Кафедра генетики, селекції та захисту рослин

Наукова школа з генетики, селекції і насінництва картоплі І.Д. Нечипорчука заснована у 1958 році.

Провідні науковці і кадровий потенціал: проф. І.І. Тимошенко, проф. П.Д. Завірюха, доцент О.М. Андрушко, ст.наук.співр. М.Г. Коновалюк, доцент Г.О. Косилович, доцент О.М. Коханець, наук.співр. О.В. Панасюк, ст.викл. Ю.С. Голячук, ст.викл. З.П. Неживий, ст.викл. О.О. Дудар.

Тематика наукових досліджень:

Створити нові сорти картоплі з потенціалом продуктивності 45-50 т/га, вмістом сухих речовин 20-25%, які стійкі до найбільш шкодочинних фітопатогенів (фітофтороз, вірусні хвороби, картопляна нематода) і стресових факторів середовища, придатних для промислової переробки і вирощування за енергоощадними технологіями.

 • Розробити генетичні основи селекції картоплі на високу врожайність, якість врожаю, стійкість до найбільш шкодочинних фітопатогенів.
 • На основі використання біотехнологічних і традиційних генетичних методів створити якісно новий вихідний матеріал для селекції.
 • Вивчити фітофторостійкість різних гібридних популяцій картоплі, одержаних з використанням сортів міжвидового походження

Державний реєстраційний номер: 0111U001253

Основні наукові досягнення:

Наукова школа вивела низку продуктивних, стійких до фітофторозу, з високими смаковими якостями сортів, які районувались у різних областях України, Російської Федерації, Білорусі, Грузії, Прибалтики. До них належать такі відомі сорти, як Львівська біла, Львівська синьовічкова, Вереснева, Денис, Українська 111, Фітофторостійка 248, Гібридна 14, Прикарпатська, Нестеровська, Львів’янка, Тетянка, Золушка, Літня 92, Студент та ін.

В останні роки виведено якісно нові конкурентоздатні, з комплексною стійкістю до хвороб і шкідників сорти картоплі: Західна (районований у 1997 р.), Воля (районований у 2004 р.), Ліщина (районований у 2008 р.), Дублянська ювілейна (районований у 2010 р.), Спокуса (переданий у Державне сортовипробування у 2011 р.).

Результативність діяльності:

За результатами науково-дослідної роботи за останні п’ять років опубліковано близько 150 наукових статей. Із них основні:

 1. Завірюха П.Д. Формування елементів продуктивності клонами картоплі цибридного походження / П.Д. Завірюха // В зб.: Вісник Львів. націон. аграрного університету. – Агрономія, № 15 (1). – Львів, 2011. – С. 143-153.
 2. Завірюха П.Д. Сорти картоплі селекції Львівського НАУ як фактор інтенсифікації картоплярства / П.Д. Завірюха // Теоретичні і практичні аспекти розвитку агропромислового виробництва та сільських територій: матеріали міжнар. наук.-практ. форуму, 21–24 вересня 2011. –  Львів, 2011. – С. 6-14.
 3. Завірюха П.Д. Стан, проблеми і перспективи селекції картоплі у західному регіоні України / П.Д. Завірюха, Л.А. Ільчук, Р.В. Ільчук // Науково-виробничий журнал «Картоплярство України». – №1-2 (14-15). – Київ, 2009. – С. 6-12.
 4. Тимошенко І.І. Результати вивчення польової фітофторостійкості якісно нових гібридів картоплі / І.І. Тимошенко., О.В. Панасюк // Вісник Львів. націон. аграрного університету. Агрономія № 14. – Львів: ЛНАУ, 2010. – С. 15-20.
 5. Андрушко О.М. Ефективність оздоровлення сортів картоплі на основі клонового добору в умовах Західного Лісостепу України /О.М. Андрушко // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 18–21 вересня 2012 р. – Львів: ЛНАУ, 2012. – С. 68-73.

Основні науково-технічні розробки:

«Середньостиглий сорт картоплі Воля», «Середньоранній сорт картоплі Дублянська ювілейна», «Середньопізній сорт картоплі Західна», «Середньостиглий сорт картоплі Ліщина», «Джерела стійкості картоплі до збудника фітофторозу», «Ефективність інсектицидів проти колорадського жука», «Використання бакових сумішей пестицидів на картоплі», «Почергове використання контактних та системних фунгіцидів проти фітофторозу картоплі».

Науково-організаційні заходи:

 • Експонування сортів та перспективних гібридів селекції кафедри на виставках різних рівнів (Дні відкритих дверей, Дні науки, регіональні семінари та агронавчання.
 • Участь у Всеукраїнській науковій конференції з питань розвитку селекції та насінництва картоплі в Україні на період до 2020 р. (Львів, травень 2012 р.).
 • Проведення семінарів-навчання з питань сортознавства картоплі для агрономів-апробаторів (щорічно).
 • За останні п’ять років взяли участь у 42 науково-практичних конференціях, в тому числі у 19 міжнародних.

Зв'язок з виробництвом:

Реалізація високоякісного насіннєвого матеріалу (еліта) картоплі сортів селекції Львівського НАУ: Ліщина, Західна, Воля, Дублянська ювілейна.

Надання консультацій з питань технології вирощування районованих сортів, ведення насінництва і захисту рослин від основних шкідливих організмів для сільськогосподарських виробників картоплі.