4 березня 2014 року на кафедрі геодезії та геоінформатики землевпорядного факультету, яка є філією Стрийського коледжу ЛНАУ, проведено заняття з фотограмметрії, ГІС та бази даних і дистанційного зондування зі студентами професійної підготовки спеціальності «Землевпорядкування». Заняття проводились у двох навчальних лабораторіях: ГІС-технологій (для створення цифрових карт та планів різних масштабів з відповідними тематичними шарами та наповненнями) та цифрової фотограмметрії (для обробки даних дистанційного зондування Землі (космічних знімків, аерофотознімків) та лазерного сканування місцевості). Студенти ознайомились із сучасними геодезичними приладами, GPS-приймачами, станцією GNSS, яка призначена для виконання навігаційних супутникових спостережень, лінійним геодезичним базисом для  компарування електронних тахеометрів і світловіддалемірів.


6–7 листопада 2013 року було проведене засідання робочої групи з розробки тестового контролю для оцінки рівня залишкових знань студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій», засобів діагностики якості вищої освіти на ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціаліст, магістр спеціальності «Землеустрій та кадастр» ОКР «Магістр» «Геоінформаційні системи і технології», «Економіка довкілля та охорона навколишнього середовища». Також в рамках роботи відбулись засідання щодо розробки типових програм фахових дисциплін.

До складу представників, які взяли участь у засіданні, увійшли викладачі Львівського НАУ, Луганського НАУ, Південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет», Подільського державного аграрного технічного університету та представник ДУ «Науково-математичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».