Історія кафедри

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 37 “Про першочергові заходи розвитку національної системи дизайну і ергономіки та впровадження їх досягнень у промисловий комплекс України, об’єкти житлової, промислової і соці­ально-культурної сфери” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.04 № 573-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної про­гра­­ми соціального розвитку села на період до 2011 року”, визначено, що одним із важливих елементів державної політики України є створення і розвиток національної школи дизайну, забезпечення створення у сільській місцевості сприятливого архітектурного середовища для життєдіяльності людей і необхідних передумов ефективного функціонування галузей сільського господарства та сталого розвитку сільських населених пунктів України.

У зв’язку з цим та з різким збільшенням капітального будівництва в сільській місцевості виникла гостра потреба в кадрах дизайнерів архітектурного середовища, обізнаних з традиціями та особливостями архітектурного простору українського села. Архітектурні ВНЗ та факультети ще не готували таких спеціалістів. З метою розвитку дизайнерської освіти, вперше в Україні пропозицію ЛДАУ про створення кафедри дизайну архітектурного середовища сільських поселень та відповідний вишкіл спеціалістів у цьому напрямку у 2005 році підтримала Львівська обласна держадміністрація та правління Львівської організації Національної спілки архітекторів України.

Результатом цієї ініціативи,  за наказом № 75а від 01.07.2005 р. ЛДАУ, стало відкриття кафедри дизайну архітектурного середовища сільських поселень, з набором студентів у кількості 30 чоловік. Першим завідувачем кафедри обрано архітектора,  кандидата технічних наук зі спеціальності “Технічна естетика” доцента Савчака Нестора Степановича.

На кафедрі працювали - дійсний член Української Академії архітектури, заслужений працівник освіти України, доктор архітектури, професор А.М. Рудницький; кандидат архітектури, доцент В.М. Петрик; кандидат мистецтвознавства, доцент          М.К. Левицька; учасник і лауреат конкурсів і виставок в Україні, колишньому СРСР, Болгарії, лауреат конкурсів міжнародної академії архітектури, старший викладач Г.М. Проскурякова.

За цей короткий час кафедрою випущені  методичні рекомендації для розроблення курсових проектів та виконання графічних робіт. Підготовлено і випущено курс лекцій з дисципліни “Історія та теорія дизайну”, автор Савчак Н.С., навчально-методичний посібник “Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України” // За ред.. Т.Д.Іщенко, І.М.Бендери, Н.С.Савчака та інші. К.: Аграрна освіта, 2006 – 256 с. ДБН „Житлові будинки. Основні положення. В.2.2.15 –2005” Київ ЗНДІЕП, 2005 у складі авторського колективу.

Працівники кафедри постійно беруть активну участь у наукових конференціях (семінарах) які проводяться навчальним закладом, а також кафедра щорічно проводить науково-практичний семінар на тему: “Проблеми та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища сільських поселень”. Захищена у 2007 р. одна дисертація з присудженням наукового ступеня кандидата архітектури Колодрубська О.І.

Успішно функціонують на кафедрі гуртки: “Агротуризм”, котрим керує в.о.доцент Я.Є.Фамуляк, а також гурток “Садиба” котрим керує доцен Колодрубська О.І.  На перспективу заплановано відкриття скульптурної лабораторії, де студенти спеціальностей “ДАС” і “АРХ” відчують об’єм форм в натурі, в матеріалі.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів за спеціальністю “Дизайн архітектурного середовища”

Склад кафедри

Проскуряков В.І. - доктор архітектури, професор, академік, лауреат премії ім. М.Островського в галузі архітектури

Какула Руслана Мар'янівна - ст. викладач


Науково-дослідна робота

Колектив кафедри дизайну архітектурного середовища вивчає актуальні питання ресурсозбереження та створення енергозберігаючих технологій і ефективних будівельних конструкцій, виробів та матеріалів. Основними напрямками досліджень є:

- Забезпечення високої якості проектування середовища в житловій архітектурі, виробничій сфері та при наданні послуг.

- Підняття престижу села як місця проживання та відпочинку.

- Збереження та розвиток ідентичності населених місць.

- Типологічні та методичні проблеми формування дизайну архітектурного середовища сільських поселень.

- Формування архітектурного середовища туристичної інфраструктури сільських поселень.

- Методичні проблеми регенерації історико-архітектурного середовища  історичних поселень.

- Розробка проектних пропозицій дизайну архітектурного середовища екстер’єру та інтер’єру.

- Розроблення малих архітектурних форм на території студентського містечка ЛДАУ.

- Розробка вирішень сучасної сільської садиби та принципів її організації.

- Ознайомлення з вітчизняним і зарубіжним досвідом формування концепції дизайну архітектурного середовища на основі принципів модернізації та спадкоємності архітектурного простору населеного місця.

Навчальний процес

Савчак Н.С. - зав. кафедри, доцент, розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Історія та теорія дизайну”, “Дизайн архітектурного середовища”, “Архітектурне проектування”, Інформаційно – нормативне забезпечення в архітектурному проектуванні”, “Кваліметрія”, Проектування архітектурного середовища”, “Конструювання та обладнання інтер’єру”

Проскуряков В.І. – професор кафедри читає лекції з таких дисциплін:

“Типологія будівель і споруд”, “Типологічний розвиток громадських споруд”, “Культурологічні основи та засади дизайну архітектурного середовища”.

Фамуляк Я.Є. – в.о. доцента кафедри розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Основи та методи архітектурного проектування”, “Архітектурне проектування”, Інженерний благоустрій території”, Основи містобудування”, Ландшафтна архітектура”, Монументально-ландшафтний дизайн”.

Колодрубська О.І. – в.о. доцента кафедри розробила робочі програми та читає лекції з таких дисциплін:

“Історія архітектури і містобудування”, “Дизайн архітектурного середовища с.п”, “Ергономічні основи дизайну”, “Еволюція сільського житла”.

Гнідець Р.Б - доцент кафедри розробила робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Історія мистецтв”, “Основи художнього моделювання”, “Світло і колір в інтер’єрі та містобудівельних комплексах”, “Сучасні концепції дизайну архітектурного середовища”.

Денис О.І. – ст. викладач кафедри, розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Об’ємно-просторова композиція”, Архітектурна композиція”, Сучасні технології та матеріалознавство в дизайні”.

Паночко М.П. – ст. викладач кафедри, розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Рисунок, живопис”, “Скульптура”, “Об’ємно- просторова композиція”, “Архітектурна композиція”.

Гризлюк І.В. – ст. викладач кафедри, розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “ЕОМ в архітектурному проектуванні”, Комп’ютерні технології в архітектурному проектуванні”, “Типологія будівель та споруд”.

Волошенко О.М. – асистент кафедри веде лабораторні та практичні заняття з таких дисциплін: “Дизайн архітектурного середовища с.п”, Рисунок, живопис, скульптура”, Історія архітектури і містобудування”.

Какула Р.М. – ст. викладач кафедри, розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Типологія будівель і споруд”, Інформаційно-нормативне забезпечення в архітектурному проектуванні”.


Контакти:

тел.: 22-42-981