Історія кафедри

Кафедра фізики створена у вигляді кабінету фізики та метеорології  водночас зі заснуванням Дублянської рільничої школи в 1856р. Матеріальне забезпечення фізичного кабінету в основному відповідало тогочасним навчальним вимогам. Вони складалися з таких фізичних приладів як калориметри, термометри, помпи, компресори тощо. З розвитком технічного прогресу кабінет поповнювався газовими та електричними приладами. Для вивчення курсу фізики була створена спеціальна програма. На освоєння навчальної програми  з фізики виділялось 6 годин лекційно-практичних занять в тиждень впродовж одного семестру. Студенти за період навчання мали змогу виконати до 15-ти фізичних лабораторних робіт. Основним завданням дисципліни «Прикладна фізика» було висвітлення загальних положень фізики на основі тодішніх наукових досягнень, як однієї з провідних природничих наук. Для набуття професійних навиків увагу студентів зосереджували на викладенні тих фізичних теорій, що мали безпосереднє відношення до майбутньої спеціальності.
Основна структурна одиниця підрозділу «Кафедра фізики» була створена 30 листопада 1946 року. Протягом 1947–2007 років неодноразово змінювалася назва кафедри:
1947–1959 – кафедра фізики і метеорології,
1959–1960 – кафедра фізики і вищої математики,
1960–1963 – кафедра фізики і електротехніки,
1963–1987 – кафедра фізики,
1987–1989 – кафедра фізики і теоретичної механіки,
1989–2007 – кафедра фізики,
З 2007 року – кафедра фізики та інженерної механіки.

Першим завідувачем кафедри фізики, засновником і організатором був професор В.Я. Кучер, який очолював кафедру до 1960 р. З 1960 року кафедру очолював доцент В. І. Волощенко, а з 1965 року по 1976 рік – доцент І.Д. Третяк. За цей час силами викладачів і  лаборантів створено шість навчальних лабораторій та одну науково-дослідну лабораторію для вивчення фізичних властивостей кристалів вольфрамату та молібдату літію. У 1976 році кафедру очолив доцент П. І. Кушнір, під керівництвом якого інтенсивно вивчався вплив електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти
З 1994 року по 2005рік кафедру очолював доктор технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор М.М. Семерак. В цей час кафедра основну увагу приділяла вивченню теоретичних аспектів конструкційних елементів різних пристроїв.
З 2005 року кафедру очолює доктор фіз.-мат. наук, професор С.В. Мягкота. Влітку 2007 року до кафедри приєднано секцію інженерної механіки.
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: загальний курс фізики, фізика з основами біофізики, агрометеорологія, кліматологія та метеорологія, радіоелектроніка, будівельна фізика, теоретична механіка, опір матеріалів. Студенти вивчають закони природи й набувають практичних навичок у лабораторіях: механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики та електромагнетизму, оптики, атомної та ядерної фізики, радіоелектроніки, агрометеорології та кліматології.

Склад кафедри

Куречко Т.Й. - провідний фахівець

Ціцький Павло Васильович - провідний фахівець

Науково-дослідна робота

Науковий доробок працівників кафедри за останні 10 років складає: 3 монографії, 27 авторських свідоцтв на винаходи. Понад 250 наукових статей працівників кафедри опубліковані в провідних міжнародних та вітчизняних наукових виданнях.
Тематика досліджень працівників кафедри:
- дослідження фізичних властивостей об’єктів органічного та неорганічного походження;
- електронно-іонна технологія передпосівної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
- інженерні задачі об’єктів неправильної геометричної форми.
На кафедрі сформувались і успішно функціонують такі напрямки наукових досліджень: електронно-іонна технологія передпосівної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції, синтез і дослідження фізичних властивостей напівпровідникових моно- та нанокристалів.
Співробітники кафедри опублікували понад 250 наукових статей, 28 методичних посібників, розробили понад 130 лабораторних робіт, отримали 7 авторських свідоцтв на винаходи. Наукові роботи викладачів кафедри опубліковані у провідних вітчизняних і міжнародних наукових журналах.
Кафедра має тісні наукові контакти з науково-виробничими колективами близького та дальнього зарубіжжя.

Навчальний процес

При кафедрі функціонує агрометеорологічна станція, яка веде спостереження за атмосферними явищами і є базою для спеціальних лабораторних занять і польових інструментальних спостережень. Матеріали спостережень станції використовуються у навчальному процесі, науково-дослідній роботі студентів і співробітників університету. Працює студентський науковий гурток «Фізика і науково-технічний прогрес». Під керівництвом викладачів кафедри студенти університету ставали переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад зі спеціальних та загальноосвітніх дисциплін.
Викладачі кафедри мають вагомі напрацювання в справі написання та видавництва навчально-методичної літератури. Зокрема, в 2000 р. викладачі кафедри видали підручник «Фізика» (за співавторством професора С.В. Мягкоти), рекомендований Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів нефізичних спеціальностей. Лекційний курс предметів, який читають викладачі кафедри, забезпечений відповідною методичною літературою у вигляді конспектів лекцій, у вигляді комп’ютерного друку та в електронній формі. Для проведення лабораторно-практичних занять викладачі кафедри видали понад 50 методичних вказівок з курсу «Фізика», «Інженерна механіка» та «Кліматологія».

Attachments:
File Опис File size
Download this file (Дослідження метеостанції травень 2016р..pdf)Дослідження метеостанції травень 2016р..pdf   167 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за квітень 2016р..pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за квітень 2016р..pdf   167 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за березень 2016р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за березень 2016р.pdf   221 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за лютий 2016р..pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за лютий 2016р..pdf   179 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за січень 2016.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за січень 2016.pdf   171 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за грудень 2015р.doc)Дослідження метеостанції ЛНАУ за грудень 2015р.doc   258 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Листопад 2015р..pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Листопад 2015р..pdf   183 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Жовтень 2015р .pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Жовтень 2015р .pdf   185 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Вересень 2015р .pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Вересень 2015р .pdf   163 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Серпень2015р .doc)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Серпень2015р .doc   261 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Липень 2015р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Липень 2015р.pdf   197 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Червень 2015р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Червень 2015р.pdf   179 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Травень 2015р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Травень 2015р.pdf   140 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Квітень 2015р..pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Квітень 2015р..pdf   141 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Березень 2015р. .pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Березень 2015р. .pdf   178 Kb
Download this file (електрика.doc)електрика.doc   1089 Kb
Download this file (Електромагнетизм.doc)Електромагнетизм.doc   851 Kb
Download this file (книжка-оптика.doc)книжка-оптика.doc   7068 Kb
Download this file (Методичка молекулярка.doc)Методичка молекулярка.doc   2745 Kb
Download this file (Методичка_оптика_2012 нова.doc)Методичка_оптика_2012 нова.doc   6851 Kb
Download this file (механіка нова.pdf)механіка нова.pdf   2237 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Лютий 2015р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Лютий 2015р.pdf   195 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Січень 2015р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Січень 2015р.pdf   454 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Грудень 2014р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Грудень 2014р.pdf   230 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Листопад 2014р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Листопад 2014р.pdf   157 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Жовтень 2014р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Жовтень 2014р.pdf   140 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Вересень 2014р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Вересень 2014р.pdf   140 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Серпень 2014р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Серпень 2014р.pdf   119 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Липень 2014р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Липень 2014р.pdf   166 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Червень 2014р..doc)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Червень 2014р..doc   206 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Травень 2014р.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Травень 2014р.pdf   129 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Квітень 2014р. .pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Квітень 2014р. .pdf   166 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ за Березень 2014р..pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ за Березень 2014р..pdf   139 Kb
Download this file (дослідження метеостанції ЛНАУ за січень 2014р..pdf)дослідження метеостанції ЛНАУ за січень 2014р..pdf   147 Kb
Download this file (Дослідження метеостанції ЛНАУ.pdf)Дослідження метеостанції ЛНАУ.pdf   131 Kb
Download this file (Годинники на сайт Бурнаєв _1_.pdf)РЕСТАВРАЦІЯ СПАДЩИНИ ВЕЖОВОГО ГОДИННИКАРСТВА   1487 Kb