День відкритих дверей кафедри фінансів і кредиту ЛНАУ

Проведення дня відкритих дверей в університеті виступає однією зі складових організаційної роботи колективу кафедри фінансів і кредиту, оскільки залучення талановитої молоді можливе лише через донесення інформації до студентів про діяльність Львівського національного аграрного університету як одного з потужних навчальних закладів Західного регіону.

З метою формування в молоді готовності до професійної самовизначеності, відбулася зустріч із учнями з нагоди дня відкритих дверей у Львівському національному аграрному університеті. Зустріч була проведено за сприяння керівництва університету та шкіл і бажання майбутніх абітурієнтів. Студентська аудиторія налічувала близько 70 учнів з усіх шкіл Жовківського району Львівської області, які виявили бажання навчатися за спеціальністю «Фінанси і кредит», що являється лідерським показником на економічному факультеті. Проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри фінансів і кредиту С. М. Онисько доступно подала учням інформацію про історію розвитку кафедри фінансів і кредиту, зробивши наголос на наукових досягненнях, активному студентському житті і організаційних заходах, які провадить навчальний заклад та кафедра фінансів і кредиту зокрема. Відбулося ознайомлення з навчальними планами дисциплін, які формують структуру професійного спрямування напряму підготовки «Фінанси і кредит», акцентовано увагу на умовах навчання за спеціальністю «Фінанси і кредит», на навчально-виховній роботі, на потужній матеріальній базі, на забезпеченні навчальними та комп’ютерними аудиторіями, на отриманні практичного досвіду на створених кафедрою фінансів і кредиту філіях у багатьох фінансових установах Львівської області.

Результати такої роботи сприяють формуванню професійного кругозору майбутніх фахівців економічних спеціальностей та підвищують авторитет Львівського національного аграрного університету в регіоні, в Україні та за її межами.

Вибір професії — один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір професії – це, по суті, вибір життєвого шляху, вибір долі, від якого залежить задоволення людини собою.
Засідання наукового гуртка «Фінанси і фінансова діяльність»

18 лютого 2014 року на кафедрі фінансів і кредиту відбулось чергове засідання наукового гуртка «Фінанси і фінансова діяльність».

Під час заходу було представлено результати досліджень, присвячених проблемам дослідження фінансового стану та оподаткування у фінансовому секторі України. У науковому гуртку взяли участь студенти 2-6-го курсів економічного факультету та викладачі кафедри. Вступним словом засідання гуртка відкрив к.е.н., доцент А. В. Колодій, закцентувавши увагу науковців на важливості проведення наукових досліджень та використання отриманих результатів у навчальному процесі.

Результати своїх досліджень учасникам наукового гуртка представили студенти, які навчаються за програмами бакалаврської та магістерської підготовки:

Кухар Іван, група Фін-63, спеціальність «Фінанси і кредит»,

тема доповіді: «Брудні гроші у фінансовій системі держави»;

Солтис Ірина, група Мо-32, напрям підготовки «Менеджмент організації»,

тема доповіді: «Фінансова підтримка фермерських господарств»;

Євтушик Яна, група Фін-25, спеціальність «Фінанси і кредит»,

тема доповіді: «Пенсійний фонд України як фінансовий інститут».

Представлені наукові доповіді відзначались актуальністю та важливістю досліджуваних тем, розгляд яких супроводжувався дискусіями науковців, що свідчить про активне зацікавлення студентів науковою діяльністю на кафедрі фінансів та кредиту.


Результати обласного етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Львівщини

Експертна рада обласного етапу конкурсу, на який було надіслано 23 бізнес-плани, нагородила дипломом І ступеня в номінації «Молодий підприємець» к.е.н., доцента кафедри фінансів і кредиту Марків Галину Василівну, яка розробила власний проект – «Створення ферми з вирощування страусів».

З метою залучення молоді до підприємницької діяльності, на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації спільно з Львівським обласним молодіжним центром праці проводить обласний етап Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді у Львівській області.

Найкращі роботи учасників надіслані на розгляд експертної ради Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності до Міністерства молоді та спорту України.

Надіємося на позитивні результати та взаємну співпрацю в майбутньому!19-20 листопада 2013 року

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2013/2014 н.р.

За результатами проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт, який проходив у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, дипломна робота студента спеціальності «Фінанси і кредит» Волошина Богдана Вікторовича отримала ІІІ місце (268 балів). Робота виконана під керівництвом к.е.н. доцента кафедри фінансів і кредиту Рубай Оксани Володимирівни. Тема диплому: «Управління фінансовими ресурсами ФГ «Надія» Старосамбірського району, Львівської області та шляхи його покращення».

Учасниками конкурсу були 66 студентів ОКР «Магістр», та 34 ОКР «Спеціаліст» із 32 навчальних закладів України. Конкурсна комісія на своєму засіданні, обговоривши наукові результати кожної роботи та беручи до уваги висновки рецензентів, шляхом голосування відібрала із 100 конкурсних робіт 30 кращих дипломних робіт і нагородила їх І, ІІ, та ІІІ місцем. Інших учасників та їх керівників було нагороджено грамотами за участь, а також були визначені ті, які не отримали призових місць.Публічна лекція на кафедрі фінансів і кредиту

31 жовтня 2013 року на кафедрі фінансів і кредиту відбулась публічна лекція для студентів групи Фін-44 з дисципліни «Соціальне страхування». Лекцію було проведено к.е.н., доцентом Верзуном Андрієм Андрійовичем за участю керівника відділу активної підтримки безробітних Жовківського районного центру зайнятості Марків Тетяни Семенівни. Слухачами були студенти-фінансисти та професорсько-викладацький склад кафедр фінансів і кредиту, менеджменту організації ім. Є.Храпливого, міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, економіки підприємства, бухгалтерського обліку і аудиту, економічної теорії. Присутні ознайомилися із організацією взаємовідносин суб’єктів господарювання із органами соціального страхування на випадок безробіття, специфікою роботи центру зайнятості, видами соціальних послуг, які надає дана служба.

На основі проведеної лекції започатковано співпрацю кафедри фінансів і кредиту із Жовківським районним центром зайнятості. Метою цієї співпраці є ознайомлення студентів, що здобувають вищу освіту за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» з умовами працевлаштування, шляхом проведення семінарів на актуальну тематику: «Стажування студентів, як перший крок у формуванні страхового стажу», «Підтримка Державною службою зайнятості підприємницьких ініціатив», проведення на його базі професіографічних екскурсій.

Викладачі кафедри фінансів і кредиту використовують інноваційні методи навчання, оскільки сучасний студент – вимогливий до рівня отриманих знань, його слід постійно зацікавлювати новими методами викладання навчальних дисциплін. З цією метою на кафедрі проводяться лекції із залученням практиків з виробництва, фінансово-кредитних установ, державних соціальних фондів. За таких умов навчання формується світогляд студентів, уміння креативно мислити, приймати правильні рішення у складних фінансових ситуаціях; розвивається здатність до самопізнання та самореалізації з різних видів навчальної та наукової діяльності.

Практична підготовка студентів на філіях кафедри фінансів та кредиту

У жовтні 2013 року на філіях кафедри фінансів та кредиту, були проведені виїзні практичні заняття для студентів четвертого курсу спеціальності «Фінанси та кредит». Заняття на філіях, один з методів навчання, що дозволяє закріпити теоретичні знання, сформувати професійні вміння, виховати потреби системного поновлення своїх знань для їх практичного застосування.

Хоча такі заходи є традиційні для кафедри фінансів та кредиту, усе ж щороку вони мають інакші відтінки та акценти – змінюється час, змінюються студенти і створюються нові філії кафедри, так само відбуваються зміни і в підходах до підготовки фахівців та вимоги до них з боку працедавців. Нам важливо, щоб наші випускники зробили перші кроки в майбутнє упевнено.

Наближення студентів до реальних ринкових умов формує в них ділову компетентність, розуміння законів діяльності фінансової установи – як внутрішніх, так і зовнішніх, розвиває комунікативні та ділові якості. Вирішує проблему отримання практичних навиків роботи паралельно з процесом вивчення теоретичного матеріалу.

Основним ініціатором запровадження такої системи навчання студентів на кафедрі фінансів та кредиту за допомогою співпраці з різними фінансово-кредитними установами Львівщини, банками, страховими компаніями, управлінськими структурами державної виконавчої влади, є  професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри фінансів та кредиту Стефанія Михайлівна Онисько. Заняття на філіях кафедри проводяться з використанням ділових ігор, дискусій у формі круглих столів, для набуття студентами професійних навиків.

Завжди існував вислів, що успіху досягає тільки той, хто не лише шукає потрібні умови, але сам створює їх. Тому варто твердити, що кафедра фінансів та кредиту тісно працює в напрямку створення належних умов для своїх студентів, для яких створені філії кафедри є вікном у широкий світ знань, джерелом  ексклюзивної інформації, незамінним порадником та консультантом. Така практична діяльність – добрий плацдарм, старт у професійному житті.


Засідання наукового гуртка «Податки і банківська справа»

16 жовтня 2013 року відбулося засідання студентського наукового гуртка «Податки і банківська справа» кафедри фінансів і кредиту,  у роботі якого активну участь взяли студенти економічного факультету та  викладачі кафедри.

Робота розпочалася із вступного слова керівника наукового гуртка старшого викладача кафедри фінансів і кредиту Томашевського Ю.М., який привітав усіх учасників заходу та відзначив важливу роль даних проблем в умовах глобалізації світової економіки.

Студент групи Фін-63 Шевчук Сергій у своїй доповіді «Казначейська система виконання бюджету» акцентував увагу на перевагах акумулювання коштів на єдиному казначейському рахунку, що дозволяє контролювати кошти держави з метою їх ефективного використання.

Після цього присутні мали можливість прослухати доповідь  студентки групи Фін-34 Олінкевич Наталії на тему: «Необхідність державної підтримки страхування урожаю сільськогосподарських культур», в якій вона наголосила на важливості державної підтримки розвитку агрострахування та необхідності відновлення 50-ти відсоткової компенсації страхових платежів при страхуванні сільськогосподарських культур, що допоможе підтримати розвиток даної галузі.

Представивши свої роботи, доповідачі відповідали на численні запитання, вели активну дискусію з присутніми щодо проблематики засідання.

Підводячи підсумки цього заходу, викладач кафедри фінансів і кредиту Томашевський Ю.М. відзначив високий рівень підготовленості учасників та висловив слова вдячності всім присутнім за цікаву та плідну дискусію.Вийшла з друку монографія к.е.н., проф. Онисько С.М.,  д.е.н., проф.  Біттера О.А. та к.е.н.старшого викладача кафедри фінансів та кредиту  Східницької Г.В. «Стан, проблеми і шляхи покращення фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств».

У монографії досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти особливостей формування  фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. Проведено аналіз та подано оцінку загальних тенденцій розвитку фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, систематизовано чинники впливу на їх формування. Запропоновано напрями забезпечення фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств.

Для широкого кола науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю, спеціалістів органів державного управління й усіх, кого цікавить стан і тенденції розвитку аграрної економіки. Професорсько-викладацький склад, співробітники та студенти

Львівського національного аграрного університету щиро вітають проректора з науково-педагогічної діяльності, завідувача кафедри фінансів та кредиту,

заслуженого працівника освіти і науки України

Стефанію Михайлівну Онисько

з ювілейним Днем народження!

Вельмишановна Стефанія Михайлівна!

Ваш талант досвідченого педагога, науковця, організатора, фахівця і мудрого порадника викликають глибоку повагу у колег, однодумців, усього професорсько-викладацького складу, співробітників, аспірантів і студентів університету!

Бажаємо Вам якомога довше залишатися такими якими ми Вас знаємо і цінуємо: мудрим керівником, який випереджає час, успішним науковцем, спроможним радіти досягненням інших, різносторонньою особистістю.

У цей святковий день, щиро зичимо Вам, щоб кожен день був осяяний високим злетом душі, втіленням творчих задумів, сімейним затишком та гармонією з навколишнім світом, бажаємо Вам міцного здоров’я, радісних подій і звершень, бадьорості духу й краси, невичерпної енергії, сімейного затишку. Нехай зерна знань, добра, яке Ви даруєте молоді, проростають і віддячують щедрим урожаєм. Хай буйним цвітом плідна праця, професора, колоситься на ниві наукового потенціалу країни. Хай супроводжують Вас повага і щира любов, здоров’я, життєві щедроти, а Господь благословляє довгими роками життя!

З повагою,

колектив  Львівського національного аграрного університету!


28-29 березня 2013 року Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки сільського господарства та АПК

Вітаємо активного учасника студентського наукового гуртка кафедри фінансів та кредиту студента групи Фін-45 УХАНИЧА РОМАНА ТАРАСОВИЧА із перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який НАГОРОДЖЕНИЙ ДИПЛОМОМ I СТУПЕНЯ, що проходив в Уманському Національному Університеті садівництва. Тема доповіді: «Соціальні податкові режими у сільському господарстві». Наукова робота виконана під керівництвом к.е.н., доцента кафедри фінансів та кредиту Тофана Івана Миколайовича. У роботі конференції брали участь 82 учасники із 38 навчальних закладів України. Конкурсна комісія на своєму засіданні, обговоривши наукові результати кожної роботи та висновки рецензентів, голосуванням відібрала із 82 конкурсних робіт, 22 кращі наукові роботи і запросила їх авторів на підсумкову науково-практичну конференцію.

День кафедри фінансів та кредиту

27 березня у Львівському національному аграрному університеті на кафедрі фінансів та кредиту під таким девізом: «Фінансові знання – основа формування професійної компетентності майбутніх фінансистів» проводилось відкрите розширене засідання, присвячене дню кафедри.

В заході взяли участь викладачі кафедри, працівники наукової бібліотеки ЛНАУ, студенти, фінансисти-практики банківської та страхової сфери.

Розпочався семінар зі вступного слова завідувача кафедри, професора, заслуженого працівника освіти України – Онисько Стефанії Михайлівни, яка у своєму виступі виокремила новаторський підхід молодого покоління фінансистів, студентів-науковців, відзначила високий професіоналізм, працездатність та компетентність працівників кафедри фінансів та кредиту, заохотила усіх присутніх гостей до творчої співпраці з кафедрою фінансів та кредиту.

На святкування дня кафедри були запрошені представники філій кафедри фінансів та кредиту, які забезпечують проведення переддипломної практики, підвищення професійної підготовки студентів. Під час зустрічі кожен мав можливість виступити і розповісти про діяльність своєї фінансової установи. Самох Лілія, керівник відділу продажів ПАТ «ВТБ банк», розповідала про важливість Інтернет-банкінгу, про можливість здійснення миттєвих переказів через банкомати та транзакційні термінали. Старший менеджер страхової компанії «611» Баліцька Марія ознайомила з діяльністю компанії, її послугами і запропонувала вакантні посади для студентів-фінансистів.

Учасники семінару висловили вдячність усьому професорсько-викладацькому складу кафедри і побажали нових вагомих результатів, пошани і визнання.«Якісні підручники – якісні знання – якісна економіка» – саме так можна назвати проведену презентацію директора наукової бібліотеки Пинди Любові Арсентівни. Слід зазначити, що у ході виступу директора бібліотеки кожен зміг ознайомитись з книгами, періодичними виданнями, статистичними довідниками, монографіями і електронними підручниками.Співпраця кафедри фінансів та кредиту з учнями-ліцеїстами – потенційними абітурієнтами ЛНАУ

19 лютого 2013 року у рамках співпраці кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету та Львівського економічного ліцею щодо пошуку обдарованої молоді відбулось спільне засідання наукових гуртків «Фінанси і фінансова діяльність», «Податкова і банківська справа». На засіданні були заслухані наукові доповіді, обговорено дискусійні моменти. Кращі доповідачі були рекомендовані до виступу на звітній студентській науковій конференції.

Учні ліцею під час перебування в університеті були захоплені знаннями, які дає вищий навчальний заклад своїм студентам, методичним забезпеченням, великим спектром дисциплін, що викладаються на кафедрі фінансів та кредиту, тісною співпрацею кафедри з різноманітними філіями та можливістю майбутнього працевлаштування. Учні ліцею відвідали музеї університету та послухали історії розвитку нашої Альма-Матер.

Одне з актуальних завдань кафедри фінансів та кредиту — пошук оптимальних шляхів зацікавлення майбутніх студентів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання ліцеїста як життєво й соціально компетентну особистість, здатну здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Учневі варто розвивати такі якості, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання, і вже тепер обирати свій фах у царині економічної освіти з початковим фундаментом знань.Практичні заняття за межами університету – це завжди цікаво!

23 листопада 2012 у ПАТ АКБ «ЛЬВІВ», було проведено виїзне практичне заняття з дисципліни «Банківські операції», для студентів четвертого курсу, спеціальності «Фінанси та кредит», як один з методів навчання, що дозволяє закріпити теоретичні знання, сформувати професійні вміння, виховати потреби системного поновлення своїх знань для їх практичного застосування.

Вже вкотре поспіль, завдяки завідувачу кафедри фінансів та кредиту, проректору з науково-педагогічної роботи, професору Стефанії Михайлівни Онисько, на кафедрі фінансів та кредиту проводяться круглі столи, навчальні екскурсії, виїзні заняття, що дозволяє набути студентам та викладачам кафедри практичні навики, отримати консультації в потрібних для роботи питаннях, вдосконалити навчальний процес, посприяти студентам у їх працевлаштуванні та знайти свою нішу в професійному житті.

На занятті в банку студентам показано порядок оформлення депозитних договорів, правила роботи прихідних, видаткових та вечірніх кас, як оформляти та перевіряти правильність документів. Надано інформацію, як саме діє система «Клієнт-банк», як здійснюються міжбанківські та міжнародні платежі. Заняття-тренінги для студентів дозволяють виробити первинні навички проведення консультації для клієнтів-фізичних осіб та, окремо, клієнтів-суб’єктів господарювання з питань відкриття рахунків, користування кредитом та роботи банку загалом.

Начальник відділу управління персоналу ПАТ АКБ «ЛЬВІВ», Братків Лідія, ознайомила студентів з матеріально-технічною базою банку, охарактеризувала вимоги до технічного забезпечення робочих місць працівників різних відділів та відповіла на запитання, що виникали під час оглядової екскурсії. Працівники технічного відділу банку провели ознайомчу презентацію, акцент у доповідях був зроблений на інформаційне забезпечення діяльності банку та специфіку автоматизованої банківської системи. Такі виїзні заняття значно підвищують інтерес студентів до дисциплін, що відносяться безпосередньо до обраної спеціальності.

Загалом, перебування в банку залишило лише позитивні враження. Адже, інформацію яку студенти отримали була ретельно підготовлена, показана на реальних прикладах, в той же час створювалася атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення, що дозволило залучити до роботи всіх присутніх. Це дало можливість студентам зарекомендувати себе і в майбутньому очолити вакантну посаду саме в банку ПАТ АКБ «ЛЬВІВ».

Завжди існував вислів, що успіху добивається тільки той, хто не лише шукає потрібні умови, але сам створює їх. Тому варто твердити, що кафедра фінансів та кредиту тісно працює в напрямку створення належних умов для своїх студентів, для яких професорсько-викладацький склад кафедри є вікном у широкий світ знань, джерелом  ексклюзивної інформації, незамінним порадником та консультантом!Зв’язок кафедри фінансів та кредиту з роботодавцями

Одним із завдань кафедри фінансів та кредиту є налагодження контактів із потенційними роботодавцями для формування вакансій, робочих місць, проведенням тренінгів, презентацій, семінарів та консультацій з питань кар'єри. Перспективною формою співробітництва для  навчального процесу є функціонування філій  кафедри фінансів на базі фінансових інституцій, організацій, підприємств.

У вересні 2012 року за ініціативи завідувача кафедри фінансів та кредит, професора Онисько С.М. створено філії кафедри фінансів та кредиту на базі Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН, а також на базі Львівського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції «ОБЛДЕРЖРОДЮЧІСТЬ». У 2011 році створено філію кафедри на базі АБ «Південний» та ПАТ АКБ «Львів», а також ПАТ «Страхова компанія «ІНТЕР-ПЛЮС». В попередні роки було створено філії на базі ЗАТ «Страхова компанія 611», ПАТ КБ «ПриватБанк»  та багатьох інших фінансових установах.

Метою створення філій кафедри є проведення переддипломної практики, підвищення професійної підготовки студентів у відповідності з Законом України «Про вищу освіту». Мета діяльності кафедри – інтеграція зусиль провідних фахівців та використання передового досвіду практичної виробничо-комерційної діяльності високотехнологічного, наукоємного підприємства в навчальному процесі. На  базі філій кафедри проводиться стажування та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, координації та удосконалення навчально-методичної роботи кафедри та проведення сумісних наукових досліджень.

Колектив кафедри надає студентам можливість краще пізнати різні сфери економіки, отримати відповідний рівень фахових знань, обмінятися досвідом ділового спілкування з уже працюючими фінансистами, банкірами, економістами.

Кафедра фінансів та кредиту запрошує до співпраці й інші наукові установи, організації та фірми.На кафедрі 15 березня 2011 р. відбулося відкрите розширене засідання наукових гуртків «Податкова та банківська справа» і «Фінанси та фінансова діяльність». На засіданні були присутнівикладачі кафедри, студенти-науковці, працівники наукової бібліотеки університету та фахівці з виробництва. З цікавою мультимедійною презентацією виступила директор бібліотеки Пинда Л.А., яка представила бібліотечну систему університету та зробила оглядову лекцію. На високому методичному рівні було розкрито структуру довідково-пошукового апарату, проведено огляд реферативних журналів України. Присутні отримали вичерпну інформацію про періодичні видання, нові надходження в наукову бібліотеку ЛНАУ, адреси бібліотек України в мережі «Інтернет». Також учасникам засідання було представлено електронну систему «Ірбіс», яка допомагає науковцям у науково-дослідній роботі.

На засіданні обговорювались проблеми та досягнення проведеної міжнародної студентської конференції. Молоді науковці виступили з оцінкою проведених наукових досліджень, які були представлені кращими студентами наукових гуртків. Кафедра привітала переможців та активістів-гуртківців, відзначила їх цінними подарунками та грамотами.

Завідувач кафедри професор Онисько С.М. та керівники наукових гуртків доцент Синявська Л.В. і старший викладач Колодій А.В. своїми виступами націлили дослідників на проблеми у сфері агропромислового комплексу та їх активізацію у наукових досягненнях.

Студенти-науковці кафедри відзначились хорошими здобутками і у студентських наукових олімпіадах. Войтович Петро нагороджений дипломом ІІ другого ступеня на ІV Всеукраїнській (від­критій) студентській олімпіаді 2010-2011 навчального року з навчальної дисципліни «Страхування», а Вітчук Тетяна нагороджена грамотою за найкраще володіння мовою професійного спрямування та роботу з понятійним апаратом при виконанні творчого завдання. Кубай Зоряна (Фін-410) нагороджена дипломом «За високий рівень теоретичної і практичної підготовки» (4-те місце) на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Податкова система України».

Кафедра фінансів і кредиту, співпрацюючи з Львівським економічним ліцеєм, Нововолинським ліцеєм-інтернатом та школою-ліцей с. Зимне, залучає їх до наукової роботи в гуртках кафедри. З презентабельними доповідями магістри-гуртківці виступають на Днях науки в ліцеях.

Своїми пропозиціями щодо вдосконалення фінансово-кредитного механізму поділилися фахівці банківських структур, страхових органів та підприємств агропромислового комплексу. Така плідна праця студентів, викладачів та представників з виробництва сприяє формуванню студентів, як висококваліфікованих фахівців, стимулює їх до наукової діяльності, підвищує авторитет кафедри та є вагомим важелем розвитку наукових здібностей студентів.