Розклад

занять аспірантів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії

на поточний семестр

1-й рік спеціальності: 03.00.16  Екологія; 06.01.09. Рослинництво;

05.05.11. Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

05.09.03. Електротехнічні комплекси та системи

05.23.01. Будівельні конструкції, будівлі та споруди

08.00.04. Економіка та управління підприємствами

08.00.03  Економіка та управління національним господарством

Назва дисципліни (викладач)

День тижня

№ пари

Аудиторія

Філософія

професор Лисий В.П.

доцент Наконечний Р.А.

 

п’ятниця

 

II пара

III пара

 

404

Іноземна мова (англ.)

ст. викладач Добровольська С.Р.

 

вівторок

 

III пара

 

34 з

2-й рік спеціальності : 03.00.16  Екологія; 06.01.04. Агрохімія

05.05.11. Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;

05.09.03. Електротехнічні комплекси та системи;

05.13.22. Управління проектами та програмами;

05.23.01. Будівельні конструкції, будівлі та споруди;

08.00.04. Економіка та управління підприємствами;

08.00.03  Економіка та управління національним господарством;

08.00.06. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Назва дисципліни (викладач)

День тижня

№ пари

Аудиторія

Психологія

доцент Мисак Н.Ф.


середа

III пара

IV пара

 

308Львівський національний аграрний університет оголошує прийом до аспірантури

на 2015 р. за фахом з відривом від виробництва на:

03 Біологічні науки

03.00.16.  Екологія

05 Технічні науки

05.05.11.Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

05.23.01. Будівельні конструкції, будівлі та споруди

06 Сільськогосподарські науки

06.01.01. Загальне землеробство

06.01.09. Рослинництво

08 Економічні науки

08.00.03. Економіка та управління національним господарством

прийом до аспірантури на 2015р. за фахом без відриву від виробництва на:

05 Технічні науки

05.09.03. Електротехнічні комплекси та системи

08 Економічні науки

08.00.04. Економіка та управління підприємствами

Заяви про прийом до аспірантури подаються на ім’я ректора університету.

До заяви додаються такі документи:

 • Особовий листок з обліку кадрів.
 • Список опублікованих наукових праць або реферат з обраної наукової спеціальності.
 • Медична довідка про стан здоров’я № 086-0.
 • Копія диплома про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації та копії додатків до диплома.
 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за їх наявності).
 • Довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи для аспірантів з відривом від виробництва.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Документи подаються у картонній папці-швидкозшивачі.

При пред'явленні вищевказаних документів при собі мати оригінали паспорта громадянина України і диплома магістра.

Прийом документів до 02 жовтня 2015 р.

Адреса: 80381, Львівський національний аграрний університет, відділ координації наукових досліджень, кім. 218а,  м. Дубляни, Жовківського району, Львівської області,тел.: (032) 22-42-91623-25 червня 2015 року відбу­деть­ся проміжна атестація аспірантів та здобувачів. Захист звітів буде відбуватись згідно з графіком за факультетами:


Факультет

Дата

проведення

Час

Аудито-рія

АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

23.06.2015р.

1000 -1200

328

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

23.06.2015р.

1200 1400

328

ЕКОНОМІЧНИЙ

24.06.2015р.

1000

328

МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

25.06.2015р.

1000 -1200

328

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ

25.06.2015р.

1200 1400

328
Навчальні плани аспірантів

Агрохім_14.doc

Ек03_14заоч.doc

Ек04_14.doc

Ек04_14заоч.doc

Ек06_14.doc

Ек06_14заоч.doc

Екологія14.doc

Тех05.05.11_14.doc

Тех05.09.03_14заоч.doc

Тех05.13.22_14заоч.doc

Тех05.23.01.doc ШАНОВНІ АСПІРАНТИ ТА ЗДОБУВАЧІ !!!

З метою виконання Розпорядження ректора університету від 02.06.2014р. №14 «Про організацію науково-дослідної роботи аспірантів та здобувачів» та успішного проходження проміжної атестації, яка відбу­деть­ся

з 10 00 год. 18 червня 2014 р. - для аспірантів

з 10 00 год. 19 червня 2014р. - для здобувачів

 просимо підготувати і подати у відділ координації наукових досліджень (218 кім. агрономічного корпусу) наступні документи:

1.  Оформлений та завірений  своїм підписом та підписом наукового керівника (на титульному аркуші) письмовий  звіт про виконання індивідуального плану за перше півріччя 2014 року.

2. Витяг із засідання кафедри про розгляд і затвердження звіту за перше півріччя 2014 року.

 !!! Нагадуємо, на захист звітів аспіранти та здобувачі повинні  мати презентацію своєї доповіді в програмі Pover Point на електронних носіях.

Захист звітів буде проводитись

в 309 ауд. головного корпусу.Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів

за результатами науково-дослідної роботи у 2013 році

26-28 листопада 2013 року у Львівському національному аграрному університеті відбудеться Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи у 2013 році.

Програма роботи конференції:

26-28 листопада 2013 року (вівторок-четвер) о 15.00 год. - секційні засідання:

Секція «Агрономія і екологія» – аудиторія 209а;

Секція «Актуальні проблеми будівництва та архітектури» – аудиторія 395л;

Секція «Економіка аграрного виробництва» – аудиторія 319;

Секція «Землевпорядкування і кадастр» – аудиторія 19з;

Секція «Механізація і енергетика сільського господарства»  – аудиторія 34м.Шановні аспіранти та здобувачі!

З метою успішної підготовки до підсумкової атестації, яка відбудеться :

для аспірантів – 12 грудня 2013р.

для здобувачів – 13 грудня 2013 р.

Просимо до 09 грудня 2013 року подати у відділ координації наукових досліджень (218 кім. агрономічного корпусу) наступні документи:

 • оформлений письмовий річний звіт про виконання індивідуального плану підготовки дисертації, особисто підписаний та завірений підписом наукового керівника (на титульному аркуші);
 • витяг із протоколу засідання кафедри про розгляд і затвердження річного звіту;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про розгляд і затвердження річного звіту;
 • заповнений відповідним чином і завірений в установленому порядку атестаційний листок;
 • оформлений та завірений підписом наукового керівника індивідуальний план роботи за звітний рік.

Нагадуємо, на захист звітів аспіранти та здобувачі повинні мати зі собою презентацію своєї доповіді в програмі Power Point на електронних носіях.


8 – 10 квітня

Аграрна наука і освіта на межі третього тисячоліття

День інформації для студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників факультету агротехнологій та екології (читальний зал НБ ЛНАУ)

До уваги відвідувачів :

нові надходження навчальної і наукової літератури;

електронні інформаційні ресурси;

інформаційні видання: реферативні журнали, літописи книг, журнальних і газетних статей, авторефератів дисертацій;

новинки періодики;

рідкісні видання.

Відкрита аспірантура

у Львівському національному аграрному університеті

03 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. 03.00.04. Біохімія

2. 03.00.16  Екологія

 05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ

3. 05.05.11. Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

4. 05.09.03. Електротехнічні комплекси та системи

5. 05.13.22. Управління проектами та програмами

6. 05.17.14 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

7. 05.23.01. Будівельні конструкції, будівлі та споруди

8. 01.02.04  Механіка деформівного твердого тіла

 06 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

9. 06.01.01. Загальне землеробство

10. 06.01.04. Агрохімія

11. 06.01.05. Селекція  і насінництво

12. 06.01.07. Плодівництво

13. 06.01.09. Рослинництво

14. 06.02.02  Годівля тварин і технологія кормів

 08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

15. 08.00.04. Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

16. 08.00.03  Економіка та управління національним господарством

17. 08.00.06. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища


Відділ аспірантури ЛНАУ здійснює організацію та контроль за підготовкою науково-педагогічних та наукових кадрів в університеті за формами:

- аспірантура
- докторантура
- здобувач ( самостійна робота над дисертацією)

  Аспірант – особа, яка має повну вищу освіту й освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі вищого навчального закладу або наукової установи й готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

  Докторант – особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

  Здобувач особа, яка прикріплена до аспірантури (докторантури) вищого навчального закладу чи наукової установи і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук без навчання в аспірантурі (докторантурі), або особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук без перебування в докторантурі.

  У Львівському НАУ підготовка аспірантів здійснюється за 16 спеціальностями:

  –          08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

  –          08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

  –          08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього природного середовища;

  –          03.00.04 – біохімія;

  –          03.00.16 – екологія;

  –          06.01.01 – загальне землеробство;

  –          06.01.04 – агрохімія;

  –          06.01.05 – селекція і насінництво;

  –          06.01.09 – рослинництво;

  –          06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів;

  –          06.01.07 – плодівництво

  –          05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;

  –          05.13.22 – управління проектами і програмами;

  –          01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла;

  –          05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії;

  –          05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

  При Університеті відкрита докторантура з економічних наук за спеціальностями:

  –            08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

  –            08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

  –            08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього природного середовища.

  Наукове керівництво аспірантами та здобувачами за вищеперерахованими спеціальностями здійснюють 25 докторів наук та 18 кандидатів наук на таких кафедрах:

   економічний факультет:

  –   економіки підприємств– д.е.н., проф. Черевко Г.В.,

  д.е.н., проф. Поплавський В.Г

  –   права і підприємництва – д.е.н., проф. Губені Ю.Е

  –   бухгалтерського обліку і аудиту – д.е.н., проф. Костирко І.Г.

  –   статистики та аналізу – д.е.н., проф. Липчук В.В.,

  д.е.н., доц. Яців І.Б.

  –   менеджменту організацій – к.е.н., доц. Ковалів В.М.

  д.е.н., проф. Галанець В.Г.

  –   фінансів і кредиту – к.е.н., проф. Онисько С.М.

  –   міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД – к.е.н., в.о. проф. Янишин Я.С.

  –   економічної теорії – к.е.н., доц. Корчинський І.О.

  –   інформаційних технологій – к. фіз.-мат.н., доц. Пасічник Т.В.

   землевпорядний факультет:

  –   земельного кадастру – д.е.н., проф. Ступень М.Г.

  –   управління земельними ресурсами – д.е.н., проф. Сохнич А.Я.

  –   землевпорядного проектування – к.е.н., доц. Стойко Н.Є.

  –   геодезії та геоінформатики – к.е.н., доц. Колодій П.П.

   факультет агротехнологій і екології:

  –   екології та біології. – д.б.н., акад. Снітинський В.В.,

  д.б.н., проф. Антоняк Г.Л.,

  д.б.н., проф. Гнатів П.С

  –   ґрунтознавства, землеробства та агрохімії – д.с.-г.н., в.о.проф. Лопушняк В.І

  –   технології в рослинництві – д.с.-г.н., проф. Лихочвор В.В.,

  д.с.-г.н., проф. Шувар І.А.,

  д.с.-г.н., проф. Влох В.Г.

  –   плодоовочівництва, технології зберігання та переробки продукції   рослинництва – д.с.-г.н.,проф. Гулько.І.

  –   генетики, селекції та захисту рослин – к.с.-г-н., в.о. проф. Завірюха П.Д

  –   тваринництва та біотехнологій – д.б.н., проф. Вовк С.О.

   факультет механіки та енергетики:

  –   експлуатації та технічного сервісу машин ім. О.Д. Семковича –

  д.т.н., доц. Кузьмінський Р.Д.

  –   автоматизації тваринництва – к.т.н., доц. Дмитрів В.Т.

  –   електротехнічних систем – д.т.н., проф. Василів,

  к.т.н., проф. Сиротюк В.М.

  –   тракторів та автомобілів –  к.т.н., доц. Ковалишин С.Й.,

  к.т.н., доц. , д.с.-г.н. РФ Шевчук Р.С.

  д.т.н., проф. Головчук А.Ф.

  –   енергетики – к.т.н., проф. Боярчук В.М.

  –   машинобудування – д.т.н., проф. Когут М.С.

  к.т.н., доц. Флис І.М.,

  д.т.н., проф. Калахан О.С.

  –   управління проектами та безпеки виробництва – к.т.н., доц. Тимочко В.О.

  –   сільськогосподарських машин – к.т.н., доц. Кузенко Д.В.

  факультет с.-г. будівництва і архітектури:

  –   будівельних конструкцій – д.т.н., в.о. проф. Добрянський І.М.,

  к.т.н., доц. Шмиг Р.А.,

  к.т.н., доц. Білозір В.В.

  –   технології та організації будівництва – к.т.н., доц. Мазурак

  –   вищої математики  – д.фіз.-мат.н., проф. Ковальчик Ю.І.


  Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни:

  - подання заяв та інших документів для допуску до вступних іспитів починається з 01 вересня і закінчується в середині жовтня поточного року;
  - вступні іспити до аспірантури проводяться з 01 листопада по 15 грудня поточного року;
  - конкурсне зарахування – кінець грудня поточного року.

  Форми підготовки в аспірантурі:

  - з відривом від виробництва, термін навчання - 3 роки;

  - без відриву від виробництва, термін навчання - 4 роки.

  Перелік необхідних документів при вступі в аспірантуру:

  1. Заява на ім’я ректора.

  2. Особовий листок з відділу кадрів (з фотографією, завірений підписом і печаткою начальника відділу кадрів за місцем основної (останньої) роботи).

  3. Список наукових праць та їх ксерокопії (сама стаття, титульна сторінка видання, сторінка з редакційною групою видання та зміст даного номеру).

  Список обов’язково має бути завірений підписом головного вченого секретаря та печаткою. Аспіранти, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають реферати з обраної наукової спеціальності (завірені підписом майбутнього наукового керівника).

  4. Медична довідка про стан здоров’я № 086-0.

  5. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копії виписок із залікових відомостей (додатків до диплому).

  6.Копія паспорта та ідентифікаційного коду.

  7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за їх наявності).

  Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

  Вступні іспити в аспірантуру:

  - філософія,

  - іноземна мова

  - спеціальність

   Аспіранти та здобувачі 1-го року навчання на початку року затверджують теми дисертаційних робіт, для чого представляють наступні документи:

   - заяву на затвердження теми дисертації

   - обґрунтування теми дисертації

   - витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження теми

   - витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету про затвердження теми

   - індивідуальний план роботи, узгоджений з науковим керівником

   Терміни представлення аспірантами звітів у відділ координації наукових досліджень:

   а) до кінця травня поточного року звіт про виконану роботу за півріччя

   - оформлений письмовий піврічний звіт про виконання індивідуального плану підготовки дисертації, завірений своїм підписом та підписом наукового керівника (на титульному аркуші).

   - витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження звіту;

   - презентацію результатів наукової роботи в програмі Power Point (на електронних носіях).

   б) до середини грудня  поточного року звіт про виконану роботу за рік:

   - оформлений письмовий річний звіт про виконання індивідуального плану підготовки дисертації, завірений своїм підписом та підписом наукового керівника (на титульному аркуші);

   - індивідуальний план роботи (завірений підписом наукового керівника);

   - витяг з протоколу засідання кафедри про результати атестації (атестований чи неатестований);

   - витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету про результати атестації (атестований чи неатестований);

   - атестаційний листок;

   - презентацію результатів наукової роботи в програмі Power Point (на електронних носіях).

   Традиційно, починаючи з 1999 року восени (листопад)  в ЛНАУ відбувається звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи в поточному році, в якій обов’язково беруть участь всі аспіранти та здобувачі.

   Адреса: 80381, Львівський національний аграрний університет,

   відділ аспірантури, кім. 218а,

   м. Дубляни,

   Жовківського району, Львівської області

   Контактний телефон: 2-242-916,

   E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду