Історія кафедри

20 грудня 1950 року в Львівському сільськогосподарському інституті створено кафедру землевпорядного проектування, яку з 15 квітня 2016 року перейменовано на кафедру землеустрою.

Першим завідувачем кафедри був професор Олександр Дмитрович Шулейкін (1950–1983 рр.), після якого кафедру очолювали: професор Павло Гнатович Казьмір (1988–2007 рр.), доцент Мирослав Степанович Богіра (2007–2009 рр.), доцент Павло Петрович Колодій (2010–2012 рр.), доцент Наталія Євгенієвна Стойко (2013-2016 рр.), професор Галина Петрівна Щука (2016-2017 рр.). З вересня 2017 року завідувачем кафедри є д.е.н., в.о. професора Роман Михайлович Курильців.

У різні роки на кафедрі працювало чимало добре відомих в Україні науково-педагогічних працівників: О.І. Александров, О.Д. Шулейкін, М.В. Андріїшин, К.М. Баєв, М.С. Богіра, П.Є. Бутенко, М.Д. Волощук, С.А. Генсірук, В.В. Горлачук, І.П. Здоровцов, К.Я. Кондратенко, Є.В. Кузик, О.Л. Кульчицький, М.В. Дроздяк, Я.І. Лютий, Г.К. Лоїк, Т.П. Магазинщиков, І.М. Мартинюк, М.А. Мицай, В.І. Пастернак, О.І. Ноздрін, Ю.Ф. Соломін, Д.І. Солярчук, Є.І. Тернавська, Р.Д. Турчин, Л.М. Тібілова, З.П. Флекей, Є.І. Шевченко та інші.

У 1954 р. при кафедрі було відкрито аспірантуру. Першими аспірантами були Т.П. Магазинщиков, М.А. Мицай, І.С. Цаплін. У різні роки традиції львівської школи землевпорядкування, закладені професором Олександр Дмитрович Шулейкіним, були підтримані й розвинені під керівництвом доцента Миколи Андрійовича Мицая (1983–1988 рр.) та професора Павла Гнатовича Казьміра (1988–2007 рр.). З 2014 року ці традиції продовжує доцент Наталія Євгеніївна Стойко через керівництво аспірантами та здобувачами.

У 1968 році, за ініціативою професора О.Д. Шулейкіна при кафедрі створено студентську землевпорядну експедицію, яка невдовзі стала не просто базою практичного вишколу студентів землевпорядного факультету, а й центром апробації і впровадження у виробництво наукових розробок і пропозицій співробітників землевпорядного факультету.

У 1997 році колектив кафедри виступив ініціатором створення на базі студентської землевпорядної експедиції і спеціальних кафедр землевпорядного факультету Західного науково-дослідного інституту землеустрою і земельного кадастру Львівського державного аграрного університету.

Наприкінці 90-х років кафедра однією з перших в Україні розпочала підготовку магістрів землевпорядкування та кадастру.

Склад кафедри

Навчальний процес

На кафедрі забезпечується викладання дисциплін на ОС «Бакалавр» - «Землевпорядні вишукування в землеустрої», «Інженерне облаштування територій», «Землеустрій», «Державна землевпорядна експертиза», «Методи оптимізації землевпорядних рішень»; на ОС «Магістр» - «Наукові основи землеустрою», «Формування агроландшафтів», «Автоматизація землевпорядного проектування», «Землевпорядна регламентація використання земель».

Навчальний процес забезпечено необхідними навчально-методичними матеріалами для проведення лекційних, лабораторних і практичних занять, виконання курсових та дипломних робіт.

Студенти мають змогу проходити навчально-виробничі практики у польових та виробничих умовах з використанням сучасних приладів та обладнань як в Україні, так і закордоном (Польща, Латвія), брати участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності.

Науково-дослідна робота

Важливою складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, яка передбачає дослідження актуальних питань організації використання та охорони земель через забезпечення комплексного землеустрою сільських територій і землевпорядкування сільськогосподарських землеволодінь й землекористувань.

З 2016 року по 2020 рік на кафедрі виконуються наукові дослідження за темою «Розробка основних напрямів удосконалення землеустрою та забезпечення збалансованого розвитку територій».

Основні напрями наукових досліджень:

  • Теоретико-методологічні засади  вдосконалення земле­устрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин;
  • Удосконалення методичних підходів до організації та впорядкування землекористувань в умовах ринкових відносин;
  • Обґрунтування заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку територій;
  • Ефективність системи заходів із землеустрою та забезпечення збалансованого розвитку територій.

Важливим підрозділом наукової діяльності кафедри є студентська науково-дослідна робота, яка проводиться в студентських наукових гуртках «Землеустрій» та «Економіка землекористування та охорона земель».

Міжнародна діяльність і наукове співробітництво кафедри направлені на співпрацю в навчальній та науково-дослідній роботі з кафедрою землеустрою і геодезії Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Жешувською вищою інженерно-економічною школою (Польща), Інститутом планування використання земель і геоматики Університету Александраса Стульгінскіса (Литва), факультетом кадастру і права Державного аграрного університету Молдови (Молдова).

Результатами міжнародної співпраці є участь у конференціях, спільні наукові публікації викладачів, студентів, аспірантів; читання лекцій; підвищення кваліфікації викладачів; проходження практик студентами.

Концепція розвитку кафедри:

  • Нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, формування потужного особистісно-професійного потенціалу викладачів, педагогів-наставників, які будуть продовжувати формувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;
  • Постійний творчий пошук шляхів удосконалення професійної підготовки фахівців із землевпорядкування;
  • Інтеграція кафедри у складі університету в європейський і світовий освітній та науковий простір;
  • Розвиток партнерських відносин з відповідними кафедрами інших ВНЗ, науково-дослідними установами та організаціями, органами державних землевпорядних служб;
  • Забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри.

Контакти:

Кафедра землеустрою

Львівський національний аграрний університет

80381, Львівська обл., Жовківський р-н,

м. Дубляни, вул. Студентська, 2

Тел. (032) 22 42 961

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду