З 26 по 28 лютого 2014 року відбувався захист дипломних проектів студентів заочної форми навчання груп Ен-32сп та Ен-33сп напрямку 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» ОКР «Бакалавр», керівниками значної частини яких були викладачі кафедри електротехнічних систем.

Всі студенти-дипломники успішно захистили дипломні проекти.


Кафедра електротехнічних систем взяла участь у конкурсі на кращу кафедру серед вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі», який проводять раз на п’ять років.

Конкурс організований Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» з метою оцінювання діяльності кафедри як базового структурного підрозділу ВНЗ та розроблення і реалізації на цій основі системи заходів, спрямованих на підвищення якості та ефективності навчальної, наукової, методичної і виховної роботи, впровадження сучасних технологій в освіті, стимулювання науково-педагогічних працівників до інноваційної діяльності, використання їх потенціалу для приведення рівня соціально-особистісної, загальнонаукової та професійної компетентності випускників до відповідності вимогам стандартів вищої освіти.

Результати конкурсу визначиться конкурсною комісією після розгляду поданих матеріалів після 1 березня 2014 року.


30 і 31 січня 2014 року відбувався захист дипломних робіт студентів денної форми навчання групи Ен-71 спеціальності 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» ОКР «Магістр», керівниками значної частини яких були викладачі кафедри електротехнічних систем.

Всі студенти успішно захистили роботи і отримають диплом інженера-дослідника.


29 листопада 2013 року тисячі українців у Київській, Львівській, Рівненській та Житомирській областях вийшли на вулиці, аби утворити живий ланцюг, який протягнувся з Києва до Польщі.


Викладацький склад кафедри електротехнічних систем також підтримав Всеукраїнську акцію підтримки єднання з Європою в районні Гамаліївки, тримаючи українську символіку і скандуючи разом з усіма: "Україна йде в ЄС", "Ми хочемо до ЄС" та інші відомі гасла з підтримки Євромайдану та асоціації з Європейським співтовариством.З 25 по 28 листопада відбувався захист дипломних проектів студентів заочної форми навчання груп Ен-61 та Ен-62 спеціальності 7.10010101 “Енергетика сільськогосподарського виробництва” ОКР “Спеціаліст” керівниками значної частини яких були викладачі кафедри електротехнічних систем.

Всі студенти-дипломники успішно захистили дипломні проекти.


20 листопада на кафедрі електротехнічних систем відбувся науковий семінар з заслуховуванням та обговоренням доповіді доцента Віктора Олександровича Чумакевича “Функціонально-стійкі електромеханічні системи”.


з 6 по 11 листопада на кафедрі електротехнічних систем відбулися прослуховування попередніх захистів дипломних робіт студентів заочної форми навчання груп Ен-61 та Ен-62 спеціальності 7.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» ОКР «Спеціаліст», керівниками яких є викладачі кафедри.

За підсумками доповідей зроблені подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо допуску студентів до захисту дипломних робіт.


6 листопада 2013 року за підсумками участі студентів у Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у 2012 -2013 навчальному році, від кафедри електротехнічних систем почесними грамотами нагороджені:

Левонюк В., Ошурко І. П. – студенти групи Ен-61

та керівники робіт: д. т. н., професор Василів К. М., асистент Герман А. Ф.;

Стефанський Ф. М., Яремчук М. Р. – студенти групи Ен-61

та керівники робіт: к. т. н., доцент Якимець В. Т., старший викладач Дробот І. М.

Окрім грамот та заслужених аплодисментів студенти були нагороджені заохочувальними грошовими преміями.

ВІТАЄМО!!!

 Цього ж дня фонд Віктора Пінчука організовував презентацію освітнього проекту для подальшого навчання молодих спеціалістів за кордоном – “Всесвітні студії”, спрямованого на формування нових професійних еліт в Україні. В рамках презентації студенти груп Ен-41, Ен-42, Ен-51, Ен-61 в аудиторії 34м мали зустріч-бесіду з координатором міжнародних проектів, менеджером програми “Всесвітні студії” Юлією Гладковою. 10 жовтня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України завідувачеві кафедри, д. т. н. Василіву Карлу Миколайовичу присвоєно вчене звання професора (атестат 12ПР № 008919) кафедри електротехнічних систем. ВІТАЄМО!!!Вийшов у світ навчальний посібник:

Чумакевич В.  О.  Основи автоматики комплексів озброєння: Навчальний посібник / В.  О.  Чумакевич – Львів: АСВ, 2013. – 348 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи систем автоматичного керування; будову, фізичні принципи роботи та основи експлуатації систем автоматики комплексів озброєння, які використовуються на зразках озброєння підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Рекомендованого Вченою радою Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного як навчальний посібник при вивченні навчальних дисциплін “Основи автоматики” та з напрямку підготовки “Електромеханіка” при вивченні навчальної дисципліни “Теорія автоматичного керування”.19.10.13 доцент кафедри ЕТС, к. т. н. Маркіян Орестович Гошко виборов 1 місце у змаганнях з армспорту у VI обласних іграх ветеранів спорту Львівщини, присвячених Року Івана Боберського.

В І Т А Є М О переможця!!!

 
Планується у 2013-2014 роках заслухати та обговорити на семінарі результати та плани наукового пошуку доцентів Володимира Олексійовича Паранюка, Віктора Олександровича Чумакевича, Андрія Михайловича Яцуна, старшого викладача Івана Михайловича Дробота та інших науковців кафедри.


Співробітники кафедри вступили у новий 2013/2014 навчальний рік.

Так, 18-20 вересня 2013 року у Львівському національному аграрному університеті відбувся Міжнародний науково-практичний форум “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій” (Львів–Дубляни) за участю в ньому викладачів кафедри.


02.10.2013 року відбулося чергове засідання кафедри, на якому розглядалась та затверджена тематика дипломних і курсових проектів та робіт тих студентів факультету, керівниками яких є викладачі кафедри.

Окрім того, на цьому ж засіданні заслуховували звіти науково-методичної роботи доцентів кафедри Чумакевича В. О. та Яцуна А. М., після обговорення яких кафедра одноголосно проголосувала стосовно клопотання до деканату факультету механіки та  енергетики щодо рекомендації участі Чумакевича В. О. та Яцуна А. М. у конкурсі з заміщення вакантних посад доцента кафедри електротехнічних систем. 08.10.2013 року це клопотання було підтримано радою факультету.


Співробітниками кафедри розпочата підготовка з проведення профорієнтаційної роботи, зокрема сумісно з кафедрою енергетики оновлено й підготовлено рекламно-інформаційні матеріали для ознайомлення учнів шкіл та студентів училищ, технікумів, коледжів з навчально-методичними та виробничо-матеріальними можливостями навчання на кафедрах; здійснюється профорієнтаційна діяльність з ознайомлення потенційних абітурієнтів на місцях стосовно перспектив та можливостей навчання у Львівському національному аграрному університеті.


25–26 квітня 2013 року в Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського проводився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2012–2013 навчального року за спеціальністю «Електричні машини та апарати».

За результатами представлених робіт визначено переможців компетентним журі конкурсу до якого входив доктор технічних наук, завідувач кафедри електротехнічних систем Василів Карл Миколайович.

Дипломи першого ступеня отримали студенти групи Ен-41 Львівського національного аграрного університету Левонюк Віталій та Ошурко Ігор, керівники наукової роботи – в.о. професора Василів Карл та асистент Герман Андрій.


Конференція ДДТУ

18–21 березня 2013 року в м. Дніпродзержинську у державному технічному університеті проводилась підсумкова конференція «Електротехніка та електромеханіка-2013» Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт 2012–2013 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка».

За результатами представлених робіт та заслуханих доповідей студентів 33 вишів України, журі конкурсу, до якого входив асистент кафедри електротехнічних систем Андрій Герман, визначило переможців.

Дипломи другого ступеня отримали студенти групи Ен-43 Львівського національного аграрного університету Назарій Стефанський та Максим Яремчук (керівники наукової роботи – доцент Василь Якимець та старший викладач Іван Дробот).


 

12 березня 2013 року при кафедрі електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету відбувся науково-практичний семінар, на якому виступив доктор технічних наук Чабан А. В. з доповіддю на тему: «Інтердисциплінарне моделювання електромеханічних перехідних процесів у задачах маглев транспорту». Чабан А. В. доповів про проблеми використання магнітної левітації транспорту та можливість вирішення цих проблеми.

В обговоренні доповіді взяли участь члени кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики Львівського національного університету та кафедри управління проектами та безпеки виробництва.


22.02.2013 р. кафедра електротехнічних систем було провела спортивні змагання «Зимовий кубок енергетика» під керівництвом к. т. н., доцента Гошка М. О. серед студентів ІV курсу напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи АПК».

Змагання відбувалися за наступними видами:

  1. Віджимання в упорі.
  2. Підтягування.
  3. Віджимання на брусах.
  4. Біг-естафета 3х100 м.

З значним відривом перемогла група Ен-43. В особистому заліку переміг студент групи Ен-43 Дубовський Андрій. 


21.02.2013 р. відбувся науково-практичний семінар при кафедрі електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету спільно з викладачами кафедри електромеханіки та електроніки факультету ракетних військ і артилерії Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

На семінарі виступили професор кафедри електротехнічних систем Львівського НАУ Сиротюк В.М. з темою доповіді «Моделювання електромеханічних систем в середовищі LabVIEW», та викладач кафедри електромеханіки та електроніки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Лунькова Г. В. з темою «Модульне об’єктно-орієнтоване середовище Moodle».

В обговорені доповідей взяли участь завідувач кафедри електротехнічних систем Львівського НАУ д. т. н., професор Василів К. М., к. т. н., доцент цієї ж кафедри Яцун А. М., к. т. н., доцент Гошко М. О., к. т. н., доцент Чумакевич В. О., к. т. н., доцент Гречин Д. П., к. т. н., доцент Мочернюк Ю. П., к. т. н., доцент Паранюк В. О., к. т. н., старший викладач Хімка С. М. старший викладач Дробот І. М., асистент Герман А. Ф., аспірант Грушкевич Ю. М. та к. т. н., доцент кафедри енергетики Сиротюк С. В.

Також активну участь в обговорені доповідей взяли завідувач кафедри електромеханіки та електроніки Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного д. т. н., професор Шабатура Ю. В., к. т. н., доцент Крук О. Г., к. т. н., доцент Королько С. В., к. т. н., доцент Атаманюк В. В., к. ф.-м. н., доцент Середюк Б. О., к. ф.-м. н., доцент Фісич О. І., викладач кафедри Лунькова Г. В., завідувач лабораторією Ципляр Я. С. та ад’ютант Бурдейний М. В.


25 грудня 2012 року в аудиторії 34м факультету механіки та енергетики відбувся комплексний захист магістерських робіт, які були виконані в рамках експериментального міжфакультетського дипломного проектування.

Зокрема, було заслухано двох магістрантів за спеціальністю архітектура та двох магістрантів за спеціальністю енергетика сільськогосподарського виробництва.

Захист магістерських робіт відбувався перед розширеною державною екзаменаційною комісією, яка була сформована на базі ДЕКів факультету будівництва та архітектури і механіки та енергетики.

Характерною особливістю представлених дипломних робіт є спільний об’єкт дослідження – енергоефективний житловий будинок.

Завданням магістрів архітектури було розробити концепцію та конструкцію макету енергоефективного будинку, а завданням енергетиків – виконати розробку та інсталяцію засобів відновлюваної енергетики (сонячної теплової, фотоелектричної, вітроелектричної та теплопомпової установок) для систем тепло- та електрозабезпечення.

Доповіді та представлений макет житлового енергоощадного будинку засвідчив високий рівень підготовленості магістрантів, їх сучасне та прогресивне мислення, творчий підхід до вирішення поставленого завдання.


25 грудня 2012 року у Академії сухопутних військ ім. ген. П. Сагайдачного відбувся науково-практичний семінар на тему: «Перспективні напрямки розвитку електромеханічних систем». У семінарі взяли участь кафедра електротехнічних систем факультету механіки та енергетики Львівського національного університету та кафедра електромеханіки та електроніки факультету ракетних військ і артилерії Академії сухопутних військ ім. ген. П. Сагайдачного.

У рамках семінару були заслухані доповіді про хід дисертаційних досліджень:

Аспіранта Львівського НАУ Грушкевича Ю. В.

Ад’ютанта АСВ ім. ген. П. Сагайдачного Бурдейного М. В.

Здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Євдокімова П. Н.

Учасники семінару схвалили результати дисертаційних досліджень та рекомендували оформлення отриманих результатів у вигляді наукових статей.


5-річчя кафедри електротехнічних систем


12.12.2012 року відбулося святкування 5-річчя кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету.

Урочисту частину розпочав завідувач кафедри електротехнічних систем, д. т. н., професор Василів К. М., який доповів про стан справ на кафедрі.

Про історію кафедри розповів перший завідувач кафедри професор Сиротюк В. М.

Кафедру привітав перший проректор, завідувач кафедри енергетики Львівського НАУ, професор Боярчук В. М., який також розповів про передумови створення кафедри електротехнічних систем.

Також кафедру привітав декан факультету механіки та енергетики доцент Ковалишин С. Й., який вручив грамоти Василіву К. М., Сиротюку В. М. Паранюку В. О. та Дроботу І. М. за вагомий внесок у розбудову кафедри електротехнічних систем.

Серед запрошених також були представники комерційних організацій, зокрема начальник відділу кадрів ПАТ «Львівобленерго» Цимбаліста О. В., яка від імені голови правління товариства Матвіїшина В. висловила подяку кафедрі електротехнічних систем за плідну взаємовигідну співпрацю з ПАТ «Львівобленерго» у підготовці фахівців. Також привітав кафедру з 5-річчям головний інженер ЗАТ «Електро» Михайлович О. М., який відмітив високий фаховий рівень випускників нашого вишу, зокрема енергетиків.