Історія кафедри

Історія кафедри розпочинається зі створення у 1962 році кафедри електрифікації сільського господарства. Перший завідувач – доцент В. Г. Ковальчук. Згодом кафедрою керували доценти М. Л. Гірник (1967–1974), Б. Т. Пославський (1974–1976) та В. Ю. Воробкевич (1976–1984).

У 1984 році, внаслідок об’єднання кафедр механізації тваринницьких ферм та електрифікації сільського господарства, утворено кафедру механізації тваринництва та електрифікації сільського господарства, яку очолив доцент В. М. Сиротюк.

У 2000 році естафету перейняла новостворена кафедра енергетики, яка стала базовою з підготовки фахівців спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва».

В результаті поділу кафедри енергетики у 2007 році утворено кафедру електротехнічних систем, яку очолювали професор В. М. Сиротюк (2007–2011) та професор К. М. Василів (2011–2015).

З лютого 2015 року завідувач кафедри – д.т.н. професор О. С. Калахан.

Колектив кафедри забезпечує вивчення таких дисциплін: «Електротехніка», «Теоретичні основи електротехніки», «Електропривод та електрообладнання», «Електропостачання а АПК», «Електротехнології в АПК», «Електроосвітлення», «Електротехнічні матеріали», «Теорія і технологія наукових досліджень», «Комп’ютерні технології з основами програмування», «Віртуальні вимірювальні і управляючі системи», «Електричні машини», «Керування електротехнічними системами», «Електричні апарати», «Енергетичні засоби АПК», «Монтаж енергообладнання», «Основи технічної експлуатації електрообладнання та засобів керування», «Інформаційні технології» тощо.

Склад кафедри

Шуміляс Марія Андріївна - старший лаборант.

Абітурієнтам

Вітаю Вас на інтернет-сторінці кафедри електротехнічних систем ЛНАУ!

Одержання, перетворення й ощадне використання енергії та керування її потоками – необхідна умова забезпечення життєдіяльності та розвитку людини, існування сучасного технократичного суспільства. Електроенергетика, зокрема, в значній мірі визначає науково-технічний потенціал країни, а електрика була, є й залишається матеріальною основою подальшого прогресу, без неї неможливе сьогодення та майбутнє.

Кафедра електротехнічних систем готує фахівців для роботи на важливих напрямах соціально-економічної сфери, забезпечує високу кваліфікацію фахівців якісною підготовкою: фундаментальною, професійно-орієнтованою та фаховою.

Під час навчання студенти знайомляться з новітніми досягненнями в галузі, опановують сучасні підходи щодо діагностики керування складними електротехнічними системами.

Випускники даної спеціальності вміють експлуатувати, досліджувати та налагоджувати системи генерування та транспортування електроенергії, електромеханічні системи виробничих механізмів, автоматизовані та комп’ютеризовані комплекси електротехнічних систем.

Колектив кафедри робить все можливе, щоб її випускники були висококваліфікованими, конкурентоздатними на ринку праці та успішними в житті!

Завідувач кафедри, д.т.н., професор О.С. Калахан

Кафедра електротехнічних систем готує фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Також завершується підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».

Форма навчання: денна та заочна; за держзамовленням (за рахунок держбюджету) та за контрактом (за кошти юридичних та фізичних осіб). Мова навчання: українська.

До послуг студентів – сучасні навчально-наукові лабораторії, комп’ютерне та вимірювальне обладнання, науково-технічна бібліотека, Інтернет, спортивні комплекси, стадіон, оздоровчо-спортивний табір «Маяк» у селі Коблево Миколаївської області.

Якщо Ви плануєте працювати на престижних посадах у передових аграрних консорціумах та енергопостачальних компаніях, Ваш вибір – кафедра електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету.

Матеріально технічна база 

На кафедрі діють спеціалізовані навчально-наукові лабораторії: «Монтаж електрообладнання», «Основи електропостачання», «Електропостачання АПК», «Основи електроприводу», «Електричні машини», «Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування», «Електричні апарати», «Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування», «Електротехнічні матеріали», «Теоретична та загальна електротехніка», «Електротехніка та електроніка», «Теоретичні основи електротехніки», «Електротехнології в АПК», «Електротехнології та електроосвітлення», «Електропривод виробничих машин та механізмів».

Студентська науково-дослідна робота

Студенти долучаються до вирішення важливих наукових та технічних задач. Одним із важливих елементів залучення студентської молоді до активної науково-дослідної роботи є науковий гурток «Агроелектрик», що функціонує на кафедрі електротехнічних систем. На засіданнях гуртка студенти обмінюються досвідом з колегами, дістають навики формулювання та вирішення різноманітних задач, опановують нові методи досліджень, вчаться представляти та відстоювати одержані наукові результати.

Протягом 2007–2015 років за участю студентів опубліковано 19 статей у фахових наукових виданнях. За результатами досліджень представлено понад 100 доповідей, 14 із яких – на міжнародних наукових конференціях. Студенти кафедри отримували 3 іменні стипендії.


Переможці та призери Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

2015/2016 н.р. – ІІ місце, Василь Гороховський з технічних наук у галузі «Зварювання», (наукові керівники: проф. О. С. Калахан, ст. викл. І. М. Дробот);

2015/2016 н.р. – ІІ місце, Віталій Лапинський з технічних наук у галузі «Електричні машини та апарати», (науковий керівник: доц. Д. П. Гречин);

2015/2016 н.р. – ІІІ місце, Роман Турченяк, Володимир Кульматицький з технічних наук у галузі «Обробка матеріалів у машинобудуванні», (науковий керівник: проф. О. С. Калахан);

2015/2016 н.р. – ІІІ місце, Михайло Хаймик, Богдан Самбор з технічних наук у галузі «Електротехніка та електромеханіка», (науковий керівник: ст. викл. В. В. Пташник);

2014/2015 н.р. – І місце, Володимир Кульматицький, Юрій Ставничий з технічних наук у галузі «Зварювання», (науковий керівник: проф. О. С. Калахан);

2014/2015 н.р. – ІІ місце, Володимир Слющинський, з технічних наук у галузі «Електротехніка і електромеханіка», (науковий керівник: доц. М. О. Гошко);

2013/2014 н.р. – І місце, Віталій Левонюк, з технічних наук у галузі «Електричні машини та апарати», (науковий керівник: проф. К. М. Василів);

2013/2014 н.р. – І місце, Ігор Ошурко, з технічних наук у галузі «Електротехніка і електромеханіка», (науковий керівник: проф. К. М. Василів);

2012/2013 н.р. – І місце, Віталій Левонюк, Юрій Дубів з технічних наук у галузі «Електричні машини та апарати», (наукові керівники: проф. К. М. Василів, ст. викладач І. М. Дробот);

2012/2013 н.р. – ІІ місце, Максим Яремчук, Назар Стефанський, з технічних наук у галузі «Електротехніка і електромеханіка», (наукові керівники: доц. Якимец В. Т., ст. викладач Дробот І. М.);

2012/2013 н.р. – ІІІ місце, Сергій Олійник, з технічних наук у галузі «Електротехніка і електромеханіка», (наукові керівники: доц. В. Т. Якимец, ст. викладач І. М. Дробот);

2010/2011 н.р. – ІІ місце, Іван Голінка, Андрій Синюк, з технічних наук у галузі «Електричні машини та апарати», (наукові керівники: проф. К. М. Василів, ст. викладач І. М. Дробот);

2010/2011 н.р. – ІІ місце, Олександр Орос, Олесь Дацків, з технічних наук у галузі «Електротехніка і електромеханіка», (наукові керівники: доц. В. Т. Якимец, ст. викладач І. М. Дробот);


2010/2011 н.р. – ІІІ місце, Олександр Орос, з технічних наук у галузі «Метрологія, стандартизація та сертифікація», (науковий керівник: доц. В. Т. Якимец).

Науково-методична діяльність

Наукові пріоритети досліджень кафедри визначаються актуальними проблемами електротехнічних систем аграрного виробництва та здійснюються за такими напрямками: розробка та дослідження апаратних та програмних засобів механізації і автоматизації виробничих процесів у тваринництві, створення енергоощадних механізованих процесів та використання відновлюваних джерел енергії в сільському господарстві. За участі співробітників кафедри: виготовлено, встановлено та введено у експлуатацію вітроелектричну установку; розроблено автономні трифазні інвертори для перетворення постійного струму в змінний; досліджено комплексні системи комбінованого використання вітрової, сонячної теплової, сонячної електричної і геотермальної енергії.

За результатами науково-методичної роботи співробітниками кафедри опубліковано 140 статей у фахових наукових журналах, зокрема 36 публікацій у закордонних виданнях та виданнях, включених до міжнародних науково-метричних баз даних. Основні положення досліджень представлено і апробовано на численних міжнародних та загальнодержавних конференціях, що проводились в Україні та за її межами. Також співробітники кафедри є авторами багатьох монографій, підручників та навчально-методичних видань, зокрема:

1. Чабан А. Принцип Гамільтона-Остроградського в електромеханічних системах. Монографія // А. Чабан. – Львів : В-во Тараса Сороки, 2015. – 464 с.

2. Чумакевич В. О. Основи автоматики комплексів озброєння: Навчальний посібник // В. О. Чумакевич. – Львів : АСВ, 2013. – 349 с.

3. Чумакевич В. О. Електричні машини і трансформатори комплексів озброєння  Навчальний посібник / Я. С. Паранчук, Ю. В. Шабатура, В. О. Чумакевич. – Львів : АСВ, 2013. – 377 с.

4. Чумакевич В. О. Будова та експлуатація 120-мм міномета 2С12 «Сані»: Навчальний посібник / О. М. Дробан, Б. С. Федор, П. М. Євдокімов, О. Г. Якубовський – Львів : АСВ, 2012. – 165 с.

5. Чумакевич В. О. Автономні джерела живлення: Навчальний посібник / Я. С. Ціпляр, Р. В. Кузьменко – Львів : ЛІСВ, 2012. – 396 с.

6. Чумакевич В. О.  Будова та експлуатація 152-мм самохідної гаубиці 2С3М «Акація»: Навчальний посібник / О. М. Дробан, Б. С. Федор, П. М. Євдокімов, О. Г. Якубовський – Львів : АСВ, 2012. – 220 с.

7. Чумакевич В. О. Будова та експлуатація 100-мм протитанкової гармати МТ-12 : Навчальний посібник / О. М. Дробан, Б. С. Федор, П. М. Євдокімов, О. Г. Якубовський – Львів : АСВ, 2012. – 165 с.

8. Чумакевич В. О. Проектування і розрахунок режимів та характеристик електромеханічних систем та їх елементів : Навчальний посібник / Я. С. Паранчук, А. В. Маляр, Л. Ф. Карплюк – Львів : АСВ, 2012. – 250 с.


9. Марущак Я. Ю. Динаміка двомасових систем стабілізації режиму в електродугових печах / Лозинський А. О., Кушнір А. П. // Монографія. Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. – 230 с.

Наукові зв’язки кафедри

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

вул. Героїв оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

сайт: http://www.nubip.edu.ua

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, м. Харків

вул. Дм. Пожарського, 2/10, м. Харків, Україна, 61046,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

сайт: http://www.ipmach.kharkov.ua

НУ «Львівська політехніка», м. Львів

вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, 79013,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

сайт: http://www.lp.edu.ua

Фірма «AurorawindpowerGmbH», Німеччина

Alsterufer 3820354, Hamburg, Deutscland

сайт: http://www.firmendb.de/firmen/5509893.php

Асоціація «Самош-Тіса-менте», Угорщина

4765 Ченгер, вул. Ж. Моріц, 5, Угорщина

Люблінська політехніка, Польща

ul. Nadbystrzycka 38 D20 – 618 Lublin,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

сайт: http://www.en.pollub.pl/

Жешовська політехніка ім. Ігнатія Лукасевича, Польща

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

сайт: http://www.prz.edu.pl

«SGGW» м. Варшава, Польща

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Некомерційне ТзОВ «Біо-Сіл»

Адреса:4913 Паньола, вул. Мезевейг, 1, Угорщина

Контакти

80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого, 1

Львівський національний аграрний університет

Факультет механіки та енергетики

Кафедра електротехнічних систем

Тел.: (032) 22-42-955

e-mail: е Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Завідувач кафедри:

д. т. н., професор Калахан Олег Степанович

механічний корпус, кімната 31МА

тел.: (032) 22-42-955

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи:

старший викладач Дробот Іван Михайлович

механічний корпус, кімната 8М

тел.: (032) 22-42-955

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи:

к. т. н., в.о. доцента Пташник Вадим Вікторович

механічний корпус, кімната 10М

тел.: (032) 22-42-955

Заступник завідувача кафедри з виховної роботи:

к. т. н., доцент Гошко Маркіян Орестович

механічний корпус, кімната 56М

тел.: (032) 22-42-955

Лаборантська кафедри:

механічний корпус, кімната 15М

Василів К. М. – Математичне моделювання електротехнічних комплексів і систем.

Сиротюк В. М. – Розробка теоретичних засад, і засобів використання відновлювальних джерел енергії.

Гошко М. О. – Розробка та удосконалення засобів електромеханізації знімання плодів.

Гречин Д. П. – Математичне моделювання електромагнітних полів у провідних феромагнітних середовищах.

Мочернюк Ю. П. – Дослідження електромагнітних процесів в електричних колах.

Паранюк В. О. Енерго-ресурсо-ощадні технології при обробці насіннєвих сумішей в первинному насінництві.

Чумакевич В. О. Керування складними електромеханічними системами та енергоощадні енергосистеми.

Якимець В. Т. – Розробка і дослідження технічних засобів для вимірювання параметрів технологічних процесів при зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції.

Яцун А. М. – Методи і засоби неруйнівного контролю феромагнітних матеріалів і виробів та обмоток двигунів імпульсним вихрострумовим методом з застосуванням оберненого перетворення Лапласа для отримання інформації про параметри об’єкта досліджень.

Хімка С. М. – Дослідження режимів роботи і параметрів енергоощадного вібраційного дозатора сипучих кормів.

Дробот І. М. – Обґрунтування параметрів технічних засобів для експресного контролю параметрів якості молока на основі поляризаційних ефектів.

Герман А. Ф. Математичне моделювання процесів у складних електротехнічних, електротехнологічних установках і системах, котрі складаються зі взаємопов’язаного комплексу електротехнічних пристроїв.