Історія кафедри

У 1967 році ство­рена кафедра економіко-мате­ма­тичних методів і обчис­лювальної техніки, яка в 1971 році реорга­нізована в кафедру економічної кібернетики, а в 2001 році в кафедру інформаційних технологій та систем АПК.

У 1971-1984 рр. кафедрою завідував к.е.н., доцент Кадюк З.С., з 1984 по 1989 рр. – к.е.н., доцент Рябокобиленко В.М., а з 1989 р. до жовтня 1995 р. знову Кадюк З.С. З жовтня 1995 р. по вересень 2005 р. завідувачем кафедри був д.ф.-м.н., професор  Сявавко М.С. З вересня 2005-2015 рр. кафедру очолював к.ф.-м.н., доцент Пасічник Т.В. З вересня 2015 р. кафедру очолює к.е.н., доцент Желєзняк Алла Михайлівна

Склад кафедри

Панасюк Оксана Степанівна - ст. викладач

Чаплига В'ячеслав Михайлович - д.т.н., професор

Навчальний процес

Кафедра проводить підготовку студентів економічного, агроно­міч­ного, землевпорядного та механічного факультетів з дисциплін: Інформатика і комп’ютерна техніка; Економетрія; Інформаційні системи і технології в обліку; Інформаційні технології в менеджменті; Інформаційні технології в АПК; Математичне програмування; Математичне моделювання в агрономії; Інформатика і обчислювальна техніка; Інформатика і системологія; Геоінформаційні системи.

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження кафедра проводить за темою: “Моделювання виробничих зв’язків у системі АПК. Розробка прикладних моделей”:

1.     Побудова нечіткої моделі прогнозування фінансово-економічних показників стану сільського господарства.

2.     Проведення експериментів по оптимізації параметрів системи прогнозування.

3.     Діагностика банкрутства сільськогосподарських підприємств із використанням апарату нечіткої логіки.

4.     Розробка моделей оптимізації вирощування овочів закритого грунту.

5.     Розробка прикладної моделі задачі організації підсобного господарства комбікормового підприємства.

6.     Економіко-математична модель оптимізації галузі тваринництва Західного регіону України.

На кафедрі функціонує студентський гурток “Комп’ютерна техніка і програмування”.

Для проведення навчання, навчальної та виробничої практик кафедра використовує 7 аудиторій, в т.ч. 6 із них – комп’ютерні класи.


Контакти: (032) 2242912, (032) 2242929

Attachments:
File Опис File size
Download this file (До 160 років ЛНАУ.ppt)До 160 років ЛНАУ.ppt   1132 Kb
Download this file (План семінарів.doc)План семінарів.doc   27 Kb
Download this file (Відкритий процес І семестр 15-16(заочне).xls)Відкритий процес І семестр 15-16(заочне).xls   17 Kb
Download this file (Відкритий процес І семестр 15-16.xls)Відкритий процес І семестр 15-16.xls   19 Kb
Download this file (Розклад занять.xls)Розклад занять.xls   64 Kb
Download this file (Графік пров. семін з дип пр.doc)Графік пров. семін з дип пр.doc   93 Kb
Download this file (ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН_ФЗО_І сем.doc)ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН_ФЗО_І сем.doc   34 Kb
Download this file (графік конс.doc)графік конс.doc   41 Kb
Download this file (ПЕРЕЛІК дисциплін.doc)ПЕРЕЛІК дисциплін.doc   33 Kb
Download this file (Стажування_інф_техн.doc)Стажування_інф_техн.doc   30 Kb
Download this file (Графік видачі зав на к-р.doc)Графік видачі зав на к-р.doc   34 Kb
Download this file (Графік відкритого навчального процесу.doc)Графік відкритого навчального процесу.doc   58 Kb
Download this file (Графік відкритого навчального процесуФЗО.doc)Графік відкритого навчального процесуФЗО.doc   50 Kb
Download this file (графік відпрацювань.doc)графік відпрацювань.doc   48 Kb
Download this file (План роботи гуртка_І семестр_Бойко.doc)План роботи гуртка_І семестр_Бойко.doc   32 Kb
Download this file (ПЛАН-графік гуртка.doc)ПЛАН-графік гуртка.doc   31 Kb
Download this file (Розподіл дипломників ФЗО_13-14.doc)Розподіл дипломників ФЗО_13-14.doc   72 Kb
Download this file (План видання на 2013_2014.doc)План видання на 2013_2014.doc   86 Kb