ІНФОРМАЦІЯ

кафедри тваринництва та біотехнологій

щодо діяльності наукової школи

Наукова школа професора Г.П. Западнюка при кафедрі заснована у 1948 році.

Провідні науковці і кадровий потенціал: професор С.О. Вовк, доктор ветеринарних наук О.І. Віщур, доцент. Б.Б. Кружель, доцент С.Я. Павкович.

Тематика наукових досліджень. Упродовж останніх років колектив кафедри працює, виконуючи держбюджетну тему «Розробити вітчизняні високоефективні екологічно чисті кормові добавки з підвищеним вмістом протеїну на основі насіння олійно-бобових культур і жирів та фізіолого-біохімічно обґрунтувати їх використання у раціонах годівлі тварин і птиці».

Дослідження за вказаною темою проводяться за такими напрямами:

 • Дослідження продуктивної і метаболічної дії продуктів переробки насіння сої, соняшнику і ріпаку, підданих спеціальній фізичній і хімічній обробці при використанні їх у раціонах лактуючих корів;
 • Дослідження продуктивної і метаболічної дії продуктів переробки насіння сої, соняшнику і ріпаку, підданих спеціальній фізичній і хімічній обробці при використанні їх у раціонах відгодівельної великої рогатої худоби;
 • Дослідження продуктивної і метаболічної дії продуктів переробки насіння сої, соняшнику і ріпаку, підданих спеціальній фізичній і хімічній обробці при використанні їх у раціонах різних вікових і продуктивних груп свиней;
 • Дослідження продуктивної і метаболічної дії продуктів переробки насіння сої, соняшнику і ріпаку, підданих спеціальній фізичній і хімічній обробці при використанні їх у раціонах курчат бройлерів.

Останні наукові досягнення.

Наукова школа розробила рекомендації щодо розробки нових вітчизняних рецептів комбікормів для різних вікових і продуктивних груп великої рогатої худоби, свиней і птиці з оптимальним вмістом протеїну й енергії, біологічно-активних і мінеральних речовин за рахунок введення до їх складу продуктів переробки насіння високобілкових кормових культур та жирів рослинного і тваринного походження.

Результативність діяльності.

За результатами науково-дослідної роботи за останні п’ять років захищено 2 кандидатські дисертації (Дух О.І., Моравська О.В.), видано монографію і опубліковано більше 110 наукових праць.

Основні із них:

 1. Заяць О.І. Жирнокислотний спектр ліпідів жовтка яєць курей за згодовування цільного зерна пайзи в раціоні /Заяць О.І., Вовк С.О.// Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин та НДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 2008, вип. 9, №3, – С. 110-115.
 2. Юрчишин В.А Продуктивна дія гранульованих соняшникових шротів із різним рівнем клітковини у раціонах годівлі курчат-бройлерів /Юрчишин В.А., Вовк С.О.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і практичні аспекти використання національного генофонду та ефективні екологічно безпечні технології виробництва с/г продукції», 25-27 червня. – Львів, 2008, – С. 54-58.
 3. Вовк С.О. Особливості ліпідного і жирнокислотного живлення телят / Вовк С.О., Павкович С.Я.// Матеріали міжнародного науково-практичного форуму «Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти ефективного використання матеріально-технічної бази АПК» 17–18 вересня, – Львів, 2008, – С. 38-42.
 4. Вовк С.О. А-вітамінне живлення, обмін речовин і продуктивність курей/ Вовк С.О., Дух О.І./ Матеріали міжнародного науково-практичного форуму: «Шляхи підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу». 23-25 вересня. – Львів, 2009, т.1, – С.146-148.
 5. Павкович С.Я. Ефективність використання жирових добавок у раціонах відгодівельних свиней /Павкович С.Я., Вовк С.О.// Вісник Львівського НАУ, Агрономія, №13, 2009, – С.399-402.
 6. Дух О.І. Зміни вмісту токоферолу і продуктів ПОЛ у печінці курей та їх ембріонів залежно від рівня каротиноїдів у раціоні /Дух О.І., Вовк С.О.// Біологія тварин. – Львів, 2010, том 12, №2, с.127-131.
 7. Дух О.І. Зміни вмісту ліпідів і їх жирнокислотного складу в жовтку яєць і печінці племінних курей та ембріонів залежно від рівня каротиноїдів у раціоні /Дух О.І., Вовк С.О.// Укр.біохім.журн., 2010, т.82, №5, – С.118-124.
 8. Юрчишин В.А. Соєва олія у раціонах – стимулятор росту відгодівельних свиней і покращення якості свинини /Юрчишин В.А., Вовк С.О., Вантух А.Є.// Вчені ЛНАУ – виробництву. – Львів, 2010, випуск 10, – С.56-57.
 9. Вовк С.О. Жирові добавки у годівлі тварин і птиці /Вовк С.О., Снітинський В.В., Павкович С.Я., Кружель Б.Б.// Монографія. – Львів, Видав. «Сполом», 2011, 207с.

10.  Вантух А.Є. Молочна продуктивність і рубцеві метаболіти у корів залежно від джерела протеїну у раціоні /Вантух А.Є., Вовк С.О., Павкович С.Я., Самсонюк В.Г.// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького. – Львів, 2012, Том 14, частина 2, – С. 188-191.

Основні науково-технічні розробки.

Основні науково-технічні розробки приведені у збірниках «Вчені Львівського НАУ виробництву 2008-2012 роки.

Науково-організаційні заходи.

За останні 5 років співробітники кафедри взяли участь у 35 науково-практичних конференціях, у тому числі 15 міжнародних.

Зв'язок з виробництвом.

Колектив кафедри постійно надає консультації з питань технологій виробництва продукції тваринництва керівникам господарств та спеціалістам різних форм власності Львівської і сусідніх областей, а також керівництву і спеціалістам ННДЦ Львівського НАУ.