12 лютого 2014 р. на кафедрі підведені підсумки першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін.

Переможцями цього етапу стали:

  •  з педагогіки  - Голяк Олеся  студентка гр. Еко-63;Шлейм Наталя студентка гр. Еко-63;

  •  з філософії    - Здрок Ангеліна студентка гр. Аг-61;Голюк Ольга студентка гр. Аг-61;

  •  з політології  - Наумов Віталій студент гр. Аг-21.

Роботи переможців будуть представлені на заключний тур Всеукраїнської студентської олімпіади.


Професійна етика і педагогічний такт викладача вищої школи

12 березня 2012 р. відбувся теоретичний семінар для наставників академічних груп на тему «Професійна етика і педагогічний такт викладача вищої школи». Семінар проводив доцент кафедри філософії і політології Дмитроца О.С. В рамках семінару піднімались питання взаємовідносин викладача і студента в процесі навчальної і виховної роботи у вищому начальному закладі.


День бібліотеки на кафедрі філософії і політології (20 лютого 2003 р.)

Працівники Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету спільно з викладачами кафедри філософії і політології організували проведення «Дня бібліотеки на кафедрі філософії і політології». В його рамках організовано ряд заходів, в котрих взяли участь як викладачі кафедри філософії і політології, так і студенти, які вивчають філософські, соціально-політичні та гуманітарні науки. Серед них треба передовсім виокремити:

● Мультимедійну презентацію роботи бібліотеки та видань довідкового характеру, які виходять в Україні, сайтів, з котрих викладачі та студенти можуть почерпнути необхідну інформацію про наукові, навчальні та навчально-методичні видання, які з'явились в Україні та світі;

● Представлено модель пошуку інформації (традиційну та в електронному варіанті) про літературу, відповідну профілю кафедри філософії і політології, наявну в фондах Наукової бібліотеки університету. Висвітлено головні засади роботи електронного читального залу бібліотеки, міжбібліотечного абонементу;

● Викладачі та студенти отримали ґрунтовну інформацію про надходження літератури з дисциплін кафедри філософії і політології за 2003-2013рр. у фонди наукової бібліотеки;

● Організовано виставку нових надходжень літератури з дисциплін профілю кафедри філософії та політології: соціології, політології, філософії, етики та естетики, релігієзнавства, психології та педагогіки, психології управління тощо, які є результатом тісної співпраці бібліотеки з провідними видавництвами України «Знання», «Академія», «Академвидав», «Новий світ», "Університетська книга», «Кондор». В подальшому студенти та викладачі мали можливість придбати відповідну продукцію зазначених видавництв.


Педагогічний семінар «Вища освіта України і Болонський процес»

13.02.2013 в ауд. 409 відбулося чергове заняття педагогічного семінару «Вища освіта України і Болонський процес». Для слухачів семінару було прочитано лекцію «Методика застосування інтерактивного навчання у вищій школі» (доцент, канд. іст. наук Мисак Н.Ф.). Було проведено моніторингове соціологічне опитування слухачів семінару «Професійна діяльність викладача вищого навчального закладу (на прикладі ЛНАУ)», а також індивідуальні консультації щодо виконання підсумкової творчої роботи «Майстерність педагогічної діяльності викладача вищої школи» (особистий погляд). В роботі семінару взяв участь і виступив завідувач кафедри філософії і політології доцент Наконечний Р.А.