Співпраця ЛНАУ з ТДВ «Брацлав»

ТДВ «Брацлав» і Львівський національний аграрний університет (кафедра автоматизації тваринництва, якості та стандартизації ) продовжили співпрацю з розробки нових автоматизованих систем доїння та впровадження їх у виробництво. Результативність функціонування філії конструкторського бюро від ТДВ «Брацлав» при кафедрі автоматизації тваринництва, якості та стандартизації дозволити продовження угоди про науково-виробничу співпрацю ще до 2018 року.

Представник конструкторського бюро разом з науковцями кафедри провів випробування нових експериментальних розробок АСК ТП машинного доїння на базі експериментально-навчально-наукової лабораторії діагностування систем доїльного обладнання. Для підтвердження доцільності впровадження системи у виробництво вирішили перевірити її працездатність в реальних умовах.