В рамках Звітної наукової конференції аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи у 2013 році., яка проходила 26–28 листопада 2013 р., на факультеті агротехнологій та екології відбулося засідання секції  «Агрономія та екологія», в якій взяло участь: 10 аспірантів, 8 здобувачів та 6 наукових керівників, а також вільні від занять викладачі факультету.

Представлені результати наукових досліджень мали різнопланове спрямування і відображали актуальні проблеми аграрної сфери Західних регіонів України. Основна проблематика заслуханих доповідей полягала у розробленні систем управління продуктивним потенціалом виробництва продукції рослинництва, збереження та покращення родючості ґрунту, ефективного використання нетрадиційних видів добрив, встановлення біохімічних механізмів впливу важких металів на життєво важливі функції живих організмів. Розробка системи моніторингу природного середовища в умовах сільськогосподарського виробництва Західного регіону України.

Кращими визнано доповіді Вуйцик Наталії, Веги Наталії та Гребельної Оксани.

Заслухавши і обговоривши наукові доповіді аспірантів і здобувачів ЛНАУ за результатами науково-дослідної роботи в 2013 році, конференція ухвалила:

- визнати результати наукових досліджень аспірантів і здобувачів ЛНАУ актуальними і доцільними для впровадження в виробництво;

- кращі наукові доповіді підготувати для опублікування у збірнику наукових праць “Вісник Львівського державного аграрного університету” ;

- зобов’язати авторів кращих наукових доповідей представляти результати власних досліджень на Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференціях;

- акцентувати увагу молодих вчених на освоєнні нових методик наукових досліджень, а також дотриманні Державних стандартів у галузі вимірювань.