аграрних формуваннях. Досліджено сучасний стан ресурсного забезпечення аграрних формувань та проведено комплексну оцінку економічної ефективності галузей рослинництва і тваринництва. Здійснено факторний аналіз економічної ефективності сільськогосподарських підприємств з врахуванням їх розмірів, форми господарювання, спеціалізації і концентрації виробництва. Обґрунтовано напрями підвищення економічної ефективності  на основі оптимізації виробничо-галузевої структури та якісного оновлення системи внутрішньогосподарських виробничих відносин аграрних формувань.

Монографія орієнтована на широке коло наукових працівників, спеціалістів сільськогосподарських підприємств та органів державного управління, викладачів і студентів вузів.
На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту вийшла з друку викладацька колективна монографія «Облік і аудит в аграрному виробництві в умовах транзитивної економіки» за заг. ред. професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту І.Г.Костирка.

У монографії представлено науковий аналіз стану окремих проблем бухгалтерського обліку і аудиту в аграрному секторі національної економіки та подано методологічні підходи щодо його вдосконалення на основі сучасних теоретичних розробок. Застосовано інституціональний підхід у розвитку методології й методики бухгалтерського обліку і аудиту, який, на думку авторів, найадекватніше відображає наявні проблеми цієї галузі та може слугувати значною теоретичною базою для їхнього розв’язання.


Також вийшла з друку студентська  монографія «Проблемні аспекти теорії і практики облікової діяльності в аграрній сфері» за заг. ред. професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту І.Г.Костирка.

У монографії висвітлено результати наукових досліджень студентів з питань аудиту та контролю, проблем звітності та бухгалтерського обліку. У монографії подано 85 наукових праць студентів ЛНАУ спеціальності «Облік і аудит».
25 вересня 2013 року була проведена відкрита лекція к.е.н., доцента Мирончук З.П. з дисципліни «Фінансовий облік» в студентів Фін-ІІІ на тему: «Облік виробничих запасів і продукції сільськогосподарського виробництва».

На лекції були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудиту к.е.н., доцент Андрушко Р.П., к.е.н., в.о. доцента Жидовська Н.М., к.е.н., ст. викладач Ціцька Н.Є., к.т.н., доцент Лиса О.В., асистент Колодій М.В., а також  викладачі Горохівського коледжу ЛНАУ Шевчук К.П. (викладач фінансового та управлінського обліку) та Іщук Г.Ф. (викладач бухгалтерського обліку).
У студентів групи Оа-32 Сп заочної форми навчання 23вересня 2013 року було проведено відкрите практичне заняття асистентом Колодій М.В

. з дисципліни «Управлінськийоблік»на тему: «Облік витрат і виходу продукції тваринництва та обчислення її собівартості».

На занятті були присутні викладачі кафедри бухгалтерського обліку і аудитук.е.н. , ст. викладач Ціька Н.Є.,к.е.н., ст. викладач Брик Г.В.,  к.е.н., ст. викладач  Бурак А.І., ст. викладач Поверляк Т.І.
Звітна студентська конференція за результатами проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами напряму підготовки «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр»

9-10 вересня 2013 року на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту проводились захисти звітів за результатами проходження виробничої практики  з бухгалтерського обліку студентів напряму підготовки «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр».

Метою проходження виробничої практики є виявлення рівня теоретичної і практичної підготовки студентів з бухгалтерського обліку та формування їх професійних умінь і навичок.

17 вересня 2013 року відбулася Звітна студентська конференція за підсумками захисту звітів. До учасників конференції із вступним словом звернувся к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту  Хомка В.М., що акцентував увагу на важливості практичної підготовки студентів. На конференції були присутні заступник декана економічного факультету з практичної підготовки Железняк А. М. та  викладачі кафедри Лиса О.В, Ціцька Н.Є., Мирончук З.П., Бурак А.І, Колодій М.В., Савченко Є.В.  Учасниками конференції були студенти IV курсу напряму підготовки «Облік і аудит».

З доповідями виступили:

  • cтудентка гр. Оа-42 Домаль Вікторія (База практики – відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Любомильському районі Волинської області);
  • cтудентка гр. Оа-42 Лесик Христина (База практики – ПАТ «Укрсиббанк» відділення № 398 );
  • cтудентка гр. Оа-12Сп Березовська Ірина (База практики – ТзОВ «Штерн Агро», що знаходиться у с. Грушка Тлумацького району Івано-Франківської області);
  • cтудентка гр. Оа-41 Телюк Андріана (База практики  - СТзОВ «Грімно» , що розташоване в с. Грімне Городоцького району Львівської області).

На основі результатів практики зроблено висновки щодо стану сільського господарства у досліджуваних господарствах  та обговорено пропозиції щодо його вдосконалення,  а також покращення організації обліку у відповідних установах.


Студенти економічного факультету  спеціальності «Облік і аудит» прийняли активну участь у роботі конференції.

Для участі у конференції студенти  подали 32 наукові роботи. Найкращими серед представлених доповідей були:

Сиротюк Катерина з доповіддю на тему: «Ринок аудиторських послуг в Україні» (науковий керівник д.е.н., професор Костирко І.Г.);

Домаль Вікторія з доповіддю на тему: «Впровадження міжнародних стандартів фінансового обліку і звітності в Україні» (науковий керівник к.е.н., ст. викладач Ціцька Н.Є.)

Лаврів Ірина з доповіддю на тему: «Веб-сайт підприємства як нематеріальний актив» (науковий керівник к.е.н., ст. викладач Брик Г.В.)

Телюк Андріана з доповіддю на тему «Вдосконалення організації обліку лізингових операцій»(науковий керівник к.е.н., доцент Петришин Л.П.)

Зелінська Іванна з доповіддю на тему: «Стратегічний облік як основа діяльності підприємства» (науковий керівник к.е.н., в.о. доцента Прокопишин О.С.)


День кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

16.05.2013 р. відбувся день кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Захід проводився у читальному залі наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету, на якому були присутні запрошені гості, викладачі кафедри та студенти.

З презентаційною доповіддю виступив начальник відділу податкового контролю фізичних осіб Скупейко В.В. про порядок адміністрування податків і зборів до бюджетів всіх рівнів. Особливу цікавість слухачів викликало питання щодо детінізації національної економіки та дії в цьому напрямі державної податкової служби.

З доповіддю також виступила завідувач наукової бібліотеки Львівського НАУ – Пинда Л. А. Акценти у виступі робились на літературному забезпеченні у фонді бібліотеки, нових надходжень літературних джерел згідно тематики кафедри. Актуальною для студентів була інформація щодо електронних ресурсів, баз даних та каталогів наукових видань.

В цілому захід був проведений на високому організаційно-технічному рівні та отримав схвальні відгуки від присутніх.


Другий етап Всеукраїнської олімпіади з бухгалтерського обліку і аудиту

Вітаємо учасників змагань!

Найкращих обліковців України!

Крокуйте впевнено до мрій своїх, до знань!

І будьмо у досягненнях єдині!

З таким закликом вітав Миколаївський НАУ учасників змагань. 76 студентів із  20 провідних аграрних навчальних закладів України: відвідали 24–26 квітня місто Миколаїв, щоб відстояти честі міста та рідної альма-матер на II етапі Всеукраїнської олімпіади 2012–2013 навчального року серед студентів вищих аграрних навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за напрямом «Економіка і підприємництво» зі спеціальності «Облік і аудит». Миколаївський національний аграрний  університет  приймав у своїх стінах найкращих знавців бухгалтерського обліку і аудиту з усіх куточків нашої держави.

В перший день перебування відбулася реєстрація і поселення учасників олімпіади та екскурсія до Миколаївського зоопарку.

Відкривалась олімпіада зверненням до студентів голови оргкомітету олімпіади  професора Д.В.Бабенка, який привітав  всіх учасників, представив членів журі і звернув увагу учасників на те, що з приводу об’єктивності оцінки та вирішення суперечливих питань учасники мають право звернутися до Апеляційної комісії.

Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади проходив у два тури Перший тур оцінювався в 200 балів і передбачав виконання письмового завдання, яке складалося із практичних задач з наступних дисциплін:«Організація і методика аудиту», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Податковий облік», «Облік в зарубіжних країнах», «Аналіз господарської діяльності», «Облік в галузях народного господарства». Практичне завдання узагальнювало дві частини (теоретичну і практичну), а тому відповідь повинна була бути як описового, так і розрахункового характеру, і включати посилання на законодавчо-нормативні документи, що регламентують організацію бухгалтерського обліку в Україні, з врахуванням останніх змін та доповнень до них. На другий тур учасникам олімпіади були запропоновані теоретичні та розрахункові тестові завдання (100 тестів, на кожний з яких протягом зазначеного часу необхідно дати правильну відповідь, або вказати її.) з використанням ПЕОМ. Максимальна кількість балів завдань другого туру – 50.

Оцінюючи результати виконання учасниками конкурсних завдань, журі враховувало ступінь самостійності мислення, логіку викладу, вміння формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції, застосовувати професійну термінологію.

Після напруженого туру змагань гостей  було запрошено на оглядову екскурсію містом.

Крім того, викладачі, що супроводжували студентів, мали змогу взяти участь у методичному семінарі на тему: «Науково-методичні новації викладання обліково-економічних дисциплін».

Логічним завершенням продуктивної роботи було оголошення результатів. Пленарне засідання розпочалось із підведення підсумків олімпіади, нагородження переможців, відзначення учасників.

Місце на лаві переможців зайняла і команда Львівського НАУ, зокрема студентка 6 курсу Яців Оксана здобула почесне 3 місце. Вітаємо переможницю! Крім того, студенти-магістри вибороли й інші пристойні місця, зокрема Гарасимів Василина зайняла 12 місце, а Нижник Соломія – 31. У заліку із понад 70 учасників це більш ніж достойний результат.

На завершення олімпіади в головному корпусі університету відбувся  святковий концерт

Ця олімпіада стала значущою подією в житті та професійній діяльності переможців, адже вона дала змогу кожному учаснику заявити про себе, як про майбутнього професіонала, показати свій інтелектуальний потенціал і фахові можливості. Подальший успішний розвиток нашої держави залежить від сьогоденного формування кваліфікованих кадрів, і саме олімпіада такого рівня дає змогу сьогодні визначити тих, хто завтра будуватиме економіку України.


Робота наукових гуртків кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

На кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту 19 березня 2013 року відбулось засідання наукових гуртків в рамках проведення Звітної студентської наукової конференції.

За результатами досліджень 2012-2013 навчального року заслухано 38 доповідей присвячених проблемам розвитку обліку і аудиту в умовах транзитивної економіки. Кожен виступаючий показав високий рівень знань з досліджуваної проблематики та активно включався в дискусії під час обговорення.

За результатами виступів та представлених презентацій студенти отримали дипломи:

- І-ступеня – Бабійчук І., Лаврів І., Нижник С.

- ІІ-ступеня – Орішко А., Домаль В., Фьодоров А.

- ІІІ-ступеня – Сиротюк К., Крилова В., Телюк А.

Усіх інших учасників відзначено «Подякую за активну участь» в роботі наукових гуртків.
19.12.2012 р. відбувся захист дисертаційної роботи старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Гром’як Т.Д. на тему: «Потенціал сільського розвитку в умовах ринкових трансформацій» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Колектив кафедри вітає колегу та бажає подальших наукових звершень.


19.10.2012 р. ст. викладач Ціцька Н.Є., ст. викладач Брик Г.В., асистент Бурак А.І. на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 р. одержали дипломи про присвоєння їм наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Кафедра бажає їм подальших наукових звершень!Профорієнтаційна робота

18.10.2012 р. в рамках завершення роботи над паспортизацією сільських населених пунктів Мукачівського району Закарпатської області викладачі кафедри провели профорієнтаційну роботу серед учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів вказаного району. Учням представили фільм про університет, роздали інформаційно-додатковий матеріал щодо вступу в ЛНАУ. Через районне управління освіти всіх випускників запросили на день відкритих дверей, що відбудеться в листопаді 2012 р. Крім того, 19.10.2012 р. завідувач кафедри д.е.н., професор Костирко І.Г. провів профорієнтаційну роботу серед шкіл Журавницького куща (СЗШ с. Лисків, СЗШ с. Монастирець, НВК Школа-ліцей смт. Журавно).


Підвищення кваліфікації викладачів

У м. Львів 18 жовтня відбувся семінар для працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних установ усієї України, який проводився редакцією видання «БАЛАНС-БЮДЖЕТ» та ВГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» спільно з Державною казначейською службою України та Державною фінансовою інспекцією України за сприяння Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України. На семінарі подавались практичні роз’яснення таких актуальних питань:

- перспективи запровадження національних П(С)БО в бюджетній сфері;

- застосування у 2013 році оновлених КЕКВ;

- оцінювання органами ДКС діяльності головних бухгалтерів;

- казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

- бухгалтерський обліку операцій із необоротними активами.

Студенти Львівського національного аграрного університету економічного факультету спеціальності «Облік і аудит» брали активну участь у роботі V Міжнародної студентської наукової конференції «Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів», що проходила 22–23 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного  банку України. Для участі у конференції студенти університету подали понад 20 наукових робіт. Дипломами за найкращі доповіді були нагороджені:

Сиротюк Катерина з доповіддю на тему: «Проблеми обліку фінансових результатів» (науковий керівник: д.е.н., професор Костирко І.Г.);

Яців Оксана з доповіддю на тему: «Необхідність реформування системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів» (науковий керівник: к.е.н., в.о.доц. Хомка В.М.);

Лаврів Ірина з доповіддю на тему: «Особливості обліку фермерських господарств» (науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Брик Г.В.);

Крилова Вікторія з доповіддю на тему: «Бюджетування як елемент контролю в системі управління підприємством» (науковий керівник: асистент Колодій М.В.).