15 листопада 2016 року в гуртожитку № 2 відбувся день кафедри Геодезії і геоінформатики.
Захід був присвячений 70-тиріччю заснування кафедри геодезії і геоінформатики а також студентській науково-дослідній роботі, яка проводиться кафедрою серед студентів землевпорядного факультету.


Анотації магістерських робіт студентів кафедри земельного кадастру землевпорядного факультету ЛНАУ

скачати


29 січня 2015 року на кафедрі геодезії і геоінформатики землевпорядного факультету пройшов практичний семінар «Застосування сучасних геодезичних приладів у землеустрої». В семінарі взяли участь працівники факультету та представники ДП «Західгеодезкартографія» і ПП «ЗемСвіт».

За результатами практичного семінару учасники освоїли методику отримання геодезичних даних RTK та подальшого опрацювання цих результатів з метою створення мережі згущення 4 класу та 1-2 розрядів, а також знімальної мережі.

Крім цього вивчили процес топографічного знімання з метою створення основоположної, топографічної, цифрової карти в масштабі 1:500 із перерізом рельєфу через 0,25 м.

Для вищеперелічених робіт використовували створену нами перманентну GNSS станцію LNAU (Lviv National Agriculture University), яка дозволяє в радіусі 50 км отримувати сантиметрову точність у плановому відношенні і 5 см – у висотному.4 березня 2014 року на кафедрі геодезії та геоінформатики землевпорядного факультету, яка є філією Стрийського коледжу ЛНАУ, проведено заняття з фотограмметрії, ГІС та бази даних і дистанційного зондування зі студентами професійної підготовки спеціальності «Землевпорядкування». Заняття проводились у двох навчальних лабораторіях: ГІС-технологій (для створення цифрових карт та планів різних масштабів з відповідними тематичними шарами та наповненнями) та цифрової фотограмметрії (для обробки даних дистанційного зондування Землі (космічних знімків, аерофотознімків) та лазерного сканування місцевості). Студенти ознайомились із сучасними геодезичними приладами, GPS-приймачами, станцією GNSS, яка призначена для виконання навігаційних супутникових спостережень, лінійним геодезичним базисом для  компарування електронних тахеометрів і світловіддалемірів.6–7 листопада 2013 року було проведене засідання робочої групи з розробки тестового контролю для оцінки рівня залишкових знань студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій», засобів діагностики якості вищої освіти на ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій», спеціаліст, магістр спеціальності «Землеустрій та кадастр» ОКР «Магістр» «Геоінформаційні системи і технології», «Економіка довкілля та охорона навколишнього середовища». Також в рамках роботи відбулись засідання щодо розробки типових програм фахових дисциплін.


До складу представників, які взяли участь у засіданні, увійшли викладачі Львівського НАУ, Луганського НАУ, Південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет», Подільського державного аграрного технічного університету та представник ДУ «Науково-математичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».