Колектив кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного аграрного університету висловлює щиру подяку студентам та науковим керівникам, які долучилися до роботи ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку». Бажаємо Вам подальших наукових звершень та сподіваємося на подальшу співпрацю!

Збірник_МЕВ_2018 - Скачати


Проведення відкритих занять на виробництві

22 березня 2018 р. викладачі кафедри міжнародних економічних відносин к.е.н. О.Б. Булик, та старший викладач М.О. Сторонський разом зі студентами груп Мев-21 та Мек-31  провели відкриті заняття на виробництві – найстарішому в Україні промисловому підприємстві із виробництва пива «Львівська пивоварня». Дане підприємство входить до складу Carlsberg Ukraine, що входить у датську Carlsberg Group. Сьогодні це сучасна філія транснаціональної компанії з новітніми технологіями виробництва, яка є одним із найпотужніших підприємств пивного ринку України та безперечним лідером у Західному регіоні. Старовинна Львівська пивоварня поєднує перевірені часом рецепти, що накопичувались протягом 300-річного існування, із найновітнішими технологіями. За підсумками першого півріччя 2016 року ТМ «Львівське» займає 2 позицію за обсягом продажів на ринку пива України. За даними компанії АС Nielsen, доля бренду зараз складає 16,3%.

На виробництві студенти мали змогу ознайомитись із історією та новітніми технологіями виробництва, рекламною, збутовою та експортною діяльністю.

Менеджер підприємства ТМ «Львівське» пані Оксана провела екскурсію по виробництву, розповіла що Carlsberg Group здійснює великі інвестиції в сфери останніх технологій енергозбереження, охорони здоров'я та навколишнього середовища не лише у світі, а також і в Україні, усі інтегровані системи менеджменту компанії результативно функціонують і забезпечують стабільність та екологічність виробництва високоякісних марок пива, безалкогольних напоїв і сидру. «Відкритий діалог компанії зі своєю аудиторією – це один із головних інструментів управління, оскільки потенційні перспективи країни багато в чому визначаються не тільки економічними показниками, а й тим, яким чином бізнес вибудовуватиме свою систему управління репутацією» – наголосила пані Оксана.

Також студенти довідались, що ТНК Carlsberg Group – це єдина міжнародна пивоварна компанія, що належить комерційному фонду, який має дві основні цілі:

1. Виступати в ролі активного інвестора з контрольним пакетом акцій Carlsberg A/S, здійснюючи в такий спосіб вирішальний вплив на стратегічну діяльність Carlsberg Group.

2. Підтримувати фундаментальні наукові дослідження в галузі природничих наук, суспільних наук і гуманітарних дисциплін шляхом надання грантів на суспільно-корисні проекти.


15 березня 2018 року (на другій парі – 10:45–12:20) у аудиторії 418 головного корпусу Львівського національного аграрного університету завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин, доктором економічних наук, професором Світланою Степанівною Гринкевич була проведена відкрита лекція на тему: «Маркетинг та суспільство. Соціальна відповідальність та етика». У ході лекції були обговорені актуальні питання соціально-відповідального маркетингу, зокрема особливості захисту та забезпечення інтересів споживача, засоби забезпечення балансу інтересів у тріаді: виробник, споживач та навколишнє середовище. Відбулась презентація навчальних матеріалів про пошук шляхів вдосконалення маркетингової політики виробників та продавців в умовах необхідності захисту загальносуспільних інтересів, навколишнього середовища і в контексті потреби забезпечення передумов для сталого розвитку сучасних економічних систем. На лекції було розглянуто особливості процесів становлення та розвитку суспільно-економічних напрямків консюмеризму та енвайронменталізму. Відкрита лекція була проведена польською мовою із застосуванням мультимедійного обладнання. Навчальний процес відбувся у демократичному стилі та робочій атмосфері. З огляду на її актуальність у сучасних умовах саме поєднання різноманітних підходів до навчального процесу дозволило розкрити тему лекції, яка супроводжувалась активним обговоренням лектора зі студентами та усіма присутніми тематики та найважливіших питань інтегрального маркетингу сучасності.


1 березня 2018 р. у світлиці гуртожитку №3 викладачі кафедри міжнародних економічних відносин ст. викл. І.М. Лаврів та асист. Р.Д. Федів у ході проведення чергування у гуртожитках №3 та №7 організували лекцію на тему: «Збереження навколишнього середовища в умовах розвитку господарських зв’язків України та ЄС».

В процесі проведення лекції студенти економічного факультету та викладачі обговорили проблеми змін клімату, які супроводжуються посиленням тенденцій до відхилення показників погодних умов від кліматичної норми.

В рамках лекції також відбулися дискусії щодо наявності зв’язку та ступеня впливу людської господарської діяльності на кліматичні зміни на сучасному етапі розвитку, а також ступеня зворотного впливу кліматичних змін на економіку України та світу.

Студенти та викладачі запропонували варіанти розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом, зокрема поглиблення співробітництва у галузі відновлюваної енергетики та захисту навколишнього середовища.

Підсумком обговорення стало формулювання висновків щодо:

  • потреби розвитку співпраці між Україною та ЄС у зазначених напрямах;
  • створенню умов та фінансових стимулів для впровадження енергоощадних технологій та розвитку альтернативної енергетики;
  • захисту навколишнього середовища та потреби вироблення механізмів реагування на процеси кліматичних змін, які можуть вплинути на розвиток національної економіки України, а також на розвиток національних господарств інших країн-партнерів нашої держави, зокрема країн Євросоюзу.

31 січня 2018 року студенти групи МЕВ-11 спільно з куратором І.М. Лаврів відвідали Музей історії Львівського національного аграрного університету. Завдяки цікавим розповідям доц. кафедри філософії  А. Д. Копитка студенти мали змогу ознайомитися із давньою історією рідного ВНЗ та збагатити свої знання цікавими фактами про наукові, культурні, спортивні та інші здобутки ЛНАУ.

12 січня 2018 р. викладач кафедри МЕВ Ганна Антонюк виступила з доповіддю на засіданні круглого столу з питань розвитку кооперації, який відбувся у Департаменті агропромислового розвитку ЛОДА.
Учасники круглого столу обмінювались як теоретичним, так і практичним досвідом кооперації в молочному секторі, ягідництві та вирощуванні квасолі. Серед учасників були присутні жінки-фермери з Запорізької області, які презентували свою продукцію та ділилися власними здобутками.


10 листопада на Вченій раді економічного факультету було заслухано звіт кафедри про діяльність за 2014–2017 навчальні роки та довідку комісії, яка створена згідно з наказом декана, про перевірку діяльності кафедри за аналогічний період. Роботу кафедри за даний період презентувала завідувач кафедри, професор, д.е.н. С.С. Гринкевич, звіт про перевірку представила голова комісії, к.е.н., доц. Г.В. Брик.

Основними досягненнями кафедри є незмінно високий рівень якісного кадрового забезпечення професорсько-викладацького складу, який постійно проходить стажування у ВНЗ України та за кордоном, здійснення науково-дослідної роботи кафедри, публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science, розробка бізнес-планів та видання монографій, наукові доробки викладачів у вітчизняних виданнях в т.ч. в університетських (Економіка АПК, Аграрна економіка), міжнародна співпраця, студентська науково-дослідна робота і ін.

Зокрема, усі викладачі кафедри пройшли довгострокове стажування (720 год.) у провідних вищих навчальних закладах України, а саме: у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (д.е.н., професор С.С. Гринкевич, к.е.н., доцент І.Я. Бернацька, к.е.н., доцент О.О. Брух, к.е.н., в.о. доцента О.Б. Булик), у Кіровоградському національному технічному університеті (старший викладач М.О. Сторонський, асистент І.М. Лаврів), у Національному університеті «Львівська політехніка» (к.е.н., в.о. професора Я.С. Янишин, к.е.н., доцент Р.П. Хірівський, к.е.н., доцент Р.П. Дудяк). У рамках міжуніверситетської угоди у 2016–2017 рр. пройшли піврічне наукове стажування д.е.н., професор С.С. Гринкевич (угода ЛНАУ із Університетом Економіки у м. Бидгощ (Польща) (240 год.), к.е.н., в.о. професора Я.С. Янишин та к.е.н., в.о. доцента Ю.П. Кашуба (угода ЛНАУ із Старопольською вищою школою у м. Кельце (Польща)), що посвідчено сертифікатами про стажування.

Результати стажування використовуються в навчальному процесі і знаходять своє відображення у відповідних ділянках роботи кафедри (навчальному процесі та науковій роботі).

Поєднання досвіду одних викладачів із молодим ентузіазмом інших створює симбіоз потужного педагогічного колективу, який вирішує поставлені перед ним завдання.

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних економічних відносин активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє покращенню методики викладання економічних дисциплін міжнародного напряму, підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку сучасних форм і методів інноваційного розвитку організацій та національної економіки.

Викладачі кафедри у 2017–2018 н.р. читали 43 профільні дисципліни, які дають змогу студентам набути необхідних компетентностей для їх майбутньої професії. Для всіх навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі, згідно вимог розроблені навчально-методичні комплекси, наповнення яких відповідає вимогам та структурі, передбаченій рішенням Вченої ради ЛНАУ. Наявність навчально-методичних комплексів дисциплін є стовідсоткова.

На кафедрі міжнародних економічних відносин успішно функціонує постійно діюча група оцінки якості навчального процесу, в склад якої входять професори, доценти кафедри та ведучі лектори, які допомагають молодим викладачам удосконалювати свої вміння і навички щодо організації навчального процесу. Крім планових, проводяться постійні перевірки проведення занять. Результати оцінювання якості навчального процесу та рекомендації щодо його покращення відображені в журналі взаємовідвідування занять та протоколах засідань кафедри.

Основними формами наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є підготовка навчальних посібників, колективних монографій, бізнес-планів. За 2014–2017 рр. спостерігається значне збільшення кількості наукових праць, виданих викладачами кафедри.

На кафедрі міжнародних економічних відносин функціонує студентський науковий гурток «Економіст-міжнародник». Основними напрямами наукових досліджень студентів є: теоретичні засади глобального конкурентного лідерства суб’єктів МЕВ; стратегії глобального економічного лідерства США в сучасних умовах; конкурентні стратегії країн Європейського союзу; формування конкурентної міжнародної економічної політики України; глобальне лідерство в умовах реалізації концепції сталого розвитку; ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної інтеграції.

За результатами наукових досліджень студенти доповідають на конференціях, беруть участь у конкурсах і виставках.

Щороку студенти-науковці беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, зокрема, протягом звітного періоду з таких дисциплін (спеціальностей):

-з дисципліни «Міжнародна економіка», 2015–2017 рр. У 2014–2015 р. – Диплом ІІІ ступеня (Василь Волошин), 2015–2016 р. – Диплом ІІ ступеня (Світлана Півторак, науковий керівник: Р.П. Дудяк), 2016–2017 р. – Диплом ІІІ ступеня (Христина Назаркевич, науковий керівник: Я. С.  Янишин);

-зі спеціальності «Міжнародна економіка», 2015–2017 рр. Впродовж звітного періоду студенти були нагороджені грамотами за перемогу у різних номінаціях;

-зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД», 2015–2016 рр. 2014–2015 р.  –Диплом ІІІ ступеня (Оксана Касенич, науковий керівник: Р.П. Дудяк), 2015–2016 р. – грамота за перемогу у номінації (Боринський Віталій, науковий керівник: Р.П. Дудяк).

-зі спеціальності «Маркетинг», 2015–2017 рр. 2014–2015 р. – Диплом ІІ ступеня (Марія Крисюк, науковий керівник: Я.С. Янишин, О.Б. Булик). 2016–2017 рр. – грамоти за перемогу у номінаціях.

Пріоритетним напрямом роботи студентських наукових гуртків кафедри міжнародних економічних відносин є участь кращих студентів у конкурсах студентських наукових робіт.

За результатами досліджень студенти отримали перемоги у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, а саме:

  1. За напрямом «Маркетинг» у 2015 р. студентка Марія Косар здобула Диплом І ступеня  (науковий керівник: Я.С. Янишин)
  2. За напрямом «Туризм» у 2016 р. студентка Діана Маяк здобула Диплом ІІ ступеня (науковий керівник: Я.С. Янишин), а у 2017 р. студентка Ярина Овсяник також здобула Диплом ІІ ступеня (науковий керівник: Я.С. Янишин).
  3. За напрямом «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» у 2016 р. Марія Косар здобула Диплом ІІІ ступеня (науковий керівник: Я.С. Янишин). У 2017 р. студенти Христина Смук та Юрій Байдецький отримали почесні грамоти за високий рівень наукових досліджень.
  4. За напрямом «Актуальні проблеми співробітництва з ЄС» у 2017 р. студентка Христина Вавринів здобула Диплом ІІІ ступеня (науковий керівник: С.С. Гринкевич).

У 2015–2016 рр. студенти наукового гуртка Людмила Гнатів та Ірина Мачіха пройшли у фінал стипендіальної програми «Завтра.UA». За результатами участі в цьому конкурсі у 2017 р. учасниця наукового гуртка Ірина Бігун пройшла в другий етап.

З більш детальною роботою кафедри можна ознайомитись зі звітом, розміщеним на сторінці кафедри на офіційному сайті ЛНАУ.

Згідно ухвали роботу кафедри за звітний період визнано задовільною. На адресу кафедри у висловлюваннях д.е.н., в.о. проф. В.А. Колодійчука, к.е.н., доц. А.М. Железняк та голови вченої Ради в.о. проф. Я.С. Янишина було сказано багато позитивних теплих слів і надано слушні рекомендації щодо вдосконалення.


21 листопада 2017 року відбулася виховна година зі студентами групи МЕВ-11 до Дня Гідності і Свободи на тему «Свобода нації – шлях до майбутнього». Разом зі студентами куратор групи І.М. Лаврів та викладачі кафедри міжнародних економічних відносин О.Б. Булик, М.О. Сторонський, Р.Д. Федів з сумом пригадали події Революції Гідності, однак з великою вдячністю Героям обговорили перспективи розвитку національної свідомості молодого покоління.

5 жовтня 2017 р. студенти  групи Мев-31 разом із викладачем кафедри к.е.н., доц. І.Я. Бернацькою, та старшим лаборантом М. Крижалко їздили на гуртовий ринок «Шувар», щоб безпосередньо ознайомитись з його діяльністю. Про специфіку діяльності ринку розповів  І.М. Стефанишин. Студенти мали можливість наглядно побачити інфраструктуру ринку і його логістичне забезпечення, а у кінці екскурсії можна було самостійно прогулятись ринком та щось собі придбати.
Дипломатичний протокол та етикет на практиці. Студенти Мо-21 на парі. Вчимося правилам етики!


2 жовтня 2017 року на кафедрі міжнародних економічних відносин відбулася відкрита виховна година з групою Мек-45 на тему: «Університетська освіта в контексті Болонського процесу», яку провела доцент кафедри О.О.Брух.


Мистецтво управління полягає в тому, щоб не дозволити людям зістарітися на своїй посаді

Наполеон Бонапарт

Вийшла із друку колективна монографія, в авторський колектив якої ввійшли викладачі кафедри міжнародних економічних відносин д.е.н., проф. С.С. Гринкевич, к.е.н.,в.о. проф. Я.С. Янишин, к.е.н.,в.о. доц О.Б. Булик.

У монографії досліджено теоретичні, науково методичні питання, пов'язані із системою управління інтелектуально кадровим забезпеченням підприємств. Здійснено комплексний аналіз стану кадрового та інтелектуального забезпечення роздрібних торговельних підприємств, умов його використання. Визначено гостроту проблем управління інтелектуально-кадровим забезпеченням підприємств. Наведено організаційно-економічний механізм стратегічного управління інтелектуально-кадровим забезпеченням роздрібних торговельних підприємств. Обґрунтовано фундаментальність концептуальних основ формування системи інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств. Запропоновано напрями підвищення ефективності управління відтворенням трудового потенціалу в системі кадрового забезпечення інноваційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Окреслено стратегічні пріоритети та засоби удосконалення управління інтелектуально-кадровим забезпеченням роздрібних торговельних підприємств.

Для науковців, фахівців державних, регіональних органів управління соціальною та трудовою сферою, роботодавців, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.


Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» не лише здобувають свій фах, а й цікаво проводять дозвілля. На фото – студенти групи Мев-11 з куратором у кінотеатрі.

Степан Бандера:його місце та роль у становленні української нації
Студенти групи МЕВ-11 разом із куратором І.М. Лаврів відвідали Музей Степана Бандери у Львівському національному аграрному університеті. Завдяки директору музею А. В. Ковалів студенти дізналися цікаві факти з історії національно-визвольної боротьби українців та історію життя Степана Бандери.

Викладачі та студенти нашої кафедри усіх курсів у складі збірної факультету взяли участь у «Спортивно-військовій естафеті», яка проходила 10 жовтня 2017 р.


Кафедра міжнародних економічних відносин Львівського національного аграрного університету висловлює щиру подяку за участь в Міжнародній науково-практичній  конференції «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції», яка відбулась 30-31травня 2017 року. Сподіваємось на майбутню плідну співпрацю!

Електронний варіант збірника конференції – в доданому файлі.

Збірник сформований 2017.pdf


Розільє Насибова, студентка групи Мо-21 Львівського національного аграрного університету 26 квітня 2017 року взяла участь у науковому студентському семінарі між закладами вищої освіти, який відбувся у Львівському інституті економіки і туризму з доповіддю на тему: «Аналіз ринку туристичних послуг у м. Львові та основні шляхи його розвитку».  Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин ЛНАУ О.О. Брух

Проведення практичного заняття на виробництві

У середу, 26 квітня 2017 р. студенти груп Мо-21, Оа-41, Оа-12Сп, Екп-36, Екп-12Сп разом з керівниками груп к.е.н., доцентом О.О. Брух та  к.е.н, доцентом І.Я. Бернацькою провели відкрите заняття безпосередньо на виробництві, яке входить в сімку найпотужніших підприємств пивного ринку України і є безперечним лідером у Західному регіоні.

Під час практичного заняття на виробництві студенти мали змогу ознайомитись із новітніми технологіями  насамперед виробництва, рекламною, збутовою та експортною діяльністю. Менеджер підприємства наголосила, що разом із ростом потужності підприємства відбулося покращення і якості продукції, про що свідчать ріст долі ринку пива ТМ «Львівське», а також велика кількість нагород на вітчизняних та міжнародних дегустаційних конкурсах.

Також студенти довідались, що ТМ «Львівське» другий рік поспіль виступає спонсором гучних музичних подій. У минулому році бренд став партнером концертного туру групи «Океан Ельзи». Цього року «Львівське» запускає в Молдові національне промо на підтримку видатної музичної події цієї весни – пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який пройде в Києві з 9 по 13 травня 2017 року.


6-8 квітня 2017р. в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Маркетинг». В олімпіаді взяли участь студенти ІV курсу Оксана Танчин і Юлія Головнюк. В якості члена журі було запрошено в.о. доц. кафедри міжнародних економічних відносин Оксану Богданівну Булик.

Програма олімпіади складалася з двох етапів: розв’язування тестів та теоретичних та розрахункових завдань. Студентам були запропоновані конкурсні завдання з таких тем програми з науки «Маркетинг»: «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові комунікації», «Маркетингове ціноутворення», «Стратегічний маркетинг» і ін. В олімпіаді взяли участь 56 студентів ОС «Бакалавр» та 32 студенти ОС «Магістр».

Наші студенти в рейтингу ОС «Бакалавр» увійшли у першу п’ятнадцятку.


6-7 квітня 2017 року у Київському торговельно-економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка». Учасниками ІІ етапу були студенти Ірина Шоломович (група МЕВ-12сп) та Наталя Федак (група МЕВ-61). Учасники олімпіади вирішували конкурсні завдання, які складалися з двох етапів: розв'язання комплексного ситуаційного завдання і комп'ютерного тестування. Запропоновані завдання варіювалися залежно від освітнього ступеня учасників олімпіади і передбачали інтеграцію комплексу професійних знань, умінь та навичок з блоку фахових дисциплін та застосування творчого підходу. Роботу учасників Олімпіади оцінювало високопрофесійне журі, до складу якого увійшли провідні науковці у сфері міжнародної економіки – професори та доценти провідних навчальних закладів України.

Студентка групи МЕВ-61 Федак Наталя посіла почесне 8 місце у рейтингу серед більш ніж 30 учасників-магістрів.


4 квітня 2017 року на кафедрі міжнародних економічних відносин відбулася Звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень у 2016 році. В роботі конференції взяли участь студенти наукового гуртка «Міжнародні економічні відносини: проблеми та особливості розвитку».

Основною тематикою наукових доповідей студентів були:

- проблеми інтеграції України до Європейського Союзу;

- формування стратегії підприємства при виході на зовнішній ринок;

- використання світового досвіду у економічній системі України.

Згідно з результатами засідання кафедрального наукового гуртка, кращими доповідями  визнано наступні:

1. Я. М. Овсяник, гр. ОП-61. Тема: Особливості розвитку зеленого сільського

туризму в приміських територіях м. Львова. Науковий керівник: к.е.н., в.о.

професора Я. С.Янишин;

2. Х.Б. Вавринів, гр. МЕВ-12 сп. Тема: Формування, розвиток і використання трудового потенціалу України в умовах євроінтеграції. Науковий керівник: д.е.н., професор С.С.Гринкевич;

3. І.Т. Бігун, гр. МО-32. Тема: Світовий ринок надання інжинірингових послуг та проблеми його розвитку в Україні. Науковий керівник: асистент І.М. Лаврів;

4. М. Іващенко, гр. МЕВ-61. Тема: Проблеми та перспективи формування ринку землі сільськогосподарського призначення. Науковий керівник: асистент Р.Д.Федів.

Доповіді цих студентів викликали жваве обговорення та зацікавлення аудиторії гуртківців проблематикою, яку розкрили доповідачі.

В свою чергу кафедрою було відмічено та нагороджено грамотами кращих доповідачів, та делеговано Я.М. Овсяник, та І.Т. Бігун на звітну факультетську наукову конференцію.


9.03.2017р. на кафедрі міжнародних економічних відносин відбувся попередній захист дисертаційної роботи асистента І.М. Лаврів на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисертаційна робота була спрямована на дослідження експортного потенціалу аграрних підприємств Львівської області та представлена на високому належному рівні. Тематика роботи на сьогоднішній деньє досить актуальною та вагомою у зв’язку із переорієнтацією підприємств від російського ринку збуту до європейського та пошуком нових ринків збуту аграрної продукції, про що і було неодноразово сказано учасниками засідання, які однозначно позитивно оцінили науковий рівень дисертаційної роботи та рекомендували її для подальшого проходження процедури основного захисту.Завідувач кафедри проф. С.С. Гринкевич отримала запрошення та взяла участь у роботі членів журі XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку». Конференція проходила на базі факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара 23-24 березня (м. Дніпро).
Вітаємо Ярину Овсяник із перемогою!

Диплом ІІ ступеня за результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Туризм».

16 березня 2017 року у Львівському інституті економіки і туризму відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Туризм», за результатами якого студентка групи ОП-61 Ярина Овсяник здобула ІІ місце (науковий керівник к.е.н., в.о. професора кафедри міжнародних економічних відносин Я.С. Янишин).

Під час ІІ етапу студентка презентувала результати свого наукового дослідження на тему: «Особливості розвитку зеленого сільського туризму у приміських територіях м. Львова». Наукова робота зацікавила конкурсну комісію своє актуальністю, новизною та науковою значимістю.

Бажаємо студентці подальших наукових звершень.


13 березня 2017 року у рамках вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» студенти групи МО-31, МО-32 та МО-12сп разом із асистентом кафедри міжнародних економічних відносин І.М. Лаврів відвідали Львівську пивоварню, яка є однією з найбільших пивоварень ПАТ «Карлсберг Україна». За час екскурсії вони мали змогу ознайомитися з технологічними процесами виробництва, унікальною варильною системою, найбільшими бродильними танками, потужними лініями розливу, та на власні очі змогли побачити, як це відбувається.

Під час екскурсії особливу увагу було зосереджено на маркетинговій стратегії діяльності підприємства, конкурентних перевагах та інноваціях виробництва. Студентам було розказано про процедуру експорту пивної продукції, завдяки чому вони могли поглибити свої знання у сфері міжнародної економіки.


Засідання наукового гуртка кафедри міжнародних економічних відносин

22 лютого 2017 року в ауд. 419 відбулося засідання наукового гуртка «Міжнародні економічні відносини: проблеми та особливості розвитку». Учасники наукового гуртка взяли участь в створенні проекту для сільськогосподарського підприємства щодо виведення його продукції на зовнішній ринок. Розпочала засідання керівник гуртка асиситент І.М. Лаврів та староста наукового гуртка І.Т. Бігун (гр. МО-32).

В результаті засідання гуртка студенти представили свої проекти, які є цікавими та можуть мати подальший розвиток.


Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор Світлана Степанівна Гринкевич пройшла стажування у польському університеті Економіки (м.Бидгощ) та отримала міжнародний сертифікат.


В університеті працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України з питань акредитації спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка»

У період з 14 грудня по 16 грудня 2016 р. відповідно до наказу МОН України № 329-А від 13.12.2016 р. в університеті працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі: д.е.н., проф. Орєхова Тетяна Вікторівна – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Донецького національного університету ім. Василя Стуса і д.е.н., проф. Миценко Іван Михайлович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Кіровоградського національного технічного університету.

З висновками експертної комісії МОН України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» (за спеціалізованими програмами) можна ознайомитись в доданому файлі.


08 грудня 2016 р., напередодні Різдвяних свят та свята апостола Андрія Первозваного викладачі кафедри міжнародних економічних відносин доц. Р.П. Хірівський, доц. Р.П. Дудяк та асист. І.М. Лаврів організували та провели день кафедри на тему: «Традиції святкування Різдвяних свят в Україні» у світлиці гуртожитку №3. Даний захід покликаний був насамперед нагадати студентам традиції ворожіння в ніч на Андрія, святкування Різдва та Різдвяних свят. Після закінчення розповіді відбулась жвава дискусія, в ході якої студенти розповідали про особливості святкування у своїх регіонах.
В четвер, 17 листопада, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Роман Петрович Хірівський відвідав Міжнародну агропромислову виставку «EuroAGRO», що проходила на базі виставкового центру «Південний-EXPO» в рамках Днів польського сільського господарства.
Під час виставки доц. Р.П. Хірівський взяв участь у конференції на тему: «Польсько-українська співпраця в агропромисловому комплексі».
Даний захід дав можливість отримати інформацію щодо передових трендів у сфері логістики в АПК та IT в управлінні АПК.
12 жовтня 2016 р. під керівництвом кандидатів економічних наук доцентів кафедри міжнародних економічних відносин Ірини Ярославівни Бернацької, Оксани Олексіївни Брух та асистента кафедри міжнародних економічних відносин Ірини Михайлівни Лаврів для студентів економічного факультету Львівського національного аграрного університету (групи МЗЕД-71, Мек-71 та Мек-44 ) було проведено виїзне заняття на ТзОВ РСП «Шувар».

В рамках візиту відбулась оглядова екскурсія по ринку ТзОВ РСП «Шувар» на чолі з директором Іваном Миколайовичем Стефанишиним. Окрім того, керівник відділу маркетингу Олександра Олександрівна Потьомкіна представила студентам презентацію програм виробників та покупців, можливості співпраці з оптовим ринком «Шувар», а також стан і перспективи виходу продукції на зовнішні ринки.


16 вересня 2016 року викладачі кафедри міжнародних економічних відносин на чолі з завідувачем, д.е.н., професором С.С. Гринкевич, відвідали 23-й Форум видавців у м. Львові.
Під час роботи Форуму викладачі мали змогу ознайомитися та придбати нові видання наукової та навчальної літератури з метою подальшого її використання в навчальному процесі та в науково-дослідній роботі студентів та викладачів.
Захист дипломних робіт студентів спеціальності «Менеджмент ЗЕД»

У п’ятницю, 24 червня 2016 року закінчився захист дипломних робіт студентів спеціальності «Менеджмент ЗЕД».
Під час захисту студенти-спеціалісти представили державній екзаменаційній комісії ґрунтовні дослідницькі роботи та блискуче презентували отримані результати.
Екзаменаційна комісія відмітила високу якість випускових робіт, а також акцентувала увагу на високому рівні підготовки студентів та їх вмінні застосовувати власні знання під час захисту роботи.Вишита сорочка – це вічний оберіг українського народу, а також символ чистоти, любові та вірності.
19 травня 2016р. кафедра міжнародних економічних відносин активно долучилася до святкування Дня Вишиванки в Україні.

18 квітня 2016 року Львові відбувся Львівський Регіональний Форум «Органічна Україна – 2016: Перехід до органічного виробництва – найближчий шлях до українського та світового ринків для малого та середнього фермера».
На форумі були присутні директор Департаменту агропромислового розвитку Наталія Хмиз, заступник начальника управління Ігор Вус, Іржі Урбан – керівник Департаменту рослинництва Центрального інституту нагляду та перевірки у сфері сільського господарства Чеської Республіки, директор сертифікаційного органу «Органік Стандарт» Сергій Галашевський, менеджер швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», голова спілки виробників органічних продуктів «Органічна Україна», а також науковці, товаровиробники.
Від Львівського національного аграрного університету участь у форуму взяли д.е.н., професор І.А. Шувар, к.е.н., доцент О.О. Брух та старший викладач М.О. Погорецький.
В рамках заходу можна було поставити питання провідним виробникам та переробникам органічної продукції; почути думки споживачів та продавців щодо очікування від органічних продуктів та дізнатися про існуючі перешкоди при виході на внутрішній та зовнішній ринки.


14 квітня 2016 року студенти ЛНАУ економічного факультету разом з викладачами кафедри міжнародної економіки (завідувачем кафедри, к.е.н., доцентом І.Я. Бернацькою та к.е.н., доцентом О.О. Брух) відвідали ринок «Шувар».
Керівник відділу маркетингу О. Потьомкіна розповіла студентам, що «Шувар» забезпечує найкращі умови проведення товарообміну між професійними операторами агроринку та невеликими виробниками сільгосппродукції з одного боку, та оптовим покупцем і кінцевим споживачем продукції – з іншого.
Студенти мали можливість побувати у кожному з терміналів ринку, а також ознайомитись із показниками роботи ринку.Вітаємо

22 березня 2016р. студентка групи Мзед-61 Надія Володимирівна Микитин була нагороджена почесною грамотою за високий рівень наукового дослідження за темою «Продовольча безпека в Україні: стан та перспективи розвитку», представленого на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який проходив на базі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (науковий керівник – к.е.н., в.о. професора Ярослав Степанович Янишин, кафедра міжнародної економіки).

Вітаємо Марію Kосар, студентку групи Фін-61 (науковий керівник – в.о. професора кафедри міжнародної економіки Ярослав Степанович Янишин) з отриманням диплома ІІI ступеня у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за високий рівень наукового дослідження «Напрями зовнішньоекономічної політики України» (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).

Вітаємо Діану Маяк, студентку групи Мзед-61, яка отримала диплом ІІ ступеня у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Туризм». Науковий керівник – в.о. професора Ярослав Степанович Янишин.


Ефективність логістики зерна та продуктів його переробкиУ 2015 році вийшла з друку монографія доц. Колодійчука В.А. “Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки”, яка розрахована на науковців, викладачів, студентів, аспірантів та докторантів, працівників органів дер­жав­ної влади та підприємців, для всіх тих, хто цікавиться проблемами логістики, у тому числі на ринку зерна і продуктів його переробки.

У праці досліджено теоретичні положення та уточнено понятійно-категоріальний апа­рат щодо сутності логістики, системного підходу до розгляду логістичних функцій та змісту поняття ефективності. Обґрунтовано методологічні підходи до вирішення проблеми підвищення ефективності логістичних систем з розробкою відпо­відних методичних засад у галузевому розрізі. Виявлено фактори, що фор­мують синер­гетич­­ний ефект логістичних систем у зернопродуктовому підкомп­лек­сі АПК й по­тен­ційні резерви зниження логістичних витрат. Проведено аналіз кількіс­них параметрів та організаційно-економічних умов функціонування логістич­них сис­тем галузевих підприємств, дано оцінку економічної ефективності галузі. Обґрун­товано концептуальні підходи та розроблено пропозиції щодо структурно-функціо­нального й інституційного забезпечення механізму ефективного розвитку зернового ринку. Запропоновано інтегровану емпіричну модель ефективного роз­вит­ку зерно­вої логістики в Україні та визначено потенційні можливості й умови інтеграції підприємств зерно­продук­то­вого підкомплексу АПК у світові логістичні системи.


24 листопада 2015 року у світлиці гуртожитку №3 відбулася зустріч викладачів кафедри міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД за участі капелана ЛНАУ отця Івана та отця Михайла зі студентами економічного факультету, присвячена тематиці цінності святої  тайни подружжя.

Отець Іван у своєму виступі наголосив, що подружжя – це не просто взаємовигідна угода, а союз між Богом і людиною, оскільки через подружжя людина бере співучасть з Богом у творінні нового людського життя. Подружжя – це середовище любові, плодом якої є народження дітей, де чоловік і жінка добровільно приріка­ють собі взаємну поміч і спільність життя аж до смерті.

До обговорення долучилися також завідувач кафедри Р.П. Дудяк та доцент О. О. Брух, наголошуючи, що шлюб – це дозволена і регульована суспільством форма взаємин між чоловіком і жінкою, що визначає їх права і обов’язки по відношенню одне до одного і до дітей.

Магістр Мзед-72 Люда Гнатів активно долучалась до дискусії, і в свою чергу поділилась досвідом перебування у християнській навчально-розважальній програмі, де вона протягом кількох днів брала участь у тематичних тренінгах, майстер-класах, квестах тощо стосовно подружніх стосунків.

Присутні викладачі кафедри: Р.П. Дудяк, О.О. Брух, І.Я. Бернацька, І.М.Лаврів.


28 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої Д36.814.02 відбувся захист дисертації доцента кафедри міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД Володимира Анатолійовича Колодійчука на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Дисертаційне дослідження «Ефективність логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК» актуальне і направлене на вирішення важливої науково-прикладної проблеми невідповідності між прогнозною динамікою виробництва зерна в Україні та потенційними можливостями елеваторної й транспортної інфраструктури. Автор у своїй праці здійснив теоретико-методологічне обґрунтування заходів зі структурно-функціональної та інституціональної оптимізації логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК і розробив рекомендації щодо ефективної реалізації логістичних функцій галузевих підприємств.24 вересня 2015 р. у світлиці гуртожитку №7 в рамках Дня кафедри міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД відбулася бесіда зі студентами економічного факультету про перспективи розвитку аграрного бізнесу в нових економічних умовах.
Доцент В. А. Колодійчук прочитав інформативну та цікаву лекцію на тему «Розвиток АПК України в умовах економічних преференцій Євросоюзу». Подана інформація викликала бурхливу дискусію, до якої долучились завідувач кафедри міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД Р.П. Дудяк, викладачі кафедри О. Б. Булик, Т. Ю. Тимофіїв, І. М. Лаврів та присутні студенти.
У середу, 1 липня  на гуртовому ринку «Шувар» відбувся круглий стіл на тему: «Регуляторна політика в агропромисловому комплексі України», основною метою якого стало обговорення та розробка пропозицій до розроблених проектів Законів України з питань розвитку сімейного фермерства та інфраструктури аграрного ринку, створення належних умов торгівлі сільськогосподарською продукцією.

У ході обговорення активну участь взяли студенти економічного факультету на чолі із к.е.н., в.о. доц. кафедри міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД Р.П. Хірівським.збірник «Проблеми і перспективи розвитку ринку аграрної продукції в україні».pdf


05 травня 2015 року в 12.30 в ауд. 309 під час спільного засідання кафедр Економіки підприємства та інновацій та Міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД відбувся попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук доц. В.А. Колодійчука на тему «Ефективність логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК». На захисті були також присутні доктори наук, завідувачі та викладачі інших кафедр економічного факультету.

Захист дисертації пройшов на високому рівні та викликав жваву дискусію щодо ефективності логістики зерна і продуктів його переробки, про що свідчить актуальність проблем, які розглядалися у дисертаційному дослідженні. Серед численних запитань значний інтерес привернула запропонована концептуальна модель трансформації логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК України на основі якісно нового змісту економічних відносин між суб’єктами зернового ринку.

Під час засідання к.е.н., доц. В.А. Колодійчук також здійснив презентацію монографії на тему: «Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки», в якій предметно розглядаються окреслені у дисертаційному дослідженні проблеми. Книга викликала значний інтерес у присутніх, оскільки вона написана для як для науковців, викладачів, студентів, аспірантів та докторантів, так і  працівників органів дер­жав­ної влади та підприємців, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами логістики, у тому числі на ринку зерна і продуктів його переробки.


21 квітня 2015 на кафедрі менеджменту  організацій  ім. Є. Храпливого відбулась науково-практична конференція  «Сучасний менеджмент в АПК  та перспективи його розвитку»,  присвячена 64-ій річниці від дня народження д.е.н. проф.  П.С. Березівського.

Студентка ОКР «Магістр» спеціальності  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Людмила Гнатів виступила з доповіддю  «Розвиток  підприємств АПК в умовах економічних преференцій Євросоюзу», за що була відзначена дипломом   І ступеня. Науковий керівник –  к.е.н., доц. В.А. Колодійчук.

Вітаємо з перемогою!Вітаємо

студента групи Мо-31 Василя Богдановича Волошина та його наукового керівника к.е.н., доцента Р.П. Дудяка з ІІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни: «Міжнародна  економіка», яка проходила 1-4 квітня у Національному університеті «Львівська політехніка».

09.02.2015 р., на першій  парі у 418 аудиторії, відбулось відкрите лекційне заняття  із дисципліни «Митне регулювання» на тему: «Механізм функціонування тарифної системи України».

Лекційне заняття проводив к.е.н., в.о. доц., Ю.П. Кашуба згідно з графіком відкритого навчального процесу у групі Мзедо-62. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм.

На відкритому занятті були присутні завідувач кафедри в.о. професора Я.С. Янишин, та викладачі кафедри, вільні від занять: к.е.н., доц. В.А. Колодійчук,  к.е.н., доц. І.Я. Бернацька,  ст. викладач М.О. Сторонський.Відкрите заняття з «Міжнародний  менеджмент»

04.02.2015 р., на першій парі у 418 аудиторії відбулось відкрите лекційне заняття із дисципліни «Міжнародний менеджмент» на тему: «Структурне забезпечення  та державне регулювання  національного та міжнародного бізнес-середовища».

Заняття проводила к.е.н., ст. викладач І. І. Гаврилюк згідно з графіком відкритого навчального процесу у групі Мзедо-53. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм.

На відкритому занятті були присутні завідувач кафедри в.о. професора Я.С. Янишин та викладачі кафедри, вільні від занять: к.е.н., доц. І.Я. Бернацька, к.е.н., в.о. доц. О.Б. Булик, ст. викладач М.О. Сторонський.


Успішний захист дипломних робіт

У четвер,  29 січня у 418 ауд. відбувся захист дипломних робіт ОКР «Магістр» спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Студенти підтвердили не лише теоретичні знання і навики самостійного виконання дослідницьких робіт, але й вміння вести дискусію і відповідати на складні запитання. Члени державної екзаменаційної комісії ретельно ознайомились зі змістом дипломних робіт, уважно заслухавши виступи студентів-дипломників. Запитання, які звучали, торкались не лише дипломної роботи, але і сучасних проблем менеджменту, міжнародної економіки, міжнародних  відносин  та міжнародних фінансів.


Відзнаки кафедри

За багаторічну сумлінну наукову та педагогічну діяльність, вагомий внесок у розробку інноваційних ідей інвестиційного забезпечення та формування стратегії  модернізації аграрного сектора економіки України у міжнародних економічних відносинах, нагороджений почесною грамотою облдержадміністрації завідувач кафедри міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД – Янишин Ярослав Степанович


У середу куратор групи Мек-15 к.е.н. в.о. доцента О.О. Брух разом із своїми вихованцями відвідав  музей Є. Храпливого, який знаходиться на кафедрі менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого.

Метою екскурсії було сприяння всебічному розвитку особистості, виховання любові до рідного краю, збагачення знань про життєвий шлях та діяльність громадського діяча, агронома і кооператора, професора УТГІ й УВУ, дійсного члена НТШ; ідеолога і практика суспільної агрономії в Галичині, Міністра сільського господарства в уряді Українського Державного Правління 1941р.

Студенти, отримавши багато цікавої інформації від екскурсовода к.е.н., доц О. Сікори, залишили позитивні відгуки у книзі відгуків музею. Слід сказати, що екскурсії – одна з форм не тільки виховання, але і навчання.


Графік захисту курсових робіт з дисципліни
 «Міжнародний маркетинг» студентами економічного факультету

Група

Дата та місце проведення

Склад комісії

МО-52

3.11.2014 р.

II пара

419 ауд.

Янишин Я.С.,

Булик О.Б.,

Гаврилюк І.І.

МО-51

6.11.2014 р.

I пара

418 ауд.

Янишин Я.С.,

Булик О.Б.,

Гаврилюк І.І.

МЗЕД-53

6.11.2014 р.

III пара

419 ауд.

Янишин Я.С.,

Булик О.Б.,

Сторонський М.О.

МЗЕД-62

7.11.2014 р.

II пара

419 ауд.

Янишин Я.С.,

Булик О.Б.,

Сторонський М.О.


Відкрите заняття з маркетингу

23.02.2014 р. на другій  парі у 419 аудиторії відбулось відкрите лекційне заняття  із дисципліни «Маркетинг» на тему: «Життєвий цикл товару».

Заняття проводив старший викладач М.О. Погорецький згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Мо-31. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм.

На відкритому занятті були присутні завідувач кафедри в.о. професора Я. С. Янишин та викладачі кафедри, вільні від занять: к.е.н., доц. І.Я. Бернацька, к.е.н., доц. В.А. Колодійчук, ст. викладач М.О. Сторонський.14.10.2014р. на кафедрі міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД у 418 аудиторії відбувся міжкафедральний семінар з приводу обговорення результатів підготовки дисертаційної роботи аспіранта Тетяни Юріївни Тимофіїв на тему «Економічна ефективність виробництва та переробки молока у Львівській області», науковий  керівник – к.е.н. в.о. професора Ярослав Степанович Янишин.

Виступаючи, аспірант наголосила на проблемах молочної галузі тваринництва, здійснила аналіз виробництва продукції  молока в Україні, провела порівняльну характеристику із країнами Європейського союзу та запропонувала шляхи підвищення економічної ефективності виробництва та переробки молока у Львівській області.

За результатами виступу аспіранта відбулось обговорення результатів  наукового дослідження  проблеми, на якому виступили: д.е.н. проф., І.Г. Костирко, д.е.н. проф. М.Г. Ступінь, д.е.н. проф. К.В. Васьківська, к.е.н, в.о. проф. Я.С Янишин. та к.е.н. доц.  Р.П. Дудяк, які  відзначили позитивні результати дисертаційного дослідження, відмітили деякі недоліки, надали рекомендації щодо вдосконалення  і рекомендували дану наукову роботу до міжкафедрального захисту.


Графік

захисту звітів з виробничої практики

кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД

Група

Склад комісії

Дата проведення захисту

 

МЕК-III

Янишин Я. С.

Бернацька І.Я.

Булик О.Б.

10.09.2014 р.

12.50, 418 ауд.

 

МЗЕД-VI

Янишин Я. С.

Бернацька І.Я.

Булик О.Б.

10.09.2014 р.

12.50, 418 ауд.

 

Завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Я. С. Янишин

Виконала: І.М.Лаврів


Вітаємо

Палій Наталію Юріївну

ДИПЛОМ І ступення

Домаль Вікторію

ДИПЛОМ ІІІ ступення

(студентів групи Оа-42)

за перемогу у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній інтернет-конференції

«Економіка підприємства: теорія і практика»
(Луцький НТУ, 15 квітня 2014р.)

науковий керівник: к.е.н., доц.  Дудяк Роман Петрович


14 квітня 2014 року у групі Мек-45 (куратор – к.е.н., в.о. доцента О. О. Брух) відбулася відкрита пара з виховної роботи на тему: «Великодні звичаї та традиції українського народу: Пам'ятаємо! Зберігаємо! Вітаємо!».

 Христовове Воскресіння має ще такі назви: Свято Пасхи, Велика Неділя Пасхи, а найбільше поширена назва цього свята – Великдень.

Слово «пасха» у перекладі з єврейської означає «перехід» і «ягня». Свято Пасхи святкували на спомин визволення вибраного народу Божого з Єгипетської неволі.

Для християн Пасха – це символічний дворазовий перехід Ісуса Христа: від життя до смерті й від смерті до життя.

Перший перехід – сумна «Хресна дорога» Ісуса Христа. Другий – радісне Воскресіння.

«Христос воскрес!» — лунає на світанку. Під передзвін церковних дзвонів та спів пасхальних пісень освячуються паски, писанки та все принесене в прикрашених кошиках і кухлях. Люди христосуються і поспішають додому — до сім'ї, родини, особливо якщо вдома з нетерпінням чекають свяченого старенькі й хворі, найменші... І ось всі умиваються свяченою водою, в яку опущено писанку та хрестик, а лише тоді – до святкового сніданку.

Великодній тиждень — Світлий тиждень. А закінчується він Провідною неділею, або Антипасхою. Це день відвідин померлих. Мало не всі родичі тих, хто відійшов у вічність, збираються на цвинтарі, щоб згадати рідних і сповістити радість воскресіння: «...Христос воскресе із мертвих і смертію смерть поправ!».


Вітаємо Христину Кольбух, студентку групи Мо-42

з ІІ місцем у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом:

«Економіка підприємства та управління виробництвом»
що відбувся в Одеському державному економічному університеті.

Науковий керівник – в.о. професора Ярослав Степанович Янишин.24.03.2014 року на кафедрі міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД відбулася відкрита виховна година на тему: «Відомі особистості української нації». Проводив виховну годину куратор групи МЗЕД-53 М. О. Погорецький. На заході були присутні 11 студентів групи МЗЕД-53та викладачі: І. Я. Бернацька, Р. П. Дудяк, О. О. Брух. На виховній годині обговорювався вклад Тараса Григоровича Шевченка та Степана Андрійовича Бандери у розвиток української державності та в боротьбу за незалежність України. Доповідь супроводжувалась показом слайдів видатних місць та пам’ятників, які пов’язані з Шевченком та Бандерою.ЗВІТ

про проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади економічного факультету

кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД

у 2013-2014 н. р.

скачати


ЗВІТ

про проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади економічного факультету

кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД

зі спеціальності (дисципліни) «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика»

у 2013-2014 н. р.

скачати


ЗВІТ

про проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади економічного факультету

кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД

зі спеціальності (дисципліни) «Міжнародна економіка»

у 2013-2014 н. р.

скачати


11 березня 2014р. на кафедрі міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД відбулось засідання наукового гуртка «Маркетингове обслуговування підприємств АПК» в рамках проведення Звітної студентської наукової конференції за результатами досліджень у 2013 році. На засіданні були присутні: зав. каф. доц. Я .С. Янишин, к.е.н., доц. Р. П. Дудяк, к.е.н., в.о. доц. О. Б. Булик, к.е.н., ст. викладач Р. П. Хірівський, асистент І. І. Гаврилюк, ст. викладач М. О. Сторонський та члени гуртка.

Було заслухано ряд доповідей студентів, а саме:

Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств Львівщини (доповідач О. Солімчук, Мо-32, науковий керівник в.о. професора Я. С. Янишин);

Маркетинг овочевої продукції в умовах закритого ґрунту (на прикладі ПП «Стрий-теплиця» (доповідач М. Косар, Фін-14(Сп), наук. керівник в.о. професора Я. С. Янишин);

Зовнішньоекономічна діяльність Бродівського заводу сухого знежиреного молока (доповідач О. П. Голіян, Фін-33, науковий керівник в.о. професора Я. С. Янишин);

Компютеризований алгоритм АВС-XYZ аналізу в середовищі MS-Exel для формування асортиментної політики молокопереробного підприємства (доповідач Б. Погорецький, Мо-41, науковий керівник к.е.н. доц, В. А. Колодійчук);

Психологія реклами (доповідач Р. Пановик, Мо-32, науковий керівник к.е.н., в.о. доц. О. Б. Булик);

Створення та аналіз бренду Львова (доповідач М. Крисюк, Мо-31, науковий керівник к.е.н., в.о. доц. О. Б. Булик);

Економічні засади розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні та світі (доповідач Р Кожушко, Фін-44, науковий керівник к.е.н., доц. Р. П.Дудяк);

Маркетингові стратегії підприємств України (доповідач: Ю. Голембійовська, Оа-4, науковий керівник к.е.н., доц. Р. П.Дудяк).

За результатами засідання гуртка визначено кращі доповіді, що рекомендовані до участі на пленарному засіданні економічного факультету:

І місце – М. Косар «Маркетинг овочевої продукції в умовах закритого ґрунту (на прикладі ПП «Стрийтеплиця»»;

ІІ місце – О.Голіян «Зовнішньоекономічна діяльність Бродівського заводу сухого знежиреного молока»;

ІІІ місце – М Крисюк. «Створення та аналіз бренду Львова».


11.03.2014 р. в 525 ауд. в групі Мек-15 (куратор – асистент І. І. Гаврилюк) відбулась відкрита виховна година на тему «Сонце української музики» (до 65-річчя від дня народження В. М. Івасюка). На відкритій виховній годині були присутні викладачі кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД: доц. Р. П. Дудяк, в.о. доц. О. Б. Булик, доц. М. І. Андрушко.

Графік проведення олімпіад на кафедрі

Дата проведення

Час проведення,

год.

Предмет, з якого проводиться олімпіада

Члени журі

Аудиторія

11.02.2014

15:05

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Колодійчук В. А.

Погорецький М. О.

418

12.02.2014

15:05

Маркетинг

Янишин Я. С.

Дудяк Р. П.

Булик О. Б.

Гаврилюк І. І.

41


13.02.2014

12:20

Логістика

Колодійчук В. А.

Хірівський Р. П.

418

13.02.2014

15:05

Міжнародна економіка

Бернацька І. Я.

Сторонський М. О.

419


Відкрите заняття із дисципліни «Міжнародна економіка»

11.02.2014 р. на третій парі у 428 аудиторії головного корпусу пройшло відкрите заняття із дисципліни «Міжнародна економіка»  на тему: «Міжнародна торгівля».

Заняття проводила к.е.н., доцент І. Я. Бернацька, згідно графіку відкритого навчального процесу у групі  Фін - 14 сп.  Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри к.е.н. доц. Я. С. Янишин, к.е.н. доц. В. А. Колодійчук, к.е.н. в.о. доц. О. Б. Булик, к.е.н. доц. Р. П. Дудяк, ст викл. М. О.Погорецький.


Конференція за результатами проходження виробничої практики

04.02.2014р. о 12.30 год. на кафедрі міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД відбулась конференція за результатами проходження виробничої практики. В обговоренні результатів взяли участь студенти груп Мзед-53 та Мзед-7, а також викладачі кафедри.

За результатами конференції кращими визнано доповіді студентів групи Мзед-53:

1 місце – І. Ботлюк ,

2 місце – Н.Малиновська,

3 місце – М-І. Фурманевич і Д. Догойда.


Відкрите заняття з дисципліни «Діловий етикет та дипломатичний протокол»

04.02.2014 р. на першій  парі у 418 аудиторії головного корпусу відбулось відкрите лекційне заняття із дисципліни «Діловий етикет та дипломатичний протокол» на тему: «Організація ділових зустрічей із зарубіжними партнерами».

Заняття проводив к.е.н., в.о. доцента О. О. Брух згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Мек-15. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм, з використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті був присутній завідувач кафедри к.е.н., доцент Я. С. Янишин та викладачі кафедри, вільні від занять: к.е.н. доц. І. Я. Бернацька та  к.е.н. в.о. доц. О. Б. Булик.


ПЛАН ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР 2013-2014 н.р.

Січень

1. Стан готовності кафедри до другого семестру 2013/2014 н.р.

2. План роботи кураторів груп на другий семестр.

3. Виконання плану роботи кафедри за перший семестр 2013/2014 н.р.

Лютий

1. Стан курсового проектування.

2. Виконання плану видання методичної літератури.

3. Обговорення відкритого процесу.

4. Звіт про виконання профорієнтаційної роботи у школах Кам’янка-Бузького району.

Березень

1. Підготовка до конкурсу студентських наукових робіт.

2. Обговорення відкритого процесу.

3. Аналіз результатів наукових досліджень студентів.

4. Готовність дипломних робіт, заочне відділення спеціальностей економічного факультету.

5. Аналіз результатів профорієнтаційної роботи.

Квітень

1. Підсумки проведення проміжної атестації І–IV курсів.

2. Затвердження індивідуальних завдань для проходження виробничої практики ОКР Бакалавр.

3. Обговорення відкритого процесу.

Травень

1. Звіт про роботу наукових гуртків «Міжнародна економіка», «Маркетинг».

2. Слухання звітів кураторів про виконання плану виховної роботи  в групах за ІІ- семестр 2013/2014 н.р.

3. Затвердження індивідуальних завдань для проходження переддипломної практики ОКР Магістр.

4. Аналіз результатів профорієнтаційної роботи.

5. Обговорення відкритого процесу.

Червень

1. Звіт викладачів кафедри про виконання індивідуального плану.

2. Результати проведення підсумкового модуля, та другого семестру 2013/2014 н.р.

3. Попередній захист дипломних робіт – денна форма навчання.

4. Підсумки про роботу кафедри за 2013/2014 н.р.

5. Розподіл  педнавантаження між викладачами кафедри на 2013/2014 н.р.


План-графік проведення захисту звітів

проходження виробничої практики на кафедрі

міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД

24.01.14 на кафедрі проводиться оформлення та реєстрація звітів про проходження виробничої практики студентами групи Мзед – 53.

З 24.01.14 по 27.01.14 – перевірка звітів

Захист звітів: ауд. 418

28 січня 2014 р.  о  12 год. 30 хв. – Мзед 53

04.02.2014 р. відбудеться конференція по результатам проходження 
виробничої практики студентами групи  Мзед – 53 (явка студентів обов’язкова), ауд. 418


15 листопада 2013 р. відбулися урочистості з нагоди вручення працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації премії Львівської обласної ради та Львівської облдержадміністрації, на якій  Р.П.  Хірівський, старший викладач кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД отримав Диплом обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Диплом Львівської обласної ради і Львівської обласної державної адміністрації та грошові премії вручав голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради Ярослав Качмарик.23.10.2013р. о 12:30 у 419 аудиторії відбулось засідання наукового гуртка «Маркетингове обслуговування підприємств АПК» на тему: «Товар в маркетинговій діяльності підприємств АПК»

На засіданні гуртка були присутні 17 студентів та 5 викладачів кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД (к.е.н., доц. Р.П. Дудяк, к.е.н., ст. викладач Р.П. Хірівський, старші викладачі М.О. Сторонський, М.О. Погорецький, асист. І.І. Гаврилюк – керівник гуртка).

Виступили студенти:

- Іванна Паньків, студентка групи Мо-31 із доповіддю «Процес створення і розробка відомого бренду»;

- Олег Чурій, студент групи Мо-6 із доповіддю «Організаційні умови вдосконалення діяльності великотоварних агропромислових холдингових структур в АПК України».

Між учасниками наукового засідання та доповідачами відбулась жвава дискусія, зокрема з питань про процес створення бренду, його цінності та вартості, функціонування холдингів в Україні, їхні переваги та недоліки та ін.


День кафедри у гуртожитках

07.11.2013р. відбулась зустріч викладачів кафедри зі студентами економічного факультету, які проживають у гуртожитках №3і №7. Доцент кафедри І. Я Бернацька, а також студенти групи Оа- 42 Яна Фіськович і Наталя Палій прочитали лекцію на тему: «Україна та ЄС: перспективи розвитку співпраці» Студенти, які були присутні на зустрічі, проявили неабиякий інтерес до теми доповіді та взяли активну участь в обговорені даної тематики.


У середу 13.11.2013р. 0 12.30 у 419 аудиторії головного корпусу відбудеться засідання наукового гуртка «Маркетингове обслуговування підприємств АПК» на тему «Маркетингові стратегії діяльності підприємств АПК Львівщини»

Керівник наукового гуртка – асистент кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД Гаврилюк І.І.

Запрошуємо усіх бажаючих відвідати засідання та ознайомитись із діяльністю гуртка, а також взяти участь у обговорені даної тематики.


23.10.13р. о 12.30 год. у 419 аудиторії відбулось засідання наукового гуртка «Маркетингове обслуговування підприємств АПК» на тему: «Товар в маркетинговій діяльності підприємств АПК».

На засіданні гуртка були присутні 17 студентів та 5 викладачів кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД (к.е.н., доц. Р.П Дудяк. , к.е.н., ст. викладач Р.П. Хірівський, старші викладачі М.О. Сторонський, М.О., Погорецький та керівник гуртка асист. І.І. Гаврилюк).

З доповідями виступили:

– Іванна Паньків, студентка групи Мо-31 із доповіддю «Процес створення і розробка відомого бренду»;

– Олег Чурій, студент групи Мо-6 із доповіддю «Організаційні умови вдосконалення діяльності великотоварних агропромислових холдингових структур в АПК України».

Між учасниками наукового засідання та доповідачами відбулась жвава дискусія на тему створення бренду, його цінності та вартості, функціонування холдингів в Україні, їхні переваг та недоліків.


Відкрите заняття із  дисципліни «Логістика»

11.10.2013 р., на другій  парі у 419 аудиторії (головного корпусу), проведене практичне відкрите заняття   із дисципліни «Логістика» на тему «Транспортна логістика».

Заняття проводив старший викладач Погорецький М.О., згідно графіку відкритого навчального процесу у групах  Екп - 23.  Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених норм та правил.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри к.е.н. доц.  Янишин Я.С., к.е.н. доц. Колодійчук В.А., к.е.н., доц. Андрушко М.І.


Відкрите заняття із  дисципліни «Міжнародний маркетинг»

10.10.2013 р., на третій  парі у 418 аудиторії (головного корпусу), проведене відкрите заняття   із дисципліни «Організація, планування і контроль міжнародного маркетингу».

Заняття проводив к.е.н., доцент Андрушко М.І., згідно графіку відкритого навчального процесу у групах  Мо – 41, Мо – 42.  Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри к.е.н. доц.  Янишин Я.С., к.е.н. доц. Колодійчук В.А., к.е.н. в.о. доц. Булик О.Б., к.е.н. ст. викладач Хірівський Р.П.


Відкрите заняття із дисципліни «Маркетинг в АПК»

02.10.2013 р. на першій парі у 418 аудиторії головного корпусу пройшло відкрите заняття із дисципліни «Маркетинг в АПК» на тему: «Маркетинг торговельної інфраструктури».

Заняття проводив к.е.н., доцент Р.П Дудяк. згідно з графіком відкритого навчального процесу у групі Мзед – 53.  Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри к.е.н. доц. Я.С. Янишин, к.е.н. доц. І.Я. Бернацька, к.е.н. доц. В.А. Колодійчук, ст. викладач М.О. Сторонський, ст. викладач М.О. Погорецький.


Відкрите заняття з «Логістики»

23.09.2013 р., на другій  парі у 308 аудиторії (головного корпусу), відбулось відкрите лекційне заняття  із дисципліни «Логістика» на тему: «Логістика закупівель та розміщення замовлень».

Заняття проводив к.е.н., доцент Колодійчук В.А. згідно графіку відкритого навчального процесу у групах Мо-41, 42, 43. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів. Студентам було показано сюжет документального кінофільму на прикладі заводу автовиробника «Фольцваген», який знаходиться у центрі Дрездена. Фрагмент кінофільму продемонстрував приклад, як виробник здешевлює свою продукцію за рахунок зменшення виробничих витрат, налагодження логістичного ланцюга закупівлі та доставки комплектуючих та підвіз їх до безпосереднього виробництва, цим самим конкуруючи серед інших автовиробників.

На відкритому занятті були присутні завідувач кафедри к.е.н., доцент Янишин Я.С. та викладачі кафедри: к.е.н. доц. Андрушко М.І., к.е.н. ст. викл. Хірівський Р.П., ст. викладач Сторонський М.О.


Відкрите заняття з «Маркетингу»

18.09.2013 р., на третій  парі у 525 аудиторії (головного корпусу), відбулось лекційне відкрите заняття  із дисципліни «Маркетинг» на тему: «Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики».

Заняття проводила к.е.н., в.о. доцента Булик О.Б., згідно графіку відкритого навчального процесу у групах Мо-ІІІ курсу. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри к.е.н. доц.  Янишин Я.С.,  ст. викладач Сторонський М.О., ст. викладач Погорецький М.О., асист. Гаврилюк І.І.


Відкрите заняття з «Міжнародного маркетингу»

13.09.2013 р., на третій  парі у 418 аудиторії (головного корпусу), відбулось відкрите заняття  із дисципліни «Міжнародний маркетинг» на тему: «Поняття, суть та завдання маркетингу».

Заняття проводила асистент Гаврилюк І.І., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Мо-52. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: к.е.н. доц.  Андрушко М.І., к.е.н. в.о. доц.  Булик О.Б., ст. викладач Погорецький М.О.


17/09/2013р.  о 12-30 год., згідно графіку на кафедрі міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД відбулась конференція по результатам проходження виробничої практики. В обговоренні результатів прийняли участь студенти груп Мек – 47,  Мзед – 7 а також викладачі кафедри.

За результатами  конференції кращою визнали доповідь магістра групи Мзед – 7  Ворсуленка Н.
Відкрите заняття з екологічного маркетингу

10.09.2013 р., на другій  парі у 287 аудиторії лекційного корпусу, відбулось відкрите заняття  із дисципліни «Екологічний маркетинг» на тему: «Поведінка покупців на ринках екологічно чистих товарів».

Заняття проводив к.е.н., ст. викладач Хірівський Р.П. згідно з графіком відкритого навчального процесу у групі Еко-63. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: к.е.н. доц.  Бернацька І.Я., к.е.н. ст. викл. Кашуба Ю.П.


Студенти-економісти на берегах Балтики

Міжнародна співпраця, зокрема участь студентів у закордонних конференціях та інших академічних заходах – це традиційна характеристика Львівського національного аграрного університету. Студенти економічного факультету беруть участь в багатьох зарубіжних заходах, в тому числі ініційованих міжнародними громадськими об’єднаннями. Така міжнародна академічна діяльність, підтримана кафедрою міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД, сприяє європейській активності студентів університету.

Так, зокрема, в останні дні літа студентка групи МО-41 Софія Губені взяла участь в Літніх морських курсах екології та довкілля. Тематика «морської зустрічі» мала також економічну та сільськогосподарську площину.

Курси відбулись в Морському центі Інституту океанографії Гданського університету (Республіка Польща) в містечку Гель. Їх учасниками були активісти екологічного руху з багатої країн зони Балтійського моря, зокрема Швеції, Фінляндії, Польщі, Російської федерації, Естонії та Білорусії. Співорганізатором зустрічі були давні партнери ЛНАУ: Коаліція чиста Балтика (Швеція) та Федерація зелений «Гая» (Польща).

Софія взяла участь в дискусії, спрямованій на визначення впливу сільського господарства на забруднення води, зокрема представила англійською мовою аматорський фільм екологічного клубу «Еко-Лайф» «Як правильно помити автомобіль?». Впродовж тижня учасники морських курсів не лише працювали в аудиторіях, але й виходили в море, із контрольним виловом фауни та замірами параметрів води на різних глибинах.

Морський центр Гданського університету в Гелі відомий також багатьма цікавими науковими та пізнавальними об’єктам, зокрема станцією балтійських морських котиків, лабораторією дослідження моря, музеєм приморських птахів Балтики. То ж час спілкування та обміну минув швидко. Співпраця студентів ЛНАУ з міжнародними організаціями та зарубіжними партнерами триває.

На фото: вихід в море студентки МО-41 Софії Губені під час Літніх морських курсів у Гелі (Польща).


План засідання кафедри на перший семестр 2013-2014 н.р. скачати

План-графік засідань студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми міжнародної економіки» кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД економічного факультету скачати

Графік роботи студентського наукового гуртка «Маркетингове обслуговування підприємств АПК» скачати

Графік відк. проц. денна форма скачати


Оголошення

З 01/09/13 по 04/09/2013 на кафедрі проводиться 
оформлення та реєстрація звітів

про проходження виробничої практики студентами груп:

Мек – 4 та Мзед – 7.

З 05/09/13 по 09/09/13 – перевірка звітів

Захист звітів:

Ауд. 418

10 вересня 2013р.  о  12 год. 30 хв. – Мек – 47;

10 вересня 2013р.   о  12 год. 30 хв. – Мзед – 7.


17.09.2013р. 12 год 30 хв.

Відбудеться конференція по результатам проходження
виробничої практики студентами груп МЕК-47 та Мзед – 7
(явка студентів обов’язкова)


23 травня в читальному залі наукової бібліотеки відбувся День кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД.

Викладачі та студенти мали змогу оглянути виставку нових надходжень профільної спеціальної літератури.

У ході виступу директора бібліотеки, к.і.н., доц. Л. А. Пинди, присутні ознайомилися з книгами, періодикою, статистичними довідниками, монографіями, сучасними базами даних вітчизняних бібліотек та світових ресурсів, пошуковими системами Інтернету.Попередній захист дипломних робіт

студентів денної форми навчання

спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ОКР «Спеціаліст»

Прізвище, ім’я, по батькові студента


Керівник

Дата

1

Амірханян Вікторія Андраніковна

Янишин Я. С.Попередній захист


11.06.2013 р.-

о 10.30.год.


Основний захист

27.06.2013 р.

2

Бабій Маряна Іванівна


Бернацька І. Я.

3

Балицька Вікторія Сергіївна

Брух О. О.

4

Гаврось Ірина Анатоліївна


Брух О. О.

5

Кіцак Вікторія Ігорівна


Булик О. Б.

6

Лащук Богдан Анатолійович

Булик О. Б.

7

Матуш Юрій Олександрович

Колодійчук В. А.

8

Моравецька Олена Петрівна

Янишин Я. С.

9

Савчин Тарас Іванович


Бернацька І. Я.

Попередній захист дипломних робіт

студентів денної форми навчання

спеціальності «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр»

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Керівник

Дата

1

Заяць Діана Михайлівна

Янишин Я. С.

Попередній захист

04.06.2013 р. .-

о 10.30.год.


Основний захист


19.06.2013 р.

2

Здобиляк Оксана Володимирівна

Янишин Я. С.

3

Кащук Олег Романович

Колодійчук В. А.

4

Кузнєцова Ірина Олексіївна

Булик О. Б.

5

Куць Василина Юріївна

Булик О. Б.

6

Прокуда Катерина Юріївна

Брух О. О.

7

Пшонко Володимир Володимирович

Брух О. О.

8

Романів Михайло Михайлович

Колодійчук В. А.


9

Сало Галина Ярославівна

Андрушко М. І.

10

Хом’як Ірина Василівна

Андрушко М. І.

11

Цапко Василина Володимирівна

Колодійчук В. А.

12

Яремчук Олександр Сергійович


Бернацька І. Я.

спеціальності «Менеджмент організації» ОКР «Бакалавр»Прізвище, ім’я, по батькові студента

Керівник

Дата

1

Мусяло Наталія Володимирівна

Янишин Я. С.

Попередній захист

04.06.2013 р..-

о 10.30.год. Основний захист

14.06 -21.06.2013р.

2

Чурій Олег Ігорович


Бернацька І.Я.


26.03.2013 р., на першій парі у 418 аудиторії кафедри міжнародної економіки, відбулось відкрите заняття  із дисципліни «Біржова справа» на тему: «Управління біржами та біржове посередництво на агротоварному ринку». Заняття проводив к.е.н., доц. Дудяк Р.П. згідно графіку відкритого навчального процесу у групі По-52. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та використанням мультимедійної техніки.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: к.е.н. доц.  Янишин Я.С., к.е.н. доц. Андрушко М.І., к.е.н, в.о. доц. Булик О.Б., ст. викл. Сторонський М.О., асист. Гаврилюк І.І.27.02.2013р. кафедра Міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД у світлиці гуртожитку №3 організувала та провела зустріч зі студентами, присвячену життю та творчості  видатної української поетеси – Лесі Українки.

На проведеному вечорі ст. викладач Хірівський Р. П. прочитав лекцію про життєвий та творчий шлях поетеси, а студенти в перервах декламували її твори.Слід нагадати, що поезія Лесі Українки носить переважно патріотичний характер. Навіть особистий біль, туга, тривога у її віршах переплітаються із проблемами всієї України.У четвер  06/12/2012р.,  відбувся попередній захист на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», здобувача кафедри  «Міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД», аспіранта кафедри «Міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД» - Демедюк Л.В., яка працює над темою «Відтворення виробництва в особистих селянських господарствах» керівник професор Біттер О.А.

Вченою радою було рекомендовано до основного захисту, який планується відбутись на весні 2013  року.


15 листопада 2012 року викладачами кафедри «Міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» Брух О.О. та Бернацькою І.Я. було проведене заняття на виробництві «Львівська пивоварня» студентам груп Оа-41, Оа-42, Оа-22СП та Мек-38.

На кафедрі міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД 19 листопада 2012 р. відбулася зустріч викладачів та студентів ЛНАУ із директором Львівської аграрної біржі п. Кущак Анною Іванівною. Ця зустріч була ініційована і організована завідувачем кафедрою МЕМЗЕД доц. Янишиним Я.С.

Слухачам була представлена доповідь на тему: «Біржова торгівля на спотовому ринку  зернових з використанням електронної торгівельної системи (ЕТС)» та відповідна мультимедійна презентація.

У доповіді було акцентовано увагу на перевагах біржової торгівлі агропромисловою продукцією, представлено основні функції Аграрної біржі та  особливості торгівлі в ЕТС. Визначено технологію участі у електронних торгах та наглядно представлено інтерфейси основних етапів купівлі-продажу зернових культур в ЕТС.

Актуальність доповіді підтверджується участю викладачів і студентів в обговоренні даної проблематики та запитаннями до доповідача. Зокрема присутні цікавились про інтегрованість чи взаємозв’язок Електронної торгівельної системи УАБ з електронною торговою платформою GLOBEX та іншими віртуальними торговельними площадками з огляду на вирішення проблеми невідповідності внутрішніх і світових цін на зерно. Адже, на думку присутніх, відкритість ЕТС дозволить ефективно інтегруватись АПК України у світовий ринок продовольства.


У суботу 01.12.2012р. завідувач кафедри к.е.н, доц. Янишин Ярослав Степанович прийняв участь в обговоренні книги «ПЕРША ЛЬВІВСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА:  діяльність Львівської обласної Ради народних  депутатів Першого демократичного  скликання 1990-1994 рр.

В даній книзі йде мова про реальний крок до свободи і демократії, підсумки демократії через 20 років та історико-аналітичне  підґрунтя нашої  Першої демократичної Львівської обласної  Ради, хронологія подій Львівщини, України, Європи у 1987-1994 рр., а також представлені копії документів  і матеріалів та багато іншого.

Видання цієї книги було передбачене у заходах з відзначення 20 річчя початку І сесії Львівської обласної Ради народних депутатів, яке відбувалося у Львові 9 квітня 2010р.

Дана книга розрахована на широке коло  читачів, хто цікавиться історією творення Української Держави наприкінці XX століття.


Наукова група викладачів кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД у складі Янишина Я. С., Дудяка Р. П., Брух О. Б., Хірівського Р. П., на прохання молокопереробного сільськогосподарського виробничого кооперативу «Добротворець», яке зареєстроване у Камянка-Бузькому районі Львівської області, розробила проект торговельної марки на виробництво молочної продукції (молока, масла, сиру).

Проект торговельної марки є одним із базових для прийняття рішення про створення остаточного варіанту торгової марки у березні 2013р.


У середу 26 вересня відбулося виїздне засідання кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД на філії кафедри, а саме ТОВ “Яричів” та датське деревообробне підприємство MP Ukraine. На виїздному засіданні були присутні завідувач кафедри Янишин Я.С., відповідальний за роботу філій кафедри Погорецький М.О., викладачі Дудяк Р.П. та Хірівський Р.П. На виробництві також були присутні студенти груп МО-41,42,43,44.

Студенти змогли побачити виробництво печива “Марія” (ТОВ “Яричів” ) та виробництво паркетної дошки (MP Ukraine). Студенти побачили сучасні технології виробництва. Керівники підприємств ознайомили студентів з структурою підприємств, показали канали реалізації виробленої продукції та розказали про історію заснування та розвитку підприємств. Дане засідання дозволело студентам наглядно ознайомитись з маркетинговим мікросередовищем підприємств та факторами, які на нього впливають.

Доповідач також відповіла на запитання присутніх щодо можливої конкуренції Української аграрної  біржі та світових товарних бірж у боротьбі за українського сільськогосподарського виробника. Таке застереження пов’язано із запуском першого українського форвардного контракту (т.з. Чорноморського контракту) на американському товарному ринку, що відбулося на торгах 06 червня 2012 року. Опанувавши інструментарій електронних торгів на ф’ючерсному ринку присутні виявили занепокоєння щодо відтоку зерна з вітчизняного біржового ринку і вказали на необхідність використання інтегрованих європейських моделей електронних торгових систем, а не пострадянських, які за інформацією доповідача були покладені в основу розробки ЕТС Української аграрної біржі.

Діалог виявився змістовним і повчальним для всіх присутніх, а доповідач виявила бажання про подальші зустрічі і відповідні обговорення. Крім того навчально-методичному кабінету кафедри МЕМЗЕД було надано періодичні інформаційні видання Української аграрної біржі, аналітичні матеріали, декілька навчальних підручників та мультимедійний навчальний диск. Також було домовлено про подальшу співпрацю щодо поповнення навчально-методичного кабінету кафедри друкованими періодичними матеріалами, а також забезпечення участі кращих студентів ЛНАУ у реальних торгах у Львівському відділенні УАБ.

Таким чином, зустріч між представником Української аграрної біржі та студентами і викладачами ЛНАУ пройшла у діловій та конструктивній атмосфері і була корисна і повчальна для всіх присутніх.

Було заслухано ряд доповідей студентів, а саме:

- Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств Львівщини (доповідач О. Солімчук, Мо-32, науковий керівник в.о. професора Я. С. Янишин);

- Маркетинг овочевої продукції в умовах закритого ґрунту (на прикладі ПП «Стрий-теплиця» (доповідач М. Косар, Фін-14(Сп), наук. керівник в.о. професора Я. С. Янишин);

- Зовнішньоекономічна діяльність Бродівського заводу сухого знежиреного молока (доповідач О. П. Голіян, Фін-33, науковий керівник в.о. професора Я. С. Янишин);

- Компютеризований алгоритм АВС-XYZ аналізу в середовищі MS-Exel для формування асортиментної політики молокопереробного підприємства (доповідач Б. Погорецький, Мо-41, науковий керівник к.е.н. доц, В. А. Колодійчук);

- Психологія реклами (доповідач Р. Пановик, Мо-32, науковий керівник к.е.н., в.о. доц. О. Б. Булик);

- Створення та аналіз бренду Львова (доповідач М. Крисюк, Мо-31, науковий керівник к.е.н., в.о. доц. О. Б. Булик);

- Економічні засади розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні та світі (доповідач Р Кожушко, Фін-44, науковий керівник к.е.н., доц. Р. П.Дудяк);

- Маркетингові стратегії підприємств України (доповідач: Ю. Голембійовська, Оа-4, науковий керівник к.е.н., доц. Р. П.Дудяк).

За результатами засідання гуртка визначено кращі доповіді, що рекомендовані до участі на пленарному засіданні економічного факультету:

І місце – М. Косар «Маркетинг овочевої продукції в умовах закритого ґрунту (на прикладі ПП «Стрийтеплиця»»;

ІІ місце – О.Голіян «Зовнішньоекономічна діяльність Бродівського заводу сухого знежиреного молока»;

ІІІ місце – М Крисюк. «Створення та аналіз бренду Львова».